Особисте страхування - роль та перспективи розвитку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Особисте страхування - роль та перспективи розвитку

Реферат Особисте страхування - роль та перспективи розвитку

Категория: Банковское дело
ні засобівфонду страхування. Дана функція випливає з зазначених вище функцій іпроявляється одночасно з ними в конкретних страхових відносинах. У відповідностіз контрольною функцією на підставі законодавчих та інструктивних документівздійснюється фінансовий страховий контроль над правильністю проведеннястрахових операцій.

Ощадна функціяреалізується за допомогою накопичувальних видів страхування.

Враховуючи викладене,можна зробити висновок: страхування є одним із найважливіших елементів системиринкових відносин і являє собою фінансові відносини, пов'язані звиконанням специфічних функцій в економіці. Страхування сьогодні забезпечуєекономічні інтереси окремої людини і суспільства в цілому.

1.3. Правоверегулювання сфери страхування

Відносини у сферістрахування можна розділити на дві групи:

1.Відносини міжстраховиками і страхувальниками (вигодонабувачами) з приводу створення тавикористання страхових фондів.

2.Відносини поприводу належного функціонування страхового фонду і забезпечення його цільовогопризначення між органом державного страхового нагляду, а також іншимидержавними органами, і страховиками, регульовані шляхом владнихприписів державних органів.

Відповідно до такогорозмежуванню суспільних відносин у галузі страхування формується ізаконодавство в цій сфері, а саме:

1.Державнерегулювання страхової діяльності-вимоги до суб'єктів, положення про ліцензування,формуванні страхових резервів, нагляд - сформульовано у Федеральному законіВ«Про страхуванняВ» від 27.11.92 № 4015-1 (з наступними змінами та доповненнями)і в ряді інших джерел права в галузі державного регулюваннястрахової діяльності.

2.Приватно-правоверегулювання - регулювання договору страхування, відносин міжстраховиком і страхувальником (вигодонабувачем) і т.п. - Сформульовано вЦивільному кодексі РФ, а також в деяких інших джерелах цивільного права.

Основоположнимнормативно-правовим актом в системі державного регулювання страховоїдіяльності в РФ є Закон РФ В«Про страхуванняВ», який з 01.01.98діє з внесеними до нього змінами та доповненнями в новій редакції В«Проорганізацію страхової справи в Російській Федерації В»від 31.12.97 № 157-ФЗ.Цей Закон є базовим по відношенню до інших законів в областістрахування [16, с. 80].

1.4. Міжнароднийдосвід особистого страхування на прикладі США

Американський страховий бізнес відрізняється величезним розмахом і не має собі рівних у світі. Під особистим страхуванням в Америці розуміється страхування будівель, автомобілів та іншого майна громадян, а страхування життя і здоров'я, медичне, пенсії проводиться в рамках т.зв. бекіфітов [3, стор 16].

Одна з найважливіших особливостей найбільших компаній США по страхуванню життя - в силу високого авторитету страхових компаній в їх управління передаються багатомільярдні засоби, що належать різним пенсійним фондам. Завдання страхових товариств - шляхом розумної інвестиційної політики забезпечити збереження і приріст довірених засобів. За керування ними страхові компанії стягують комісійну винагороду. Величезні інвестиційні ресурси перетворюють страхові компанії в один із впливових зовнішніх центрів фінансового контролю по відношенню до промисловим корпораціям. Попереду страхових компаній у цьому плані тільки комерційні й інвестиційні банки.

Найбільшерозвиток в США отримало приватнестрахування . Це найважливіша сфера діяльності для американськихстрахових компаній. Існують різні види договорів особистого страхування:

В· звичайне страхування життя, що передбачає оплату страхового внеску протягом усього життя застрахованої особи;

В· страхування життя, обмежене строком, що передбачає оплату страхового внеску протягом певного періоду частинами або у вигляді одноразової виплати всієї необхідної суми, після чого страховий поліс вважається сплаченим. Сума, зазначена в договорі страхування, виплачується одноразово у разі смерті застрахованої особи;

В· страхування, яке передбачає виплату всієї страхової суми після закінчення зазначеного в полісі кількості років або у разі смерті застрахованої особи;

В· страхування на випадок смерті лише протягом певного невеликого періоду часу. Типовим випадком такого страхування є страхування життя боржника на термін дії договору позики.


2. АНАЛІЗСУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ РОСІЇ

2.1. Загальна ситуація наринку особистого страхування

На відміну від економічнорозвинених країн, де інститут страхування розвивався як органічний елементсоціально-економічної системи, розвиток страхування в Росії в значніймірою відбувається спонтанно.

Російський страховийринок у своєму становленні в умовах переходу до нових економічних відносинпройшов кілька етапів. Умовно їх можна позначити таким чином:

В·1991-1996 рр.. -період формування страхового ринку, в якому були закладені законодавчіоснови його функціонування;

В·кінець 1996 -серпень 1998 р. - прийняття другої частини ГК РФ, вдосконаленнязаконодавства в галузі страхової діяльності;

В·кінець 1998 р. - наст. вр. - Сучасний етап. Для його початку була характерна тенденція стійкогоскорочення числа і прибутку страхових організацій, але вже в 1999-2000 рр.. вонабула успішно подолана.

Цікавий аналіз кількісних і якісних тенденцій, що склалися в сферіособистого страхування за останні роки (Таблиця 1, Прил.) [14; 6, с. 7].


Таблиця 1 - Страховіпремії по РФ, 2004-2006 рр.., млн. руб.

Галузі та види страхування

2004

2005

Приріст,%

2006

Приріст,%

Добровільне страхування

страхування життя 102 200 25300 -75 15984 -37 особисте страхування 52900 64000 21 76950 20 майна 153 100 185 600 21 227 912 23 відповідальності 12200 16200 33 16533 2

Обов'язкове страхування

страхування пасажирів 50 50 0 50 0 держ. страхування співробітниківДПС РФ 0,7 1 43 1 0 держ. страхуваннявійськовослужбовців та прірав. до них в обяз. держ. страхування осіб 430 460 7 530 15 ОСАГО 49200 53700 9 63874 19 ОМС 97200 140 700 45...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок