Главная > Педагогика > Мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів

Мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів


25-01-2012, 10:01. Разместил: tester5
Зміст

Введення

Глава 1 Теоретичні основи: мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів

1.1 Мультимедійні презентації

1.2 Пізнавальна активність молодших школярів

1.3 Розвиток пізнавальної активності молодших школярів через застосування мультимедійних презентацій

Глава 2 Дослідницька робота з розвитку пізнавальної активності молодших школярів засобами мультимедійних презентацій

2.1 Методи використання мультимедійних презентацій

2.2 Діагностичні заходи щодо визначення рівня пізнавальної активності молодших школярів

2.3 Розробка уроку з використанням мультимедійних презентацій, спрямованого на розвиток пізнавальної активності

Висновок

Список літератури

Додатка


Введення

У концепції Федеральної цільової програми розвитку освіти на 2006 - 2010 р.р. першим завданням зазначено В«вдосконалення змісту і технологій освіти В». Передбачається впровадження державних освітніх стандартів загальної освіти на основі компетентнісного підходу, нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу, в тому числі з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій [12].

Сучасні інформаційні технології все щільніше входять у наше життя. Установи освіти як носії культури та знань також не можуть залишатися осторонь. І мова йде не тільки про включення уроків інформатики в навчальний план, але, більшою мірою, про використання інформаційних технологій (ІТ) вчителем для підвищення ефективності викладання.

Застосування навчальних мультимедійних презентацій дозволяє підвищити ефективність процесу навчання і розвитку дитини, відкриває нові можливості освіти, постійно підтримує батьків у стані творчого пошуку [12].

Молодшому школяру, з його наочно - образним мисленням зрозуміло лише те, що можна одночасно розглянути, почути, подіяти або оцінити дію об'єкта. Тому - то так важливо при навчанні звертатися до тих каналах отримання інформації, які відкриті.

На сучасному етапі освіти практично немає досліджень з розвитку пізнавальної активності молодших школярів засобами ІТ, тому обрана тема дослідження є актуальною.

Актуальність дослідження визначається протиріччям між необхідністю розвитку пізнавальної активності і практичною відсутністю методичних посібників по застосуванню ІТ для розвитку пізнавальної активності, що стримує процес розвитку молодших школярів.

Об'єкт дослідження: розвиток пізнавальної активності молодших школярів

Предмет дослідження: мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів

Мета дослідження: вивчити літературу по даного питання, і розробити урок з використанням мультимедійної презентації, спрямований на розвиток пізнавальної активності.

Завдання дослідження:

1) вивчити літературу по даному питанню

2) розглянути досвід роботи по використанню мультимедійної презентацій

3) провести діагностичні заходи по визначенню рівня пізнавальної активності

4) розробити урок з використанням мультимедійної презентації, спрямований на розвиток пізнавальної активності

Методи дослідження:

1) аналітичний метод вивчення літератури

2) тестування

3) обробка та інтерпретація результатів

База дослідження: МОУ середня школа № 12, молодші школярі, учні 2-го класу, у кількості 17 чоловік.


Глава 1 Теоретичні основи: мультимедійні презентації як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів 1.1 Мультимедійні презентації

Мультимедійні презентація - навчальний мінімультік, це електронна звукова книжка з гарними картинками, це відмінне посібник для вчителів розповісти молодшим школярам про навколишній світ [4].

В основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розміщуються текст, графіки, малюнки. Електронні слайди подібні звичайним фотографічним, але видаються набагато простіше. Програма PowerPoint сама запрошує всю необхідну текстову і числову інформацію, а також надає безліч готових варіантів дизайну і шаблонів змісту.

Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, як:

- вибір загального оформлення;

- додавання нових слайдів і їх вмісту;

- вибір розмітки слайдів;

- зміна при необхідності оформлення слайдів;

- зміна колірної схеми;

- застосування різних шаблонів оформлення;

- створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів.

PowerPoint дозволяє створювати презентації з дуже великою кількістю слайдів. Щоб управляти цим величезним об'ємом інформації, в програмі Microsoft PowerPoint існують три основні режими: звичайний режим, режим сортувальника слайдів і показ слайдів [4].

Звичайний режим - це основний режим редагування, який використовується для запису і розробки презентації. Цей режим дозволяє спростити виконання багатьох операцій. Він має три робочі області. Ліва область містить вкладки, що дозволяють переходити від структури тексту слайда (вкладка Структура) до слайдів, що відображаються у вигляді ескізів (Вкладка Слайди). Права область - область слайдів, яка відображає крупний вид поточного слайду. Нижня область - область заміток.

Режим сортувальника слайдів - це монопольне уявлення слайдів у формі ескіза. Демонструє мініатюри всіх слайдів, рівномірно розташовані у вікні перегляду. По закінченні створення й редагування презентації сортувальник слайдів дає загальну картину презентації, полегшуючи зміну порядку слайдів, їх додавання або видалення, а також перегляд ефектів переходу і анімації.

Показ слайдів займає весь екран комп'ютера, як при реальній презентації. Презентація відображається на весь екран так, як вона буде представлена ​​аудиторії. Можна подивитися, як будуть виглядати малюнки, часові інтервали, фільми, анімовані елементи і ефекти переходу будуть виглядати в реальному вигляді [4].

Додавати нові слайди до презентації можна різними способами:

1. За допомогою меню дайте команду Головна в†’ Створити слайд;

2. За допомогою комбінації клавіш [CTRL] + [M];

3. У режимі структура натиснувши клавішу [ENTER];

4. В області структури викличте контекстне меню правою кнопкою миші і виберіть Створити слайд.

Видалення слайда. В області Структура або Слайди в звичайному режимі виділіть слайди, які потрібно видалити. (Якщо потрібно виділити слайди по порядку, клацніть їх, утримуючи клавішу [SHIFT]. Для довільного виділення файлів утримуйте [CTRL].) на вкладці Головна виберіть команду Видалити або натисніть кнопку [DELETE] [3].

Послідовність створених слайдів можна легко змінювати перетягуючи їх за допомогою миші.

Для забезпечення однакового оформлення слайдів і збереження особливостей стилю кожної презентації текст слід вводити в спеціальні рамки. В рамках для введення тексту знаходяться або стандартний текст, або підказки, наприклад, Заголовок слайда. Відповідні підказки програма поміщає також в рамки, призначені для введення малюнків і діаграм.

PowerPoint містить дванадцять стандартних колірних схем. Таким чином, у вас існує можливість один і той самий шаблон оформлення презентації представити дванадцятьма різними способами. Причому зробити це можна як для одного, так і для всіх слайдів презентації. Якщо ні одна з стандартних колірних схем не підходить, можна створити свою.

Багато стандартні шаблони містять местозаполнітелі (рамки), які призначені для вставки малюнків, діаграм, автофігур та інших об'єктів. Всі ці об'єкти підвищують привабливість презентації, але не варто забувати і про аудиторію - не п...римушуйте її переглядати занадто багато ілюстрацій.

У презентацію можуть бути додані музика і звукові ефекти. На слайді, в який додана музика або звукові ефекти, з'являється значок, відповідний звуковому файлу. Ви можете як буде запускатися музика і який час вона повинна звучати [3].

Фонові відеофайли в PowerPoint називаються фільмами. Зазвичай фільм включає мова доповідача, який не може особисто бути присутнім на презентації. Фільм можна також використовувати як посібник при навчанні.

Презентація несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий молодшим школярам; формує у них пізнавальну активність, інтерес до навчання. Молодшому школяру, з його наочно - образним мисленням зрозуміло лише те, що можна одночасно розглянути, почути, подіяти або оцінити дію об'єкта. Тому - то так важливо при навчанні звертатися до тих каналах отримання інформації, які відкриті.

Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. У цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не тільки в фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять дітей [3].

Таким чином, мультимедійні презентація - навчальний мінімультік, це електронна звукова книжка з гарними картинками, це відмінне посібник для вчителів розповісти молодшим школярам про навколишній Світ. В основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розміщуються текст, графіки, малюнки. Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як систему яскравих опорних образів.

1.2 Пізнавальна активність молодших школярів

Розвиток особистості - є нескінченний процес зародження нових можливостей і перетворення їх у реальну дійсність. Вікові зміни в умовах навчання і виховання дітей мають вирішальний вплив не тільки на психіку, але й на пізнавальну активність [10].

Діти молодшого шкільного віку можуть не тільки продуктивно засвоювати способи предметних і пізнавальних дій, емпіричні та теоретичні знання, а й бути психологічно включеними в саму навчальну діяльність, тобто свідомо опановувати тими способами навчальних дій, які змінюють і розвивають їх пізнавальні здібності. Молодші школярі вже можуть розвивати свої здібності і ті особистісні якості, які ляжуть в основу розвитку їх пізнавальної активності і як наслідок вплине на успішність у навчальній діяльності [13].

Пізнавальна активність молодшого школяра розглядається як постійно змінюється глибоке і якісне властивість особистості, спрямоване на усвідомлення предмета діяльності та досягнення кінцевого, значимого для нього результату.

Активність, самостійність, ініціативність, творчість є провідними у визначенні спрямованості розвитку особистості в сучасних умовах. Проблема розвитку пізнавальної активності молодшого школяра є актуальною, оскільки дана якість відіграє велику роль в розвитку особистості дитини. Пізнавальна активність необхідна людині, щоб він зміг пізнати себе, розкрити закладені в собі здібності, знайти своє місце в житті.

Основними характеристиками пізнавальної активності є:

1. Природне прагнення школярів до пізнання;

2. Позитивне ставлення до навчання;

3. Активна пізнавальна діяльність, спрямована на усвідомлення предмета діяльності та досягнення значущого для дитини результату;

4. Прояв волі в процесі оволодіння знаннями.

Пізнавальна активність людини не є незмінним спадковим властивістю особистості, тому ми можемо говорити про її формуванні та розвитку [14].

Проблема розвитку пізнавальної активності молодших школярів перебуває в центрі уваги педагогів з давніх часів. Педагогічна дійсність щодня доводить, що процес навчання проходить ефективніше, якщо школяр проявляє пізнавальну активність.

У змісті поняття В«пізнавальна активність В», можна виділити декілька напрямків.

Пізнавальна активність розуміється як характеристика діяльності молодшого школяра: її інтенсивність і напруженість.

Пізнавальна активність відображає певний інтерес молодших школярів до отримання нових знань, умінь і навичок, внутрішню цілеспрямованість і постійну потребу використовувати різні способи дії до наповнення знань, розширення знань, розширення кругозору.

Пізнавальна активність як якість особистості, яке включає прагнення особистості до пізнання, виражає інтелектуальний відгук на процес пізнання [14].

Таким чином, пізнавальна активність - це і інтерес до нового, прагнення до успіху, радість пізнання, це і установка до вирішенню завдань, поступове ускладнення яких лежить в основі процесу навчання.

1.3 Розвиток пізнавальної активності молодших школярів через застосування мультимедійних презентацій

Способи та умови, що сприяють розвитку пізнавальної активності молодшого школяра на уроках інформатики [15]:

- забезпечення внутрішнього прийняття дітьми мети майбутньої роботи, тобто забезпечення розуміння того, навіщо треба це робити, на який передбачуваний результат орієнтуватися. Якщо ж діти не підготовлені до вирішення навчального завдання, вони не зможуть повноцінно включитися в навчальну діяльність;

- виключення поверхового оцінювання підсумків попередньої роботи і в момент актуалізації знань;

- комбінування різних форм організації навчальної роботи, визначення їх місця на кожному етапі заняття;

- обговорення результатів діяльності та застосування придуманих самими дітьми вправ і завдань;

- навчання молодших школярів раціональним способам розумової роботи;

- емоційна насиченість заняття, В«СхвильованістьВ» самого педагога. Створення доброзичливого емоційного фону у роботі педагога та учнів. Позитивні емоції, які відчувають дітьми в процесі навчання, стимулюють їх пізнавальну активність;

- стимулювання і заохочення самих актів пізнавальної активності учнів з боку педагога;

- на кожному заняття дитині повинна бути надана можливість висловити своє ставлення до подій (розвиток рефлексії), для усвідомлення значущості досягнутого результату діяльності;

- організація домашнього завдання по принципу самостійності і можливості використання отриманих знань у спілкуванні з однолітками;

- заняття доцільно будувати з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей. Це допоможе правильно визначити обсяг і зміст навчального матеріалу, розробити адекватні методи, засоби навчання, намітити шляхи індивідуально-диференційованого підходу до учням різних груп в умовах навчання [15].

Усім цим умовам відповідають уроки інформатики. Розвиваючи пізнавальну активність, виховуючи прагнення до знань, ми розвиваємо особистість маленької людини, що вміє мислити, співпереживати, творити. Питання розвитку пізнавальної активності молодшого школяра актуальні, важливі для кожного педагога.

Презентація несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий молодшим школярам, ​​формує в них пізнавальну активність, інтерес до навчання. Молодшому школяру, з його наочно - образним мисленням зрозуміло лише те, що можна одночасно розглянути, почути, подіяти або оцінити дію об'єкта. Тому - то так важливо при навчанні звертатися до тих каналах отримання інформації, які відкриті.

Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. У цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не тільки в фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять дітей [12].

Можливості комп'ютера дозволяють збільшити обсяг пропонованого для ознайомлення матеріалу. Багато вчителів відзначають, що при цьому значно зрос...тає інтерес дітей до знань, підвищується рівень пізнавальних можливостей.

Використання нових незвичних прийомів пояснення і закріплення, тим більше в ігровій формі, підвищує мимовільне увагу дітей, допомагає розвинути довільну.

Освоюючи дитячі електронні енциклопедії, молодші школярі активні. За рахунок високої динаміки ефективно проходить засвоєння матеріалу, тренується пам'ять, розвивається пізнавальна активність, уяву і творчі здібності.

Мультимедійні презентації - це зручний та ефектний спосіб представлення інформації за допомогою комп'ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, звук і зображення, тобто ті фактори, які найбільш довго утримують увагу дитини [12].

Одночасне вплив на два найважливіших органу сприйняття (слух і зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації з допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації.

Більш того, презентація дає можливість вчителю самостійно скомпонувати навчальний матеріал виходячи їх особливостей конкретного класу, теми, предмета, що дозволяє побудувати урок так, щоб домогтися максимального навчального ефекту.

Використання мультимедійних презентацій на уроках поєднує в собі багато компонентів, необхідних для успішного навчання школярів [12].

Крім того, фрагменти уроків, на яких використовуються презентації, відображають один з головних принципів створення сучасного уроку - принцип фасціаціі (принцип привабливості). Завдяки презентаціям, діти, які зазвичай не відрізнялися високою активністю на уроках, стали активно висловлювати свою думку, міркувати.

Застосування мультимедійної презентації дозволяє значно підвищити рівень пізнавальної активності молодших школярів.

Сучасна школа повинна не тільки сформувати в учнів певний набір знань, але й пробудити їх прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей. Необхідною умовою розвитку цих процесів є активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів. У вирішенні даної задачі важлива

Всі діяльності. завдання:

- закріплення

- розвиток

- облік

- досягнення

Відомо, Необхідно

Щоб освіти.

У

Грамотне Основні прийоми,

Тим не менш, Дозволяє процесу [12].

Під час діалог.

-

-

- застосування.

здібностей.

Інформаційні

Найбільш ефективно використання Спілбергера, спрямованому на вивчення

-

- для цієї мети новий спосіб. Даний рівеньактивності забезпечується збудженням високого ступеня розузгодження між тим, що учень знав, що вже зустрічалося в його досвіді і новою інформацією, новим явищем. Активність, як якість діяльності особи, є невід'ємною умовою і показником реалізації будь-якого принципу навчання. Середній рівень - інтерпретує активність. Характеризується прагненням учня до виявленню сенсу досліджуваного змісту, прагненням пізнати зв'язки між явищами і процесами, опанувати способами застосування знань в змінених умовах. Характерний показник: велика стійкість вольових зусиль, яка проявляється в тому, що учень прагне довести розпочату справу до кінця, при утрудненні не відмовляється від виконання завдання, а шукає шляхи рішення. Низький рівень - відтворююча активність. Характеризується прагненням учня зрозуміти, запам'ятати і відтворити знання, опанувати способом його застосування за зразком. Цей рівень відрізняється нестійкістю вольових зусиль школяра, відсутністю у учнів інтересу до поглиблення знань, відсутність питань типу: В«Чому?В»

Методика проводиться фронтально - з групою учнів. Після роздачі бланків молодшим школярам пропонується прочитати інструкцію, звернути увагу на приклад, потім експериментатор повинен відповісти на всі задаються школярами питання. Слід перевірити, як кожен з учнів виконав завдання, чи точно зрозумів інструкцію, знову відповісти на питання. Після цього учні працюють самостійно, і експериментатор ні на які питання не відповідає. Заповнення шкали разом з читанням інструкції - 10-15 хв. Опитувальник складається з 19 питань.

При обробці даних підраховувалися бали і виводилося середнє значення для кожного молодшого школяра в окремо, потім виводилося середнє значення по випробуваному класу. Отримані результати заносилися до протоколу. Обробка даних проводилася в програмі Excel.

У Таблиці 2 представлені результати молодших школярів за рівнями пізнавальної активності, які були розподілені в Відповідно до шкали.

Таблиця 2 - Результати оцінки пізнавальної активності молодших школярів № № Ім'я, Ф. Середній бал

Рівень засвоєння

знань

1 Діана Б. 4,5 Високий 2 Ксенія Г. 3,5 Середній 3 Маша Є. 4,3 Високий 4 Іра Ф. 4,3 Високий 5 Тимур К. 2,5 Низький 6 Міша Г. 3,3 Середній 7 Саша Г. 3,2 Середній 8 Ілля П. 2,7 Низький 9 Валя З. 3,2 Середній 10 Діма К. 2,6 Низький 11 Олеся К. 4,4 Високий 12 Катя Р. 3,4 Середній 13 Юлія К. 4,3 Високий 14 Вітя Ф. 3,1 Середній 15 Коля Г. 2,4 Низький 16 Лариса П. 3,5 Середній 17 Роман П. 3,1 Середній Загальний рівень по класу 3,4 Середній

За отриманими результатами, відбитим в Таблиці 2 середній бал оцінки пізнавальної активності молодших школярів склав 3,4 - Це не високий показник.

Проаналізуємо за деякими показниками пізнавальної активності молодших школярів представляють на наш погляд найбільший інтерес.

Так, перший показник пізнавальної а...ктивності, В«висновок з інформаціїВ» вміє отримати від головної думки до конкретного завершення тільки 5 (28,4%) молодших школярів. Практично зовсім не вміють робити висновки 3 (17,6%), решта 9 (52,9%) справляються з цим з працею, середній бал за цим показником пізнавальної активності - 3,3 бала, це показник трохи вище низького.

«³дчуває безперервну потреба в отриманні нових знань В»- всього 2 (11,7%) молодших школярів, 6 (35,2%) - молодших школярів періодично проявляють інтерес до нових знань і решта, більше половини молодших школярів - 9 (52,9) майже зовсім не виявляють інтересу до отримання нових знань, не з підручника.

В динаміці рівень пізнавальної активності молодших школярів випробуваного класу представлений на Рисунку 1.

З малюнка 1 видно, що такий показник оцінки пізнавальної активності, як В«може охопити великий обсяг інформації володіє вміннями систематизації та класифікації матеріалу, а також викладу у формі тез і конспективно формі В»властивий 3 (17,6%). Володіють уміннями систематизації та класифікації матеріалу, а також викладу у формі тез і конспективно формі - 4 (23,5%) молодших школярів, однак вони не можуть охопити великий обсяг інформації і тому не можуть у повному обсязі використовувати свої уміння.

Опановують матеріалом в тому ж обсязі і порядку, в якому викладається в підручнику без всяких змін в основному всі молодші школярі. У разі зміни не зазнають труднощів лише 2 (11,7%), інші або вагаються, але потім опановують матеріалом, зовсім не розуміє матеріал - 1 (5,8%) молодший школяр.

Рисунок 1 - Рівень пізнавальної активності молодших школярів випробуваного класу

З однієї теми в іншу легко переносять знання 3 (17,6%) молодших школяра, відчувають труднощі 12 (70,5%) - це більше половини класу, і зовсім практично ні чого не засвоюють і в зв'язку з цим не розуміють наступної теми - 2 (11,7%) молодших школяра.

І так, аналіз оцінки пізнавальної активності у випробуваному класі показав низькі результати за окремими показниками, хоча загальний рівень пізнавальної активності в цілому по класу середній.

2.3 Розробка уроку з використанням мультимедійних презентацій спрямований на розвиток пізнавальної активності

Використання мультимедійних презентацій на уроці багаторазово підвищує мотивацію дітей, особливо авторів матеріалів. В даному випадку учень виконує роль вчителя, коментуючи не тільки зміст власної презентації, але й пояснюючи, аргументуючи використання тих чи інших можливостей PowerPoint [5].

На етапі розробки уроку з використанням мультимедійної презентації необхідно враховувати наступні моменти:

1. Психологічні особливості учнів даного класу.

2. Цілі і результати навчання.

3. Структуру пізнавального простору.

4. Місцезнаходження учнів.

5. Вибір найбільш ефективних елементів комп'ютерних технологій для вирішення конкретних завдань конкретного уроку.

6. Кольорову гаму оформлення навчального матеріалу.

При роботі з мультимедійними презентаціями на уроках необхідно, насамперед, враховувати психофізіологічні закономірності сприйняття інформації з екрана комп'ютера, телевізора, проекційного екрану. Робота з візуальною інформацією, яка подається з екрану, має свої особливості, т. к. при тривалій роботі викликає стомлення, зниження гостроти зору. Особливо трудомісткою для людського зору є робота з текстами [5].

При створенні слайдів необхідно врахувати ряд основних вимог:

1. Слайд повинен містити мінімально можливу кількість слів.

2. Для написів і заголовків слід вживати чіткий крупний шрифт, обмежити використання просто тексту. Лаконічність - одне з вихідних вимог при розробці навчальних програм.

3. Переважно виносити на слайд пропозиції, визначення, слова, терміни, які учні будуть записувати в зошити, прочитувати їх вголос під час демонстрації презентації.

4. Розмір букв, цифр, знаків, їх контрастність визначається необхідністю їх чіткого розгляду з останнього ряду парт.

5. Заливка фону, букв, ліній краща спокійного, В«неотруйногоВ» кольору, що не викликає роздратування і стомлення очей.

6. Креслення, малюнки, фотографії та інші ілюстраційні матеріали повинні, по можливості, мати максимальний рівномірно заповнювати всі екранне поле.

7. Не можна перевантажувати слайди зоровою інформацією.

8. На перегляд одного слайда слід відводити достатній час (не менше 2-3 хв.), щоб учні могли сконцентрувати увагу на екранному зображенні, простежити послідовність дій, розглянути всі елементи слайду, зафіксувати кінцевий результат, зробити записи в робочі зошити.

9. Звуковий супровід слайдів не повинно носити різкий, відволікаючий, подразнювальний характер [5].

Для забезпечення ефективності навчального процесу необхідно:

1. Уникати монотонності, враховувати зміну діяльності учнів по її рівнями: впізнавання, відтворення, застосування.

2. Орієнтуватися на розвиток розумових (розумових) здібностей дитини, тобто розвиток спостережливості, асоціативності, порівняння, аналогії, виділення головного, узагальнення, уяви тощо

3. Дати можливість успішно працювати на уроці з застосуванням комп'ютерних технологій і сильним, і середнім, і слабким учням.

4. Враховувати фактор пам'яті дитини (оперативної, короткочасної і довготривалої). Обмежено слід контролювати те, що введено тільки на рівні оперативної і короткочасної пам'яті.

Сформулюємо кілька основних принципів організації уроку інформатики для молодших школярів, що забезпечують високий ступінь активізації пізнавальної діяльності учнів при одночасному досягненні основних цілей уроку [5].

1. Використання переважно ігрових форм занять, особливо на початковому етапі навчання. Для дітей 5-10 років гра переважає над іншими видами діяльності. Граючи, учні освоюють і закріплюють складні поняття, вміння та навички мимоволі. На звичайному уроці вчитель витрачає багато сил на підтримку дисципліни й концентрації уваги учнів, в грі ж ці процеси для дітей природні.

2. Конкурсно-змагальний характер виконання практичних завдань, використання рейтингових оцінок учнів. Властиву дітям даного віку активну боротьбу за лідерство в колективі, потреба в заохоченні необхідно використовувати для додаткової мотивації навчальної роботи. До вирішення даної завдання порівняно легко адаптується програмне та навчально-методичне забезпечення уроків.

3. Високий ступінь самостійності виконання дітьми завдань за комп'ютером. Автономна діяльність підвищує особисту відповідальність дитини, а самостійність прийняття рішень у поєднанні з їх позитивними результатами дає заряд позитивних емоцій, породжує впевненість у собі і стійке бажання відновлювати роботу, поступово переходячи на більш складний рівень завдань. Управління складним технічним засобом зрівнює дітей з дорослими, на яких вони прагнуть походити. Самостійна робота за комп'ютером - основний засіб безболісного поступового переходу від звичної ігрової до нової більш складної навчально-пізнавальної діяльності.

4. Максимальне використання мультимедійних можливостей комп'ютера. Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, якому належить провідне місце в освітніх технологіях початкової школи. Крім того, засобів мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу В«учень-комп'ютерВ» [5].

5. Створення обстановки психологічного комфорту на уроці. Цьому значною мірою сприяють прості і доброзичливі інтерфейси сучасних навчальних і розвиваючих програм. Як наслідок, діти не бояться власних помилок, нерідко багаторазово повторюють завдання спочатку до позитивного результату, що робить навіть самих боязких і сором'язливих учнів розк...утими і активними.

6. Всебічне використання знань шкільних предметів. Застосування на уроках інформатики широкого розмаїття навчальних і розвиваючих програм дозволяє ефективно закріплювати знання інших шкільних дисциплін і пробуджувати додатковий інтерес до їх вивчення, зміцнювати міжпредметні зв'язки, формувати у дітей системне сприйняття одержуваних знань, цілісну картину світу.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності пов'язана скоріше не з самим предметом інформатики, а з використанням комп'ютерних технологій. Широке використання комп'ютерів при вивченні більшості предметів в результаті вдосконалення освітніх технологій в початковій школі дасть змогу в повній мірі реалізувати принцип В«вчення із захопленнямВ», і тоді будь-який предмет буде мати рівні з інформатикою шанси стати улюбленим дітьми [5].

Таким чином, перераховані принципи організації уроків інформатики в початковій школі дозволяють вже на ранніх етапах навчання забезпечити для більшості учнів перехід від пасивного сприйняття навчального матеріалу до активного, усвідомленої оволодінню знаннями.

Враховуючи всі особливості організації уроків інформатики нами був розроблений урок з використанням мультимедійних презентацій спрямований на розвиток пізнавальної активності. Презентацію можна використовувати при поясненні теми симетричні фігури і осі симетрії у 2 класі. (Додаток В).


Висновок

У процесі теоретичного вивчення питання щодо розвитку пізнавальної активності засобами мультимедійних презентацій були зроблені наступні висновки:

1) мультимедійні презентація - навчальний мінімультік, це електронна звукова книжка з гарними картинками, це відмінне посібник для вчителів розповісти молодшим школярам про навколишній світ. В основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розміщуються текст, графіки, малюнки. Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний і розвивальний матеріал як систему яскравих опорних образів;

2) пізнавальна активність - це і інтерес до нового, прагнення до успіху, радість пізнання, це і установка до вирішенню завдань, поступове ускладнення яких лежить в основі процесу навчання. Пізнавальна активність відображає певний інтерес молодших школярів до отримання нових знань, умінь і навичок, внутрішню цілеспрямованість і постійну потребу використовувати різні способи дії до наповнення знань, розширення знань, розширення кругозору.

3) застосування мультимедійної презентації несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий молодшим школярам, ​​формує у них пізнавальну активність, інтерес до навчання. Основні прийоми, сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках інформатики: широке застосування ігрових форм занять, висока автономність роботи учня за комп'ютером, активне використання мультимедійних засобів, створення доброзичливої вЂ‹вЂ‹і змагальної психологічної атмосфери.

4) на зміну традиційним технологіям навчання повинні прийти нові інформаційні розвиваючі педагогічні технології. З їх допомогою на уроках повинні реалізуватися такі педагогічні ситуації, діяльність вчителя та учнів в яких заснована на використанні сучасних інформаційних технологій, і носить дослідницький, евристичний характер. Для успішного впровадження цих технологій вчитель повинен мати навички користувача ПК, володіти вміннями планувати структуру дій для досягнення цілі виходячи з фіксованого набору засобів; описувати об'єкти і явища шляхом побудови інформаційних структур; проводити і організовувати пошук електронної інформації; чітко і однозначно формулювати проблему, задачу, думка і ін

5) аналіз оцінки пізнавальної активності у випробуваному класі показав низькі результати за окремими показниками, хоча загальний рівень пізнавальної активності в цілому по класу середній;

6) принципи організації уроків інформатики в початковій школі дозволяють вже на ранніх етапах навчання забезпечити для більшості учнів перехід від пасивного сприйняття навчального матеріалу до активному, усвідомленої оволодінню знаннями.

Враховуючи всі особливості організації уроків інформатики нами був розроблений урок з використанням мультимедійних презентацій спрямований на розвиток пізнавальної активності. Презентацію можна використовувати при поясненні теми симетричні фігури і осі симетрії у 2 класі.


Список літератури

1 Бабанський Ю.К. активність і самостійність уч-ся в навчанні. Избр. педагог. труди. /Сост. М.Ю. Бабанський. - М., Педагогіка, 2003, з. 560

2 Вікова і педагогічна психологія. Навчальний посібник для студентів пед. Інститутів. Під ред. проф. А.В. Петровського. - М., Просвітництво, 2003, з. 86

3 Гейн А.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки. /А.Г. Гейн - М.: Просвещение, 2003. - 254 р.

4 Гусєва А.І. Вчимося інформатики: завдання і методи їх вирішення/А.І. Гусєва - М.: Діалог - МІФІ, 2001. - 156 с.

5 В«НезаметкіВ» Сидорова// Інформатика - 2001 - № 13

6 Графічний редактор Paint. Редактор презентацій PowerPoint (+ CD)/під. ред. Житкова О.А. і Кудрявцевою Є.К. - М.: Інтелект-Центр. 2003 - 80 с.

7 Давидов В.В. Проблеми розвиваючого навчання. - М., 2006, с. 89

8 Зубков Т.І. Формування пізнавальної активності учнів поч. кл. - Дисс. канд. пед. наук. - Єкатеринбург, 2003

9 Корріган Д. Комп'ютерна графіка/Корріган Д - М.: ентропія, 2005 - 185

10 Красновський Е.А. Активізація навчального пізнання. /Рад. Педагогіка, -
2009, № 5 с.10-14

11 Лозова В.І. Цілісний підхід до формуванню познават. актив. школярів. Автореф. дисс. канд. пед. наук. - Тбілісі, 2005

12 Нужіна Є. В. Застосування ІКТ на уроках історії та природознавства як засіб формування ключових компетентностей молодшого школяра [Електронний ресурс] - .openclass.ru/

13 Тализіна Н.Ф. Формування пізнавальної діяльності уч-ся. - М., 2003, с. 93

14 Тельнова Ж.Н. Розвиток познават. акт. дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в різних формах і методах навчання. Дисс. канд. пед. наук. - Омськ, 1997

15 Шамова Т.И. Активізація навчання школярів. - М., Педагогіка, 2003, з. 208

16 Щукіна Г.І. Активізація пізнавальної діяльності в навчальному процесі. -М., Просвещение, 2005, с. 160


Додаток А

Методика В«Оцінка рівня пізнавальної активності В» Показники 1 Уміє отримати висновок з інформації, а потім В«розвернутиВ» Володіє У випадку в таблицю.

1 2 3 4 5 10 12 13

Обробка результатів:

Інтерпретація результатів:

умовах.


Ф. 1 2 3 4 6 8 9 10 13 15 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 4,3 Високий 5 Тимур К. 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2,5 Низький 6 Міша Г. 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3,3 Середній 7 Саша Г. 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3,2 Середній 8 Ілля П. 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 1 2 3 3 4 3 3 3 2 2,7 Низький 9 Валя З. 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3,2 Середній 10 Діма К. 1 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 2,6 Низький 11 Олеся К. 5 5 4 5 4 4 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4,4 Високий 12 Катя Р. 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3,4 Середній 13 Юлія К. 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4,3 Високий 14 Вітя Ф. 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3,1 Середній 15 Коля Г. 1 4 1 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2,4 Низький 16 Лариса П. 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3,5 Середній 17 Роман П. 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3,1 Середній Середній бал пізнавальної активності по групі 3,4 Середній