Главная > История техники > Вольтів стовп Вольта і його теорія "контаткного електрики"

Вольтів стовп Вольта і його теорія "контаткного електрики"


25-01-2012, 10:54. Разместил: tester4

Вольтів стовп Вольта і його теорія "контаткногоелектрики "

Вольтів стовп

Вольтівстовп був створений італійським вченим А. Вольта в 1799 р. Вивчаючи досліди італійського анатома Л. Гальвані, що виявив скорочення м'язів препарованийжаби при зіткненні їх і розкритого нерва з двома різнорідними металамиі пояснював це явище дією особливого, притаманного тварині організму такзваного В«тваринногоВ» електрики, Вольта прийшов до іншого висновку.

Відкидаючиідею В«тваринногоВ» електрики, Вольта стверджував, що жаба в дослідах ГальваніВ«Є чутливі електрометріїВ», а джерелом електрики єконтакт двох різнорідних металів.

Ціміркування і були покладені Вольта в основу його теорії В«контактногоелектрики В». Проте численні експерименти переконали Вольта в тому, щопростого контакту металів недостатньо для отримання скільки-небудь помітногоструму; з'ясувалося, що безперервний електричний струм може виникнути лише взамкнутої ланцюга, складеної з різних провідників: металів (які вінназивав провідниками першого класу) і рідин (названих ним провідникамидругого класу).

Конструкція "вольтів стовп"

Вольтівстовп являв собою найпростішу батарею гальванічних елементів з одногорідиною: між парами цинкових і мідних пластин (дисків) прокладалисясуконні гуртки, змочені лугом або кислотою. Вольта не вдалося зрозуміти тогофакту, що електричний струм виникає в результаті хімічних процесів міжметалами і рідинами.

Вольтівстовп

Вінпо-своєму пояснював необхідність застосування поряд з твердими провідниками -металами - рідких провідників. На його думку, при зіткненні двохрізних металів виникає В«електровозбудітельнаяВ» або В«електрорушійнаВ» сила,під дією якої електрика одного знака зосереджується на одному зметалів, а електрику протилежного знака - на іншому.

Якщоскласти стовп з декількох пар різних металів, наприклад цинку і срібла(Без прокладок), то кожна цинкова пластина, заряджена електрикою одногознака, буде знаходитися в зіткненні з двома однаковими срібнимипластинами, зарядженими електрикою протилежного знака, і їх загальнедія буде взаємно знищуватися.

Длятого щоб дія окремих пар підсумовувати, необхідно забезпечитизіткнення кожної цинкової пластини тільки з однією срібною, тобтовиключити зустрічний металевий контакт. Це здійснюється за допомогоюпровідників другого класу (вологих суконних гуртків); такі гуртки поділяютьпари металів і в той же час не перешкоджають руху електрики.

Такимчином, Вольта, не зрозумівши дійсної причини виникнення струму, практичноприйшов до створення гальванічного елемента, дія якого грунтувалосясаме на перетворенні хімічної енергії в електричну. Створення першогоджерела електричного струму зіграло величезну роль як у розвитку науки про електрикуі магнетизм, так і в розширенні їх практичних застосувань.

Самийчудовий прилад, коли-небудь винайденим людьми, не виключаючи телескопа іпарової машини

СовременникВольта французький вчений Д. А. Араго вважав вольтів стовп "самим чудовимприладом, коли-небудь винайденим людьми, не виключаючи телескопа і паровоїмашини ". Протягом 2-3 років після створення вольтова стовпа рядом вченихбуло розроблено декілька різних модифікацій батарей гальванічнихелементів.

Середрізноманітних конструкцій вольтова стовпа особливої вЂ‹вЂ‹уваги заслуговуєгальванічна батарея, побудована в 1802 р. В. В. Петровим. Вивчивши праці своїх попередників в області електрики, Петров прийшов до логічного висновку протому, що більш повне і всебічне вивчення явищ електричного струмуможливе за наявності великих гальванічних батарей, дії яких будутьбільш інтенсивними і легше спостережуваними.

Втой час як поширені за кордоном гальванічні батареї складалися здекількох десятків або сотень пластин, Петров побудував батарею, що складалася з4200 мідних і цинкових пластин, або 2100 мідно-цинкових елементів, з'єднанихпослідовно.

Цябатарея розташовувалася у великому дерев'яному ящику, розділеному по довжині начотири відділення; для ізоляції пластин стінки ящика і роздільних перегородокбули покриті сургучною лаком. Загальна довжина батареї становила 12 м - це був унікальний для свого часу джерело електричного струму. Як показали сучасніексперименти з моделлю батареї Петрова, е.. д. з. її становила близько 1 700 В, амаксимальна корисна потужність - 60-85 Вт

Самезавдяки застосуванню джерела струму високої напруги Петрову в 1802 р. вперше вдалося спостерігати явище електричної дуги. Точно так само Деві зміг спостерігатиелектричну дугу тільки після того, як в 1808 р. він побудував велику гальванічну батарею, що складалася з 2000 елементів.

Численніексперименти з вольтові стовпом, що проводилися вченими різних країн, не моглине привести вже протягом перших 2 - 3 років після створення стовпа до відкриттяхімічних, теплових, світлових і магнітних дій електричного струму.

Список літератури

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .electrolibrary.info