Таможенная система » Страница 15 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Технічні засоби спостереження, контролю та охорони митних об'єктів

Введення Застосуваннятехнічних засобів митного контролю є важливим інструментом вдіяльності митних органів по припиненню і виявленню порушень в сферімитного законодавства. Використаннятехнічних засобів митного контролю забезпечує перевірку відповідностівідомостей про декларовані товари даними, одержуваним при проведенні фактичногомитного контролю. Ефективне іцілеспрямоване використання ТСТК визначається рівнем підготовкиінспекторського скл...

Реферат на тему: Товарознавство та Митне оформлення чаю

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІТІЧНІЙ Оглядова ЛІТЕРАТУРИ. 1.1.Стан Ринку чаю в Україні. 1.2.Харчова и біологічнаЦінність чорного чаю 1.3.Фальсіфікація чорного чаюта методи її визначення. РОЗДІЛ 2. АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ Чорней ЧАЮ, ЩО ОФОРМЛЯЄТЬСЯ НА РІВНЕНСЬКІЙ МІТНІЦІ. 2.1. Асортимент чорного чаю, Що оформляється наРівненській мітніці 2.2.Дослідження ЯКОСТІ чорногочаю. ...

Реферат на тему: Товарознавча експертиза та Митне оформлення заморожених плодоовочів

Зміст Вступ. Розділ 1.Заморожування-сучасний спосіб консервування плодів та овочів 1.1.Моніторінг Ринку виробництва таспоживання замороженої плодоовочевої продукції в Україні та Світі 1.2.Законодавчо-нормативнерегулювання ЯКОСТІ та безпечності замороженої плодоовочевої продукції 1.3.Чіннікі Формування ЯКОСТІзамороженої плодоовочевої продукції 1.4.Класіфікація та асортиментзамороженої плодоовочевої продукції...

Реферат на тему: Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації як частина вкладу в статутний капітал підприємств і організацій

Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації як частина вкладу встатутний капітал підприємств і організацій Згідно з законодавчими та нормативнимиправовими актами РФ в галузі цивільного, митного законодавства,законодавства про податки і збори, про бухгалтерський облік, зокрема ЗакономРФ В«Про митний тарифВ», Постановою Уряду Російської Федерації від23.07.96 № 883 В«Про пільги по сплаті ввізного мита та податку надодану вартість...

Реферат на тему: Управління міжнародною діяльністю Федеральної Митної Служби РФ

Зміст Введення 1.Теоретіческіе аспекти управління в митнихорганах 1.1 Основи управління в митних органах 1.2Організаційні структури управління в системі митних органів 2. Міжнародна діяльність ФМС 2.1 Організація та порядок здійснення міжнародної діяльності ФТСРосії 2.2 Управління митного співробітництва ФТСРосії 2.3 ФТС і міжнародні організації Висновок Список викор...

Реферат на тему: Управління персоналом в організації (на прикладі Харківської митниці)

Міністерство освіти і науки України Харківський Державний ТехнічнийУніверситет Будівництва та Архітектури Факультет післядипломної освіти ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: "Управління персоналом в організації (на прикладі Харківської митниці) " Виконав: Студент групи ___________________ Науковийкерівник: . ___________________ "Допущена до захисту" ...

Реферат на тему: Управління ризиками в митній діяльності

Введення Поняття"Ризик" зустрічається у багатьох економічних, суспільних іприродничих науках, при цьому кожна з них має власні цілі та методидослідження ризику. Ризик визначається як діяльність, пов'язана зподоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якоїє можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягненняпередбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети. Більшістьуправлінських рішень, пов'я...

Реферат на тему: Митні платежі як інструмент регулювання переміщення товарів через митний кордон РФ

Реферат Тема: Митні платежі якінструмент регулювання переміщення товарів через митний кордон РФ Введення Російська Федерація, якнезалежна держава виконує зовсім іншу роль у зовнішньоекономічнійдіяльності на відміну від СРСР. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності(ЗЕД), в останнє десятиліття пов'язана з формуванням ринкової основи.Серйозний вплив на запитання регулювання ЗЕД зробило при...

Реферат на тему: Митні збори

Міністрества ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Уральський державний економічний університет Факультет скороченою підготовки Контрольна робота з предмету "Світова економіка" Тема: "Митні збори" Виконавець: Керівник: Єкатеринбург 2005 Зміст Введення 1. Сутність та види мита 2. Способи розрахунку митних зборів 3. Пільгові митні збори

Реферат на тему: Митні правила

1.4тис. дол. США ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН РФ В«Про валютне регулювання ІВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛІ В»от10 грудня 2003 Фізичні особи -резиденти і фізичні особи - нерезиденти мають право одноразово вивозити зРосійської Федерації готівкову іноземну валюту та (або) валюту РосійськоїФедерації в сумі, що дорівнює в еквіваленті 10000 доларів США або не перевищуєцієї суми. При цьому не вимагається подання до митного органу документів,підтверджуючих, що вивозить...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок