Главная > Маркетинг > Особливості просування іпотеки в рекламному та PR-дискурсах

Особливості просування іпотеки в рекламному та PR-дискурсах


25-01-2012, 10:31. Разместил: tester6

ВСТУП

Житлове питання - проблема, яка рано чи пізно ставати актуальною для кожної людини. Іпотека і іпотечне кредитування - основний механізм, який робить житло доступним у багатьох країнах світу. Для Росії цей механізм є відносно новим, проте завдяки досить активному позиціонуванню іпотечне кредитування змогло привернути до себе загальну увагу.

В даний час кредити на покупку житлової нерухомості пропонує чималу кількість кредитних організацій. Переважна більшість банків працює за програмою Агентства по іпотечного житлового кредитування (АІЖК). І лише небагато розробляють власні програми. Крім банків з іпотекою працюють агентства нерухомості.

На сьогоднішній день іпотечні послуги розвинені настільки, що дозволяють підібрати індивідуальну програму на купівлю квартири в кредит, задовольняє будь-яким житловим потребам. Однак для того, щоб привабити потенційного клієнта (позичальника) важливо не тільки викласти умови, на яких надається іпотека. Покупка квартири нерідко трапляється всього один - два рази в житті, тому необхідно чітко аргументувати правильність прийнятого позичальником рішення.

Процедура оформлення іпотечного кредиту супроводжується рядом проблем:

- позичальникові необхідно зібрати та надати кредитної організації безліч документів і довідок;

- вимоги до потенційному позичальникові вище, ніж у випадку оформлення звичайного споживчого кредиту;

- не всі можуть підтвердити свій дохід офіційними документами.

Незважаючи на те що світова фінансова криза значно підкосив іпотечне кредитування, сама по собі ця сфера активно розвивається. Що обумовлює необхідність вивчення специфіки просування даного продукту. Зважаючи на це пояснюється актуальність цього дослідження. Крім того, ні в літературі по рекламі, ні в наукових роботах з лінгвістики особливості просування іпотечного кредитування не були вивчені.

Теоретичною і методологічною основою дослідження

загрузка...
послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі когнітивної лінгвістики, зв'язків з громадськістю, теорії реклами і маркетингу. Великий внесок у розробку проблеми вивчення рекламної та PR-комунікації внесли І.Л. Викентьев, В.В. Учнів, А.Н. Чумиков, І. Імшінецкая, С.М. Катліп, Є.В. Ромат, К.Л. Бове, У.Ф. Аренс. Мовленнєвий вплив розглядали такі вчені, як Р.М. Блакар, А.Н. Баранов, О.С. Іссерс, І.П. Тарасова. Вивченню жанрових різновидів текстів присвячені роботи А.Д. Кривоносова, В.В. Учонової, А.А. Тертичного. Теорія аргументації немислима без робіт А.А. Івіна.

Мета даної роботи - виявити та описати основні особливості в матеріалах реклами та PR, присвячених іпотечному кредитуванню. Надалі результати дослідження можуть допомогти при складанні рекламних або PR-текстів.

Для досягнення поставленої мети були позначені наступні завдання:

- описати особливості рекламної та PR-комунікації;

- виявити структуру тексту іпотечної реклами та її специфіку;

- розкрити особливості комунікативного акту в іпотечній рекламі;

- описати жанри, використовувані в іпотечній рекламі;

- на прикладі конкретних рекламних і PR-текстів проаналізувати різні прийоми впливу при просуванні іпотечного кредитування;

- виявити стереотипи, які існують у масовій свідомості щодо іпотеки;

- провести контент-аналіз Медіаматеріали.

Матеріалом для дослідження послужили тексти друкованої та зовнішньої реклами, а також медіатексти за 2006 - 2009 роки. У силу специфіки проведеного дослідження матеріалом для роботи стали також тексти публіцистики. Загальний обсяг проаналізованих текстів складає 95 одиниць.

В якості об'єкта дослідження виступають омські рекламні, PR та журналістські тексти, присвячені іпотечному кредитуванню. Предметом дослідження стали прийоми і способи просування іпотечного кредитування, а також засоби впливу на реципієнта.

У текстах, наведених у Як приклади, ми зберегли вихідну орфографію і пунктуацію.

Аналіз матеріалів проводився за допомогою наступних методик: контент-аналіз, порівняльний аналіз, описовий метод, жанровий аналіз тексту, метод асоціацій, метод незакінчених пропозицій, метод інтерпретації.

Робота складається з запровадження, двох глав, висновку. Перша глава присвячена теоретичній базі, яка служить основою для дослідження матеріалів. У другому розділі аналізується зібраний мовний матеріал, а також наводиться зразок PR-тексту, який просуває іпотечне кредитування.


ГЛАВА 1. РЕКЛАМА І PR ЯК ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Ринок іпотечного кредитування

В«Саме слово В«ІпотекаВ» - велика загадка для громадян. І тут теж потрібно займатися роз'ясненням. Створювати механізми і проводити роботу з роз'яснення цієї процедури, самої суті цього механізму В».

Екс-президент РФ В.В. Путін.

1.1.1 Історія зародження іпотеки

Проаналізувавши літературу з історії реклами (В.В. Учнів, О. Савельєва, Дж. Сівулка, В.Л. Музикант і ін), ми прийшли до висновку, що автори досліджують загальні тенденції розвитку реклами, не заглиблюючись в її окремі галузі. Історія розвитку іпотеки не описувалася раніше ні в одній книзі по рекламі. Деякими дослідниками були описані особливості реклами нерухомості, наприклад, В.А. Євстаф'єва та В.Н. Ясонова в книзі В«Що, де і як рекламуватиВ».

Для огляду ми скористалися ресурсами Інтернет-сайтів де описуються етапи розвитку іпотеки та аналізується загальна ситуація на ринку іпотечного кредитування.

Термін "Іпотека" вперше з'явився в Греції на початку VI ст. до н. е.. (Його ввів архонт Солон) і був пов'язаний із забезпеченням відповідальності боржника перед кредитором певними земельними володіннями (спочатку в Афінах заставним забезпеченням служила особистість боржника, якому у разі невиконання зобов'язання загрожувало рабство).

Для цього оформлялися зобов'язання, а на кордоні належить позичальникові земельної території ставилося стовп з написом про те, що дана власність служить забезпеченням претензії кредитора у вказаній сумі. На такому стовпі, що отримав назву "Іпотека" (від грец. Hypotheka - підставка, підпора), відзначалися всі борги власника землі. Пізніше для цієї мети стали використовувати особливі книги, називалися іпотечними. Новий розвиток інститут іпотеки отримав в Римській імперії. У I в. н. е.. створювалися іпотечні установи, які видавали кредити під заставу майна приватним особам. У період правління імператора Антонія Пія (II ст. Н. Е..) Було розроблено особливе законодавство для іпотечних банків, які існували поряд з іншими спеціалізованими банками, а також іншими кредитними установами - прообразами ощадкас і ощадних асоціацій.

Держава часто надавало велику підтримку іпотечному кредитуванню. Так, за імператора Траяна були створені спеціальні фонди для підтримки вдів і сиріт, що надавали іпотечні кредити під 5% річних (аналогічні фінансові системи були утворені в Росії в XIX в., правда підтримка, в основному, адресувалася представникам дворянського стану). Інститут іпотеки протягом відносно невеликого часу пройшов шлях еволюції від фідуциі (від лат. fiducia операція на довірі, довірча операція) до більш прогресивної стадії - пігнуса (від лат. pignus - неформальний заставу) і далі - до іпотеки. При фідуциі об'єкт застави переходив у власність кредитора, причому останній мав право або повернути нерухомість боржникові після виконання договору, або продати її, відмовившись від грошової вимоги. Договір пігнуса передбачав передачу нерухомості вже не у власність, а у володіння нею як гарантією кредитного зобов'язання. Кредитор не мав права залишати предмет застави у себе і міг продати майно тільки у разі невиконання взятих боржником зобов'язань, повертаючи різницю між продажною ціною і залишком боргу позичальникові.

При іпотеці майно залишалося у володінні боржника, а кр...едитор отримував право витребувати закладаємо річ з подальшим її продажем з торгів і компенсацією з вирученої суми залишку боргу позичальника. Приблизно в такому вигляді інститут застави існував до теперішнього часу.

Роль держави в дотриманні прав учасників іпотечних операцій була велика. Досить складні за структурі угоди вимагали контролю і регулювання, налагодженої реєстраційної системи. У зв'язку з ослабленням цих державних функцій із заходом епохи Стародавнього світу, інститут іпотеки перестав існувати протягом декількох століть, перш ніж з'явиться знову в середньовічному європейському законодавстві.

Таким чином, можна зробити висновок, що ринок іпотеки почав формуватися вже з часів появи сучасного літочислення. У міру розвитку суспільства змінювалися умови і форми іпотечного інституту. Логічно припустити, що, як і про будь-якому іншому товарі чи послузі, про іпотеку намагалися розповісти, зробити її популярною, тобто використовували рекламу. На жаль, немає інформації про те, до яких способів вдавалися кредитори при просуванні іпотечних послуг. Ми можемо тільки припустити, що використовувалася В«саморекламаВ» (Е.Пархоменко) - це В«сарафанне радіо В»[Пархоменко, Волченков 2005], рекламні плакати та листівки, а так само, можливо, вигуки на ярмарках. Крім цього, використовувалися стовпчики на кордоні земельної території, на яких вказувалася сума В«кредитуВ» і відзначалися всі борги власника землі, що з точки зору що чиниться впливу дозволяє розглядати їх як рекламу.

1.1.2 Стан сучасного ринку іпотечного кредитування

1. Зв'язок ринку іпотечного кредитування в Росії з світовими фінансовими ринками.

У 2006 році в Росії відбувся різкий стрибок обсягу іпотечного кредитування, який задав темп на наступні чотири роки. За планами уряду Російської Федерації в 2010 році кількість іпотечних кредитів повинне досягти одного мільйона. Ще в липні 2007 року очікується зниження ставок іпотечного кредитування до 8%. Але криза на світовому фінансовому ринку в серпні змінив ситуацію на ринку іпотечного кредитування. Процентні ставки по іпотеці підвищуються, оскільки західний фінансовий ринок, який надає пряме фондування багатьох російських банків, намагається мінімізувати ризики (пов'язані з тим, що західні організації не купують іпотечні цінні папери).

2. Тенденції на ринку іпотечного кредитування.

Ринок іпотечного кредитування в Росії тільки починає розвиватися. Кількість угод по іпотеці зростає щорічно [www.vrx.ru], але в загальному русі вгору спостерігаються і злети, і падіння.

Зростання попиту на іпотеку пов'язаний з кращою обізнаністю населення, з одного боку, і зростанням цін на нерухомість - з іншого. Для того щоб утримувати клієнтів і безперервно залучати нових, банки і агентства переглянули свої умови видачі іпотечних кредитів: відкрили нові іпотечні програми без первісного внеску, знизили процентні ставки, збільшили термін виплати кредиту до 30 років, а заявки стали розглядати в короткі терміни. Це, природно, знайшло своє відображення в рекламних текстах.

Якщо порівнювати ситуацію, яка була в країні п'ять років тому, можна говорити про те, що іпотека стала ближче до народу. Сьогодні завдяки підвищенню фінансової грамотності населення, поліпшенню умов видачі кредиту покупка житла в кредит стала нормальним явищем.

Кількість кредитів безперечно буде збільшуватися (хоча світова криза, безумовно, є серйозною перешкодою, гальмує цей процес). Основна причина в тому, що ціни на нерухомість постійно зростають і переважна більшість людей не можуть купити квартиру на свої гроші.

3. Основні проблеми розвитку іпотеки в Росії.

На думку багатьох експертів, в даний момент розвиток іпотеки в Росії стримується наступними основними факторами:

1. Обмежений платоспроможний попит населення.

За оцінками Мінекономрозвитку Росії навіть при самих В«ліберальнихВ», практично неіснуючих параметрах (іпотечний кредит надається на 15 років величиною 70% від вартості житла при ціні одного квадратного метра 11200 рублів з кредитною ставкою 10%), максимальна межа доступності для населення Росії складе не більше 10%.

2. Низькі обсяги і невисока якість нового житлового будівництва в суб'єктах Російської Федерації обумовлюють недостатність пропозицій і високу вартість квартир на ринку житла.

3. Низькі темпи розробки та вдосконалення законодавства про нерухомість.

Так, наприклад, очевидно, яке велике значення для розвитку ринку житла має земельне законодавство. Однак Земельний кодекс РФ на момент його прийняття в 2000 році (По оцінці Експертної ради при Правовій управлінні Апарату Державної Думи) містив не менш ніж у 29 статтях відсилання на закони або норми, які ще належало створити. У 2003 році становище мало змінилося. Тільки в липні 2005 року Уряд РФ вніс вкрай важливий для розвитку житлового будівництва законопроект В«Про переведення земель з однієї категорії в іншуВ».

Необхідно також відзначити, що до теперішнього часу багато федеральні закони, що містять норми, що регулюють в тій чи іншій мірі відносини, пов'язані з нерухомістю мають різні дефініції, а також різним чином вирішують одні й ті ж правові питання. Все це, по всій очевидності, збільшує адміністративні витрати, є однією зі складових будь-якого іпотечного кредиту.

4. Нерозвиненість інфраструктури ринку житла і житлового будівництва.

Традиційними учасниками житлового ринку є будівельні компанії, банки, виробники будівельних матеріалів, страхові компанії, ріелторські та оціночні агентства. При фактичному наявності даних структур в Росії не налагоджена технологічна схема їх взаємодії і, як наслідок, невисока ефективність системи в Загалом, завищені витрати при здійсненні операцій.

5. Психологічні фактори, головним з яких є національна особливість більшості нашого населення - небажання жити в борг (В«береш гроші чужі, а віддавати доводиться свої В»).

Проблеми та невирішені питання поки ще залишаються, але можна констатувати, що іпотека знайшла свого споживача. Багато в чому це відбулося завдяки рекламі, яка дозволяє інформувати масового споживача про абсолютно новий для сучасної Росії явищі і, тим самим, пригнічувати страх покупки житла в кредит.

Специфіка продукту, що просувається

Іпотека - це застава нерухомості для забезпечення зобов'язань перед кредитором. При іпотечному кредитуванні позичальник отримує кредит на покупку нерухомості або інші цілі. Його зобов'язанням перед кредитором є погашення кредиту, а забезпечує виконання цього зобов'язання застава нерухомості. При цьому купувати і закладати можна не тільки житло, але й інші об'єкти нерухомості - землю, автомобіль, яхту і так далі.

Найпоширеніший варіант використання іпотеки в Росії - це покупка квартири в кредит. Закладається при цьому, як правило, знову купується житло, хоча можна закласти і вже наявну у власності квартиру.

Для повного розуміючи, слід визначитися до якої категорії відноситься іпотечний кредит - чи товару послузі?

В«Товар - все, що може задовольнити чи потребу нестаток і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання В». У відповідності з визначенням, наведеним Ф. Котлером, ми будемо розуміти іпотеку як товар.

Рекламна діяльність банків, як і інших фінансових структур, регулюється законом В«Про рекламуВ». Звернемося до статті 28, пунктом 3 цього закону: В«Якщо реклама послуг, пов'язаних з наданням кредиту, користуванням ним і погашенням кредиту, містить хоча б одна умова, що впливає на його вартість, така реклама повинна містити всі інші умови, що визначають фактичну вартість кредиту для позичальника і впливають на неї В». Таким чином, законодавство РФ вносить свої корективи в іпотечну рекламу, зобов'язуючи рекламодавців вказувати інформацію про тих умовах, які впливають на вартість позикових грошей.

1.2 Специфіка реклам...ного дискурсу та PR-комунікації

1.2.1 Визначення та сутність реклами та PR

Слово В«рекламаВ» має латинське походження (reclame - В«КричатиВ»), в буквальному розумінні означає:

В· заходи, що мають на меті створити широку популярність будь-чого, залучити покупців;

В· поширення відомостей про кого-небудь, про що-небудь з метою створення популярності.

Існує безліч визначень реклами. У В«Тлумачному словнику російської мовиВ» говориться: В«Реклама - це оповіщення різними способами для створення широкої популярності, залучення споживачів, глядачів. А. Ласкер, якого називають батьком сучасної реклами, визначав дане поняття як торгівлю в друкованому вигляді.

В.В. Учнів та Н.В. Старих під рекламою розуміють відгалуження масової комунікації, в руслі якого створюються і розповсюджуються інформаційно-образні, експресивно-сугестивні тексти, адресовані групам людей з метою спонукати їх до потрібних рекламодавцю вибору і вчинку.

К. Л. Бове і У.Ф. Аренс дають таке визначення реклами: В«Це неперсоніфікована передача інформації, звичайно оплачувана і звичайно має характер переконання, про продукцію, послуги або ідеї відомими рекламодавцями за допомогою різних носіїв В».

Мабуть, складно назвати найбільш повне з наведених визначень, але, спираючись на них, можна виділити диференційовані ознаки реклами:

- це оплачуване повідомлення;

- цей тип комунікації передбачає поширення інформації про товар чи послугу;

- інформація носить переконує і впливає характер;

- повідомлення має ідентифікованої рекламодавця, ім'я якого позначено в тексті;

- це ретіальное повідомлення (звернене невизначеному особі або групі людей).

Використовуючи класифікацію Є.В. Ромата, позначимо характеристики реклами:

1. Неособистий характер. Комунікаційний сигнал надходить до потенційного клієнта не особисто від співробітника організації, а за допомогою різного роду посередників (ЗМІ, каталоги, буклети та інші рекламоносії).

2. Однобічна спрямованість. Реклама фактично має тільки один напрямок: від рекламодавця до адресата. Сигнали зворотного зв'язку надходять лише у формі кінцевого поведінки потенційного клієнта.

3. Невизначеність з точки зору вимірювання ефекту. Ця особливість є логічним продовженням попередньої. характер. Автор

У процесі дослідження діяльності.

Одним з

Р.

І.Л. ідеології.

Спираючись на наведені громадськістю.

дії.

Відмінність кампаній. продукту.

1.2.2

На сьогоднішній день,

В

1)

2) одержувач;

3)

4)

5)

6) завдання структури;

7) здібностей;

8)

9) не варто тощо;

10)

11) активне

12) слід уникати

13) вступних слів,

А.Д.

1.2.3 комунікацію.

Схема 1

Контекст

Адресат

Відповідно до цієї моделі основними компонентами мовного акту є: відправник (адресант),

Зміст повідомлення - це референція.

Код - це та мова або його різновид (сленг, діалект, стиль), який використовується учасниками даного комунікативного акту.

Контекст - це обставини, в яких відбувається конкретна подія.

Найважливішим структурним компонентом будь-якого комунікативного акту є зворотний зв'язок (реакція слухаючого на висловлювання мовця).

Слід пам'ятати про те, що повідомлення проходить через екран або шуми (фізичні, психологічні, лінгвістичні), потім проходить етап декодування і досягає адресата або реципієнта. Цей процес відображений у схемі мовного акту, яка наводиться, в Зокрема, в роботі О.С. Іссерс В«Комунікативні стратегії і тактики російської мови В»:

Схема 2


Таким чином, рекламний комунікативний акт - це сукупність дій, що переслідують мету впливати на адресата для того, щоб він зробив покупку товару або послуги.

Далі будуть розглянуті одні з основних елементів рекламного комунікативного акту - текст, канал.

1.2.4 Структура рекламного тексту

Рекламний текст являє собою перелік вигод, характеристик, аргументів і доказів. Рекламний текст, як і будь-який інший тип тексту, має структуру. Відомий спеціаліст з реклами О.А. Феофанов призводить В«класичнуВ» схему рекламного тексту: заголовок, слоган, текст і луна-фраза. Зрозуміло, в залежності від аудиторії, носія реклами (радіо, газета, телебачення і так далі) і від характеру товару вона може бути різною.

Найбільш логічним порядком викладу інформації буде той, який найбільше близький до послідовності дослідження товару покупцем. Інакше кажучи, спочатку - основна вигода і пов'язані з нею аргументи і факти, потім - другорядні характеристики. В«Це схоже на перевернуту піраміду: найважливіша інформація розташована вгорі, менш значні і цікаві факти - знизу В»[Назайкин 2003: 134]. Всі характеристики наводяться у міру убування важливості.

Згідно І. Імшінецкой, схематично структуру тексту можна зобразити у вигляді стрижня, на який надіто три кільця - два вузьких і одне широке. Стрижень - це рекламний мотив, проходить через весь текст. Тобто це основна думка,.

Тепер розглянемо компонуються яку рекламодавець намагається донести до споживача [Імшінецкая 2006: 21] енти, складові текст, - зачин, основний рекламний текст (далі - ОРТ), луна-фраза.

В«Зачин - коротка рекламна фраза, відкриває рекламний текст В».

Зачин виконує одну функцію - привертає увагу. Якщо ж не заінтригувати читача, то він не буде читати другу, найдетальнішу, частина. На думку фахівців, зачин повинен відповідати наступним вимогам:

- мати незакінчену думка;

- містити один з креативних прийомів створення.

Всі креативні прийоми створення І. Імшінецкая ділить на сильні і слабкі, в залежності від зацікавленості, яку вони здатні викликати. Розглянемо їх по окремо, супроводивши прикладами з рекламних текстів, в яких просувається іпотечний продукт.

Слабкі

1. Зачин-питання. Це найпримітивніший із прийомів і, мабуть, найпоширеніший. Механізм його дії вкрай простий: якщо є питання, то в основній частині має бути відповідь (* Що може бути краще новосілля? АН В«Улюблений ОмськВ»).

2. Зачин-демонстрація бренду. Завжди включає в себе ім'я бренду, концентруючи увагу на ньому. Читач очікує демонстрацію переваг даного бренду. В іпотечної рекламі даний тип зачинів зустрічається нечасто.

3. Зачин-рішення проблеми. У зачині описується проблема і коротко намічається її рішення (* Кожному з нас потрібна своя квартира або будинок, саме такі, як мрієте ви і ваша сім'я. КІТ Фінанс пропонує іпотечний кредит, який зробить шлях до свого будинку реальним. КІТ Фінанс).

4. Зачин-парафраз. Парафраз - перероблена ідіома. Вона привертає увагу, тому що змушує відновити початковий варіант (* Іпотечне кредитування - перший крок до затишного будинку. АН В«Відкритий СвітВ»).

Оскільки сильну емоцію викликати складніше, то і сильних прийомів всього два:

1. Зачин-парадокс. Інакше можна назвати його оксюморон. Це два суперечливих судження, поставлених поруч (* Притулок для арабських шейхів і нових росіян. - Приклад І. Імшінецкой). Даний зачин припускає наявність гумору. Іпотека - В«серйознийВ» продукт, ймовірно тому зачин-парадокс відсутня в текстах іпотечної реклами.

2. Зачин-інтрига. Це недоговаріваніе причини, місця, часу дії або основної діючої особи. Читач, стикаючись з недоговаріваніем, бажає уточнити - хто, де, коли і навіщо (* Ні квартири? Є рішення! АН В«ДовіраВ». (Яке рішення?)).

У рекламі іпотечних послуг зачин присутня найчастіше в текстах таких рекламних матеріалів, як фірмові каталоги, буклети та проспекти. Велика кількість матеріалів починаються з роз'яснення того, що таке іпотека і в чому полягає її перевага. Як правило, тексти каталогів і статей починаються з опису проблеми, пов'язаної з житлом, тобто містять зачин-рішення... проблеми. В буклетах поширений зачин-питання. Але нерідко в іпотечній рекламі зачин відсутній, і рекламне повідомлення складається тільки з основного тексту, включає аргументи.

Друга складова тексту - основний рекламний текст (ОРТ). В«ОРТ є докладно викладеної, конкретизованої основної рекламної думкою В»[Імшінецкая 2006: 26].

Функція ОРТ - переконати в доцільності дії, до якого він закликає. Отже, ОРТ, як правило, складається з аргументів.

Аргументація - В«це приведення доводів з метою зміни позиції чи переконання іншої сторони (Аудиторії) В»[Івін 2000: 7].

В якості підстави класифікації А.А. Івін пропонує використовувати характер аудиторії, на яку поширюється дія аргументації. Тоді всі способи аргументації можна розділити на універсальні (емпіричні та теоретичні) і контекстуальні. Емпірична аргументація - аргументація, невід'ємним елементом якої є посилання на досвід, на емпіричні дані. Теоретична аргументація - аргументація, яка спирається на міркування і що не користується безпосередньо посиланнями на досвід.

В«Кордон між універсальної та контекстуальної аргументацією відносна В»[Івін 2000: 41]. Тому способи аргументації, які, здавалося б, повинні бути В«універсально застосовні В»для конкретної аудиторії, можуть виявитися неефективними. І навпаки, контекстуальні способи можуть бути переконливими практично для будь-якій аудиторії.

Розглянемо ці способи докладніше, використовуючи приклади з іпотечної реклами.

До емпіричним способам аргументації вчений відносить наступні:

- пряме (емпіричне) підтвердження. * Іван Усов, 41 рік, оформив іпотеку по акції »« Ми з дружиною тільки що купили квартиру по акції В«Іпотека - дешевше!В» і дуже задоволені! В».

- непряме емпіричне підтвердження (зокрема, підтвердження наслідків). * Чому обирають нас?! Ми більше намагаємося. АН В«Білий світВ».

До способів теоретичної аргументації відносяться:

- дедуктивне обгрунтування (Виведення обгрунтовуваного затвердження з інших, раніше прийнятих тверджень). * У 2008 році прогнозується скорочення видачі іпотечних кредитів, деякі банки будуть обмежувати обсяги кредитування, деякі підвищувати рентабельність, але в підсумку і те, і інше призведе до зростання процентних ставок в середньому на 1% -2%. Тому, якщо ви вирішили придбати квартиру за допомогою іпотеки, то краще поквапитися. Кредит група В«МегадімВ».

- системна аргументація (Обгрунтування твердження шляхом включення його в добре перевірену систему тверджень, або теорію).

Райффайзенбанк розуміє, як важливо мати СВІЙ будинок - у нас розумні процентні ставки, мінімальний пакет документів та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Райффайзенбанк.

- методологічна аргументація (обгрунтування твердження шляхом посилання на той надійний метод, з допомогою якого воно отримане).

Увага, акція! Іпотека - Дешевше! Потрійна вигода! Підрахувати економію від акції можна, не відкладаючи. Наприклад, для покупки квартири вам необхідний кредит на суму 1100000 рублів. Таким чином, завдяки акції В«Іпотека - дешевше! В», у вас є безпрецедентна можливість заощадити тільки на оформленні кредиту 6 000 рублів.

До контекстуальним способам аргументації А.А. Івін відносить

- аргументи до авторитету. * Наші клієнти задоволені! АН В«Аркада-стильВ».

- аргументи до віри. * Якщо ти живеш в Росії, якщо ти маєш стабільну роботу і постійне місце проживання, - тоді ти можеш сам побудувати свій будинок! Омська регіональна іпотечна корпорація.

- до здорового глузду. * Поверніть податок з ваших доходів, використавши майнове відрахування від вартості квартири і сплачених відсотків. Міраф-Банк.

Розглянутий список універсальної та контекстуальної аргументації є незакінченим, і, звичайно, даними способами не вичерпується безліч можливих прийомів переконання.

І. Імшінецкая ділить аргументи на сильні і слабкі. В«Слабкі - так називаються тому, що їм легко заперечувати В»[Імшінецкая 2006: 26]. Вони волають до почуттів, тому називаються ще емоційними. Продуктом їх впливу є емоція. В«Сильний - так називається тому, що йому важко заперечувати, і якщо заперечувати, то іншим сильним аргументом В»[там же 2006: 26]. Він працює через інтелект, тому називається ще раціональним. Продуктом його впливу є думка.

Розглянемо ці аргументи окремо.

Сильні аргументи - В«доводи від факту В». В«Під фактом розуміється подія, яка: а) освітлено в минулому часу, б) подано в одній із форм факту В»[Імшінецкая 2006: 26].

У рекламному тексті факт може бути виражений у трьох формах: цифра, термін, опис події. Слід зазначити, що термін використовується при просуванні іпотеки, але не в якості аргументу, а як пояснення значення слова. * Термін В«іпотекаВ» (від грецького hypotheke - підставка, підпора) вперше з'явився в Афінах на початку 5 століття до н.е. На кордоні належить позичальникові землі ставилося стовп (іпотека) з написом, що свідчила, що ця власність служить забезпеченням претензій кредитора. Уралсиб. (Докладніше див пункт 2 у Розділі 2 цієї роботи).

Слабкі аргументи часто називають нераціональними. І. Імшінецкая ділить їх на робочі і помилкові. «³дрізняються вони тим, що робочі доводи викликають у читача позитивні (або, у усякому разі, нейтральні) емоції, і тому в рекламі цілком виправдані. Помилкові доводи неприйнятні в рекламі, оскільки викликають негатив на адресу рекламодавця В» [Імшінецкая 2006: 29].

До робітників доводам вона відносить наступні: довід від чужого авторитету, авторитет імені, авторитет професійного статусу, титули, авторитет походження, авторитет зовнішнього виду, довід від загрози (пряма і непряма), довід до мас, довід від обіцянки. Приклади см. в пункті 2.2. справжньої роботи.

У свою чергу, до хибним доводам відносяться пряма загроза і аргумент від осуду. Дані доводи в іпотечній рекламі наводяться рідко. (* Вони живуть за Ваш рахунок. Їх цікавлять тільки Ваші гроші. Вони стежать за кожним Вашим кроком. (Пряма загроза). Кожен день, кожен місяць, кожен рік Ви викидаєте гроші на вітер. Як саме? Знімаєте квартиру. (Засудження). Уралсиб).

Через специфіки товару іпотечна реклама не може грунтуватися виключно на слабких доказах. Рекламодавці змушені робити акцент на раціональній аргументації. У рекламі, в якій переважає раціональна аргументація, на передній план виходить точна споживча інформація. В«Текст такої реклами відповідає на основні питання: В«Що, хто, коли, де, як і чому?В» [Назайкин 2003: 111]. Це пояснює характер друкованої іпотечної реклами, що містить безліч подробиць, вказівка ​​яких обов'язково відповідно до закону В«Про рекламуВ». А.Н. Назайкин стверджує: В«Нічого не треба замовчувати як само собою зрозуміле. Зайвою не буде жодна деталь, яка працює на створення образу продаваного товару В».

Останньою складовою рекламного тексту є луна-фраза - В«це коротка рекламна фраза, завершальна текст. У третій, останній раз, вона фіксує увагу читача на основному рекламному мотиві В».

Вона як би підсумовує зміст рекламного тексту. Зазвичай луна-фраза з невеликими змінами повторює рекламний слоган або найбільш важливий елемент рекламного тексту. Таким чином, луна-фраза повинна відповідати двом вимогам: стислість, витікання з зачину.

Як правило, в іпотечній рекламі луна-фраза відсутня. Це легко пояснюється тим, що друковані тексти не скорочують (а основними засобами розповсюдження іпотечної реклами є друковані види реклами). У той час як в телевізійній рекламі часто чергують повне повідомлення і короткий варіант тексту, який складається з зачину і луна-фрази.

Що ж стосується слоганів, то в іпотечній рекламі вони зустрічаються нечасто. * Іпотека - життя за смаком. КМБ Банк. * У кожного будинку свій рецепт. Кредит Європа Банк. * Іпотека. Швидко, просто, надійно ... розумно. Міраф-Банк. Як правило, агент...ства та банки, що пропонують іпотеку, не використовують в рекламі слогани, розроблені спеціально для просування даного напрямку. В основному, задіяні В«робочіВ» слогани компаній. З нами легко! Авеста ріелт. * Мистецтво створювати простір Авшей Життя! Банк нерухомості.

Незалежно від того, чи містить структура рекламного тексту всі елементи, або ні, він повинен залишати цілісне враження. Для цього необхідно міцно зв'язати всі частини тексту.

Рекламний і PR-тексти припускають наявність речевоздействующей складової. Тому доцільно буде розглянути прийоми мовного впливу, використовувані в рекламі і PR.

1.3 Специфіка мовної дії в рекламі та PR

Лінгвісти стверджують, що спілкування і передача інформації між людьми відбуваються не заради їх самих, а для досягнення деяких зовнішніх по відношенню до спілкування цілей [Остін 1986; Блакар 1987, Вайнріх 1987, Виноград, Флорес 1995]. Досліджуючи проблеми мовної дії, автори приходять до висновку, що В«в будь-якому акті мовного спілкування комуніканти переслідують певні немовні цілі, які, в кінцевому рахунку, регулюють діяльність співрозмовника В». Іншими словами, кінцевою метою спілкування є регуляція Посткомунікативний діяльності об'єкта мовної дії.

Реклама та PR - два типи персуазівного дискурсу, де специфічні категорії мовного впливу проявляються особливо яскраво. При мовному впливі в модель світу носія мови вводяться нові знання і модифікуються старі. Р.М. Блакар говорить про те, що всі, хто користується мовою (не тільки в PR та рекламі), займають позицію влади, впливу [Блакар 1987: 91]. Він виділяє наступні В«інструменти владиВ»: 1) вибір слів і виразів, 2) створення нових слів і виразів, 3) вибір граматичної форми, 4) вибір послідовності, 5) суперсегментних характеристики (емфаза, тон голосу і т.п.), 6) вибір прихованих або домислених передумов. Все це В«сигнали здійснення відправником вибору у фазі кодування В».

В«Рекламне вплив, безсумнівно, знаходиться в рамках мовного впливу, оскільки реклама пов'язана насамперед із текстом. Однак рекламний вплив включає і технічну сторону - графіку, дизайн, відеоряд і т.д., а також має економічну сторону. Ці сторони реклами, строго кажучи, виходять за рамки мовного впливу, хоча на практиці дуже важко відокремити їх від власне мовної сторони реклами В».

Існує велика кількість прийомів мовної дії аналізує типології мовної дії різних дослідників, а також розглядає способи впровадження в свідомість споживача бажаною для рекламіста позитивної оцінки товару і мотивів для його придбання. В«Техніка рекламного впливу у багатьох випадках полягає в тому, щоб зруйнувати В«индивидуализированную оболонку В»і заново змоделювати бажання і мотиви особистості - адресата реклами. Так, поширеним прийомом є В«комплімент покупцевіВ», апеляції до снобістським почуттям покупця, свого роду В«гра на підвищенняВ». До основних комунікативним прийомам автор відносить (в концепції О.С. Іссерс це комунікативні ходи) рекламне вторгнення в сферу Я споживача:

- комунікативний хід В«Це твоє улюбленеВ», націлений на зміну ієрархії цінностей;

- комунікативний хід В«Це твоя мрія. Ти хочеш цього В», який конструює в свідомості споживача образ майбутнього, бажаний рекламодавцю;

- комунікативний хід В«Тобі (було) погано. З В«цимВ» буде добре В», заснований на формуванні мотивів і потреб, акцентує увагу на В«поганому сьогоденніВ» і В«інструментіВ» або технології, за допомогою яких можна позбутися поганого [Іссерс 1999: 228-233].

Інші прийоми, використовуються в текстах іпотечної реклами, ми розберемо нижче.

1.3.1 Мовне маніпулювання як вид маніпулятивного впливу

Слово В«маніпуляціяВ» походить від латинського слова manipulare, у своєму первісному розумінні означає в позитивному сенсі В«УправлятиВ», В«управляти зі знанням справиВ». У сучасній літературі зміст даного поняття змінилося. Так, західнонімецький соціолог Р. Франке під маніпуляцією розуміє "свого роду психічний вплив, яке виробляється таємно ... В».

У рекламній комунікації маніпуляція реалізується найбільш часто. У В«Тлумачному словнику російської мовиВ» С.І. Ожегова і Н.Ю. Шведової дається два тлумачення маніпуляції, відповідно до одного з них маніпуляція - це В«витівка, махінаціяВ».

Б. Безсонов стверджує, що В«під маніпулюванням слід розуміти специфічну форму духовного впливу, яке виражається у формі прихованого, анонімного панування, здійснюваного В«НенасильницькимВ» чином В».

Тим самим терміном В«МаніпуляціяВ» позначають управління, що здійснюється майстерно (з спритністю), скритно намірами.

1. Це означає,

2. дій.

3.

Різні види

О.Н.

Таким чином, мовленнєвий

дійсність. Найчастіше З'являється подій. Як зазначає Ю.І. відповідає:

Ю.І.

Левіна.

І.

1.

2.

3.

4. вже відомі. ефекту.

У другому розділі ми побудовам.

Відомо, що Тому

1.3.2. далі.

Психологічний механізм елемент.

Однак практика показує, що цільової аудиторії.

Багато фахівцівекте, що приходить йому в голову. Це дає можливість досліднику виявити асоціації на цікавлячі його слова-стимули. Метод незакінчених пропозицій полягає в тому, що респондентам дають незакінчену пропозиція, яке вони повинні продовжити своїми словами. Ми запропонували респондентам закінчити чотири пропозиції, які описують ситуацію, пов'язану з іпотечним кредитом. Передбачається, що при виконанні подібного завдання люди неусвідомлено розповідають про себе, своїх установках і панівних стереотипах. Таким чином, даний експеримент допоможе досягти нам цілі - виявити стереотипи, що існують у свідомості респондентів.

Спочатку в якості гіпотези ми висунули припущення про те, що в масовій свідомості можуть превалювати негативні стереотипи щодо іпотеки, але, по справедливим зауваженням І.Л. Викентьева, В«уміння не боятися і уникати негативних стереотипів Клієнта, а використовувати їх - основа рекламної діяльності В».

1.3.3 Стереотипне сприйняття іпотеки масовою свідомістю

Для вивчення стереотипів ми застосували кілька поширених проективних методик: метод асоціації та метод незакінчених пропозицій.

В експерименті, заснованому на методі асоціацій, взяли участь 50 осіб, яким було поставлено наступне питання: В«Які асоціації викликає у Вас поняттяВ« іпотечне кредитування В». Так, шляхом анкетування ми виявили цікавлять нас асоціації. Результати були розподілені за трьома групами асоціацій: позитивні, нейтральні, негативні. Перш ніж звернутися до них, варто уточнити, що в кожному дослідженні існує певна ступінь похибки. Наш експеримент не виняток. Похибка тут пояснюється суб'єктивністю методу: інтерпретація асоціацій і віднесення їх в ту чи іншу групу частково обумовлені індивідуальним сприйняттям дослідника. Крім цього, рішення про приналежності асоціації до певної групи прийнято з урахуванням екстралінгвістичні факторів (інтонація, міміка, жести респондентів при відповіді). Розглянемо отримані асоціації докладно:

Позитивні: власне житло (12), покупка квартири/нова квартира (9), надійність (2), будинок (1), сім'я (1), радість молодих сімей (1), поліпшення (1), перспектива (1), можливість (1), швидко (1).

Нейтральні: тривалий термін (4), не своя власність (2), кредит (2), виплата грошей (1), збір документів (1), банки (1), навчання (1), 15-20 років (1).

Негативні: боргова яма (8), високий відсоток (5), борги (5), кабала (5), переплата (2), велика сума (2), щомісячні платежі (2), дорого (2), побоювання (2), безвихідь (1), залежність від кредиту (1), додаткові витрати (1), жити в нестачі (1).

Діаграма 1

Як видно з діаграми 1, в масовій свідомості іпотека викликає частіше негативні асоціації, ніж позитивні. Одна з об'єктивних причин цього - нестабільний розвиток іпотеки в Росії.

У більшості людей іпотека асоціюється з власним житлом.... Крім цього найбільш частотними асоціаціями є наступні: В«покупка квартири/нова квартираВ», В«боргова яма В»,В« високий відсоток В»,В« борги В»,В« кабала В».

У процесі анкетування була виявлена ​​несподівана асоціація - кілька респондентів дали відповідь В«не своя власність В». 12 відсотків не змогли вказати якісь асоціації. Ці факти говорять про те, що у багатьох росіян немає чіткого розуміння, що собою представляє іпотечне кредитування.

Кілька незвичайним було і те, що у відповідях респондентів асоціації В«сім'яВ», В«затишокВ» зустрічаються вкрай рідко (або відсутні), в той час як автори рекламних матеріалів активно намагаються пов'язати у свідомості споживачів ці лексеми з іпотекою.

Використовую метод незакінчених пропозицій, ми опитали також 50 респондентів. Їм було запропоновано закінчити наступні пропозиції:

1. Людина, яка купує житло за допомогою іпотеки, є ... (мета: виявити образ споживача іпотеки існує в свідомості респондента).

2. Іпотеку можна оформляти в разі, якщо ... (перед респондентом ставиться завдання вказати обставина (а), яке впливає на рішення взяти іпотечний кредит).

3. Мої знайомі вважають, що іпотека ... (Відповідаючи на це питання, респондент неусвідомлено висловлює СВОЇ думки з приводу іпотеки).

4. Всіх людей, скористалися іпотекою, об'єднує ... (дане питання дозволяє респонденту побічно висловити своє ставлення до іпотеки).

Отримані результати ми розділили на три групи: позитивні, нейтральні, негативні. Таке розмежування дозволило нам провести аналіз закінчень кожного речення з точки зору оцінки стереотипів, що існують у свідомості респондентів. Проілюструємо ці результати наочно

1. Людина, яка купує житло за допомогою іпотеки, є

Позитивні Кількість Нейтральні Кількість Негативні Кількість має стабільний хороший дохід 14 споживач банківських послуг 2 заручник банку/ситуації 6 впевнений у собі 2 не може відразу купити квартиру 8 успішний, процвітаючий 2 ризикує втратити гроші 1 щасливчик 1 боржник 5 реаліст, живе тут і зараз 1 незаможний 4 дурень 2 людина в безвихідній ситуації 1 Разом: 20 Разом: 2 Разом: 28

У першому реченні домінують такі закінчення, як В«має стабільний хороший дохідВ», В«не може відразу купити квартиру В»,В« заручник банку/ситуації В»,В« боржник В»,В« незаможний В».

Таким чином, тут переважають закінчення з негативною оцінкою.

2. Іпотеку можна оформляти в разі, якщо

Позитивні Кількість Нейтральні Кількість Негативні Кількість є постійна робота 3 необхідна квартира 4 немає необхідної суми для покупки квартири 15 є впевненість в майбутньому (Банківській системі/державі/роботі) 9 необхідно розширити площу 1 готовий віддавати більшу частину сімейного бюджету 1 має стабільний хороший дохід 18 немає можливості накопичити 1 всі документи в порядку 2 Разом: 32 Разом: 5 Разом: 17

У другому реченні найбільш частотними є закінчення В«має стабільний хороший дохідВ», В«немає необхідної суми В»,В« є впевненість у майбутньому (банківської системі/державі/роботі) В»,В« необхідна квартира В».

На відміну від першого пропозиції, в другому переважають позитивні закінчення.

3. Мої знайомі вважають, що іпотека

Позитивні Кількість Нейтральні Кількість Негативні Кількість можливість вирішити житлові проблеми 11 неактуально 2 недоступна 4 кабала 16 обтяжують зобов'язання 7 жах 2 петля на шиї 2 ... обман 3 невигідна 2 ризиковано 1 Разом: 11 Разом: 2 Разом: 37

У варіантах закінчень третьої пропозиції превалюють наступні: В«кабалаВ», В«можливість вирішити житлові проблеми В»,В« обтяжуючі зобов'язання В»,В« недоступна В».

Як видно з таблиці, в третьому реченні позитивні закінчення значно поступаються негативним.

4. Всіх людей, що скористалися іпотекою, об'єднує

Позитивні Кількість Нейтральні Кількість Негативні Кількість стабільне матеріальне становище 6 бажання поліпшити своє життя 3 тягар кредиту 17 покупка власного житла 3 банк 1 нестачу грошей у сімейному бюджеті 4 радість від досягнутого 1 боргова яма 11 проблема 1 ризик 1 поганий настрій 1 тривога і заклопотаність 1 горі 1 Разом: 10 Разом: 4 Разом: 37

В останньому реченні найбільш частотними закінченнями є В«тягар кредитуВ», В«боргова ямаВ», В«Стабільне матеріальне становищеВ», В«нестача грошей у сімейному бюджетіВ».

У закінченнях четвертого пропозиції перевага у бік негативних варіантів досить значний.

Отже, дане тестування дозволило виявити стереотипи щодо іпотеки, які існують в масовій свідомості. Перерахуємо їх.

У свідомості широкої громадськості вимальовується наступний образ споживача іпотеки: це людина, який має стабільний хороший дохід, але при цьому він не може відразу купити квартиру. Купивши житло в кредит, він стає заручником банку/ситуації, боржником.

Відзначимо, що в закінченнях респондентів зустрічається слово В«незаможнийВ». Як відомо, незаможними є ті громадяни, дохід яких нижче величини прожиткового мінімуму, встановленого в регіоні. В Омську прожитковий мінімум для працездатного населення становить 4801 рубль (дані за другий квартал 2008 року). Організації, що видають іпотеку, не розглядають в якості позичальників громадян або сім'ї, чий дохід знаходиться в межах цієї цифри. Таким чином, слово В«незаможнийВ» не може бути співвіднесено з образом споживача іпотеки. Мабуть, таке подання може говорити про те, що громадськість все ще недостатньо поінформована про іпотечний кредитуванні.

По-думку більшості респондентів, для оформлення іпотеки важливі наступні обставини: стабільний хороший заробіток, відсутність необхідної суми, впевненість у майбутньому (Банківській системі державі роботі), відсутність квартири.

У свідомості більшості людей іпотека асоціюється з кабалою і обтяжують зобов'язаннями. В той же час, іпотеку розглядають як можливість вирішити житлові проблеми, але при цьому говорять про її недоступність.

Сім'я, яка купила житло з допомогою іпотеки, виявляється затягнутою в боргову яму і несе на собі тягар кредиту. Незважаючи на те що члени сім'ї володіють стабільним матеріальним становищем, вони відчувають брак грошей у власному бюджеті.

На нашу думку, поява в закінченнях пропозицій слів В«стабільнийВ», В«впевненістьВ», В«дурнемВ», В«РизикованоВ» пов'язано з фінансовою кризою.

Закінчення В«має стабільний хороший дохід В»домінують в перших двох реченнях, це говорить про тому, що в масовій свідомості рівень доходу є найважливішим параметром для розгляду іпотеки. Таке розуміння є правильним, оскільки відображає дійсну ситуацію.

Висновок: як ми і припускали, в масовій свідомості переважають негативні стереотипи щодо іпотеки.

Це найбільш помітно, якщо підсумовувати кількісні показники отриманих даних: позитивні асоціації (30) і закінчення (73) - 103, нейтральні (13 +13) - 26, негативні (37 +119) - 156.

В«Мозок людини влаштований так, що у клієнта негативні стереотипи майже завжди переважають над позитивними стереотипами В».

Для досягнення бажаних результатів необхідно коригувати негативні стереотипи та посилювати позитивні. Ці рекомендації нерідко враховуються авторами при складанні рекламних і PR-повідомлень.

Вивчаючи прийоми і способи мовного впливу, слід пам'ятати, що досягнення перлокутивного ефекту під чому залежить від обраних каналів розповсюдження рекламного повідомлення.

1.4 Засоби поширення іпотечної реклами

В процесі рекламної комунікації канали поширення реклами займають найбільш важливе місце, оскільки саме вони дозволяють доносити рекламну інформацію до аудиторії. Реклама розповсюджується по різних каналах: у пресі, на телебаченні, на радіо, на транспорті, за допомогою засобів зовнішньої реклами та інше. Організації, що пропонують іпотечні кредити, часто постачають потенційних клієнтів власними друкарськими рекламними виданнями, такими як проспект, буклет, каталог.

В даному параграфі розглядаються найбільш популярні засоби поширення іпотечної реклами, а саме: друкована реклама, реклама в пресі та зовнішня реклама.

1.4.1 Друкована реклама

Друкована реклама - одне з найважливіших засобів поширення рекламної інформації про іпотечний кредитуванні. Вона здатна дати докладні роз'яснення та вичерпні опису.

У друкованій рекламі візуальним і вербальним способами просувають інформацію про можливості придбання житла за ...допомогою іпотеки. Для підвищення привабливості друкованої продукції використовуються барвисті ілюстрації будинків і квартир, фотографії щасливих позичальників, наочно зображується весь сценарій іпотечної угоди.

До друкованої реклами відносять:

В· Каталоги

В· Проспекти і брошури

В· Буклети

В· Плакати

В· Рекламні листівки

В· Рекламно-подарункові вироби

Каталог - друковане видання, що містить систематизоване уявлення всій іпотечної угоди. Каталоги випускаються зазвичай раз на рік. Вони містять корисну інформацію для потенційного клієнта і можуть бути використані в якості довідника.

Головна перевага каталогу - можливість презентувати повну інформацію про те, що таке іпотека, про можливі її видах, про умови надання іпотечного кредиту, про те, як вирішити житлове питання.

З банківських каталогів можна дізнатися докладну інформацію про всі фінансові продукти та послуги банку, у тому числі іпотеку. Яскравим прикладом служить барвисто ілюстрований каталог банку УРАЛСИБ. Тут крім інформації про кредитні картки, пайових фондах, відомостей для малого бізнесу, споживчих кредитах і автокредитах, міститься інформація про іпотеку. Каталог УРАЛСИБ банку не можна назвати класичним, він представлений у вигляді журналу, який відповідає читачам на ряд питань: * Що таке ФК В«УРАЛСИБВ»? Що краще: шкіра або пластик? Чи можна купити всі в кредит? Чи вигідно жити в кредит? Як вирішити квартирне питання у розумні терміни? Який автомобіль Вам найбільше підходить?

У розділі В«ІпотекаВ» наводяться факти з історії іпотеки, докладно описуються етапи іпотечного кредитування, роз'яснюючи кожен крок, який повинен зробити позичальник, міститься інформація про види кредиту та умови його надання.

Проспекти і брошури - невеликого обсягу друковані видання, присвячені рекламування тільки іпотечного кредитування (у той час як каталог містить інформацію про всіх надаються фінансові послуги та продуктах). Їх головна перевага полягає в можливості описати і проілюструвати іпотечне кредитування в більш докладної формі, ніж в каталогах іпотечної продукції.

Буклет - малоформатное видання, складене в В«гармошкуВ». Рекламні буклети, присвячені іпотеці, не відрізняються різноманітністю обсягів і розмірів; практично всі буклети видаються на аркуші форматом А4, складаються з 6 сторінок. Буклет - один із самих поширених видів реклами при просуванні іпотеки.

Плакат - великоформатне видання, в більшості випадків з одностороннім друком. Значний малюнок або фотоілюстрації супроводжуються великим рекламним заголовком-слоганом, який образно чи у стислій формі відображає основну ідею реклами. Наприклад, * Не тягніть кота за хвіст, звертайтеся! (Омський іпотечне агентство). На плакаті поміщений великий малюнок кота з неприродно великим хвостом.

Основа рекламного плаката - Дотепна художня композиція та короткий текст, який грає по відношенню до ілюстраціям допоміжну роль.

Рекламні листівки - малоформатні видання, в яких текст з ілюстрацією розміщені на одному аркуші. Відноситься до засобів оперативної реклами.

До засобів друкарської реклами відносяться також рекламно-подарункові вироби (фірмові календарі, ділові щоденники, записні книжки, вітальні і рекламні листівки і т.д.). В«Вони є дуже ефективним видом друкованих рекламних матеріалів, тому що мають високу проникаючу здатність В»[Дурович 2005: 422].

Аналіз видів друкованої реклами був би неповним без вивчення жанрових форм. Вони будуть розглянуті на прикладі текстів іпотечної реклами нижче.

1.4.2 Реклама в пресі

Реклама в пресі - одне з найбільш часто використовуваних засобів поширення рекламної інформації. До неї вдаються як недавно утворилися фірми, так і великі підприємства з солідним досвідом роботи і стійким контингентом клієнтів. Вона є однією з найефективніших засобів поширення реклами, оскільки володіє такими якостями, як висока оперативність і повторюваність.

На думку В.А. Естафьева і В.Н. Ясонова, реклама в газетах - найпопулярніший вид реклами в пресі, так як газета - ідеальний рекламоносій для компанії, яка хоче вийти на масову аудиторію [Естафьев, Ясон 2005: 432]. Головна риса газет - оперативність, так як, в першу чергу, перед ними стоїть завдання - повідомлення новин.

В«Адже газети є по-справжньому масовим засобом інформації, проникаючи в усі сегменти суспільства. У той же час місцеві газети володіють можливістю локального охоплення конкретного регіону, що зручно для розповсюдження реклами на певному ринку В».

Реклама в пресі включає в себе самі різні матеріали. Їх можна підрозділити на дві основні групи: рекламні оголошення і публікації оглядово-рекламного характеру (статті, репортажі, огляди, що несуть іноді непряму рекламу).

Рекламу в газеті можна класифікувати за різними принципами. Наприклад, автори багатьох підручників з рекламі пропонують поділ газетної реклами на два види: рубричной і макетну.

рубричной реклами, або спеціалізована - та частина газетної реклами, яка спеціально розсортована і опублікована у вигляді самостійного розділу газети/журналу, розташовуючись усередині нього по темам.

Відомий фахівець з Воно може наповнення.

кімнати.

Воно повинно містити В

1.4.3

можна віднести наступні:

Підіб'ємо деякі підсумки.


РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ

Основними компонентами

до, незалежно від займаної ним посади та соціального статусу. Але це зовсім не означає, що в рекламі іпотечних послуг образи автора й адресата абстрактні, невизначені і невловимі; вони можуть бути легко ідентифіковані. Наприклад, образ автора простежується через позиціонування себе (самопрезентацію). Багато рекламодавців використовують даний прийом, оскільки в ситуації рекламування однакових послуг це практично єдиний спосіб звернути на себе увагу потенційного клієнта, відбудуватися від конкурентів. Зупинимося докладніше на образах адресанта, адресата, минулого і майбутнього в іпотечній рекламі. Для того щоб описати їх ми використовували елементи анкети Т. Шмельова, але не всю її концепцію, оскільки в іпотечної рекламі присутні різноманітні жанри.

Образи адресанта і адресата в іпотечній рекламі

Адресант:

В· володіє необхідними знаннями про всіх тонкощах іпотечного кредитування (* Ми знаємо про це все!);

В· наділений певними повноваженнями (* В«Омський іпотечне агентствоВ» уповноважене самостійно приймати рішення про надання кредиту в рамках тієї чи іншої кредитної програми);

В· успішно здійснює свою діяльність (* БАНК УРАЛСИБ - це один з найбільших і надійних російських фінансових інститутів. За основними показниками банк входить до п'ятірки лідерів фінансового сектора Росії);

В· він уміло справляється зі своїми обов'язками (* В«Омський іпотечне агентствоВ» займається тільки іпотечним кредитуванням і тому має великий досвід роботи в цій сфері і чітко відпрацьовані технології);

В· має високу кваліфікацію (* Наші кваліфіковані експерти допоможуть вам у виборі квартири. * Наші співробітники регулярно проходять курси підвищення кваліфікації);

В· уважно ставиться до кожного клієнтові (* Індивідуальна кредитна програма з урахуванням Вашого доходу, віку і побажань! * Ви економите свій час, тому що оформлення документів ми беремо на себе. * Максимальна орієнтованість на клієнта. * Підберемо такий варіант іпотечного кредитування, який повністю задовольнить Вас);

В· він надійний (* Багаторічний усталений колектив гарантує клієнтам професіоналізм і величезний досвід ріелтерів, проводять операції. Надійні партнери);

В· він чесний (* Агентство ніколи не користується недобросовісною рекламою, що обіцяє клієнтові В«золоті гориВ». Замість цього тут прийнято попереджати клієнтів про всі складнощі, які можуть виникнути під час проведення операції);

В· дозволяє адресату е...кономно витрачати грошові кошти (* ... надає висококваліфіковані послуги по вельми прийнятними цінами (таким же або дешевше, ніж в інших агентствах). * Низька вартість розгляду заявки);

В· надає різноманітний спектр іпотечних послуг (* Велика кількість іпотечних кредитів);

В· відрізняється оперативністю дій (* Рішення про іпотеку - за 1 день);

В· надає додаткові вигоди (* Після оформлення іпотечної угоди% ставка знижується. * Можливе дострокове гасіння якими сумами в будь-які терміни без комісії);

В· гранично уважний (* Після збору повного пакету документів юридична служба нашої компанії самим ретельним образам перевірить історію купується Вами квартири);

Розглядаючи як адресанта банк-кредитор, відзначимо, що іпотека для нього є одним із самих соціально значущих напрямків діяльності.

Адресат:

В· адресат може досягати пенсійного віку (* вік позичальника від 18 до 75 років);

В· його заповітна мрія - В«звити затишне гніздечко В», яке буде повністю відповідати вимогам господаря;

В· життя він розглядає як процес набуття та облаштування цього В«гніздечкаВ»;

В· для адресата будинок - це місце, де його чекають, де він відчуває себе в цілковитій безпеці і де живуть улюблені їм люди. (* У Будинку можна спокійно жити, приймати гостей і виховувати дітей);

В· якщо сім'я адресата складається більш ніж з чотирьох осіб, то він бажає поліпшити свої житлові умови і для цього є реальні можливості;

В· маючи на руках частину вартості бажаної квартири, і зайнявши решту вартості у банку чи агентства, він може придбати довгоочікуване житло;

В· доходи адресата різні (* Умови видачі кредиту підійдуть як людині з невисокими доходами, що не має можливості в умовах зростання цін на нерухомість накопичити достатньо власних коштів, так і успішному бізнесменові, не охочому вилучати грошові кошти з обороту своєї справи).

Контекст, в якому подається повідомлення іпотечної реклами, припускає наявність минулого і майбутнього.

Образи минулого і майбутнього в іпотечній рекламі

Образ минулого - попереднє одинична подія. У рекламі іпотечного кредитування минуле втілюється в таких поняттях, як В«мріяВ», В«бажанняВ» (* Хто не мріє про власному затишному Домі, де можна спокійно жити, приймати гостей і виховувати дітей? Так, рано чи пізно у кожного з'являється непереборне бажання вирішити квартирне питання).

Оформленню іпотеки може передувати процес накопичення грошових коштів на покупку квартири (* Однак більшість людей не мають на увазі про те, що можуть дозволити собі купити нову квартиру вже зараз. Час багаторічних накопичень пройшло).

Образ майбутнього - одинична подія після отримання кредиту. Він передбачає два моменту:

- опис процесу погашення кредиту (* Суму кредиту та відсотків, що нараховуються Ви погашаєте щомісяця рівними платежами відповідно до графіка платежів, підписаним Банком);

- новосілля (* Ви можете в'їхати в придбану квартиру відразу після угоди).

Зустрічаються тексти, в яких лаконічно представлена ​​суть іпотечної угоди, при цьому виражені образи минулого і майбутнього (* У Вас є тільки частина вартості квартири? Решта гроші Вам надасть банк! І Ви вже в своїй квартирі!).


2.2 Структура тексту іпотечної реклами

Рідко можна зустріти текст іпотечної реклами, в якому були б враховані закони побудови рекламного тексту. Класична структура рекламного тексту містить заголовок, слоган, текст і луна-фразу. І. Імшінецкая призводить структуру тексту, яка виглядає наступним чином: зачин, основний рекламний текст (ОРТ) і луна-фраза. Структура текстів іпотечної реклами найчастіше модифікована. Найчастіше вона не містить луна-фразу. Може бути відсутнім зачин (текст складається тільки з аргументів). Навіть слоган присутня в рекламі не завжди.

Розберемо компоненти, складові текст. В першу чергу логічно буде розглянути зачини, зустрічаються в текстах іпотечної реклами. Слідом за І. Імшінецкой ми виділили дві групи зачинів: слабкі і сильні.

Слабкі

1. Зачини-питання найбільш поширені в рекламі. * Вам набридло жити в старій і тісній квартирі? Ледон. * Що може бути краще новосілля? АН В«Улюблений ОмськВ». * Хто не мріє про власний затишному Домі, де можна спокійно жити, приймати гостей і виховувати дітей? Уралсиб. * Чому іпотека через УРАЛСИБ? Уралсиб. * Всі знімаєте? Уралсиб.

2. Зачин-демонстрація бренду, як уже повідомлялося в даній роботі, нечасто зустрічається в іпотечній рекламі. Виняток становить друкована реклама, де демонстрації бренду відводиться окремий блок тексту. * Що таке УРАЛСИБ? БАНК УРАЛСИБ - це один з найбільших і надійних російських фінансових інститутів, який успішно працює з приватними особами, найбільшими корпораціями, а також підприємствами малого та середнього бізнесу. За основними показниками банк входить в п'ятірку лідерів фінансового сектора Росії. Регіональна мережа обслуговування банку близько 500 точок продажів. Уралсиб.

3. Зачин-рішення проблеми поширений в текстах іпотечної реклами.

Цей тип зачину забезпечує більшу залученість адресата в текст рекламного повідомлення, що сприяє встановленню тісного контакту. * Життя - це процес набуття та облаштування Вдома - місця, де Вас чекають, де Ви почуваєте себе в цілковитій безпеці, де живуть улюблені Вами люди. Але власний Будинок сьогодні коштує дорого - в прямому і в переносному значенні. І ніхто не скаже напевно, скільки років може піти на здійснення мрії про Домі, якщо намагатися реалізувати її в поодинці. За допомогою БАНКУ УРАЛСИБ зробити це можна вже зараз. Іпотечні кредити БАНКУ УРАЛСИБ - запорука Вашого успіху у вирішенні квартирного питання. Уралсиб.

4. Зачин-парафраз майже не зустрічається. * Іпотечне кредитування - перший крок до затишного будинку. АН В«Відкритий СвітВ».

5. Зачин-обіцянка вигоди. Даний тип зачинів І. Імшінецкая не виділяє, але при аналізі текстів ми стакнулісь з таким явищем. * Ми зробимо Ваші витрати мінімальними! Комстрін. * Іпотека - це вигідно! Міраф-Банк. * Іпотека без первісного внеску. Банк Москви.

Сильний

Зачин-інтрига, тобто недоговаріваніе. * Всі знімаєте? Уралсиб. Стає цікаво, що знімаєте (Фотографуєте, роздягаєтеся, орендуєте ...). * Вам готові надати професійну допомогу. АН В«Улюблений ОмськВ» (Хто? Яку допомогу? Для чого?). * Немає квартири? Є рішення! АН В«ДовіраВ» (Яке рішення?). * Все буде! АН В«Іпотечний будинокВ» (Що конкретно?).

Велика кількість рекламних матеріалів починається з роз'яснення того, що таке іпотека і в чому полягають її переваги. Дійсно, в цьому існує об'єктивна необхідність, оскільки багато людей не мають уявлення про особливості іпотеки. Тому рекламодавці намагаються просвітити потенційних клієнтів і сформувати у них потребу в цій послузі. Наведемо приклад.

Іпотека - це система довгострокових кредитів, які видаються на придбання житла. Головне перевага іпотеки полягає в тому, що покупцеві надається можливість купити квартиру, внісши лише початковий внесок, який зазвичай складає 10% і вище від вартості квартири. Решту суми банк видає як кредит строком до 30 років, Ви купуєте житло, стаєте його власником і виплачуєте кредит, живучи вже в новій квартирі. АН В«Відкритий СвітВ».

Друга складова, яку ми розглянемо, - основний рекламний текст (ОРТ). У ОРТ міститься заклик до якого-небудь дії. У нашому випадку - придбати житло за допомогою іпотеки. Для того щоб переконати адресата у правильності вибору, рекламіст вводить в ОРТ велику кількість аргументів.

Як було описано вище, І. Імшінецкая ділить аргументи на сильні (раціональні) і слабкі (емоційні).

Розглянемо аргументи, які наводяться в іпотечній рекламі. Думається, що при просуванні іпотечного кредитування, всі наведені аргументи повинні відноситься до сильних.

Раціональні аргументи, або ...В«довід від фактуВ», в рекламі іпотеки виражаються у формі цифри або описом події.

У формі цифри: * Попереднє схвалення заявки за 48 годин. Міраф-Банк. * Відсоткові ставки за кредитом від 11% до14%; термін кредиту до 30 років; граничний вік позичальника до 75 років; початковий внесок від 10%. Банк В«СпіввітчизникиВ».

Опис події: * Відстежуючи ринок нерухомості, наші фахівці знають, що оренда житла обходиться людині дешевше всього на 1000 - 1500 рублів дешевше, ніж іпотека. Але за оренду він платить власнику житла, а по іпотеці викуповує власну. АВЕСТА-Ріелт. * Кожен день, кожен місяць, кожен рік Ви викидаєте гроші на вітер. Як саме? Знімаєте квартиру. Можливо, В«це зручноВ», так В«менше клопоту В»і навітьВ« дешевше В». Може бути. Але, розплатившись з господарем знімною квартири, Ви кладете гроші йому в кишеню, а оформивши іпотечний кредит в БАНКУ УРАЛСИБ - стаєте господарем власного життя. УРАЛСИБ. Іпотечні кредити від БАНКУ УРАЛСИБ дозволять Вам:

1. Стати щасливим володарем власної квартири вже зараз, не накопичуючи необхідної суми грошей на покупку квартири в спробі В«наздогнатиВ» ціни.

2. Вирішити квартирне питання для себе і забезпечити своїх дітей квартирою на майбутнє вже сьогодні.

3. Врятувати накопичені грошові кошти від зростаючої інфляції та отримати суттєвий дохід, адже ціни на нерухомість ростуть кожен день.

Розглянемо емоційні аргументи, які І. Імшінецкая ділить на робочі і помилкові.

Наведемо приклади робочих доводів, що зустрічаються в іпотечній рекламі.

Довід від чужого авторитету: Наші клієнти задоволені. АРКАДА Стиль. Валерій Райс, генеральний директор агентства нерухомості В«АВЕСТА-РіелтВ»: В«Іпотека в даний момент вигідна з кількох позицій:

- ви зберігаєте капітал, який вклали;

- процентна ставка по іпотеці залишається фіксованою незалежно від того, на скільки подорожчав квадратний метр житла. Наприклад, два роки тому середній платіж по іпотеці за стандартну квартиру для молодої сім'ї з трьох осіб становив приблизно 6 000 рублів. Сьогодні ця родина платить ті ж 6 000 рублів, хоча інфляція знецінила ці гроші;

- відстежуючи ринок нерухомості, наші фахівці знають, що оренда житла обходиться людині дешевше всього на 1000 - 1500 рублів дешевше, ніж іпотека. Але за оренду він платить власнику житла, а по іпотеці викуповує власну В».

АВЕСТА-Ріелт

Авторитет імені: Завдяки професіоналізму співробітників, сучасним технологіям, постійному розширенню спектру послуг, незмінному дотриманню в роботі професійно-етичних норм, компанія завоювала повагу в середовищі професіоналів. АРКАДА-Стиль. * ВІДКРИТИЙ СВІТ професіонали на ринку нерухомості. АН В«Відкритий світВ».

Довід від обіцянки: * Ми допоможемо Вам купити квартиру Вашої мрії. ЛЕДОН. Спеціаліст кредитного відділу запропонує зручні для Вас форми застави. В«ОПСБВ» Инвестсбербанк. * Ми втілимо бажання і можливості в квартири і приміщення в споруджуваних будинках м. Омська. БЕСТ-РІЕЛТІ.

Авторитет професійного статусу: * Міжнародний журнал В«The BankerВ» Визнав Газпромбанк "Банком 2005 року в РосіїВ». За рентабельності активів Банк увійшов до числа 25 кращих банків світу. Газпромбанк. Компанія має статус сервісного агента В«Агентства з іпотечного житлового кредитуванню В», що дає їй право оформляти кредити на житло за стандартами федеральної іпотечної програми. Омський іпотечне агентство.

Авторитет зовнішнього вигляду: * Центральний офіс компанії розташований в самому серці нашого міста, в мальовничому місці та в найвідомішому і дорогому будинку нашого міста, який став логотипом нашої компанії. АРКАДА-Стиль.

До помилковим доводам відносяться пряма загроза і аргумент від осуду. Дані доводи в іпотечній рекламі наводяться рідко.

Пряма загроза: Вони живуть за Ваш рахунок. Їх цікавлять тільки Ваші гроші. Вони стежать за кожним Вашим кроком. Уралсиб.

Довід від осуду: * Кожен день, кожен місяць, кожен рік Ви викидаєте гроші на вітер. Як саме? Знімаєте квартиру. Уралсиб.

Розберемо прийоми аргументації, не аналізовані І. Імшінецкой, але зустрічаються при просуванні іпотечного кредитування.

Довід до мас, тобто наводиться статистичний досвід купівлі житла під іпотеку: * Завдяки участі Банку у федеральній програмі Агентства по іпотечному кредитуванню, тисячі омських сімей стали щасливими власниками нових квартир. Банк В«СпіввітчизникиВ». Тисячі людей щорічно вирішують житлові проблеми за допомогою кредитів на житло, що надаються банком. Уралсиб.

Розглядаючи методи рекламного впливу, М. Белянин додає деякі прийоми, зустрічаються в практиці іпотечної реклами. Прийом В«використання слоганівВ» - один з найбільш широко використовуваних. Цей прийом дозволяє сфокусувати увагу споживача на основних особливостях, назві та/або образі рекламованого товару, використовуючи для цього одну легко запам'ятовується фразу, яка потім впроваджується в свідомість споживача.

Купівля-продаж - професійно

Обмін - будь-якої складності

Іпотека - доступно

Новобудови - перспективно

Комерційна нерухомість - Раціонально

Оренда - оперативно

Оцінка - об'єктивно

Компанія В«ЛедонВ»

П риємо В«простота і швидкість отримання ефектуВ» дозволяє звертати увагу споживача реклами саме на ці особливості рекламованого товар. Маючи на руках лише частину від вартості бажаної квартири або кімнати і зайнявши решту суми у БАНКУ УРАЛСИБ, Ви вже завтра зможете стати новоселом. А оформлення іпотечного кредиту здасться Вам приємними клопотами, нагородою за які стане набуття довгоочікуваного Будинку! Уралсиб.

Доступність придбання житла - ще один аргумент на користь іпотечного кредитування. Іпотека стала доступніше. Уралсиб. Іпотека доступна кожному! Комстрім. Не збігаються бажання з можливостями - ІПОТЕКА ДО ВАШИХ ПОСЛУГ. Бест-Ріелті.

Не всі тексти іпотечної реклами містять розгорнуту аргументацію. Тексти, зовнішньої реклами складаються тільки з заголовків слоганів, які в стислій формі відображають основну ідею реклами.

Іпотека - немає нічого простіше. Омськ Банк. * Від нас - комфортна іпотека кішка - за вами! Омський іпотечне агентство. * Відкрий двері в щастя своїм ключем. Міське іпотечне агентство. * ІПОТЕКА - швидко, просто, надійно ... розумно! Міраф-Банк.

Цікавий приклад тексту, який, крім прийому В«простоти і швидкості отримання ефектуВ», містить прийом інтертекстуальності. ЗАЛИШИЛОСЯ НАРОДИТИ СИНА будинок - в кредит, дерево - у подарунок. Абсолют Банк.

Така специфічна послуга, як іпотека вимагає серйозного обгрунтування і підтвердження правильності зробленого вибору. Тому в більшості текстів наводиться чимала кількість доводів. Можна зустріти тексти, побудовані тільки на аргументах. Наприклад:

ІПОТЕКА

В· 100% отримання кредиту

В· бюджетникам знижки

В· без довідок про доходи

В· оформлення за два дня

В· з переведенням в нежитловий фонд

В· вік до 75 років

В· без початкового внеску

АН В«100 відсотківВ»

Останній компонент рекламного тексту - луна-фраза. Вона завершує текст, фіксуючи увагу адресата на основному рекламному мотиві. Луна-фраза незамінна, коли використовують короткий варіант повідомлення, який складається з зачину і луна-фрази. Такий прийом можна зустріти в телевізійній рекламі. відсутня. Єдиний Швидко,

Незважаючи на

Чому кроки. А далі?


Одним з перших Бахтін. Що стосується жанрів. творів В».

повідомлення.

Інформація,

Використання характеру.

Використання

У сьогоднішньому ними.

реклами

ідентифікації.

думку М.М. Прикладом доходів

нерухомості

Не менш поширені Міраф-Банк.

Однак найбільш

Індивідуальна процентна ставка.

Ви кредитування.... підхід до кожного клієнта.

Але для того, щоб

Їх Вони стежать за кожним Вашим кроком.

місяць, кожен рік Ви викидаєте гроші на вітер. Як саме? Знімаєте квартиру. Може бути. Всі змінилося. Уралсиб.

З розвитком комп'ютерних Так!

У даному тексті проблем. нерухомості. безпосередньо. позичальника. Але,

Таким чином, за рахунок

Як вже було зазначено

В· на придбання

В· на поліпшення житлових умов;

В·і на будь-які цілі;

В· кредити під заставу комерційної нерухомості;

В· кредит під заставу земельної ділянки на будівництво;

В· перекредитування на більш вигідних умовах;

В· іпотека з неповнолітніми дітьми;

В· іпотека на кімнати гостинного типу.

Вік до 75 років, враховуються будь-які види доходів.

Розглянемо ще один приклад розгорнутого рекламного звернення:

В«Зовсім недавно в нашому місті стартував унікальний проект, завдяки якому жителі Омська вже змогли заощадити серйозні суми при покупці квартири. Його організаторами виступили лідери ринку іпотеки: В«Абсолют БанкВ», В«МІЕЛЬ-НерухомістьВ» і В«РосгосстрахВ». В цьому абзаці - у наявності елементи рекламної замітки, підходящою для первинної передачі інформації. Далі йде текст, що розкриває деталі заявленого проекту:

В«Як це працює?

Ви думаєте про покупку квартири на вторинному ринку житла і збираєтеся скористатися можливостями іпотечного кредитування? Тоді ця акція - для вас!

Тільки на період дії акції один з лідерів іпотечного кредитування в Росії, Абсолют Банк, скасував ВСІ комісії за оформлення іпотеки.

Підрахувати економію від акції можна, не відкладаючи. Наприклад, для покупки квартири Вам потрібен кредит на суму 1 100 000 рублів. Таким чином, завдяки акції В«Іпотека - дешевше!В», у вас є безпрецедентна можливість заощадити тільки на оформленні кредиту 6000 рублів ... В»

І завершує рекламний матеріал лист від учасника даної акції:

В«Ми з дружиною тільки що купили квартиру по акції В«Іпотека - дешевше!В» і дуже задоволені!

перше, ми дійсно заощадили. Купівля житла - це дороге задоволення, тому вважаєш кожну копійку. Тим більше, що попереду ще ремонт і нові витрати! Ми давно думали про іпотеку, дзвонили в різні банки, але скрізь були супутні витрати, які змушували нас відкладати придбання житла, щоб накопичити ще трохи. Завдяки тому, що вчасно дізналися про акцію, ми змогли обійтися своїми силами, не займаючи у рідних ... В»

Як зазначає С. Шомова [Учнів, Грінберг, Конанихін, Петрушко, Шомова 2004], розширений об'єм тексту розгорнутого рекламного звернення не завжди є однозначно позитивним фактором. Зайві подробиці можуть перешкодити сприйняттю головної думки, тому надмірна перевантаженість тексту буде його недоліком. Однак гідності рекламних текстів, написаних у жанрі розгорнутого звернення, пов'язані саме з можливостями деталізації, докладної розповіді про товар, свободою у виборі кількості і якості аргументів.

Каталог містить перелік товарів або послуг, пропонованих певною фірмою. Каталог може бути представлений в різних видах - в багатосторінковому виданні або в порівняно невеликому газетному оголошенні. В«Головна його особливість - ясне і недвозначне виклад змісту, переважна установка на раціональність і логічність, чітке дотримання основної мети: представити покупцеві асортиментні можливості фірми і стимулювати якомога більшу кількість покупок В».

Прикладом каталогу у вигляді газетного оголошення може служити реклама ПІК В«ІпотекаВ»:

ІПОТЕКА

ВТОРИННИЙ РИНОК

- початковий внесок від 10%;

- процентна ставка від 11 %;

- термін кредитування до 30 років;

- видача позики протягом 3-5 днів.

НОВОБУДОВИ (багатоповерхові і індивідуальні житлові будинки):

- під заставу прав вимоги;

- під заставу наявного житла (цільової);

- під заставу наявного житла (на споживчі цілі):

- процентна ставка від 11%;

- термін кредитування до 30 років;

- початковий внесок від 5%;

- кредитування на будь-якому етапі будівництва;

- можливий заставу квартири, що належить третій особі;

- можлива заміна предмета застави.

Різновиди рекламних каталогів, які можна зустріти в російській пресі, досить різноманітні за поєднанню компонентів і змістом. Наведений вище приклад рекламного каталогу - Це звернення не просто до споживача, а до людини, яка добре знає, що таке іпотека.

Звернімося до прикладу, в якому спостерігається нетипове для жанру каталогу розташування компонентів тексту: перелік основних видів іпотечних кредитів, систематизований в таблиці, розташовується внизу, в той час як основний текст, адреса та телефони знаходяться вище.

Корпоративна система СОЮЗ-ІПОТЕКА

Оформлення кредиту

- в офісі вашого ріелтора

- видача грошей - в офісі ПІК Іпотека

- велика кількість видів іпотечних кредитів

- низька комісія

- рішення про іпотеку за 1 день

вул. Пушкіна, 17 т. :36-10-56, 371-073

- кредити на житло на максимально вигідних для вас умовах

- кредит для обміну і ремонту житла

- низькі ставки іпотечних кредитів

- короткі терміни отримання грошей

- індивідуальний підхід

- гарантія захисту ваших інтересів

ОСНОВНІ ВИДИ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ

Розмір кредиту

від 150 000 до 60000000 рублів

Термін

Від 6 місяців до 30 років

Назва кредиту Термін % ставка Розмір кредитних коштів у% від вартості нерухомості, що купується Кредит стандартний від 6 міс. до 30 років від 11% від 10% Кредит без початкового внеску до 30 років від 11% до 13,5% 0% від 30 до 85% Кредит без підтвердження доходів до 20 років 16% Кредит ремонтний до 10 років 15,5% 50% ринкової вартості ремонтованого приміщення

Забігаючи наперед, відзначимо, що в іпотечній рекламі використання таблиць вкрай популярно.

Багатосторінкові каталоги виділяються яскравим оформленням, ілюстраціями і більш розгорнутої інформацією. Прикладом такого каталогу служить рекламна продукція Собінбанку.

Вибери своє місто, своє житло і свою програму В«Російська ІпотекаВ».

В«Своя КвартираВ»

Кредит на купівлю квартири в багатоквартирному будинку на вторинному ринку нерухомості.

В«Свій ДімВ»

Кредит на купівлю власного будинку або котеджу для постійного проживання разом із земельною ділянкою, а також блоку в таунхаусі із земельною ділянкою на вторинному ринку нерухомості.

В«Запорука КласичнийВ»

Кредит на придбання або будівництво будь-якого об'єкта житлової нерухомості під заставу квартири, що знаходиться у власності позичальника.

В«Запорука ЗаміськийВ»

Кредит на придбання або будівництво будь-якого об'єкта житлової нерухомості під заставу окремо стоїть житлового будинку (котеджу для постійного проживання) в котеджному селищі разом з земельною ділянкою або блоку в таунхаусі із земельною ділянкою, що знаходиться в власності позичальника.

Далі зазначені вимоги до позичальника, перелік необхідних документів, вим...оги до предмету застави.

У друкованій рекламі, присвяченій іпотечному кредитуванню, можна зустріти жанр листівки. Його характерними рисами є В«висока актуальність, демократичність тематики, доступність змісту, простота стильового побудови і змішання різних жанрових форм в одному творі В».

Зовнішнє оформлення листівки теж може бути різним.

Розглянемо текст, виконаний у жанрі В«листівкаВ».

Мегадім кредит груп. Перший місяць за вас платимо ми! Червоногвардійська, 40, 2 поверх.

Шановні панове! ЗАТ В«Мегадім кредит групВ» - спеціалізована на іпотечному кредитуванні компанія, з величезними можливостями, що працює з банками та їх регіональними філіями по всій країні.

Це єдина в Омську сертифікована компанія, що має право доступу до баз даних іпотечних програм банків Росії!

Саме Ми можемо легко зробити для Вас те, що раніше здавалося неможливим! Ми допоможемо Вам отримати будь іпотечний кредит у будь-якого банку Росії, навіть якщо цей кредит не для всіх.

Ми дамо Вам преференцію (1 черга) в отриманні звичайних і супервигідних кредитів В«Золотого пакетуВ» - це нерекламіруемие кредити з мінімальним відсотком річних.

Ми захистимо Вас від ризиків - Ви будете платити в місяць рівно стільки, скільки зазначено в договорі - і ні копійки більше!

Ми відкриємо Вам можливість економити великі гроші на виплати по іпотеці! Ваш кредит Ви отримаєте швидко. Звичайно, не за 24 години, як обіцяє реклама, а за 2-3 робочих дня. Але це буде той кредит, про який раніше можна було тільки мріяти.

Економія за весь термін кредитування до 150 000 рублів!

Часто змішання різних жанрових форм зустрічається навіть в одному повідомленні. Наступний текст крім характерних жанрообразующіх рис листівки містить ознаки жанру В«оголошенняВ»:

Кредит ІПОТЕКА

Іпотека в радість!

Умови кредитування:

• без комісії;

• початковий внесок від 10%;

• розгляд кредитної заявки безкоштовно;

• розрахунок з продавцем в день угоди;

• до розгляду приймаються різні види доходу.

Вже більше 13 000 сімей стали власниками нового житла за допомогою Іпотеки в ВАТ В«УРСА БанкВ».

Нерідко можна зустріти листівки з поміщеними на них календарями, порадами, анекдотами та іншими елементами. Це дозволяє привернути увагу адресата і, як мінімум, змусити його прочитати рекламне повідомлення. Такий прийом використовують і деякі автори рекламних повідомлень при просуванні іпотеки. Так, наприклад, агентство нерухомості В«ДовіраВ», яке надає серед інших послуг іпотеку, розташувало в листівці частівку:

Як уберегтися від В«НесумлінногоВ» ріелтора

А у нас секретів немає, слухайте і вірте від В«ДовіраВ» рада поміщаємо на буклет.

Якщо він чорніше ночі, брудний і пом'ятий, про такого кажуть, той агент нечупара.

Якщо він прилип як аркуш і тріщить без толку, про такого кажуть, болоболіт багато.

Якщо хвастає і зрить золоті гори, значить він паскудної агент, ти не вір такому.

Пам'ятай це кожен раз, знай, коли біда, що В«ДовіраВ» для вас помічник назавжди!

Рекламний плакат. В«У ході еволюційного розвитку та практики застосування плакату в рекламній діяльності сформувався дуже широкий набір його жанрових підвидів: торговий, видовищний, соціальний, туристичний і т.д. В».

За аналогією ми можемо виділити жанровий підвид іпотечного плаката.

У плакаті візуальна частина переважає над вербальною, що відрізняє його від афіші. Визначення оптимального балансу між цими провідними структурними елементами - одне з основних умов створення рекламного плаката.

У практиці іпотечної реклами ми виявили плакати, в яких крім назви організації не використовується вербальне наповнення. Композицію такого плаката складають схематичні зображення наступних образів: дитини, дерева, будинки. При цьому зображення будинку збігається з логотипом рекламодавця. Так, автор повідомлення відсилає нас до змісту життєвої мудрості, що оповідає про те, що в житті необхідно зробити три речі - народити сина, посадити дерево і побудувати будинок. Об'єкт такого невербального рекламного повідомлення стає зрозумілим виходячи з назви організації В«Омський іпотечне агентствоВ».

Незважаючи на те що в більшості випадків плакат - це односторонній друк, можна зустріти матеріали цього жанру, видрукувані з двох сторін. * Не тягніть кота за хвіст, звертайтесь! Омський іпотечне агентство. На лицьовій стороні плаката крім тексту розташовується велике зображення кота, виконане в комічному стилі, логотип та адреса рекламодавця. На звороті - зображення вже двох (однакових) котів і текст: « Омську іпотека - на 8 Березня, 8В».

Розглянемо ще декілька прикладів іпотечного плаката:

Від нас - комфортно ІПОТЕКА, кішка - за вами! Омський іпотечне агентство. На плакаті - крупна фотографія кішки.

Кругла сума на квадратні метри. Банк Союз - коло спільних інтересів. У центрі композиції розташовується монета з написом на ній В«іпотекаВ» та зображенням фасаду будинку.

Кредити на житло. Основну частину плаката займає ілюстрація картини, на якій зображена дах будинку з буквою В«ІВ» в центрі і написом В«Іпотечний будинокВ». Несподівано, що відсутня ім'я рекламодавця. Вказана лише адреса та телефон.

Ми розширюємо житлоплощу з допомогою іпотеки Банку Москви. Поруч зображені кролики в норах.

Жанр плаката може служити вихідною точкою для інших жанрів. Так, згаданий вище плакат Банку Москви послужив основою для створення рекламного оголошення:

Ми розширюємо житлоплощу з допомогою іпотеки Банку Москви. Ми знаємо, що накопичити гроші на свій будинок дуже складно. Саме тому Банк Москви пропонує кредити на різні види нерухомості: новобудови, вторинний ринок житла, заміські будинки. Іпотечні кредити за доступними ставками в різних валютах: рублі РФ, долари США, євро, швейцарські франки, японські ієни. Тепер кожен може дозволити собі власний будинок з іпотечним кредитом Банку Москви.

Таке оголошення відрізняється оригінальністю і простотою.

іпотека кредитування реклама медіадискурс


2.3.2 Публіцистичні жанри, використовувані в іпотечній рекламі

Останнім часом як практики, так і теоретики часто говорять про конвергенції журналістики та реклами (Див. про це: Євстаф'єв В.А. Журналістика і реклама: основи взаємодії (Досвід теоретичного дослідження). М., 2001). Різке зближення цих областей творчості сприяє набуттю ними в ході еволюції східного будови і функцій.

Інформаційні жанри

У теорії журналістики до групі інформаційних жанрів традиційно відносяться: замітка, звіт, репортаж, бліц-опитування і деякі інші. Їхнє головне завдання - лаконічне і оперативне інформування аудиторії про актуальні, суспільно значимі події і факти.

При просуванні іпотеки, важливо підкреслити наявність зворотного зв'язку між продавцем (організацією, що надала іпотечний кредит) і покупцем (позичальником). Для цієї мети підходить жанр рекламного листа. Звернімося до прикладу:

Ще недавно про власну квартирі я міг тільки мріяти. Так склалося, що вже 15 років працюю на Півночі В«ВахтовиківВ». Місяць будинку - місяць у роз'їздах. 4 роки тому я розлучився з дружиною, залишив їй і дочці квартиру, а сам став поневірятися по знайомим, родичам, знімних квартирах. 38 років, а за душею, як виявилося, ні кола, ні двора! Але рік тому вирішив - вистачить, пора щось робити.

Про те, що можна придбати квартиру в кредит, я дізнався з реклами; скопив сяку суму і звернувся у фірму В«Нерухомість-ГарантВ».

Характер роботи у мене роз'їзний, самі розумієте, бігати довідки збирати клопітно, та й документи на квартиру перевірити зможе тільки юрист, а у фірмі В«Нерухомість-ГарантВ» мені допомогли. Досвідчені фахівці підібрали вигідну для мене програму банківського іпотечного кредитування..., підшукали зручну однокімнатну квартиру, швидко і грамотно оформили всі необхідні документи.

Тепер у мене є свій дім, в який мені приємно повертатися.

Я радий, що нарешті зміг вирішити своє житлове питання за допомогою іпотеки та професіоналів з агентства нерухомості.

Даний лист поміщено в рамку і супроводжується логотипом рекламодавця, що дозволяє легко віднести його до рекламних текстів.

Для роз'яснення складної процедури оформлення іпотеки рекламодавцю зручно використовувати жанр рекламної публікації В«Питання-відповідьВ». Для успішної побудови повідомлення даного жанру необхідно задіяти тільки актуальні питання. Розглянемо уривок рекламної публікації, в якій в питально-відповідь формі викладено умови надання іпотечного кредиту в банку Уралсиб:

Чи можна отримати іпотечний кредит в розмірі 100% від вартості квартири?

Гј Можна, за програмою В«Кредит на поліпшення житлових умов В».

Що необхідно надати для підтвердження доходу?

Гј Довідку за формою 2-НДФЛ або за формою банку.

Які комісії банк стягує при видачі кредиту?

Гј Комісія за розгляд банком заяви-анкети про надання іпотечного кредиту становить 1000 руб., сплачується разово в день його подання в банк; комісія за відкриття позичкового рахунку складає 1% від суми кредиту, але не менше 3000 руб. (0 або 100 євро), сплачується разово, не пізніше дня видачі кредиту. <...>

Аналітичні жанри

До групи аналітичних жанрів відносяться такі різновиди журналістських матеріалів, як кореспонденція, стаття, рецензія, огляд, коментар, інтерв'ю. Їх основна відмінність від інформаційних жанрів полягає в тому, що тимчасові кордону аналітичних матеріалів значно ширше, а висновки і аналіз засновані на конкретних фактах за більш тривалий період часу.

Реклама використовує аналітичні жанри для максимального переконання. В«Процес переконання передбачає критичне осмислення отриманої інформації, співвіднесення її з попереднім життєвим досвідом. Переконати - значить за допомогою аргументів довести необхідність даного товару для покупця, його переваги В»[Феофанов 2000: 149].

Рекламне інтерв'ю. Інтерв'ю часто називають трансвідовим жанром, В«оскільки в його основі може лежати і просте повідомлення новости, і професійний аналіз того чи іншого складного процесу, і відтворення образу небудь непересічної особистості В» [Учнів, Грінберг, Конанихін, Петрушко, Шомова 2004: 74]. У будь-якому випадку такого роду публікації припускають форму відкритого діалогу або бесіди.

Наведемо приклад рекламного інтерв'ю, метою якого є підвищення попиту на іпотеку на ринку вторинного житла:

Часто іпотека асоціюється з покупкою квартири в новобудовах, в меншій мірі - з ринком вторинного житла. Насправді, основна частина угод з купівлі житла при допомоги іпотеки відбувається саме на ринку вторинного житла. У чому перевага такої покупки і як можна використовувати ці плюси готового житла для окремо взятої родини, розповідає керуючий філією ЗАТ В«Банк Житлового ФінансуванняВ» в м. Омську Андрій Вікторович Колбін В». Далі текст компонується у вигляді запитань та відповідей, що розкривають заявлену в Ліді тематику.

- Андрію Вікторовичу, Ваш

об'єкта.

В якості прикладу можна

Художньо-публіцистичні жанри

освіти. Привіт! У стільки. купити.

увагу читача.

Істотною відмінністю перевагах.

Розглянемо прийоми

На початковий внесок. кредиту.

- комунікативний хід У відношенні

В«Це твоя мрія. Ти хочеш цього В», який конструює в свідомості споживача Однак більшість зараз.

- комунікативний хід В«Тобі (було) погано. З В«цимВ» буде добре В», заснований на формуванні мотивів і потреб, акцентує увагу на В«поганому сьогоденніВ» і В«інструментіВ» або Можна навести зображення.

Гідна

Найбільш поширеним інший.

Більше кредиту. У текстах квартири.

кроком. Як саме? Може бути. Озирніться навколо. житла.

В Уралсиб. Уралсиб. Компанія Відповідно 2004]. люди.

Мотиви

Проблема Існує досить велика кількість теорій мотивації.ормірующіх поведінку людини і не завжди їм усвідомлюваних. Це можна уявити як свого роду відповідь реакції людини на різні стимули внутрішнього і зовнішнього характеру.

Для аналізу нашого матеріалу найбільш зручною представляється теорія мотивації Д. Шварца [Шварц цит. по: Сломчинського 2007: 142-143]. Автор виділяє раціональні та емоційні мотиви. У відповідності з цією класифікацією виділимо основні раціональні мотиви, які спонукають споживача до придбання іпотечних послуг.

Прибуток або економія. Виражається насамперед в економії грошей, часу і зусиль для досягнення певного рівня зручності та комфорту.

Про власному будинку мріє кожен, але здійснення цієї мрії потребує великих вкладень. Що робити, якщо коштів на купівлю нової квартири не вистачає, ціни на нерухомість ростуть, а на те, щоб накопичити потрібну суму, можуть піти роки? Іпотека - простий і доступний спосіб вирішити житлові проблеми. Альфа Банк.

Що краще? Жити в власній квартирі або знімати - за одні й ті ж гроші! КІТ Фінанс банк.

Іпотека. Повний пакет знижок! Альфа Банк.

Вам набридло знімати квартиру і викидати гроші на вітер, або Ви втомилися жити з батьками? Райффайзенбанк пропонує рішення! Райффайзенбанк.

Швидке і якісне обслуговування; мінімальні витрати позичальника при обслуговування кредиту; розгляд заявки - безкоштовно; експертиза об'єкта нерухомості - безкоштовно. Банк Співвітчизники.

Іпотека за 3 дні від 12% річних у рублях. Ощадбанк.

Житловий кредит Ощадбанку Росії це ВИГІДНО. Ощадбанк.

Наш досвід в області кредитування допоможе оформити угоду в максимально короткі терміни. В«ОПСБВ» Инвестсбербанк.

Активний і ділової людина, мабуть, віддасть перевагу більш продуктивно витрачати свій час. Навіть найголовніше - оформлення придбаного житла у власність - не більше ніж збір та здача документів. Таку роботу можна довірити банку або ріелтору. Альфа банк.

Зручність. Бажання полегшити, спростити свої дії. Одним з вторинних мотивів при виборі банку/агентства, що надає іпотеку, є зручність оформлення та обслуговування кредиту.

Вибрати квартиру або будинок по своєму смаку і побажанням - ось головне завдання кожного, хто задумався про покупку свого житла. Про інше може подбати банк - ваш кредитний партнер. Альфа Банк.

Житловий кредит Ощадбанку Росії це ЗРУЧНО. Ощадбанк.

Купивши квартиру, Ви зможете в короткі терміни вселитися і прописатися в ній разом з Вашою родиною. КІТ Фінанс банк.

Ви економите свій час, тому що оформлення документів ми беремо на себе. Компанія В«ЛедонВ».

ІПОТЕКА - ЦЕ ПРОСТО. Уралсиб.

Зниження ризику. Потреба почувати себе впевнено і надійно, мати гарантії збереження стабільності. Про даному критерії в текстах іпотечної реклами свідчать згадки про термін існування компанії на ринку.

10 років нам довіряють створювати особисті історії. АРКАДА-Стиль.

Компанія В«ЛЕДОНВ» заснована і веде свою діяльність з 1994 р. і є холдингом агентств: агентство нерухомості В«КомпаніяВ« ЛЕДОН В», експертно-оцінне агентствоВ« ЛЕДОН В», туристичне агентство В«ЛЕДОН-ТУРВ». Компанія В«ЛедонВ».

Великий обсяг вже представлених іпотечних кредитів, професіоналізм співробітників агентства, які регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, - це гарантія точності, швидкості і грамотності проведених заходів. Омський іпотечне агентство.

Крім цього, для того, щоб підкреслити надійність компанії, використовуються наступні твердження, які так само роблять акцент на зниженні ризиків для споживачів: * Наша професійна відповідальність застрахована на 100 мільйонів рублів. Авеста-Ріелт.

Професійна відповідальність компанії В«АРКАДА-СтильВ» застрахована в одній з найбільших страхови...х компаній Росії - Страхової компанії В«НАСТАВ». АРКАДА-Стиль. * Ключ до сімейного щастя з державною гарантією! Омська регіональна іпотечна корпорація.

Агентства нерухомості (АРКАДА-Стиль, Авеста-Ріелт, Ледон та інші), крім іпотеки, пропонують своїм клієнтам досить широкий круг послуг (В«Всі операції з нерухомістю ...В»). Твердження, наведені вище як приклади, підходять для всіх видів діяльності цих компаній.

Репутація. Це один з важливих мотивів при виборі банку або іпотечного агентства. Репутація організації є одним з головних критеріїв при вирішенні, чи заслуговують пропоновані послуги довіри клієнтів.

Завдяки багаторічному досвіду на ринку іпотечного кредитування Райффайзенбанк пропонує програми, розроблені з урахуванням потреб клієнтів. Райффайзенбанк.

ВАТ В«Омський іпотечне агентствоВ» було створено в червні 2004 р. і вже після першого року роботи зайняло лідируючі позиції на ринку іпотечного кредитування Омської області. Омський іпотечне агентство.

Про стабільності агентства говорить наявність шести офісів у різних районах міста. Авеста-Ріелт.

Два останніх мотиву схожі між собою, так як репутація В«надійного партнераВ» також гарантує зниження ризику.

Безумовно, автор рекламного тексту може використовувати одночасно декілька мотивів, що, можливо, підвищить ефективність повідомлення з точки зору що чиниться впливу. На практиці це може виглядати наступним чином:

ІПОТЕКА. Швидко, просто, надійно ... розумно.

Переваги роботи з ЗАТ КБ В«Міраф-БанкВ»:

Швидко! Попереднє схвалення заявки за 48 годин.

Просто! Мінімум документів, всі пояснення на першій зустрічі, точний підбір кредитного продукту, супровід клієнта на всіх етапах отримання кредиту.

Надійно! Надійні партнери (банки, страхові компанії, оцінні компанії, агентства нерухомості).

Розумно! Міжнародні стандарти обслуговування. Досконалий бізнес-процес.

Максимальна орієнтованість на клієнта. Міраф-Банк

Іпотека - це швидко, просто і вигідно. Ледон.

Головне завдання агентства - Забезпечити клієнту швидкий і комфортний процес купівлі квартири за допомогою оптимально підібраній іпотечної програми і чіткий сервіс протягом усього терміну погашення кредиту. Омський іпотечне агентство.

Ми робимо процес отримання кредиту на придбання Вашої квартири або будинку простим, доступним і вигідним. КІТ Фінанс.

До придбання іпотечних послуг споживачів спонукають не лише раціональні мотиви. До іншої не менш важливою групи належать емоційні мотиви.

В«Своє ЯВ». Даний мотив диктується бажанням кожної людини отримати особисте визнання. Люди хочуть, щоб їх цінували, поважали, і завжди прагнуть відчути свою значимість.

Ми не обмежуємо Вас у тому, у кого купувати житло. КІТ Фінанс банк.

Вибери своє місто, своє житло і свою програму В«Російська іпотекаВ». Собінбанк.

Іпотека в Газпромбанку. Мій вибір. Мій єдиний. Газпромбанк.

Визнання. Пошук дій, пов'язаних з формуванням свого статусу, підвищення престижу, іміджу.

З цим мотивом перетинається іншого - мотив престижу.

Нове перспективне напрямок - покупка квартири в кредит. Елітна і заміська нерухомість. Ексклюзивні апартаменти для Вас ... Аркада-стиль.

Нас вибирають ділові люди. ПІК В«ІпотекаВ».

ІПОТЕКА життя за смаком! КМБ-Банк.

2.4.2 Способи маніпуляції в рекламі і PR при просуванні іпотечного кредитування

Маніпулювання, як ми відзначали вище, носить прихований, анонімний характер і надає непомітне вплив. Справжня мета суб'єкта маніпуляції не розголошується або вкривається під заявленою метою.

В якості об'єкта маніпуляції можуть використовуватися бажання, стереотип, архетип, схильність до ідеалізації або інші особливості суспільної свідомості.

Ступінь успішності маніпуляції в значній мірі залежить від того, наскільки широкий арсенал використовуваних засобів психологічного впливу і наскільки маніпулятор гнучкий в їх використанні. Розглянемо такі засоби слідом за фахівцем в області психології маніпуляції Е.Л. Доценко на прикладі текстів, що просувають іпотеку.

Всі вироблені над інформацією операції, на думку Є. Л. Доценко, можна згрупувати за кількома параметрами.

Спотворення інформації варіюється від відвертої брехні до часткової деформації, таких як підтасовування фактів або зсув по семантичному полю поняття. * Вже при першому зверненні в КМБ-БАНК Ви зможете відчути себе вдома. Нижче в тексті зазначено наступне: В«Принесіть необхідні документи у відділення КМБ-БАНКАа, і протягом двох днів ми приймемо рішення про надання кредиту В». Таким чином, адресант навмисно спотворює інформацію про терміни ухвалення рішення, натякаючи на те, що досить буде одного звернення в банк.

Приклад зсуву по семантичному полю поняття: * Але, розплатившись з господарем знімною квартири, Ви кладете гроші йому в кишеню, а оформивши іпотечний кредит в БАНКУ УРАЛСИБ - стаєте господарем власного життя. Банк УРАЛСИБ.

Приховування інформації в найбільш повному вигляді проявляється у замовчуванні. Може виражатися в приховуванні певних тем, але набагато частіше використовується метод виборчої подачі матеріалу. Так, адресату іпотечної реклами/PR-текстів прямо не повідомляється про великий переплаті по кредитом. * Маючи на руках лише частину від вартості бажаної квартири або кімнати і зайнявши решту суми у БАНКУ УРАЛСИБ, Ви вже завтра зможете стати новоселом. Банк УРАЛСИБ.

Заощаджуйте власні кошти на ремонт квартири, що купується, внісши лише мінімальний початковий внесок. Міраф-Банк.

Іпотечний кредит дає можливість розстрочки платежу в залежності від програми кредитування на термін до 30 років. Відкритий світ.

Якщо Ви не хочете витрачати роки, чекати, поки накопичиться потрібна сума на купівлю нової квартири - Вам потрібна іпотека. КІТ Фінанс.

Нерідко вирішальну роль у тому, щоб повідомлення було сприйняте необхідним його відправнику чином, відіграє спосіб подачі інформації. Наприклад, велика кількість інформації в несистематизированном вигляді не дозволяє ефективно нею скористатися. Так, в рекламних текстах нерідко умови, переваги іпотеки та можливості агентства перераховані в хаотичному порядку.

Ми допоможемо Вам купити квартиру Вашої мрії.

Допоможемо знайти доплату з допомогою кредиту або іпотеки.

Ми знаємо про це все!

Індивідуальна кредитна програма з урахуванням Вашого доходу, віку і побажань!

Працюємо з усіма банками м. Омська.

Ви економите свій час, тому що оформлення документів ми беремо на себе. Компанія В«ЛедонВ».

Е.Л. Доценко зазначає, що чималу роль грає момент подачі інформації. Даний параметр не буде розглянуто нами в даній роботі, оскільки він характерний для телевізійної та радіореклами. Найвідоміший прийом - показ у найбільш (найменш) зручний для телеглядачів час.

Ще один поширений прийом - підпорогової подача інформації. Наприклад, по радіо може змінюватися музична тема в момент, коли в дикторському тексті подається важливий матеріал. У друкованій рекламі використовується підпорогових підмалювання (* в іпотечній друкованої рекламі нерідко зображуються заклопотані обличчя потенційних позичальників, які змінюються на щасливі після оформлення іпотеки; озлоблені і нахабні обличчя орендодавців; зображення В«будинку/квартири мріїВ»).

С. Кара-Мурза виділяє наступні способи, за допомогою яких можна направляти масове поведінку в потрібне маніпулятору русло:

1. Приховування інформації (спосіб був розглянутий нами вище в даному параграфі).

2. В«СелекціяВ» тісно примикає до способу спотворення інформації.

Купіть квартиру сьогодні за доступною ціною і станьте її власником. Міраф-Банк. * Виплати по кредиту не погіршать якість Вашого життя. Банк УРАЛСИБ.

3. Пересми...кування - В«це такий спосіб подачі інформації, коли привертається увага до якогось одного, найбільш вигідному для джерела інформації, властивості предмета чи явища, причому деколи банальні речі вміло подаються як найбільші одкровення В».

Якщо ти живеш в Росії, якщо ти маєш стабільну роботу і постійне місце проживання, - тоді ти можеш САМ ПОБУДУВАТИ СВІЙ ДІМ. Омська регіональна іпотечна корпорація.

Завдяки партнерським угодами з банками міста, Ви можете отримати кредит під менший річний відсоток, ніж у випадку, якби звернулися безпосередньо до банку. ПІК В«ІпотекаВ».

Ви плануєте придбати квартиру або заміський будинок, проте Ваших коштів недостатньо для виконання Ваших бажань. Газпромбанк пропонує Вам особливі умови іпотечного кредитування і можливість придбати позитивну кредитну історію, ставши клієнтом одного з найбільших російських банків. Газпромбанк.

Іпотечний кредит - це сучасний і зручний спосіб придбання житла. Купивши квартиру в кредит, Ви зможете в короткі терміни вселитися і прописатися в ній разом з Вашою родиною. КІТ Фінанс. * Наздогнати ціни на житло можна тільки одним способом: оформити іпотеку в БАНКУ УРАЛСИБ. Банк УРАЛСИБ.

До даного способу тісно примикає В«ефект рамкиВ». Суть цього методу полягає у створенні відповідного оформлення, підносить явище під певним кутом зору. * 4 простих кроки до себе додому: 1.предварітельное схвалення, 2. надання персональних документів, 3. вибір квартири, 4. оформлення кредиту. КМБ-банк. * Ціни на нерухомість, подталківаеми інфляцією, стрімко ростуть. Дорожчають бензин, енергоресурси, ростуть в ціні будівельні та оздоблювальні матеріали оренда землі дорожчає. Тому іпотека в даний момент вигідна по декількох позиціях: ... В»АНВ« Авеста В».

4. Спотворення пропорцій - применшення, перебільшення або порушення співвідношень. * Знижена процентна ставка робить зобов'язання по кредиту необтяжливими. В«ОПСБВ» Инвестсбербанк. * Чому обирають нас?! Ми більше намагаємося. Кредити Гроші відразу Викуп квартир Гроші Викуп квартир Кредити Викуп квартир Кредити (і так далі). АН В«Білий світВ».

5. Підміна понять, то Тобто зміна місцями, заміна В«чорногоВ» на В«білеВ». Це може бути підміна цілей: коли свій інтерес видається за інтерес іншої людини. * Відсоткові ставки знаходяться на нижній межі ринку, а максимальний термін надання кредиту тепер становить цілих 50 років! Все це робить виплати по кредиту необтяжливими, і їх розмір цілком можна зіставити з величиною орендної плати за орендоване житло. Банк ВТБ 24. * А оформлення іпотечного кредиту здасться Вам приємними клопотами, нагородою за які стане набуття довгоочікуваного Вдома! Банк УРАЛСИБ.

Розглянемо мовні маніпулятивні техніки, які виділяє І. Імшінецкая. Оскільки сутність аналізованих явищ була описана нами у теоретичній частині цієї роботи, то підтвердимо дані техніки прикладами з іпотечних рекламних і PR-текстів.

1. Евфемізми. * Маючи на руках лише частину від вартості бажаної квартири або кімнати, і зайнявши решту суму у БАНКУ УРАЛСИБ (замість В«оформивши іпотекуВ» - пояснення автора), Ви вже завтра зможете стати новоселом. Банк УРАЛСИБ. * Платіж (замість В«виплати по кредитом В»- пояснення автора) знижується щомісяця (відсоток нараховується на залишок основного боргу за кредитом). Ощадбанк. * Однак пріоритет залишається колишній - кредитування населення на купівлю житлової нерухомості (замість В«ІпотекаВ» - пояснення автора). Банк Жілфінанс.

Відзначимо, найбільш часто об'єктом евфемізаціі виступає вербалізація житлової проблеми: * Якщо Ви прагнете до якнайшвидшого вирішення квартирного питання, зверніть увагу на іпотечне кредитування. Відкритий світ.

2. Підміна понять. * Вибери своє місто, своє житло і свою програму В«Російська ІпотекаВ». Собінбанк. * Від нового будинку - до сімейного щастя. Банк ВТБ 24. * У кожного свій рецепт створення домашнього затишку, а КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК пропонує Вам оформити іпотечний Кретьєн. Іпотека від КРЕДИТ ЄВРОПА БАНКУ: готуємо разом! Кредит Європа Банк. * Іпотечні кредити БАНКУ УРАЛСИБ - запорука Вашого успіху у вирішенні квартирного питання. Банк УРАЛСИБ.

3. Переосмислення. * Проте більшість людей не підозрюють про те, що можуть дозволити собі купити нову квартиру вже зараз. Час багаторічних накопичень вже пройшло. Здійснити мрію про теплому будинку допоможе іпотечний кредит БАНКУ УРАЛСИБ - довгостроковий кредит на придбання квартири/кімнати під заставу житла. Банк УРАЛСИБ.

Іпотека - це просто. Банк УРАЛСИБ. * Іпотека в радість! УРСА Банк.

Іпотека - немає нічого простіше. Омськ Банк. * КИТ Іпотека - це новий підхід до кредитів. Ми робимо процес отримання кредиту на придбання Вашої квартири або будинку простим, доступним і вигідним. КІТ Фінанс.

Розглянемо на прикладах, як техніка переосмислення може використовуватися в PR-тексті:

- Андрію Вікторовичу, в закінчення ще одне питання. Існує думка, що покупка квартири по іпотеці невигідна, тому що в підсумку велика переплата. Як Ви можете прокоментувати такий настрій?

А.К.: Це дуже спірне питання. При оформленні іпотеки в договорі фіксується вартість квартири на день покупки, яка не змінюється ні за яких умов, будь то інфляція або зростання цін на житло. У той час як ринкова вартість придбаної квартири зростає. Крім того, в нашому банку можна достроково погасити кредит без штрафів через півроку. У підсумку при достроковому погашенні ви можете заплатити за квартиру менше, ніж вона реально буде коштувати на ринку в момент погашення кредиту. Таким чином, іпотека приймає характер вигідних вкладень. Так що до цього питання треба підходити обдумано, все прорахувати і проконсультуватися зі фахівцями банку. (Іміджеве інтерв'ю з керуючим філією Банку Жілфінанс в м. Омську А.В. Колбін).

Володимир Борисович, ціни на житло ростуть пропорційно розвитку іпотечного кредитування. І соціальна функція іпотеки - забезпечення доступним житлом - виявляється порушена. У чому проблема?

- Я категорично не згоден, що у іпотеки як такої є соціальна функція, так само як її немає у споживчого кредиту або у автокредиту. Іпотека - це не більше ніж один з фінансових механізмів, які, звичайно, може бути соціально орієнтованим, коли ми за рахунок неринкових заходів пропонуємо пільгові умови кредитування окремим групам населення. (Іміджеве інтерв'ю з генеральним

4. задоволенням? друзів? Кредит Європа Банк. Немає нічого простіше! Міраф-Банк.

Одним із способів

Шановні панове!

країні.

всіх.

швидко. Але

У цьому прикладі наступні:

В·

В· якщо людина

В· споживач

В·

Щодо

Даний В якості прикладу наведемо фрагмент засобів.

2.5

2.5.1

Контент-аналіз - це В«З В«Сутність У нашому випадку

Для проведення

1. Спочатку необхідно

2.

3. У розпочатому аналізу.

4.

5.

6.

Щоб більш точно його.

Кожна одиниця матеріалів.

змісту тексту. зору форми.

2006 рік.

Інструментом аналізу З її допомогою

інформацію.

контекстах.

В· Позитивний

досконаліше.

В· Нейтральний кредиту.

В· Негативний

Як показує практика,ву компанію для клієнта не тільки зручно, але й вигідно. Адже різні іпотечні агентства, які надають послугу лише по оформленню кредиту і отримують в якості винагороди лише комісію банку (тобто з клієнта не стягується додатково вартість послуг), як правило, будуть недостатньо об'єктивні до своїх клієнтів. В більшій мірі такі фірми лобіюють інтереси декількох банків-партнерів, які платять найбільшу комісію. Головним орієнтиром при виборі іпотечної програми стає розмір винагороди, отриманого від банку, а не інтереси клієнта. Відповідно, економлячи на вартості послуги, клієнт отримує або підвищену процентну ставку, або підвищену комісію банку, що значно відіб'ється на виплаченої ...за кредитом сумі.

А якщо додати до нього іпотечний кредит років на 30 з можливістю позбутися квартири при розлученні, то «³чна любовВ» забезпечена!

Існує думка, що покупка квартири по іпотеці невигідна, тому що в підсумку велика переплата.

Розглянемо результати аналізу PR-публікацій, оформлені у вигляді діаграм

Діаграма 2


Діаграма 3

Як видно з діаграм 2, 3, одиниці аналізу в 2008 році стали з'являтися частіше в порівнянні з 2006 роком. Це пояснюється збільшенням кількості публікацій.

Звернемося до журналістських текстам. У них так само, як і в PR-текстах одиниці аналізу вживаються в різних контекстах. Розглянемо на прикладах:

В· Позитивний контекст:

У той же час експерти IRN.RU відзначають той факт, що облігаційні випуски АІЖК намітило на кінець цього і початок наступного року, тобто на так званий передноворічний період, коли банки традиційно починають пропонувати населенню різного роду спецпрограми, в тому числі і по іпотечних позиках. Таким чином, за оцінками аналітичного центру, ймовірність того, що іпотечні умови почнуть полегшуватися вже в кінці цього року, стає все більш відчутною.

Організатори акції обіцяють знизити процентну ставку по кредиту до 8,5% річних у рублях.

З часом повинна знизитися і процентна ставка по іпотечному кредиту, - упевнена пані Бєлікова.

В· Нейтральний контекст:

Подальший розвиток іпотеки, крім всіх економічних факторів, буде залежати від ретельного вивчення банками споживача з метою виявити потрібну цільову аудиторію під конкретну програму, а також, як би це не здалося дивним, від підвищення фінансової грамотності населення в питаннях кредитування.

Що стосується Ощадбанку Росії, то швидше за все процентні ставки за іпотечними програмами залишаться без змін.

Мінімальна ставка становить вісім відсотків річних за обласною програмою, а мінімальна сума початкового внеску -10-20 відсотків.

В· Негативний контекст:

Основними стримуючими факторами розвитку іпотеки на сьогоднішній день є високі ціни на житло, наростаючі темпи інфляції і, відповідно, низька платоспроможність населення, зростання процентних ставок, непрозорість джерел доходу громадян.

Як бачимо, житло в сучасних економічних умовах стає все більш недоступним.

Останні події показують, що з кожним днем ​​зменшується кількість росіян, дохід яких відповідає всім умовам тієї чи іншої іпотечної програми.

У наведених нижче діаграмах чітко простежуються зміни в співвіднесеності контекстів вживання одиниць аналізу (діаграми 4, 5). Причини цього викладені далі.


Діаграма 4

Діаграма 5

Оскільки ми переслідували мета порівняти досліджувані одиниці в динаміці, то при аналізі для нас немає принципової значущості щодо типу публікацій. Зробивши синтез результатів контент-аналізу журналістських і PR-текстів, ми можемо зробити висновок про характер публікації ринку іпотечних послуг в цілому.

Побудова таблиць відносин дозволило нам зробити підрахунок одиниць аналізу, враховуючи контекст вживання кожного слова словосполучення. В результаті були отримані наступні дані:


За 2006 р. Іпотека

житло/квартира 8 16 % ставка 3 6 програми іпотечного кредитування 9 8 умови по кредиту 3 заставу 1 1 1

За 2008 р. Іпотека

житло/квартира 32 61 26 % ставки 5 5 14 програми іпотечного кредитування 10 8 8 умови по кредиту 3 4 5 заставу 2 3

Зміни, що відбуваються на іпотечному ринку в 2006 році, - посилення конкуренції серед кредитних організацій і банків, зростання ролі іпотечних брокерів, пом'якшення умов і параметрів надання іпотечних кредитів і, головне, зниження процентних ставок - визначили позитивний характер публікацій. Розглянуті одиниці аналізу практично не вживалися в негативних контекстах. Можливо було б припустити, що такі результати є наслідком того, що в поле зору дослідника потрапили тільки PR-матеріали. Однак вивчені публікації 2006 року подають рівну кількість журналістських і PR-текстів.

Результати опитування, проведеного нами в 2006 році, показали, що приблизно третина респондентів затруднялися витлумачити значення слова В«іпотекаВ». Це пояснює прагнення авторів публікацій домогтися в кінцевому результаті підвищення рівня інформованості, сформувати/змінити загальну думку/поведінку щодо іпотечного кредитування. Наслідком цього є той факт, що складові іпотеки навмисно поміщені в позитивний або нейтральний контекст.

Цікаво, що в 2006 році умови по кредиту були спрощені, але автори текстів не акцентували на цьому увагу широкої громадськості.

Кількісні дані 2008 року значно відрізняються від попередніх даних. Відгомони американського кризи спричинили за собою серйозні зміни на російському іпотечному ринку. Відбір позичальників став більш суворим, розширився пакет документів, більш тривалої стала процедура їх перевірки, посилилися вимоги до підтвердження доходів і до заставного забезпечення, підвищилися процентні ставки. Таким чином, досліджувані складові частіше стали вживатися в негативних контекстах. Наприклад, складові В«житло/квартираВ», В«відсоткові ставкиВ», В«Програми іпотечного кредитуванняВ» в текстах за 2008 рік часто зустрічаються в контекстах, несучих негативну інформацію, в той час як в 2006 році вони вживалися тільки в позитивних або нейтральних контекстах. Що стосується складової В«заставуВ», то при контент-аналізі не було виявлено динаміки змін її показників. Це може означати, що автори публікацій (в тому числі базисні суб'єкти PR, ініціювали появу текстів) навмисно вуалюють значимість даної складової для реципієнтів.

Найбільш уживаною по відношенню до іпотеки є складова В«житло/квартираВ». Динаміка змін її кількісних показників чітко виражена. Часта поява даної одиниці в негативних контекстах свідчить про нестійкому розвитку іпотечного кредитування.

Висновок: криза 2008 року серйозно вплинув на іпотечний ринок, що послужило поштовхом для виходу численних публікацій. Як показують результати контент-аналізу, багато параметри, що характеризують іпотеку, стали вживатися в негативних контекстах. Це означає, що в ЗМІ стали частіше з'являтися матеріали, що містять негативну інформацію про іпотечне кредитування.

2.6 Зразок PR-тексту, що просуває іпотечне кредитування

За той час, протягом якого ми вивчали проблему специфіки просування іпо...течного кредитування, нами був розроблений і реалізований PR-проект. Даний текст присвячений іпотеці, зокрема, послуг іпотечного брокера. Ініціатором створення даного PR-тексту виступило агентство нерухомості В«ОбласнеВ».

Про компанію

АН В«ОбласнеВ» - активно розвивається компанія, організована в 2001 році.

Особливістю агентства є його спеціалізація на продажі квартир в новобудовах за нижчими цінами, ніж у забудовників. Наявність таких можливостей обумовлено багаторічним досвідом співпраці з будівельними компаніями і підтримки інтересів підрядних і субпідрядних організацій, юридичного захисту інтересів.

Крім купівлі/продажу квартир, АН В«ОбласнеВ» працює в сфері кредитування, надаючи іпотечні кредити, а також кредити на будь-які цілі під заставу квартири. Крім цього агентство пропонує рішення складних іпотечних ситуацій, що можливо на основі В«Ексклюзивних угодВ» з фінансовими установами та приватними інвесторами.

АН В«ОбласнеВ» - член асоціацій В«Омський союз ріелторівВ» і В«Російська Гільдія РіелторівВ».

Опис проекту

Суб'єкт PR: агентство нерухомості В«ОбласнеВ».

Мета: позиціювання агентства через просування послуги В«Іпотечний брокериджВ».

Завдання: - привернути увагу цільової аудиторії;

- стимулювати інтерес;

- направляти дії цільової аудиторії.

Об'єкт відображення: процес оформлення іпотеки.

Тип матеріалу: медіатекст.

Жанр: іміджева стаття.

Місце і час публікації: журнал В«ПЕРШИЙ в ОмськуВ», серпень 2007 рік.

Перш ніж зайнятися написанням матеріалу, ми вивчили проблему. З'ясувалося наступне:

Гј велика частка людей не має чіткого уявлення про іпотеку (про це див в пункті 2.5.2.);

Гј банки пропонують велику кількість іпотечних програм, що ускладнює вибір позичальника (всього 76 програм за даними інтернет ресурсу);

Гј послуги іпотечного брокера, розроблені спеціально для того, щоб надавати допомогу позичальникові на Протягом всіх етапів іпотечної угоди, мало поширені серед цільової аудиторії;

Гј існує досить велика конкуренція між агенціями нерухомості, що працюють з іпотекою.

Як було виявлено, при просуванні іпотеки значну роль відіграє елемент довіри. Тому при написанні PR-тексту ми використовували прийом персоніфікації: у статті розглядається процес оформлення іпотеки за допомогою послуг іпотечного брокера на прикладі укладення іпотечного договору конкретним людиною.

В основі композиції тексту лежить поширений в практиці іпотечної реклами сценарій В«Проблема-рішенняВ». Вибраний сценарій дозволяє найбільш повно відобразити ситуацію багатоетапної іпотечної угоди, включаючи обставини, які їй передували (образ минулого).

Однією з ознак іміджевої статті, за твердженням А.Д. Кривоносова, є наявність факт-листа в якості окремої врізки. У запропонованому тексті замість факт-листа ми використовували врізку, що містить думку фахівця (Олексій Кузнєцов, АН В«ОбласнеВ»). Це дозволило нам вибудувати в свідомості читача міцну асоціативний ланцюжок: брокер, який здатний допомогти з іпотекою, - іпотечний брокер з АН В«ОбласнеВ».

Звернімося до тексту.

ОПЕРАЦІЯ В«ІПОТЕКАВ», або як обійти труднощі

Не вірте рекламі, яка каже, що іпотека - це просто; а двічі по два, дійсно, досить часто - зовсім не чотири! Зараз вже кожен з нас знає, що процес отримання кредиту - це ціла епопея. Якщо робити все своїми руками і ногами, то краще всього на цей період звільнитися або взяти відпустку - адже у Вас буде В«з'їденоВ» 90% робочого часу. В іпотеку (і в інвестиціях за допомогою неї), як ні в якому іншій справі, важливий індивідуальний підхід. Це доводить історія людини, який правильно вступив в іпотеку ...

З ЧОГО ПОЧАТИ?

Одного разу Олена вирішила купити квартиру - адже вона не раз читала статті про те, що ціни на нерухомість будуть підвищуватися й далі. Олена підрахувала свої фінанси, підняла загальну статистику за останні кілька років і зробила нехитрий висновок: навіть якщо нинішні аналітики мають рацію і стрибка цін на житло не буде, то вже на пониження ставок точно краще не робити. А значить - вперед, в іпотеку! Благо, доходи дозволяють. Правда, деякі аналітики стверджують, що ціни на житло тепер з останніх сил підтримують, щоб вони не знизилися ... Але Лену життя привчило не довіряти гарним прогнозами.

Процес отримання позики у банку схожа військової кампанії чи передвиборній гонці: ні в якому разі не можна пускати його на самоплив! Навпаки, чим більше тактичних комбінацій прийде вам в голову, тим імовірніше отримати бажаний результат. А ще краще, якщо вдасться залучити на свою сторону команду професіоналів, які будуть підказувати правильні рішення і виконувати ваші доручення! Поки ви, так би мовити, стоїте на пагорбі і оглядати хід воєнних дій ...

ПЕРШИЙ ВНЕСОК

Першою думкою було скористатися послугами іпотечного брокера, оскільки зайвого часу і досвіду у Олени зовсім не було. На наступний день вона спілкувалася в офісі з молодим людиною, на ім'я Олексій, який практично у всьому пішов їй назустріч. Хоча не йти було, насправді, складно: у клієнтки, в принципі, водяться гроші, зарплата висока і стабільна, кредитоспроможність не підлягає сумніву. Єдина проблема: немає першого внеску. І тут молодий чоловік розкрив Олені особистий спосіб вирішення цієї проблеми ...

Справа в тому, що 99% банків не мають права видавати кредит без першого внеску! Але тут, як у анекдоті, є нюанс ... Схема проста, навіть примітивна, але саме тому і ефективна.

Потрібно знайти квартиру за 2,5 мільйона рублів (при кредиті 2,5 мільйона), а потім, при позитивному рішенні кредитного комітету, домовитися з оцінювачем - щоб він вказав у документі вартість житлоплощі, скажімо, 2,8 мільйона. Природно, ціна при цьому повинна відповідати ринковій. Далі справа за малим! Залишається попросити господаря квартири, щоб він написав розписку: В«Я, продавець, отримав у громадянки Іванової, покупця, 300 тисяч рублів авансу В». Ось так, власне, і народжується перший внесок, якого немає! А банку цілком достатньо надати два папери (від продавця і від оцінювача), щоб він зробив незаперечний висновок про те, що перший внесок благополучно заплачений. І видав В«залишилисяВ» 2,5 мільйона рублів!

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ

Озброєна новими знаннями, Олена відправилася збирати документи і заповнювати анкети. Тут Олексій знову їй знадобився, давши кілька дуже корисних порад по заповненню. Наприклад, при заповненні графи В«Кредитна історіяВ» вона чесно вирішила написати про те, що кілька років тому взяла в кредит машину і з тих пір справно і дуже акуратно розплачується. Брокер утримав її від прояву надлишкової чесності в останній момент! Про наявні кредити краще взагалі нічого не писати. Тоді ймовірність видачі грошей стає значно вище!

По закінченні двох днів щасливий Олексій подзвонив Олені і повідомив: «³таю. У мене для вас мається позитивна відповідь! В»Тепер потрібно було займатися підбором варіантів вкладення кредитних коштів. А зробити це самостійно для Олени було абсолютно нереальним ...

Чому? По-перше, складно домовитися з продавцем - більшість з них уникає В«іпотечнихВ» покупців: бояться, що це надовго, що не вийде ... і взагалі: може, стільці та вранці, але гроші - вперед! А якщо згадати ще й про безглуздо великій кількості калькуляції, довідок, свідоцтв та іншої бюрократичної макулатури, яку вимагає банк, - зовсім моторошно стає ...

хід конем

Перше ж питання, який задають продавці, поставив Олену в тупик: В«А цей банк погодиться на те, щоб ми в документах показали не більше мільйона рублів? В».

Ось і ще одна схема неслабкою економії грошей! Справа в тому, що в Росії угоди з нерухомістю, яка перебуває у власності менше трьох років, оподатковуються прибутковим податком - 13%. У тому, звичайно, випадку, якщо сума операції більш...е мільйона рублів. Зате якщо менше, податок не сплачується взагалі - тому більшість угод проходить за ціною 900-990 тисяч рублів.

Брокер, до якого звернулася Олена, був знайомий з цією схемою. Тому 2,5 мільйона рублів їй видали двома частинами: мільйон-власне, на покупку, а ще півтора - В«на невід'ємні зміни В». Наче б на ремонт!

СТРАХОВКА

Після підбору чудового варіанта в новобудові (ціна квартири вийшла на 10% нижче ринкової - результат вдалого союзу брокера та професійного ріелтора в одній особі) процесом оформлення документів на квартиру зайнявся Олексій, а від Олени потрібна страховка.

Людину, яка бере у банку кредит, необхідно застрахувати від втрати працездатності та прав на житло, саму квартиру - від пожежі, потопу та інших форс-мажорів. Коштує це задоволення до 1% від суми, яку назвав оцінювач. Цей відсоток необхідно віддавати щороку до тих пір, поки не завершаться розрахунки за кредитом. Слава Богу, Олексій допоміг і з страховою компанією, ставки якої були цілком прийнятними, а умови страхування дуже зручними!

Ось так, в результаті тижневої підготовчої роботи, в призначений час і день в банці зустрілися всі зацікавлені сторони. І угода пролетіла за якісь 2,5 години, включаючи час, витрачений в реєстраційній службі. Як мовиться, важко в навчанні - легко в бою!

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Олексій Кузнєцов, начальник відділу інвестицій, іпотечний брокер В«Агентства нерухомості В«ОбласнеВ»:

В«Іпотечні брокери - це фахівці або організації, які надають професійні послуги з підбору оптимальної для клієнта банківської програми, супроводу іпотечної угоди, угоди купівлі-продажу та оформлення податкових відрахувань після їх укладення.

В даний час на ринку дуже багато банків, що пропонують велику кількість різноманітних продуктів. Людина, раніше ніколи не стикався з іпотекою, щоб в ній розібратися, має витратити багато сил і часу. Незалежний професійний іпотечний брокер вже в першій бесіді здатний визначити найбільш підходящий кредитний продукт, а в подальшому прискорити підготовку документів та спростити спілкування зі співробітниками банку!

Ми порахували, що при зростанні цін на нерухомість 0,2% в тиждень (а зараз на ринку темпи зростання складають близько 0,8%) вже через чотири місяці наш клієнт повністю окупає брокерську комісію, а через 8-9 місяців - і банківські відсотки по кредиту!

ВИСНОВОК

У ході роботи ми

була досягнута. метод незакінчених пропозицій.

Проведене дослідження

контент-аналіз. Кількісні

Підводячи підсумки проробленої іпотечного кредитування. позичальника;

- брати до уваги

- уникати

- демонструвати

Отримані в результаті

Цікавим кредитування.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. М., 1997.

2. М., 2002.

3. Батра Р., Майерс СПб., 1999.

4. Бахтін М. М. Естетика словесної творчості. М., 1979.

5. М., 2004.

6. Паблік рілейшнз. М., 1994.

7. Блакар Р.М. Мова взаємодії. М., 1987.

8. Тольятті, 1995.

9. М., 2001.

суспільною свідомістю. Красноярськ. 1999.

М., 1987. СПб., 1998.

М., 1995.

М., 1993.

рекламі. СПб., 2001.

М., 2000.

М., 2002.

М., 1996.

Мінськ, 2005.

М., 2001.

Журналістика та М., 2001

М., 2000.

М., 2002.

М., 2006.

Омськ, 1999.

реклами. М., 1995.

маніпулювання. М., 2007.

СПб., 1994.

М., 1991.

СПб., 2002.

Поетика. Семіотика. М., 1998.

М., 2000.

М., 2001.

nbsp; Назайкин А. Н. Практика рекламного тексту. М., 2003.

38. Назайкин А. Н. рубричной реклами. М., 2001.

39. Назаров М. М. Масова комунікація і суспільство. М., 2004.

40. О `Гуїн С.Т, Ален т.к, Семенік Дж. Р. Реклама і просування бренду. СПб., 2004.

41. Ожегов С.І. Словник російської мови. М., 1991.

42. Остін Дж. Л. Слово як дія// Нове в зарубіжній лінгвістиці. Теорія мовленнєвих актів. М., 1986, № 17.

43. Пархоменко Є., Волченков А. Сам собі реклама// Маркетолог. М., 2005. № 8.

44. Піменов П. А. Основи реклами. М., 2006.

45. Пирогова Ю. К. Імпліцитно інформація як засіб комунікативного впливу та маніпулювання,// ​​Питання мовознавства, № 5, 1991.

46. Райгородський Д. Я. Психологія і психоаналіз реклами. Особистісно-орієнтований підхід. Самара, 2001.

47. Резепов І. Ш. Психологія реклами і PR. М., 2008.

48. Ромат Є. В. Реклама. СПб., 2002.

49. Сломчинського А.Г. Освітня мотивація засуджених// Соціологічні дослідження, № 9, 2007, с.142-143.

50. Солганик Г.Я. Стилістика тексту. Навчальний посібник. М., 1997.

51. Тарасова І. П. Структура особистості комуніканта та мовленнєвий вплив,// ​​Питання мовознавства, № 5, 1993.

52. Тертичний А. А. Жанри періодичної друку. М., 2000.

53. Учнів В. В., Старих Н. В. Історія реклами. М., 1999.

54. Учнів В., Грінберг Т., Конанихін К., Петрушко М., Шомова С. Реклама: палітра жанрів. М., 2004.

55. Федеральний закон Російської Федерації від 13 березня 2006 р. N 38-ФЗ В«Про рекламуВ».

56. Феофанов О. А. Реклама: нові технології в Росії. М., 2000.

57. Чумиков А. Н. Зв'язки з громадськістю. М., 2001.

58. Шмельова Т. В. Модель мовного жанру// Жанри мовлення. Саратов, 1997. С. 88-98.

59. Юдіна Є. Креативне мислення в PR. М., 2005.