Центральна база даних Держмитслужби України » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Центральна база даних Держмитслужби України

Реферат Центральна база даних Держмитслужби України

ом сприяння [2].

Історічно ЄАІС ДМСУ Складається з такихрозділів: Митний оформлення, доставка вантажів, довіднікі, СпеціальнаІНФОРМАЦІЯ, контрабанда, Інформаційні системи, звіті, навчання та тестирование,регламентованій доступ.

ПІК складають підрозділі. Смородузапроваджують Автоматизовані системи, які спрощують роботу провідніх УправліньДМСУ та Митний органів, а кож надають можлівість мати оперативну й актуальнуінформацію за Певний Період годині чі на Певної дату.

Тому основними Переваги Створення та розвітку ЄАІС та центральної базуватисяданіх ДМСУ є: підвіщення достовірності мітної статистики, повнотіла стягненняМитний платежів в Державний бюджет, підвіщення ефектівності митного контролю,зниженя витрат на Митне оформлення, підвіщення оператівності Вирішення ЗавданняМитний органами, Зменшення годин та фінансовіх затрат наінформаційно-пошукові, розрахункові та аналітічні роботи, адекватна звітністьпо фінансовім операціям Митний органів (контроль Нарахування та стягненняМитний платежів), мінімізація годині стабілізації системи при внесенні зміннормативно - правової базуватися та ін [2].

3. Технологія Використання Центральної Бази даних ДМСУ

На стан повнотіла тадостовірності даніх Митний документів и мітної статистики зовнішньої торгівлібезпосередню вплівають Терміни надходження Електрон копій вантажних Митнийдекларацій от Митний органів до центральної Бази даних та Рівень контролю заправільністю їх заповненості.

Держмитслужбою вжіваютьсядієві заходь в навпростець Досягнення належности рівня достовірності та повнотіла центральноїбазуватися Електрон копій вантажних Митний декларацій (ЄК ВМД).

З метою забезпечення повнотілацентральної Бази даних Електрон копій вантажних Митний декларацій,своєчасної її актуалізації та підвіщення достовірності и оператівності даніхмітної статистики Держмитслужбою затверджено "Тимчасовий порядок контролю заповнотіла центральної Бази даних Електрон копій ВМД "та" технологічна схемаактуалізації центральної Бази даних Електрон копій вантажних Митнийдекларацій ". Збір,обробка и передача даніх Електрон копій ВМД здійснюється зараз за такоюСхема:

1. Митне оформлення товарів,Що ввозять в Україну відповідно до обраних митного режиму (імпорт, експорт),здійснюється у мітніці за місцем державної реєстрації або проживання, замісцезнаходженням Юридичної або фізічної особини, на адресу якої або ввозятьтовари, або Яка відправляє вантаж.

Митне оформлення вантажівтипом транзит здійснюється в основному в Прикордонний МИТНИЦЯ (митниця ВвезенняВантаж).

2. Відзначився згідно зустановленим порядком декларація та її електронна Копія до моменту Ввезеннятоварів (режим імпорт) подаються митним брокером, або посадова особоюпідпріємства. ЯКЩО вон самостійно декларує вантажі, мітніці оформлення.

У випадка режімів експорт аботранзит митниця оформлення вантажо Виступає Як митниця відправлення.

3. Інспектор мітніціоформлення у межах своєї компетенції перевіряє правільність заповненості ВМД, їїЕлектронної копії, та за відсутності Зауваження прісвоює відповіднійреєстраційний номер.

4. Митниця, Якою Булооформлено зазначеним тип ВМД, у строк, Що не перевіщує чотірьох годин з моментуЙого оформлення, передає інформацію за оформленими документами до центральноїБази даних ЄАІС Держмитслужби Засоба електронною поштою з використанихтранспортної Мережі супутникового зв'язку.

5. При прійомі Електронноїкопії ВМД до центральної Бази даних проходити її Перевірка за допомогформатно-логічного контролю, Який підстав на нормативних документахДержмитслужби, якімі введено в дію Особливості заповненості Окрема граф ВМД Підгодину застосування одного з Вибраного митного режиму.

Застосування сучасностиінформаційніх технологій ведення Електронної Бази даних вантажних Митнийдекларацій та розробка даніх ВМД дозволяє формуваті Статистичнй інформацію врізніх розрізах: за Окрема товарами, у тому чіслі стратегічно Важливим дляУкраїни; за Окрема регіонамі, теріторіямі, країнамі, угрупуваннямі країн; урозрізі товар-країна, країна-товар; за видами валют, у якіх здійснюютьсяРозрахунки за зовнішньоекономічнімі контрактами, за умов розрахунків ТОЩО.

Згідно з наказом 911 ДМСУ від 19.10.2006 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Положення про Регіональну інформаційну МИТНИЦЯ Державної мітної служби України" Регіональна інформаційна митниця відповідно до покладеніх на неї завдання:

- Здійснює супроводження, ведення и Функціонування центральної Бази даних ЄАІС у цілому та забезпечує Управління и супроводження її елементами та підсістемамі.

- Здійснює контроль за повнотіла та достовірністю відомостей, які накопічуються в ЦБД ЄАІС. [7]

Важливе Значення має порядок Надання інформації від ДМСУіншім державним органам, зокрема з Наступний аспектів: ІНФОРМАЦІЯ про проведенняМитне оформлення товарів щоденно у вігляді баз даних направляється доцентральної Бази даних ДМСУ, Звідки направляється до Державної податковоїадміністрації та Національного банку України; в необхідному для контролюобсязі, у вігляді баз даних ІНФОРМАЦІЯ з центральної Бази даних ДМСУнаправляється до органів Держстандарт, Державного комітету України у справахзахист прав споживачів та статистики; іншім органам групові обсягах інформаціїподаються за дозволено Держмитслужби.


Висновок

В даній роботіБуло розглянуте Поняття Центральної Бази даних Державної мітної служби Украйни,розглянуті засади та шляхи її Створення, описано її призначення й механізмроботи з нею.

У роботі доведеноЩо з метою забезпечення повнотіла центральної базуватисяданіх Електрон копій вантажних Митний декларацій, своєчасної її актуалізаціїта підвіщення достовірності и оператівності даніх мітної статистикиДержмитслужбою затверджено "Тимчасовий порядок контролю за повнотіла центральноїБази даних Електрон копій ВМД "та" технологічна схема актуалізаціїцентральної Бази даних Електрон копій вантажних Митний декларацій "у світліякіх за описом у роботі схеми здійснюється Збір, обробка и передача даніхЕлектрон копій ВМД.

Доведено кож,Що Важливе Значення має порядок Надання інформаціївід ДМСУ іншім державним органам, зокрема з Наступний аспектів: ІНФОРМАЦІЯ проПроведення Митне оформлення товарів щоденно у вігляді баз даних направляється доцентральної Бази даних ДМСУ, Звідки направляється до Державної податковоїадміністрації та Національного банку України


Список використаної літератури

1.Концепція Створення єдиної автоматізованої інформаційної системи ДМКУ від27.07.93 р. КМУ. Київ. 1993

2.Концепція Створення багатофункціональної комплексної системи "Електроннамитниця "(на 2008 - 2013 роки). КМУ. Київ 2008

2.Сілоленко В.В. Підтримка розподілених систем в СУБД Oracle. -Компютери + Програми № № 8 -12,1996.

3.Кириллов В.П. Методика визначення вимог до автоматизованих систем. -Компютери + Програми № 3, 1994.

4.Стоянов А.М. Основи розробки розподілених інформаційно - обчислювальнихсистем. - Київ, Наукова думка, 1997.

5.Наказ ДМКУ від 8.02.96 р. № 48. "Положення про Електрон інформацію".

6. Наказ ДМКУ від 10.12.2001 р. № 800. "Пропроцедуру проведення модіфікації та Анулювання в ЄАІС ДМСУ Електрон копійВМД ".

7.Наказ ДМСУ № 911 від 19.10.2006 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Положення про Регіональну інформаційнуМитниця Державної мітної служби України "

8.Основи митної справи: Учеб. допомога у VII вип. Вип.V: Економічнадіяльність митних органів/Наук. ред.А. Ф. Козикін. М.: РІО РОТА, 1995 р.

9.Терещенко С., Науменко В., Основи митного законодавства в Україні: Теорія ипрактика. - К.: АТ Август, 1999 р.

10.Основи мітної справи: Навч. посібник/За заг. Ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка.- Х.: Каравелов, 2000. - 320 с.

11.Основи мітної справи: Навч. посіб./За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., Перероб. идоп. - К.: Знання, КОО, 2002. - 318 с.: Іл.

12.Тези лекцій з основ мітної справі.-Хмельницький, 1996. - 344с. ...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок