Лізингові операції в Республіці Казахстан » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Лізингові операції в Республіці Казахстан

Реферат Лізингові операції в Республіці Казахстан

Категория: Банковское дело
ранциско. На початку 60-х років американські підприємці "перевезли" лізингчерез океан до Європи, де перша лізингова компанія - "Дойче лізинг Гмбх" з'явиласяв 1962 році в Дюссельдорфі. З 1972 року тут існує європейський ринок лізингу[5].

Одним з перших законів про лізинг став Закон Уельсу 1284м.

Нерідко лізинг використовувався для цілей не зовсім чеснихі благородних, наприклад для приховування справжнього стану речей - хтовласник, хто власник, для введення в оману кредиторів. У 1571 р. буввиданий закон про заборону таких угод, дозволялося використовувати тількидійсний лізинг. Історія використання лізингу повторюється і в ХХ ст.Сучасний лізинговий бум привів до появи величезної кількості угод, лишеносили назву "лізинг", але по суті прикривали можливість отриманнявеликих доходів, ухилитися від сплати податків. І перші законодавчі акти вцій області основною своєю метою ставили розмежування "дійсного" і"Мнимого" лізингу шляхом застосування різних критеріїв і показників.

"уявного" лізингу вистачає і в практиці нашої країни і їїнайближчих сусідів. Наприклад, банки Білорусії, використовуючи складну системулізингу, кредитування, підставних лізингових компаній взяли один у одного в"Лізинг" банківські офіси, сучасні засоби зв'язку, розкішні автомобілі іброньовики для інкасації. У результаті цього в програші залишився лишеНаціональний Банк Республіки Білорусь який недоотримав величезні суми(Податки, резервні гроші).

Крім прийнятих в нашій країні видів лізингу, у світікрім лізингу обладнання має місце лізинг зерна, лізинг робочої сили табагато інших видів, так що потенціал цього виду економічних відносин внашій країні дуже великий.

У лізинговій операції зазвичай беруть участь кілька суб'єктів:

- Лізингодавець - фізична або юридична особа,яка за рахунок залучених чи власних грошових коштів набуває в ходіреалізації лізингової угоди у власність майно і надає його вяк предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, напевний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і вкористування з переходом або без переходу до лізингоодержувача прававласності на предмет лізингу.

- Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, якавідповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу запевну плату, на певний термін і на певних умовах утимчасове володіння і в користування відповідно до договору лізингу.

- Продавець майна (постачальник) - фізична абоюридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу з лізингодавцемпродає лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (закуповується) їммайно, що є предметом лізингу. Продавець (постачальник) зобов'язаний передатипредмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договорукупівлі-продажу.

- Банк (чи інша кредитна установа), що надаєкошти на придбання предмета договору [6].

На ринку лізингових послуг можна виділити і спеціальнісуб'єкти, такі як:

- Страхові компанії, що здійснюють страхуваннявсіляких ризиків, що виникають при лізинговій угоді: страхування майналізингодавця, кредитів, наданих лізингодавцю кредитною установою,від можливих ризиків неплатежів і багато іншого.

Будь-який з суб'єктів лізингу може бути резидентомРеспубліки Казахстан, нерезидентом Республіки Казахстан, а також суб'єктомпідприємницької діяльності за участю іноземного інвестора,здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства РеспублікиКазахстан.

Вивчення стану фінансового лізингу в розвинутих країнахдозволяє виділити основні групи обладнання, переданого в лізинг:

- Транспортне (транспортні літаки, автомобілі,морські судна, залізничні вагони і т. п.)

- Обладнання зв'язку (радіостанції, супутники, поштовеобладнання і т. п.)

- Сільськогосподарське обладнання

- Будівельне (крани, бетономішалки тощо)

і багато іншого.

Класифікація лізингових відносин

Згідно Казахстанського законодавства існують 2основні форми лізингу: внутрішній і міжнародний.

При здійсненні внутрішнього лізингу лізингодавець,лізингоодержувач і продавець (постачальник) є резидентами РеспублікиКазахстан. Внутрішній лізинг регулюється законодавством РеспублікиКазахстан [7].

При здійсненні міжнародного лізингу лізингодавецьабо лізингоодержувач є нерезидентом Республіки Казахстан.

Якщо лізингодавцем є резидент РеспублікиКазахстан, тобто предмет лізингу знаходиться у власності резидентаРеспубліки Казахстан, договір міжнародного лізингу регулюєтьсязаконодавством Республіки Казахстан.

Якщо лізингодавцем є нерезидент РеспублікиКазахстан, тобто предмет лізингу знаходиться у власності нерезидентаРеспубліки Казахстан, то договір міжнародного лізингу регулюється законами вгалузі зовнішньоекономічної діяльності.

В даний час у господарській практиці розвинутих країнзастосовуються різні види лізингу, кожна з яких характеризується своїмиспецифічними особливостями. Найбільш поширеними є:

- оперативний (сервісний) лізинг (operating lease)

- фінансовий (капітальний) лізинг (Financial lease)

- поворотний лізинг (sale and lease back)

- часткової лізинг (за участю третьої сторони) (leveraged lease)

- прямий лізинг (direct lease)

- сублізинг (sub-lease)

Всі існуючі види таких угод єрізновидами двох базових форм лізингу - оперативного або фінансового. ВРеспубліці Казахстан закон "Про фінансовий лізинг" регулює три основних видилізингу: оперативний, фінансовий і поворотний (по суті, є різновидомфінансового лізингу). Але, тим не менше, я пропоную розглянути найбільшНайпоширеніші види лізингу більш докладно.

Оперативний (сервісний) лізинг - це угода про поточнуоренді. Як правило, термін такої угоди менший періоду повної амортизаціїорендованого активу. Таким чином, передбачена контрактом орендна плата непокриває повної вартості активу, що викликає необхідність здавати його влізинг кілька разів.

Найважливіша відмінна риса оперативного лізингу -право лізингоодержувача (орендаря) на дострокове припинення контракту.Подібні угоди також можуть передбачати вказівку різних послуг поустановці і поточному технічному обслуговуванню здається в орендуобладнання. Звідси й друга, часто вживане назва цієї форми лізингу- Сервісний. При цьому вартість послуг, що надаються включається в орендну платуабо оплачується окремо [8].

До основних об'єктів оперативного лізингу відносяться швидкозастаріваючі види обладнання (комп'ютери, копіювальна та розмножувальнатехніка, різні види оргтехніки і т.д.) і технічно складні, потребуютьпостійного сервісного обслуговування (вантажні і легкові автомобілі, повітряніавіалайнери, залізничний і морський транспорт).

Неважко помітити, що в цілому умови оперативноголізингу більш вигідні для орендаря. Зокрема, можливість достроковогоприпинення оренди дозволяє своєчасно позбавиться від морально застарілогообладнання і замінити більш високотехнологічним і конкурентноздатним. Крімтого, при виникненні несприятливих обставин орендар може швидкоприпинити даний вид діяльності, достроково повернувши відповіднеобладнання власнику, та істотно скоротити витрати, пов'язані зліквідацією чи реорганізацією виробництва.

У випадку реалізації разових проектів чи замовленьоперативний лізинг звільняє від необхідності придбання і подальшогоутримання обладнання, яке в подальшому не знадобиться.

Використання різних сервісних послуг, що надаютьсялізингодавцем або виробником обладнання, часто дозволяє скоротитивитрати на поточне технічне обслуговування і утримання відповідногоперсоналу.

Недоліки оперативного лізингу: вища, ніж приінших формах лізингу, орендна плата; вимоги про внесення авансів іпередоплати; наявність у контрактах пунктів про виплату неустойок у випадку достроковогоприпинення оренди; інші умови, покликані знизити і частково компенсуватиризик власників майна [9]

Фінансовий (капітальний) лізинг довгострокова угода,передбачає повну амортизацію орендованого обладнання за ...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок