Таможенная система » Страница 19 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Сутність, сучасний стан та перспективи розвітку митно-тарифних відносін

Реферат з мітної справи "Сутність, сучасний стан таперспективи розвітку митно-тарифних відносін " 2009 Сучаснийекономічний Розвиток характерізується чіткою тенденцією до інтеграціїнаціональніх економік, Що діктується Як закономірністю роз В¬ витку світовоїекономічної системи в цілому, так и національніх економік Як її складніків. Світовийрінок формується за єдінімі правилами, які регламентують усю сукупністьміжн...

Реферат на тему: Сучасна митно-тарифна політика України

Відкритийміжнародний університет розвітку людини "Україна" КОНТРОЛЬНАРОБОТА Сучаснамитно-тарифна політика України Виконала студентка четвертогокурсом групи ЗМЗЕД-41 спеціальності "менеджментЗЕД " Викладач: МогілевськаВ. П. Київ2008 План 1. Особливості Формуваннянаціональної макром...

Реферат на тему: Сутність, структура та функції митних органів

Зміст Введення 1. Сутність митних органів яксуб'єктів митного права 1.1Структура митних органів 1.2 Забезпечення діяльності митних органів 1.3Цілі і завдання митного регулювання 2. Правове становище митнихорганів 2.1Поняття та ознаки митних органів РФ 2.2Види і правове становище митних органів 2.3Функції митних органів 3. Види митного контролю,здійснюваного митними орган...

Реферат на тему: Митна політика держави

Зміст Введення. Глава I. Економічний зміст і механізм застосуваннямитних зборів. 1.1 Поняттямита, її природа, функції і види. 1.2 Елементи мита. Методи визначення митної вартості товару. Глава II. Актуальні проблеми іперспективи митного оподаткування. 2.1 Проблемиправового статусу митних зборів. 2.2. Актуальні напрямкидіяльності митної служби РФ Висновок Список використаної ...

Реферат на тему: Митна політика та основні напрями її реалізації в країнах Євросоюзу (Німеччина)

Введення Інтегрування економіки в світове господарство зумовлюєнеобхідність регулювання зовнішньоторговельних відносин. Всі ці процеси повиннібути забезпечені належним митним механізмом, чітко врегульованимправовими нормами. Цього вимагають нормальне функціонування економіки тарозвитку громадянського суспільства. У цьому і полягає невід'ємна функціябудь-якої держави, що прагне забезпечити свою політичну незалежність таек...

Реферат на тему: Митна політика Петра I. Характер, особливості, протиріччя.

Федеральне агентство залізничноготранспорту РосійськоїФедерації Іркутськийдержавний університет шляхів сполучення КафедраМитна справа Дисципліна:Історія митної справи та митної політики Росії РЕФЕРАТ Митнаполітика Петра I. Характер, особливості, протиріччя. Виконав: студент 2 -го курсуІрГ...

Реферат на тему: Митна політика СРСР в 80-ті роки

Зміст Введення 1. Зовнішньоекономічна діяльність СРСР в 80-ті роки 2. Митна політика СРСР в 80-ті роки 3. Митний Кодекс СРСР 1991 як логічнезавершення етапу зовнішньоекономічної реформи (1986-1991 р.р.) Висновок Література Введення У післяреволюційної Росії й надалі - в СоюзіРСР - процес становлення та розвитку митної справи та законодавства про ньогоносив складний і суперечли...

Реферат на тему: Мито

Зміст Введення 1. Поняття, природа та види мита 2. Порядок сплати мита 3. Пільги по сплаті мита Список використаної літератури Введення В умовах переходукраїни до ринкової економіки виникла необхідність у створенні адекватногомитно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якскладової частини системи державного управління цією важливою сферою.Включ...

Реферат на тему: Митна процедура митного транзиту

Митна процедура митного транзиту Перевезення товарів під митним контролем по митнійтериторії Республіки Білорусь здійснюється відповідно до митноїпроцедурою митного транзиту. Особливо відзначимо, що в силу положень ч. 2 п. 1ст. 105 ТК щодо ТСМП і припасів ТТ не застосовується. При приміщенні під ТТ перевізнику необхідно згідно п. 3ст. 107 ТК дотримати кілька умов: 1) товари не повинні бути забороненими до ввезення...

Реферат на тему: Митна реформа Шувалова

ЗМІСТ ВСТУП 1.Передісторіямитної реформи Шувалова 2.Митнийпроект графа Шувалова 3.Реалізаціямитної реформи Шувалова 4.Новий митнийтариф ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ДОДАТОК 1 ДОДАТОК 2 ВСТУП Розвитокринкових відносин в економіці Росії, лібералізація зовнішньоекономічноїдіяльності сприяли значному підвищенню інтересу до митногосправі, за...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок