Главная > Таможенная система > Центральна база даних Держмитслужби України

Центральна база даних Держмитслужби України


24-01-2012, 17:43. Разместил: tester2

Центральнабаза даних Держмитслужби України


Зміст

Вступ

1. Центральна базаданіх ДМСУ - Як елемент єдиної автоматізованої інформаційної системи мітної служби України

2. Шляхи СтворенняЦентральної Бази даних ДМСУ

3. ТехнологіяВикористання Центральної Бази даних ДМСУ

Висновок

Список використаноїлітератури


Вступ

Взагалі, центральнабаза даних (ЦБД) - є невід'ємнім елементом будь-якої корпоратівноїІнформаційної системи. Центральна Бази даних Держмитслужби України є невід'ємнімелементом єдиної автоматізованої інформаційної системи ДМСУ.

Саме, Поняття база даних інформаційної системи - ці, сукупність зв'язанихданіх, організованіх по Певної правилах, Що передбачають Загальні принципиопису, Зберігання и маніпулювання, незалежне від прикладних програм. База данихє інформаційною моделлю прікладної області. Звернення до баз даних здійснюєтьсяза допомог системи Управління базами даніх (СУБД), Що включаються докорпоративних ІС.

Про центральну базу даніх ДМСУ поговорімо у даній роботі.


1. Центральна база даних ДМСУ- Як елемент єдиної автоматізованої інформаційної системи мітної служби України

Для Митний органів України побудовано й встановлено єдинуавтоматизоване інформаційну систему, Далі ЄАІС.

ЄАІС Державної мітної служби України (Далі- ДМСУ) являє собою автоматизоване систему Управління процесами мітноїдіяльності. Її основне призначення - підвіщення ефектівності Формування издійснення єдиної мітної політики держави и діяльності Митний органів.

У Законі України "Про захистінформації в автоматизованих системах "під автоматизоване системою (Далі- АС) розуміють систему, Що здійснює автоматизоване обробка даніх и до складуякої входять технічні засоби їх ОБРОБКИ (засоби обчіслювальної технікі изв'язку), а кож методи, процедури, програмне забезпечення.

Наказ ДМСУ № 5 від 05.01.05 "Про порядок організації ЗАХИСТУінформації Під годину здійснення митного контролю та митного оформлення товарів итранспортних засобів Із застосуванням вантажної мітної Декларації, Яка містітьінформацію з обмеження доступом, Що є власністю держави "більш деталізує вказанеПоняття. У цьому Порядку Термін автоматизована система (АС) вжівається в такомузначенні: як організаційно-технічна система, Що реалізує інформаційнутехнологію й об'єднує засоби обчіслювальної технікі ї зв'язку, методи йпроцедури, програмне забезпечення, фізічне середовище, персонал и інформацію,Яка обробляється. Дані, Що знаходяться в інформаційній сістемі суворосістематізовані и упорядковані. Структура ЄАІС Може буті представлена ​​у віглядітаких зв'язків:

1.База даних. Центральна базаданіх ДМСУ Дає можлівість отрімуваті Детальна інформацію у будь - якому розрізіданіх, Що містяться в електронной копіях Митний документів, внутрішнійдокументації Митний органів Всіх рівнів;

2.Особини, Що обслуговують систему(Розробник програмно - інформаційніх комплексів (Далі-ПІК), адміністраторі,інспекторі спеціалізованіх підрозділів); ​​

3.Технические засоби;

4.Користувачі системи. У рамкахЄАІС ведеться Постійний аудит Користувачів з ресурсами ПІК Центральної базуватисяданіх, тобто є змога Отримати вічерпну інформацію Щодо Дій конкретногокористувача в будь-який проміжок часу та ідентіфікуваті дані ПЕОМ, з якоївідбувався доступ до ЄАІС [Лях].

У наказі N 800 від 10.12.2001 ДМСУ Визначіть процедуру проведення модіфікації та Анулювання в Єдіній автоматізованій інформаційній сістемі Держмитслужби України Електрон копій вантажних Митний декларацій, а кож документів контролю доставки (Далі - ДКД) а саме: попередніх повідомлень, попередніх вантажних Митний декларацій, повідомлень про транзітні переміщення, зобов'язань про доставку чи про транзит транспортних засобів, книжок МДП, накладних ЦІМ, УМВС и внутрішніх транзитних документів, Що надходять до ЦБД ДМСУ [6].

У Концепції Створення в Державній мітній службі України багатофункціональної комплексної системи В«Електронна митницяВ» и стратегічного плану роз В¬ витку багатофункціональної комплексної системи В«Електронна митницяВ» [2], база даних візначається як - сукупність зв'язаних даніх, організованіх по Певної правилах, Що передбачають Загальні принципи опису, Зберігання и маніпулювання, незалежна від прикладних програм. База даних є інформаційною моделлю прікладної області. Звернення до баз даних здійснюється за допомог системи Управління базами даніх (СУБД).

Взагалі, Обмін електронною інформацією Між Митний установами здійснюється на програмному рівні з використаних програмних комплексів, об'єднаних в Єдину автоматизоване інформаційну систему, за допомог засобів комутованого автоматичного телефонного зв'язку та модемів. У зв'язку Із збільшенням потоків інформації та з метою підвіщення швідкості та надійності обміну інформацією введено в дію транспортну систему супутникового зв'язку Між Митний установами. З цією метою розроблено ряд програмно-інформаційних комплексів (ПІК), які дозволяють здійснюваті оперативний доступ до Центральної Бази даних (ЦБД) Із застосуванням WEB-сервера ІАМУ.

Програма Формування реєстру оформлених ВМД для ІАМУ, розроблено на виконання наказу Держмитслужби від 30.07.2003 № 507, є складовою частина (перший рівнем) програмно-інформаційного комплексу для контролю за повнотіла центральної Бази даних Електрон копій вантажних Митний декларацій (Далі - ЄК ВМД) Держмитслужби України . Програма Призначено для Формування реєстру оформлених (у т.ч. анульованіх) ЄК ВМД Із Бази даних Програми Інспектор митного оформлення (DOS версія) митного органу.

Для експлуатації програмно-інформаційних комплексів на базі WEB-серверів з доступом до центральної Бази даних інформаційно-аналітічного митного Управління вікорістовуються Програмний пакет-браузер MS Internet Explorer v. 4.0 и Вище [2].

2. Шляхи Створення Центральної Бази даних ДМСУ

1993 р. - качан Формування Бази даних (БД) зовнішньоторговельної статистики на Основі Електрон копій вантажних Митний декларацій (ЄК ВМД);

1997 р. - за допомог сучасности інформаційніх технологій Було побудовано трирівневу систему Клієнт-сервер з доступом Користувачів до ресурсів серверів центральної Бази даних через WEB-сервер.

1998 р. - Державна митна служба України ввела в дію такий Важливим елемент ЄАІС, Як центральна база даних ( дали ЦБД). Фактично ВСІ ПІК, які розроблялісь и розробляються Держмитслужбою, побудовані з її використаних. Це надає можлівість акумулюваті в одному місці практично всю інформацію Щодо митного оформлення вантажів и контролю за їх доставкою, ведення баз даних про порушників, санкцій до учасніків ЗЕД ТОЩО [2].

Основою Електронної мітніці є інтегрована база даних та телекомунікаційне середовище. Інтегрована база даних Електронної мітніці формується на базі центральної Бази даних ДМСУ, центрах ОБРОБКИ даніх Митний органів.

Структура Електронної мітніці винна забезпечуваті централізованій моніторинг и Управління центральною та резервною базами даніх РІМ, вузламі ВТМ, серверами, робочі станціямі, програмно-технічними комплексами, телекомунікаційнім обладнанням, а кож взаємодію Із зовнішнімі системами.

Удосконалення та подалі Розвиток автоматизованих систем, Що функціонують у мітній службі, базуються на сучасности інформаційно-телекомунікаційніх технологіях ї направлені на технологічне забезпечення безперервного потоку, накопиченням та обробка Електронної мітної інформації, Впровадження механізму електронного декларування (Впровадження прийому в електронной вігляді попередніх повідомлень (Далі - ЄПП) на рівні центральної Бази даних від суб'єктів ЗЕД, з якімі ЗАКЛЮЧНІ угідь про подачу Митний документів в електронному вігляді и які корістуються режим...ом сприяння [2].

Історічно ЄАІС ДМСУ Складається з такихрозділів: Митний оформлення, доставка вантажів, довіднікі, СпеціальнаІНФОРМАЦІЯ, контрабанда, Інформаційні системи, звіті, навчання та тестирование,регламентованій доступ.

ПІК складають підрозділі. Смородузапроваджують Автоматизовані системи, які спрощують роботу провідніх УправліньДМСУ та Митний органів, а кож надають можлівість мати оперативну й актуальнуінформацію за Певний Період годині чі на Певної дату.

Тому основними Переваги Створення та розвітку ЄАІС та центральної базуватисяданіх ДМСУ є: підвіщення достовірності мітної статистики, повнотіла стягненняМитний платежів в Державний бюджет, підвіщення ефектівності митного контролю,зниженя витрат на Митне оформлення, підвіщення оператівності Вирішення ЗавданняМитний органами, Зменшення годин та фінансовіх затрат наінформаційно-пошукові, розрахункові та аналітічні роботи, адекватна звітністьпо фінансовім операціям Митний органів (контроль Нарахування та стягненняМитний платежів), мінімізація годині стабілізації системи при внесенні зміннормативно - правової базуватися та ін [2].

3. Технологія Використання Центральної Бази даних ДМСУ

На стан повнотіла тадостовірності даніх Митний документів и мітної статистики зовнішньої торгівлібезпосередню вплівають Терміни надходження Електрон копій вантажних Митнийдекларацій от Митний органів до центральної Бази даних та Рівень контролю заправільністю їх заповненості.

Держмитслужбою вжіваютьсядієві заходь в навпростець Досягнення належности рівня достовірності та повнотіла центральноїбазуватися Електрон копій вантажних Митний декларацій (ЄК ВМД).

З метою забезпечення повнотілацентральної Бази даних Електрон копій вантажних Митний декларацій,своєчасної її актуалізації та підвіщення достовірності и оператівності даніхмітної статистики Держмитслужбою затверджено "Тимчасовий порядок контролю заповнотіла центральної Бази даних Електрон копій ВМД "та" технологічна схемаактуалізації центральної Бази даних Електрон копій вантажних Митнийдекларацій ". Збір,обробка и передача даніх Електрон копій ВМД здійснюється зараз за такоюСхема:

1. Митне оформлення товарів,Що ввозять в Україну відповідно до обраних митного режиму (імпорт, експорт),здійснюється у мітніці за місцем державної реєстрації або проживання, замісцезнаходженням Юридичної або фізічної особини, на адресу якої або ввозятьтовари, або Яка відправляє вантаж.

Митне оформлення вантажівтипом транзит здійснюється в основному в Прикордонний МИТНИЦЯ (митниця ВвезенняВантаж).

2. Відзначився згідно зустановленим порядком декларація та її електронна Копія до моменту Ввезеннятоварів (режим імпорт) подаються митним брокером, або посадова особоюпідпріємства. ЯКЩО вон самостійно декларує вантажі, мітніці оформлення.

У випадка режімів експорт аботранзит митниця оформлення вантажо Виступає Як митниця відправлення.

3. Інспектор мітніціоформлення у межах своєї компетенції перевіряє правільність заповненості ВМД, їїЕлектронної копії, та за відсутності Зауваження прісвоює відповіднійреєстраційний номер.

4. Митниця, Якою Булооформлено зазначеним тип ВМД, у строк, Що не перевіщує чотірьох годин з моментуЙого оформлення, передає інформацію за оформленими документами до центральноїБази даних ЄАІС Держмитслужби Засоба електронною поштою з використанихтранспортної Мережі супутникового зв'язку.

5. При прійомі Електронноїкопії ВМД до центральної Бази даних проходити її Перевірка за допомогформатно-логічного контролю, Який підстав на нормативних документахДержмитслужби, якімі введено в дію Особливості заповненості Окрема граф ВМД Підгодину застосування одного з Вибраного митного режиму.

Застосування сучасностиінформаційніх технологій ведення Електронної Бази даних вантажних Митнийдекларацій та розробка даніх ВМД дозволяє формуваті Статистичнй інформацію врізніх розрізах: за Окрема товарами, у тому чіслі стратегічно Важливим дляУкраїни; за Окрема регіонамі, теріторіямі, країнамі, угрупуваннямі країн; урозрізі товар-країна, країна-товар; за видами валют, у якіх здійснюютьсяРозрахунки за зовнішньоекономічнімі контрактами, за умов розрахунків ТОЩО.

Згідно з наказом 911 ДМСУ від 19.10.2006 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Положення про Регіональну інформаційну МИТНИЦЯ Державної мітної служби України" Регіональна інформаційна митниця відповідно до покладеніх на неї завдання:

- Здійснює супроводження, ведення и Функціонування центральної Бази даних ЄАІС у цілому та забезпечує Управління и супроводження її елементами та підсістемамі.

- Здійснює контроль за повнотіла та достовірністю відомостей, які накопічуються в ЦБД ЄАІС. [7]

Важливе Значення має порядок Надання інформації від ДМСУіншім державним органам, зокрема з Наступний аспектів: ІНФОРМАЦІЯ про проведенняМитне оформлення товарів щоденно у вігляді баз даних направляється доцентральної Бази даних ДМСУ, Звідки направляється до Державної податковоїадміністрації та Національного банку України; в необхідному для контролюобсязі, у вігляді баз даних ІНФОРМАЦІЯ з центральної Бази даних ДМСУнаправляється до органів Держстандарт, Державного комітету України у справахзахист прав споживачів та статистики; іншім органам групові обсягах інформаціїподаються за дозволено Держмитслужби.


Висновок

В даній роботіБуло розглянуте Поняття Центральної Бази даних Державної мітної служби Украйни,розглянуті засади та шляхи її Створення, описано її призначення й механізмроботи з нею.

У роботі доведеноЩо з метою забезпечення повнотіла центральної базуватисяданіх Електрон копій вантажних Митний декларацій, своєчасної її актуалізаціїта підвіщення достовірності и оператівності даніх мітної статистикиДержмитслужбою затверджено "Тимчасовий порядок контролю за повнотіла центральноїБази даних Електрон копій ВМД "та" технологічна схема актуалізаціїцентральної Бази даних Електрон копій вантажних Митний декларацій "у світліякіх за описом у роботі схеми здійснюється Збір, обробка и передача даніхЕлектрон копій ВМД.

Доведено кож,Що Важливе Значення має порядок Надання інформаціївід ДМСУ іншім державним органам, зокрема з Наступний аспектів: ІНФОРМАЦІЯ проПроведення Митне оформлення товарів щоденно у вігляді баз даних направляється доцентральної Бази даних ДМСУ, Звідки направляється до Державної податковоїадміністрації та Національного банку України


Список використаної літератури

1.Концепція Створення єдиної автоматізованої інформаційної системи ДМКУ від27.07.93 р. КМУ. Київ. 1993

2.Концепція Створення багатофункціональної комплексної системи "Електроннамитниця "(на 2008 - 2013 роки). КМУ. Київ 2008

2.Сілоленко В.В. Підтримка розподілених систем в СУБД Oracle. -Компютери + Програми № № 8 -12,1996.

3.Кириллов В.П. Методика визначення вимог до автоматизованих систем. -Компютери + Програми № 3, 1994.

4.Стоянов А.М. Основи розробки розподілених інформаційно - обчислювальнихсистем. - Київ, Наукова думка, 1997.

5.Наказ ДМКУ від 8.02.96 р. № 48. "Положення про Електрон інформацію".

6. Наказ ДМКУ від 10.12.2001 р. № 800. "Пропроцедуру проведення модіфікації та Анулювання в ЄАІС ДМСУ Електрон копійВМД ".

7.Наказ ДМСУ № 911 від 19.10.2006 "Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ Положення про Регіональну інформаційнуМитниця Державної мітної служби України "

8.Основи митної справи: Учеб. допомога у VII вип. Вип.V: Економічнадіяльність митних органів/Наук. ред.А. Ф. Козикін. М.: РІО РОТА, 1995 р.

9.Терещенко С., Науменко В., Основи митного законодавства в Україні: Теорія ипрактика. - К.: АТ Август, 1999 р.

10.Основи мітної справи: Навч. посібник/За заг. Ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка.- Х.: Каравелов, 2000. - 320 с.

11.Основи мітної справи: Навч. посіб./За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., Перероб. идоп. - К.: Знання, КОО, 2002. - 318 с.: Іл.

12.Тези лекцій з основ мітної справі.-Хмельницький, 1996. - 344с. ...(ДержмиткомУкраїни. Хмельницький учбовий центр підвіщення кваліфікації та перепідготовкипрацівніків Митний установ України).

13.Наказ ДМС № 550 від 06 жовтня 2000 р. Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ та введення в дію порядкуФункціонування Електронної пошта Державної мітної служби України.

14.Армстронг Т. ActiveX: створення Web-додатків навчальний посібник - Техніка,BHV, 1998 p. - 592 c.