Главная > Маркетинг > Оцінка ефективності функціонування прес-релізів в мережі Інтернет

Оцінка ефективності функціонування прес-релізів в мережі Інтернет


25-01-2012, 10:31. Разместил: tester3

КУРСОВА РОБОТА

В«Оцінка ефективності функціонування прес-релізів в мережі Інтернет В»


Введення

Глобальна мережа Інтернет стала невід'ємною частиною життя сучасного суспільства, одним з найважливіших ринкових інструментів. Кожен місяць Інтернетом користується 14,2 млн. чоловік, за три місяці ця цифра збільшується до 16 млн., а за півроку до 17,6 млн. Причому, вітчизняна аудиторія мережі характеризується досить високими показниками "якості". Її складають самі інформаційно активні, освічені і мобільні представники суспільства. Причому зростання користувачів Інтернету йде не тільки шляхом простого збільшення чисельності аудиторії, але і збільшенням активності стабільних користувачів. Перспективність Інтернет-аудиторії як активної учасниці ринкових відносин стала очевидною всім, чия професійна діяльність пов'язана з масовими комунікаціями.

Для полегшення діяльності компанії і підвищення ефективності її роботи, для просування товарів і послуг на ринку, для створення і розширення вигідних зв'язків між підприємствами і більш потужного охоплення компанією потрібної аудиторії необхідно - і це диктують нам час і відповідальність - користуватися електронікою і автоматикою. Для них, які цікавляться як місцевими, так і світовими подіями, Інтернет надає масу можливостей в соціальній, культурній та торговельній сферах. Легкість встановлення зв'язків збільшує ефективність ведення бізнесу, так як знижуються або навіть зникають витрати на тривалі поїздки.

Актуальність. Саме тому, що мережа Інтернет в даний час є найглобальнішим засобом взаємодії людей і організацій в суспільстві, я вважаю важливим вивчити ефективність методів РR-діяльності в цій середовищі, зокрема функціонування прес-релізів. Адже не секрет, що написання саме цього типу тексту є однією з найважливіших функцій РR-діяльності. А у зв'язку з масовим використанням мережі World

загрузка...
WideWeb (WWW) технічним прогресом в сучасному суспільстві, організаціям життєво необхідно поширювати інформацію про себе не тільки в друкованих засобах масової інформації, але і в електронних.

Метою курсової роботи є вивчення ефективності функціонування прес-релізів в мережі Інтернет.

З вищезазначеною метою ставляться до вирішення наступні завдання:

1. Вивчити літературу з даної теми;

2. Розглянути принципи і технології написання прес-релізів для публікації в Інтернеті;

3. Розглянути впливу публікацій прес-релізів на імідж організації;

4. Оцінити рівень інформованості аудиторії про діяльність організації після публікацій прес-релізів в Інтернет.

Об'єктом даної курсової роботи виступає прес-реліз як жанр PR-тексту. Предметом виступлять способи функціонування прес-релізів в мережі Інтернет.

Для написання даної курсової роботи я проаналізую літературу по обраній темі, зокрема книги про загальний функціонуванні РЯ в мережі Інтернет, публікації в засобах масової інформації про принципи написання і поширення PR-текстів (прес-релізів).

Мною були обрані наступні методи дослідження - аналітичний (аналіз текстів прес-релізів) і порівняльний методи

Курсова робота складається з двох частин - теоретичної і практичної. У теоретичній частині розглядаються загальні поняття прес-релізу як жанру PR-тексту, особливості його написання, правила оформлення. У практичній частині - аналіз провідних мережевих служб поширення прес-релізів в Росії та порівняльний аналіз прес-релізів таких служб російського Інтернету, як Яndex, Ramblerі Mail.ru.


1. Прес-реліз як основний жанр PR -Текс

1.1 Прес-реліз у системі жанрів PR -тексу

Основним PR-документом у взаємодії зі ЗМІ є прес-реліз. Його навіть образно називають В«робочою конячкоюВ» public relations. Щодня кошти масової інформації отримують сотні прес-релізів, але тільки невелика їх частина дійсно використовується. Тим не менш, прес-релізи залишаються найважливішим PR-документом, який дозволяє організації інформувати ЗМІ про важливі для неї події, досягаючи більшої популярності (пабліситі). Підготовка ефективного прес-релізу починається тоді, коли в распоряженііPR-фахівця є цікава новина, інформація про те, які ЗМІ воліє цільова аудиторія, а також технічні можливості по верстці прес-релізу.

Прес-реліз як один із засобів поширення інформації підсумовує всі необхідні характеристики об'єкта і доводить новини до потрібної аудиторії. Чим більш професійно їх виклад, тим більше вірогідність того, що вони дійдуть до потрібної аудиторії першими.

Одне з головних питань полягає в тому, що ж є новиною і як можна просту інформацію зробити новиною. Якщо немає новини, то робота над прес-релізом стає безглуздою з самого початку. Нерозуміння природи новини служить причиною того, що журналісти отримують велику кількість неінформативних прес-релізів, які вони не використовують у своїй роботі. Проста інформація стає новиною, коли вона відповідає деяким з наступних характеристик:

В· Інформація повинна бути цікава читачам тих видань, у які направляється прес-реліз.

В· В інформації повинен бути елемент чогось нового, цікавого, незвичайного, щоб стати новиною.

В· Новина повинна бути актуальною. Чи є інформація В«гарячоїВ» або новим поглядом на стару проблему? Немає нічого більш нудного, ніж учорашні, вже відомі новини.

В· Новина повинна бути суспільно значущою. Чи близька новина читачам видань? Чи можна інформацію пов'язати з суспільно важливою проблемою?

В· Інформацію створюють люди. Новиною, як правило, стає інформація, що виходить від лідерів думок.

Якщо інформація відповідає деяким з цих характеристик, то вона стане новиною і буде використана в ЗМІ. У практиці public relations склалася ситуація, коли відсутність новин у прес-релізі викликає упередження і до інших матеріалами, що походить від того ж джерела.

Прес-реліз зазвичай займає 1/2 сторінки і складається як короткий інформаційне повідомлення. Заголовок і перший абзац прес-релізу є головними у визначенні того, чи буде він використаний виданням або його проігнорують. Найбільш вдалі прес-релізи складені так, що основна думка повідомлення укладена в першому абзаці і прес-реліз починається ємним інформативним заголовком.

У формальному відношенні прес-реліз можна розділити на наступні складові:

1. Тема. Незважаючи на те, що журналіст швидше за все змінить заголовок, завдання PR-фахівця - привернути увагу до свого прес-релізу, тому йому також доводиться проявляти творчість в пошуку заголовка.

2. Перший абзац, так званий В«лідВ» (lead), де в 1 - 3 пропозиціях повідомляється вся найважливіша інформація.

3. Інформаційні параграфи. Кожен наступний параграф буде повідомляти читачеві вже менш важливу інформацію.

4. Дата написання і відправлення прес-релізу, що служить показником В«свіжостіВ» інформації для журналістів ЗМІ.

5. Контакти. Ім'я і телефон людини, з яким можна підтримувати контакт, тобто отримати коментарі, відповіді на питання по темі прес-релізу. У випадку особливо важливого події слід надати і номер його домашнього або мобільного телефону.

6. Фірмовий бланк. Слід використовувати бланк установи або клієнта, якому присвячений прес-реліз або від імені якого він написаний.

7. Фотографії використовуються рідко у зв'язку з тим, що більшість прес-релізів розсилаються по факсом (і паралельно по електронній пошті). Фотографії звичайно надаються по додатковому запиту і обов'язково містять вказівку: хто, що, чому, де і коли відображений.

Російський досвід взаємодії зі ЗМІ показує, що ідеальним є той прес-реліз, текст якого може бути без змін опублікований журналістами як звичайна авторська стаття [3, c. 77-78].

Розглянемо кілька характеристик, життєво важливих для прес-релізу, який повинен заслужити у...вагу преси:

В· Соціальна значимість. Зміст прес-релізу повинно мати відношення до аудиторії, зачіпати її життя. Чим більше новина зачіпає інтереси читачів, тим більший інтерес вона представляє для журналіста. Одним із прийомів посилення соціальної значущості є локалізація події - показ його значення для аудиторії видання.

В· Оригінальність. Все, що виходить за рамки буденного, привертає увагу. Незвичайна постановка проблеми, цікавий ракурс - і шанс, що новина помітять, сильно зростає.

В· Популярність персони. Знання подій з життя відомих людей - акторів, політиків, бізнесменів - створює в читачів відчуття причетності. Тому висловлювання та дії відомих особистостей незмінно привертають увагу. Прес-релізи стають цікавішими, коли в них використовуються цитати лідерів думок, коментуючих подія, що відбулася. Це серйозно підвищує шанси прес-релізу на публікацію в ЗМІ. Прес-реліз стає більш живими своєчасним, якщо цитата представляється не в минулому часі, а в сьогоденні. Це створює необхідний ефект присутності.

Отже, жанр прес-релізу - Це особливий жанр. Завдання перед копірайтером варто одночасно і проста і складна - він повинен донести до преси новина в максимально стислій і цікавій формі. Можливо, тому народження прес-релізів складає левову частку работиPR-фахівців, і вони частіше всього бувають написані нудним, казенною мовою.

Казенний стиль давно став стандартним для даної галузі. В релізах викладаються сухі факти і максимум, що дозволяють собі копірайтери, - це підкинути журналістам пару-трійку вдалих образів. Однак цей казенний і вельми нудний стиль написання прес-релізів не єдиний, хоча й найпоширеніший. Є й інша, альтернативна традиція - використовувати в прес-релізах гумор, перебільшення, писати їх не тільки як сповіщальні документ, але і як готовий художній текст. Виконані у такому форматі прес-релізи стають цікаві не стільки пресі, скільки масовому читачеві і виконують функції дещо відмінні від звичних, казенних.

Традиція урізноманітнити офіційні тексти компаній почала складатися саме в Рунеті. Безумовним лідером у жанрі ненудного заяви для преси вважається беззмінний PR-менеджер Студії Лебедєва Микола Данилов (Норвезька Лісовий), кожен день в короткому оповіданні описує події минулої доби. Його легені ненав'язливі тексти відмінно доповнюють стиль самої студії і, не буде перебільшенням сказати, що вони становлять золотий фонд онлайн прес-релізів Рунета.

Не обійшов своєю увагою оригінальні PR-тексти та Олексій Екслер, гідно надав на суд читачів проект В«Під ковпакомВ» і регулярно видає повідомлення про діяльності RAXAа Германа Клименка в тому ж гумористичне стилі, який і приніс у своє час славу найвідомішому гумористові російського Інтернету.

Зовсім не дивно, що в волелюбної і неформальному Інтернеті подібне відношення до офіційної інформації прижилося і стало поширюватися, якщо не повсюдно, то, принаймні, широко. Затребуваність народила наслідувачів.

Все частіше в Рунеті можна зустріти прес-релізи, написані спеціально для розваги читаючої публіки, а не стільки для передачі їх в ЗМІ. Їх якість сильно відрізняється один від одного в залежності від того, наскільки самі автори здатні і талановиті.

Загальне зміст прес-релізу обов'язково пов'язано з новиною в Світ масової інформації. У реальному житті ця новина відображає всі можливі якісні зміни навколишнього людини обстановки. Новинними приводами для преси можуть служити:

В· фінансові повідомлення (зміна обсягу продажів, зростання прибутку і т.д.);

В· розширення сфери діяльності компанії, вихід на нові ринки, злиття/розділення з іншими компаніями, відкриття філій;

В· нова продукція;

В· новинки асортименту, що надійшли в продаж;

В· відкриття в світі науки;

В· дослідження і розробки;

В· нові проекти;

В· нові маркетингові програми;

В· програма оновлення виробництва (галузей, комплексів і т.п.);

В· технологічні нововведення, впроваджені у виробництво;

В· соціально-значущі, благодійні акції, спонсорська діяльність;

В· організація виставок, семінарів;

В· початок або завершення проекту (перемога в тендері, укладення великого контракту, виконання робіт за проектом).

Також важливо врахувати, що прес-реліз повинен оптимально В«ВписуватисяВ» в специфіку видання, орієнтуватися на цільову аудиторію його читачів (передплатників). Іноді доцільно робити два варіанти прес-релізу - для центральної та спеціалізованої преси. Орієнтуючи текст на читачів певних видань, можна краще врахувати їх інтереси і рівень інформованості з даного питання.

Особливо важливо враховувати масштаб новини та її актуальність. Те, що є значною подією для спеціалізованої або регіональної преси, може виявитися занадто В«дрібнимВ» для ділових видань. Для щоденних газет новина втрачає свою актуальність через один-два дні. Тому, упустивши можливість повідомити новину вчасно, PR-фахівцеві доведеться поламати голову над тим, як привернути до неї увагу журналістів.

1.2 Особливості написання прес-релізів для опублікування в мережі Інтернет

прес реліз жанр опублікування

Ще кілька років тому окрім самого автора, деяких репортерів і редакторів початковий текст прес-релізу майже ніхто не бачив. Приводом для випуску прес-релізу могла стати тільки важлива новина, на додаток до якої обов'язково наводилися коментарі так званої незалежної сторони - покупців, аналітиків, експертів. Повідомлення ставало доступним для споживачів, тільки якщо воно з'являлося в пресі. А судити про його ефективність можна було лише по колекції газетних вирізок, поповнюється, коли-небудь видання удостоюється сюжет увагою.

Сьогодні, при грамотному підході, прес-реліз допомагає безпосередньо залучати клієнтів.

Фахівцям з маркетингу та PR добре відомо, що новинні колектори, подібні YahooNewsі GoogleNews, практично в режимі реального часу публікують поширювані в веб-середовищі корпоративні повідомлення - причому іноді ставлячи їх в один ряд з матеріалами інформаційних агентств і новинних видань.

Звичайно, такої честі удостоюються далеко не всі корпоративні повідомлення. Але справа зовсім не в якій-небудь В«мережевий цензуріВ». Просто PR-фахівці компаній в більшості своїй досі недооцінюють можливості комунікацій в Інтернеті і не розуміють, наскільки кардинальними повинні бути зміни в стратегії підготовки прес-релізів, щоб зробити їх максимально ефективним засобом прямого спілкування зі споживчою аудиторією.

У наші дні прес-реліз стає доступним увазі споживачів безпосередньо, тому PR-фахівець повинен говорити їхньою мовою. Це зовсім не означає, що взаємодія зі ЗМІ втратило всяку важливість. Контакти з провідними і спеціалізованими виданнями становлять невід'ємну частину комунікаційної стратегії бізнесу, і в певних галузях цей аспект як і раніше грає вирішальну роль. І зрозуміло, якась частина публікованих у пресі сюжетів незмінно черпається з корпоративних повідомлень.

Разом з тим первинна аудиторія більше не обмежується десятком-другим журналістів. Тепер це мільйони користувачів пошукових систем і RSS-каналів [9].

Прес-реліз для засобів електронної інформації - це онлайновий, інтерактивний прес-реліз, що відправляється через систему електронної пошти.

Реліз для засобів електронної інформації може бути використаний як для офлайнових, так і для онлайнових видань. Однак різниця полягає в те, що онлайнові видання очікують, що їм відправлять реліз для засобів електронної інформації, в той час як більшість офлайнових видань все ще воліють, щоб їм також надіслали прес-реліз у віддрукованому вигляді (хоча такий стан справ починає потроху змінюватися).

Основні положення, що стосуються формату релізу для електронних засобів інформації, схожі з тими, які стосуються друкованого прес-релізу. Наступні положення однаковою мірою застосо...вні як до онлайнових, так і до офлайновим релізам:

В· Чітко написати у верхній частині сторінки заголовок В«РЕЛІЗ ДЛЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ В».

В· Робити релізи короткими (не більше двох сторінок).

В· Постаратися викласти суть оповідання у заголовку, використовуючи для цього менше п'яти слів.

В· Помістити дату у верхній частині релізу, щоб її було добре видно.

В· Робити пропозиції короткими і лаконічними.

В· Під вступному параграфі розкрити основні положення статті (хто?, коли?, де?, що?, скільки? і т.д.), після чого продовжити, приводячи менш значущі деталі.

В· Використовувати цитати (переважно чужі).

В· Використовувати слово В«ЗАКІНЧЕННЯВ», помістивши його в правому нижньому кутку релізу.

В· В самому низу релізу помістити інформацію, як зв'язатися з компанією. Їй повинні передувати слова: В«Для отримання подальшої інформації, будь ласка, зв'язуйтеся з ... В»і мають містити ім'я PR-фахівця, адреса електронної пошти і номер телефону.

Що ж стосується тільки релізів для електронних засобів інформації, то тут також треба не забувати про наступне:

В· Використовувати посилання. Необхідно включити посилання на адреси електронної пошти всіх контактних осіб і не забути додати гіперпосилання до онлайнових звітів, даним про компанію і іншої має до цього відношення інформації. Також необхідно включити посилання на сайт організації.

В· Для створення релізу використовувати програму Microsoft Word або WordPerfect, потім перед відправкою перевести його в формат HTML.

В· Кожен прес-реліз додавати в архів релізів, в який можна потрапити через сайт компанії [1, c. 151].

До недавнього часу звичайну компанію було майже неможливо представити в ролі видавництва. Поширювати новини було справою журналів, газет, радіо і ТБ. В даний час все інакше. Електронний аналог самвидаву Це Інтернет Але для того, щоб Необхідно Зрештою, Тому краще всього За Зазвичай момент компанії. Можна Щоб отримати двома цілями. При кожному Справа Тому групу. проблеми? даної компанії.

У підсумку На Це Зовсім недавно в хліб.

зможностью створити контекст, виявити тренд. Приходячи до розуміння того, як всі ці зміни впливають на їх комунікаційну роботу, маркетологи намагаються обернути нові реалії на користь своїх організацій [9].


2 . Функціонування прес-релізів в мережі Інтернет

2.1 Мережні служби розповсюдження прес-релізів

PRESS-RELEASE.RU - один з перших новинних колекторів Рунета - можна сказати, класика жанру. Вхідні повідомлення модеруються та, як правило, матеріали публікуються в той же день, коли вони були розміщені (якщо прес-реліз не був опублікований на наступний день, швидше за все, з якихось причин він був відхилений).

Є обмеження по використанню гіперпосилань: не приймаються релізи, що містять повний URL сайту, а матеріали, що містять гіперпосилання всередині статей (крім поля URL,), зважаючи популярності внутрішніх посилань і індексації їх пошукачами, публікуються за додаткову плату - як запевняють в редакції сайту, В«невеликуВ».

Крім того, варто врахувати, що в один і той же день на сайті не публікують більше одного матеріалу від однієї компанії в одному розділі.

B2BLOGGER.СОМ - популярне В«блогоізданіеВ» про промислове В2В-маркетингу. Крім, власне, редакційних матеріалів, на сайті присутня розділ публікації корпоративних новин. Серед безумовних переваг сервісу:

В· можливість безкоштовної публікації в загальній стрічці;

В· доставка прес-релізу в інші новинні агрегатори (зокрема, В«НовотекуВ», RedTram, В«КанбанВ», Subscribe.ru);

В· трансляція прес-релізу в загальному К88-каналі;

В· доступ до статисткою перегляду кожного доданого повідомлення.

Серед цікавих опцій, доступних вже при платному розміщенні, - можливість розміщення активних гіперпосилань, пріоритетна публікація в стрічці, гарантоване потрапляння в GoogleNews і В«ЯндексВ». Новини, а також e-mail-розсилка по базі журналістів (поданням ресурсу, через В«Кімнату журналістівВ» на розсилку підписані більше 60 представників ЗМІ).

SUBSCRIBE.RU по праву вважається одним з найкращих в Рунеті сервісів для розсилки прес-релізів по електронній пошті. Чого вартий один лише охоплення аудиторії - зараз, за ​​даними ресурсу, у нього понад 5 мільйонів передплатників. Якщо новинний привід цікавий, а текст не носить явно замовного характеру, можна розраховувати на високу віддачу у вигляді передруків на популярних сайтах, наприклад, Internet.ru, Oborot.ru і ряді інших.

OPENMARKET.RU - в цій новинній службі потрібно переглянути сторіночку В«Прес-релізи компанійВ». Самі останні повідомлення з числа доданих в цей розділ виводяться на головній сторінці сайту. Важливий плюс - повідомлення Openmarket.ru часто цитуються в В«Яндекс. Новини В».

KARTA-SMI.RU - одна з переваг цього сервісу в тому. що після прес-релізу можна додати 3 посилання на сайт, а сам прес-реліз розмістити в декількох категоріях (до 3).

TOPPRNEWS.RU - всі прес-релізи, що потрапляють на стрічку TopPRnews.ru, проходять модерацію. Крім того, додати прес-реліз на сайт може тільки авторизований представник компанії. У процесі авторизації адміністрація сайту перевіряє надані дані про компанію.

У сайту два плюси: по-перше, в прес-реліз можна додати активні посилання, по-друге, цей ресурс добре індексується В«ІндексомВ». Додаткові послуги з розповсюдження на сайтах партнерських ЗМІ (більше 1000 видань) доступні лише за додаткову плату.

СЕРВІС релізі на сайті В«Дни.руВ» - рубрика В«Прес-релізиВ» з'явилася в популярній інтернет-газеті в кінці 2008 року. На відміну від більшості інших сервісів, відбір прес-релізів для публікації здійснює редакція В«Днів. Ру В»(надсилати матеріали можна по адресу[email protected]). У листах обов'язково повинна бути указанаконтактная інформація розповсюджувача прес-релізу (ім'я, посада і телефон) на випадок необхідності перевірки достовірності інформації.

На головну сторінку В«Днів. Ру В», втім, поки не виводяться навіть найостанніші повідомлення стрічки.

PRESS4.RU - сервіс по розміщенню прес-релізів і - вперше в Рунеті - прес-китів. Розміщення безкоштовне, плюс, по завіреннях творців, сайт індексується всіма популярними пошуковими системами [9].

2.2 Порівняльний аналіз прес-релізів

Для аналізу мною було обрано по одному з прес-релізом анонсу і ньюс-релізу найбільших служб російського Інтернету: Яndex, Rambler і Mail.ru (див. додаток).

Всі аналізовані прес-релізи присвячені нової події чи послузі.

Ні в одному тексті не вказується його жанрова приналежність. Напис В«прес-релізВ» відсутня. Логотип організації присутня тільки в одному прес-релізі: В«Rambler-ICQ зібрав перший мільйонВ». Контактні дані є тільки в повідомленнях Яндекса, вони розташовуються внизу тексту.

Контакти: Компанія В«ЯндексВ»

Олена Колмановського, головний редактор Михайло Ушаков, керівник прес-служби Телефон: (495) 974-35-55

Факс: (495) 974-35-65

E-mail: [email protected]

Дата поширення тексту вказана скрізь.

Всі прес-релізи мають приблизно однаковий обсяг 2000-2500 знаків, що відповідає стандартам. Крім того, безпосередньо в текстах Rambler і Яndex присутні факт-листи, які збільшують обсяг до 3500 знаків.

Лід-абзац присутня у всіх прес-релізах, проте напівжирним шрифтом виділений тільки в анонсі В«Секрети Інтернет-реклами на семінарі Рамблера в Пермі В». В інших представлених текстах перший абзац виділений лише семантично. Основна думка повідомлення вказана саме там.

Заголовки прес-релізів Яндекса, Рамблера і Mail.ru відповідають стандартам. Вони точно відображають суть події, не є по-журналістськи помітними. Правда, деякі з них занадто довгі.

Наприклад, В«Яндекс буде безкоштовно р...озміщувати рекламу некомерційних організацій на конкурсній основі В»швидше підійшов би для лід-абзацу.

Всі представлені тексти будуються за принципом В«перевернутої піраміди В». Кожен наступний абзац містить менш важливу інформацію. Головна ж міститься в Ліді.

Наприклад, в анонсі В«Mail.ruанонсірует створення поштової інтерфейсу наступного покоління В»в першому абзаці говориться про те, що МаП.ш створить новий поштовий інтерфейс. Далі йде загальна інформація про його переваги перед старими програмами. В кінці ж розповідається про його конкретних функціях.

Всі тексти мають чіткої відкритою структурою. Кожен абзац у аналізованих прес-релізах семантично автономний, завдяки чому може використовуватися журналістом у відриві від попереднього і наступного.

Також слід сказати про те, що Яндекс в своїх повідомленнях активно використовує цитати висловлювань вищих посадових осіб компанії. Тут вони носять доповнюючий характер, відповідають темі прес-релізу, оформлені у вигляді прямої мови, що повністю відповідає стандартам. Цитати підвищують достовірність новини чи анонсу. У текстах ЯатИег і МаП.ш вони отстутствуют.

Всі аналізовані прес-релізи можна розділити на два типи: новинні та анонси.

Новинні: В«Rambler-ICQ зібрав перший мільйонВ», В«Яндекс подвоїв доходи і прибуток В»,В« Mail.ru став співорганізатором конференції В«Інтернет і бізнесВ». У них дається важлива новина або інформаційне повідомлення про подію або якийсь факт.

Анонси: В«Секрети Інтернет-реклами на семінарі Рамблера в ПерміВ», В«Яндекс буде безкоштовно розміщувати рекламу некомерційних організацій на конкурсній основі В»,В« Mail.ru анонсує созданіепочтового інтерфейсу наступного покоління В». У них розповідається про майбутнє подію.

Також варто відзначити, що майже у всіх аналізованих прес-релізах присутні факт-листи. Вони знаходяться на тих же сторінках, що і основні тексти, і ніяк не відокремлені від них, що не відповідає стандартам. В факт-листах вказана додаткова інформація про компанії, що згадуються в прес-релізах.

Наприклад:

Група компанійRamblerMedia - це інформація, контент-послуги та розваги для російськомовної аудиторії у всьому світі. RamblerMediaведет діяльність в трьох основних напрямках: інтернет, мобільний контент і телебачення. У групу компаній RamblerMediaвходят інтернет-портал і пошукова система Rambler.гі, телеканал Rambler, інформаційний сайт Lenta.ru, інтернет-провайдерRamblerТелеком, рекламне агентство Index20 і група компаній мобільних технологій і контента Rambler Mobile. Акції RamblerMediaкотіруются в секції AIMна Лондонській фондовій біржі.

У цілому розглянуті прес-релізи відповідають стандартам. Хоча присутні і грубі порушення, наприклад, не вказуються жанрова приналежність і контакти, графічно не виділяється лід-абзац, факт-листи знаходяться безпосередньо в В«тіліВ» прес-релізу.


Висновок

Сьогодні publicrelations міняють форму Інтернету, а Інтернет, в свою чергу - практику PR. Враховуючи величезну кількість фірм, які прагнуть до визнання і обмежених фінансуванням, нові Інтернет-компанії багато в чому залежать від PR, а точніше - від популяризації, яка повинна допомогти їм пробитися на ринок. Щоб завжди бути на очах у громадськості і, що важливіше, у капіталістів, які фінансують їх діяльність, вони безперервно випускають прес-релізи. Результатом стало відродження одного з найбільш обмовлених PR-продуктів - прес-релізів.

В даний час для PR-професіоналів першою необхідністю стало знайомство з технологією Інтернету і пристосування до неї. Для написання прес-релізів необхідно використовувати чітку постановку пропозицій, доступний для споживачів мову релізу для кращого його розуміння та засвоєння.


Список літератури

1. МетХейг. Електронний PublicRelations/МетХейг; - Пер. з англ. В. Кашнікової. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 192 с: ил. - (Бізнес online).

2. ІгнатьевД. Настільна книга PublicRelations/ІгнатьевД., Бекетов А., Сарокваша Ф.

3. Зв'язку з громадськістю: навчальний посібник для вищої школи/За заг. ред. С.Д. Резника. - 2-ге вид., Испр. і доп. - М.: Академічний проект, 2004. - 432 с.

4. Ємельянов С.М. Теорія і практика зв'язків з громадськістю. Вступний курс/Ємельянов С.М. - СПб.: Пітер, 2005. - 240 с.: Іл.

5. Філліпс Д.PR в Інтернеті/Девід Філліпс. - Пер. з англ. І. Гаврилова. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 320 с: ил.

6. Шомелі Ж. Зв'язки з громадськістю. 9-е изд. /Шомелі Ж., Уісман Д. Пер. з франц. під ред. Г.Є. Алпатова. - СПб.: Видавничий Дім В«НеваВ», 2003.

7. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. /Королько В.Г. - М.: В«рефл-букВ», 2000. - 528 с.

8. Борисов Б.Л. Реклама і паблік рілейшнз. Алхімія влади. /Борисов Б.Л.; М.: 1998.

9. Чумиков А.Н. Зв'язки з громадськістю. /Чумиков А.Н. - М., 2000.

10. Журнал В«PR. в Росії В»- Прес-реліз 3.0 - № 1 (2009)

11. Прес-реліз.ru [Електронний ресурс]/Служба розповсюдження прес-релізів - М.: 2002 - Режим доступу: .press-release.ru/

12. Press-releases.ru [Електронний ресурс]/Прес релізи компаній - М.: 2001 - Режим доступу: .press-releases.ru/

13. Pr-files.ru [Електронний ресурс]/Журнал про людей, про події, про медіа, про агентства, про спільнотах. - Електрон. журн. - М.: 1998 - Режим доступу: .pr-files.ru/

14. Pr-life.ru [Електронний ресурс]: Інформаційний портал. - М.: 2005 - Режим доступу: pr-life.ru/default.page.php

15. 4p.ru [Електронний ресурс]: маркетинг журн./PR по інтернету: хто на новенького? - Електрон. журн. - М.: 1999 - Режим доступу до журн.: .4 p.ru/main/theory/2037/

16. 4p.ru [Електронний ресурс]: маркетинг журн. /Прес-реліз для публікації в інтернеті: у чому особливості? - Електрон. журн. - М.: 1999 - Режим доступу до журн.: Http://www.4 p.ru/main/theory/4634/

17. Международнийпресс-клуб [Електронний ресурс]: PR-бібліотека/Можливості PR - діяльності в Internet - М.: 1998 - Режим доступу: .pressclub.host.ru/PR_Lib/PR_About.shtml