Таможенная система » Страница 18 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Митне оформлення товарів і транспортних засобів

КАЛІНІНГРАДСЬКИЙПРИКОРДОННИЙ ІНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЇСЛУЖБИ БЕЗПЕКИ РОСІЙСЬКОЇФЕДЕРАЦІЇ ЦЕНТР ДОДАТКОВОГО ПРОФЕСІЙНОГООСВІТИ ДОПУСТИТИ ДОЗАХИСТІ Завідувачкафедри кримінально-правових дисциплін КПІ ФСБ РФ професор В«___В»_________ 200_ р. Студента 11групи КВАЛІФІКАЦІЙНА(ДИПЛОМНА) РОБОТА на тему:В«Митне оформлення товарів і транспортних засобівВ»

Реферат на тему: Митне право: предмет, система, основні принципи діяльності

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО >ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТУ РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ >ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ >ПУТЕЙ ПОВІДОМЛЕННЯ Смоленський філія Кафедра «Економічна теорія» >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА По дисципліни: Митне право Тема: >ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО: ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ          Виконала: Леонова >О.А. Викладач: Скобелєва             >Шифр: >0420-п/не-1243 Люд...

Реферат на тему: Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Федеральне агентство з освіти. Кафедра економіки та менеджменту. Контрольна робота № 1 з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності Тема: Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Виконала студентка: Група: Шифр: Адреса: Перевірив викладач: Зміст 1. Структура митних органів Російської Федерації іїх основні функції 2. Поняття і значенн...

Реферат на тему: Митне співробітництво РФ і СНД

Зміст Введення. 3 1.Нормативно-правове регулювання співробітництво митних органів РФ і країнСНД. 5 2.Основні напрямки співробітництва митних органів в рамках СНД 11 Висновок. 20 Література. 21 Введення Актуальність дослідження. Інтеграційний процес сьогоднійде практично на всіх країнах і континентах і охоплює. У цей процесвключаться різні за рівнем свого політичного та економічного розвиткудержа...

Реферат на тему: Митні органи Російської Федерації

Міністерствоосвіти і науки РосійськоїФедерації Федеральнеагентство з освіти Державнеосвітня установа вищогопрофесійної освіти В«Оренбурзькийдержавний університет В» Кафедрамитної справи Реферат натему Митніоргани в Російській Федерації Керівникроботи: __________Лашина В.П. В«___В» ___________2007м. Виконавець: студент гр.06-ТД-1, ФЕФ ...

Реферат на тему: Митні платежі в РФ і перспективи їх вдосконалення

ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНОЇОПОДАТКУВАННЯ У РФ 1.1 Загальна характеристика митнихплатежів в РФ 1.2 Характеристикаосновних факторів, що регулюють систему обчислення митних платежів 1.3 Значимість визначення митноївартості для обчислення митних платежів 2. СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИМИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В РФ 2.1Рольмитних платежів у формуванні федерального бюджету і забезпеченніекономічної безпеки дер...

Реферат на тему: Суб'єкти митного права

Зміст Введення 1. Поняття та загальнахарактеристика суб'єктів митного права 2. Митні органи яксуб'єкта митного права 2.1 Митні органи таїх місце в системі державних органів Російської Федерації і системамитних органів 2.2 Повноваження тадіяльність митних органів 3. Юридичні особи яксуб'єкти митного права 3.1 Поняття іправоздатність юридичних осіб 3.2 Перевізник імитний брокер як професійні с...

Реферат на тему: Суб'єкти митних правовідносин

Зміст 1. Характеристика суб'єктів митнихправовідносин. Митні органи як суб'єкти митних правовідносин -правове становище, компетенція. Нормативні акти, що регулюють діяльністьмитних органів 2. Завдання Списоклітератури 1. Характеристика суб'єктів митних правовідносин.Митні органи як суб'єкти митних правовідносин - правове становище,компетенція. Нормативні акти, що регул...

Реферат на тему: Сутність та Місце мітної вартості в сістемі митного оподаткування

Реферат з мітної справи на тему: "Сутність та Місце мітної вартості всістемі митного оподаткування " Київ 2009 Однієюз найбільш Важливим категорій НЕ Тільки в сістемі митного оподаткування, альо їу сістемі митного контролю та митного оформлення є Поняття мітної вартості. Цепов'язано, насамперед, з ключовими рол, Якові відіграє митна вартість у сістемімитно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ф...

Реферат на тему: Сутність та сістематізація Митний режімів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Реферат з мітної справи на тему: "Сутність та сістематізація Митний режімів приздійсненні зовнішньоекономічної діяльності " 2008 Закономірністю розвітку зовнішньої торгівлі єНЕ Тільки тенденція до стійкого зростання обсягів світової торгівлі, альо ї доРозширення загально спектру різнобічніх форм здійснення зовнішньоторговельніхоперацій. Перехід від таких звичних форм, Як експорт або імпорт товарів доширокого Вик...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок