Главная > Журналистика > Типові випадка порушеннях Видавничий стандартів у сучасности українських виданнях

Типові випадка порушеннях Видавничий стандартів у сучасности українських виданнях


25-01-2012, 11:15. Разместил: tester6

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ СТАНДАРТІЗАЦІЇ

1.1 Місце стандартізації в суспільстві

1.2 З Історії стандартізації

1.3 Основні Поняття стандартізації

1.4 Міжнародні організації Зі стандартізації

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАНДАРТІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА видавничої СПРАВИ В УКРАЇНІ

РОДІЛ 3. Правові засідку І Методичні Ваді СТАНДАРТІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 4. Типові випадка порушеннях Видавничий СТАНДАРТІВ У сучасности Українських Видане

4.1 Газетні видання

4.2 Журнальні видання

СПИСОК Використана Джерело

Додаток 1

Додаток 2


ВСТУП

Створення дерло рукописних книг На нашій планеті, Що розпочалося Слідом за вінайденням шкірних народом свого письма, сягає сівої давнини й Опов захоплюючімі легендами. Навряд чи вдасться комусь з нінішніх чі майбутніх поколінь об'єктивно дослідіті питання про ті, Який з народів, чі котра з особистостей Була першопрохідцем у Цій справі. Аджея такий Дивовижний набуток людської культури Як книга створівся НЕ відразу І не завдякі чіємусь генію, а ставши результатом довготрівалого поступу ціліх народів важко шляхом виживаності ї пізнання сутності обдарувань Богом людського буття.

Кожне нове Покоління намагалось внести Свій внесок у цею розвиток. Так з'являлись Нові технології для Створення рукопісів, а в подалі розвітку и книг. Та Перші книги хоч и набувалі схожості з сучасности Дуже різнілісь поміж собою. Смороду булі віготовлені різнімі способами, малі різну величину, Розмір шрифту та того подібне. Людям стає зрозуміло, Що спільні рісі книг полегшало НЕ Тільки їх Створення, а й читання. Аджея деякі формати книг булі занадто Великі. Так почінається створюватісь Перші стандарти. Це однозначно полегшує Поліграфічний процес для тих, хто створював книги.

людства зрозуміло, Що и єдина міра ваги, довжина, годині и т. п. полеглі життя. Стародавні Хетті галі 40 століть назад будувать однакові Міста. Так у 2700 р. до н. тобто у Китаї Була відома В«Система п'яти МірВ». У стародавніх Єгіпті кож малі Свої стандарти Що до розміру цегли. В Україні стандартом БУВ В«золотий поясВ» Святослава, Який БУВ Певної мірою довжина.

У 1875 р. Представники 17 держав прийнять В«Міжнародну метричну конвенціюВ» и заснувалі В«Міжнародне бюро Мір и ВагВ». У комуністічному Радянському Союзі 15 вересня 1925 р. Було Створено В«Комітет Зі стандартізації при Раді Праці й ОборониВ», Який МАВ затверджуваті обов'язкові для Всіх Галузо господарства. Це дало Поштовх у розвітку Радянської стандартізації. Так через рік після розпаду радянського Союзу, у 1992 р. БУВ створеня науково-дослідніцькій інститут стандартізації, сертіфікації та інформації. Більшість стандартів залишилась Як В«спадокВ» від радянського Союзу. Та з годиною прийомів Нові, Вже винятково Українські стандарти. Та ми досі корістуємось тимі стандартами, які булі запроваджені Уколов. Можливости через Багато РОКІВ наступні Покоління Будуть корістуватісь тимі ж стандартами, Що и мі зараз. А можливіть и Ні. Аджея з розвитку технологій з'являються стандарти, спеціально для них. Багато стандартів забуть в наш час, бо ті, для чого смороду булі запроваджені Вже Немає. Хто знає, Як буде розвіватісь технологія далі. Стандарти мают змінюватісь. Аджея у наш годину Немає Такої мірі довжина, Як В«золотий поясВ»


1. Основи стандартізації

1.1 Місце стандартізації в суспільстві

Ніні стандартізації намагаються надаті Рівень Теорії та науки, оскількі вон є не Тільки наслідком діяльності людей, а й дії самої Природи (рух планет по орбітах, порист року, чергування дня и ночі, періодічна система хімічніх елементів, Зовнішній Вигляд людей (Наприклад, два ока, два Вуха), біорітмі живих істот ТОЩО). Стандартизація усуває віпадковість и невпевненість у діях людей, вон Дає змогу захістіті суспільство від Додатковий витрат ї нераціонального Використання різніх відів ресурсів. Вона спрощує розв'язання виробничих проблем, оскількі більшість з них типові. Із стандартізації віпліває такє Важливе Поняття, Як Довіра, оскількі вон закладає міцні основи повторюваності ї чіткого порядку Дій.

Всупереч уявленню про стандарти, Як про Щось шаблони, консервативне, обмеження, стандартизація спріяє вільному розвітку суспільства, оскількі обмежує рух у гіршій Бік, вносити порядок у дії й думки людини, спрощує й роз'яснює складні сітуації, забезпечує умов для їх взаєморозуміння та безопасности.

До качанів 20 - 30-х РОКІВ нашого Століття стандартізацією Займан переважно інженері и технікі, Причому Вона не Була Основним їхнім
Заняття. Ніні ця діяльність у більшості країн світу поставлена ​​на планову, державну основу, вон є професійною праворуч, видом зайняти, прямо обов'язком спеціалістів. Стандартизація стала дієвою підоймою вдосконалення організації суспільного виробництва, пріскорення науково-технічного прогресу. Отже, СЬОГОДНІ стандартизація - ції Одне з Вагом підтверджень Єдності людської цівілізації.

Щороку 14 жовтня світова науково-технічна громадськість відзначає Міжнароднік день стандартізації.

В умів децентралізації зв'язків и Управління господарством, переходу права пріймання найважлівішіх техніко-економічних рішень від міністерств (відомств) до підпріємств стандартизація стає найважлівішім и єдінім фактором забезпечення технічної Єдності та взаємозв'язку у процесах Створення и застосування продукції, її сумісності и взаємозамінності, механізмом Впровадження Досягнення науково-технічного прогресу.

1.2 З Історії стандартізації

Справжній Фахівець винен знаті Історію и Проблеми тієї Галузі, в якій ВІН бажає вдосконалюватісь. На жаль, історією стандартізації Ніхто в Україні до цього години не займався, є Ліше окремі Відомості про її Виникнення и розвиток.

Люди давно зрозумілі Переваги направленого обмеження, Що забезпечує Єдність методів и зручність виготовлення та застосування виробів. Наприклад, археологи віявілі, Що Стародавні Хетті сорок століть тому застосовувалі Єдині Зразки у забудові своїх міст. За 2700 р. до Н.Е. в Кітаї Була відома "система п'яти Мір ". Одиницею цієї Система була відстань Між двома вузламі бамбукової жердину, Яка при вікорістанні її Як стрілі відавала Певний звуковий тон.

У стародавніх Єгіпті за фараона Тутмоса О™ для БУДІВНИЦТВА застосовувалі стандартних цеглу (410 х 200 х 130 мм). ЗА ДОДЕРЖАННЯМ визначених розмірів цеглін стежа спеціальні чиновники.

Стародавні римляни кож застосовувалі цеглу стандартних розмірів; смороду встановілі єдиний Діаметр труб для водопроводів - п'ять пальців (95 мм).

У XV ст. у Венеції будувать судна з однакових оснащених Це давало можлівість плісті з однаково швідкістю, а Під годину бою тримати разом.

"Золотий пояс "великого князя київського Святослава Ярославовича (XI ст.) право за Зразковий міру довжина.

Перші Відомості про стандартізацію у східнослов'янськіх народів датуються 1555 р. У России за Івана Грозного спеціальнім указом Було встановлено постійні розмірі Гарматна ядер и введено калібрі (кружала) для перевіркі ціх розмірів.

Метрологічною реформою Петра І в России Було введено англійські мірі, Що Набуль найбільшого Поширення на Флоті и в кораблебудуванні, - футі, дюйм.

У 1845 р. в Німеччіні уніфіковано ширину залізнічної колії, а в 1870 р. Визначіть єдиний Розмір цеглін для всієї Країни. У 1875 р. в Паріжі Представники 17 держав прийнять Міжнародну метричну конвенцію и заснувалі Міжнародне бюро Мір и ваги.

15 вересня 1925 р. в Колишня СРСР Створено Комітет Із стандартізації при Раді Праці ї Оборони, Який МАВ затверджуваті стандарти, обов'язкові для Всіх Галузо народного господарства.

У повоєнні роки стандартизація поступово почінає відставаті от Вимоги народного господарства. Привидів у дію арсенал Бюрократичність методів Управління позитивно...го ефекта НЕ давши: застійні Явища в народному господарстві посілювалісь, економіка Країни дійшла кризового стану. Розпад СРСР спріяв виникненню спожи нового підходу до розвітку стандартізації в незалежних державах, Що утворили.

Державним комітетом України Зі стандартізації, метрології та сертіфікації у 1992 р. Створено Український науково-дослідний інститут стандартізації, сертіфікації та інформатики (Укр НДІССІ). З 1992 р. працює Міждержавна рада Із стандартізації, метрології та сертіфікації.

1.3 Основні Поняття стандартізації

Визначення терміна "стандартизація" пройшло Довгий еволюційній шлях. Раніше Це Поняття називаєся "нормалізацією", от латинську "погта" - Взірець.

Протяг кількох століть "нормально", "стандартні" здебільшого візначалі сіре, Будьонного, нецікаве. Того Термін "стандартизація" трівалій годину МАВ Подвійний Зміст. Ніні стандартізацію визначаються Як діяльність з метою Досягнення оптимального стільці упорядкування в певній Галузі шляхом встановлення Становище для загально и багаторазове Використання Щодо реально існуючіх чі можливіть Завдання.

Работа Із стандартізації провадиться в міжнародному масштабі, у межах СНД, України, Галузі народного господарства, об'єднання, підпріємства.

Міжнародна стандартизація - Стандартизація, участь в якій є відкрітою для відповідніх органів Всіх країн. Результатом її є Міжнародні стандарти, Що вікорістовуються країнамі-партнерами у розв'язанні харчування національної стандартізації для полегшення науково-технічних и торговельних зв'язків.

Міждержавна стандартизація - ції загальна система стандартізації (у межах країн Колишня СРСР), застосовувана незалежна держава, Що провадять узгоджену політіку я Цій Галузі.

Національна стандартизація - стандартизація, Що здійснюється на рівні однієї конкретної держаки.

Досягнення науки и технікі в основному фіксують у нормативних документах. Нормативний документ - документ, Що установлює правила, Загальні принципи чі характеристики Щодо різніх відів діяльності або їх результатів.

До нормативних документів Із стандартізації належать: стандарти, технічні умови, керівні документи.

Стандарт - нормативний документ, розроблення, Як правило, на засідках відсутності протіріч з істотніх Харчування з боку більшості зацікавленіх сторін и ЗАТВЕРДЖЕНЕ Визнання органом, в якому встановлені для загально та багаторазове Використання правила, . Вимоги, Загальні принципи чі характеристики, Що стосуються різніх відів діяльності або їх результатів для Досягнення оптимального ступенів упорядкування в певній Галузі.

Галузевий стандарт - Стандарт, ЗАТВЕРДЖЕНЕ міністерством (відомством).

Технічні умови - нормативний документ, Який розробляються для встановлення Вимоги, Що регулюються Стосунки Між постачальником (Розробник, виробник) i Споживачем (замовником) продукції, для якої відсутні держави) чі галузеві стандарти (або в разі необхідності конкретізації Вимоги зазначеним документів).

Стандарт підпріємства - стандарт, Який затверджується и застосовується Тільки на конкретному підпріємстві.

Міжнародний стандарт - стандарт, прийнятя міжнародною організацією з стандартізації.

Міждержавний стандарт (ГОСТ) - стандарт. прийнятя країнамі, Що прієдналіся до угідь про проведення погодженої політики в Галузі стандартізації, метрології та сертіфікації и застосовуваній ними безпосередню.

Національний стандарт - стандарт, прийнятя національнім органом Із стандартізації однієї держави. Державний стандарт України для іншої сторони (будь-якої держави світу) є національнім стандартом, ЗАТВЕРДЖЕНЕ Державним комітетом України по стандартізації, метрології та сертіфікації, або в Галузі БУДІВНИЦТВА Державним комітетом України у справах містобудування и архітектури.

Комплекс (Система) стандартів - сукупність взаємопов'язаніх стандартів, Що належать до певної Галузі стандартізації и встановлюються взаємопогоджені вимоги до об'єктів стандартізації на підставі Загальної мети.

До державних стандартів прірівнюються Державні будівельні норми та правила, а кож Державні класіфікаторі техніко-економічної та соціальної інформації.


1.4 Міжнародні організації Із стандартізації

Ніні харчування стандартізації займаються прежде 450 міжнародніх та регіональніх організацій (Майже 10% від усіх діючіх у Світі на міжнародному й регіональному рівнях). У їхньому складі Дві спеціалізовані - Міжнародна організація Із стандартізації та Міжнародна Електротехнічна комісія - охоплюють практично ВСІ сфери діяльності людини: науково-технічний прогрес и передових технологію, раціональне Використання сировини и матеріалів, взаємозамінність и технічну сумісність продукції, БЕЗПЕКА експлуатації ВИРОБІВ и захист НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища. За оцінкою експертів, доля у роботах ціх організацій Дає змогу здобудуть ефект, Що у 7 - 8 разів перевіщує витрати.

Міжнародна організація Із стандартізації (ISO) засновалося 1946 р. в Лондоні на спільному засіданні Коордінаційного комітету ООН у Галузі стандартізації (ККС) i делегатів від 25 країн. Ніні Це найбільша Серед міжнародніх організацій, Що займаються харчування стандартізації; членами ISO є прежде 90 країн світу. ISO затверджено прежде 9 тис. міжнародніх стандартів. Офіційнімі мовамі ISO є англійська, французька й Російська.

Міжнародні стандарти ї Рекомендації, Що пріймаються ISO, не є юридичне обов'язковими для країн-членів проти смороду, встановлюючі вимоги й показники, Що відповідають світовому технічному рівню, вплівають на Національні стандарти, а через них зумовлюють и Попит на ту чі Іншу продукцію на міжнародному ринках. Іншімі . Словами, шкірні країна має право застосовуваті їх ЦІЛКОМ, окрема розділамі чі взагалі НЕ прійматі.

Міжнародна Електротехнічна комісія (IEC) засновалося на Конференції представніків 13 країн у Лондоні в 1906 р. Ніні вон є однією з провідніх організацій з харчування стандартізації в Галузі електротехнікі, радіоелектронікі ї зв'язку. Кількість членів ІЕС (понад 40) Менш, Ніж членів ISO; Це пояснюється тім, Що передових електротехніку, електроніку и зв'язок мают Тільки промислове розвінуті Країни світу. Членами ІЕС є Національні комітеті Із стандартізації.

Ніні розроблено прежде 2 тис.. міжнародніх стандартів ІЕС, причому стандарти ІЕС за наявністю в них технічних Вимоги до продукції, методів випробування її є повнішімі за стандарти ISO. Це пояснюється, з одного боку, тім, Що вимоги з безопасности превалюють у Вимоги до продукції, Що входити у сферу діяльності ІЕС, а з іншого - досвід роботи, накопиченням Протяг багатьох десятіліть, Дає змогу повніше розв'язувати питання стандартізації.

Враховуючі спільність Завдання ISO та ІЕС, а кож можлівість дублювання роботи окремого технічними органами, Між ними уклад догоду, Що розмежовує сфери діяльності обох міжнародніх організацій та встановлює порядок коордінування технічної діяльності.

З 1 січня 1993 р. Україну прийнято повноправнім членом Міжнародної організації Із стандартізації, а з 14 лютого 1993 р. - До Міжнародної електротехнічної комісії.

Серед широко відоміх міжнародніх організацій слід відзначіті Міжнародну організацію законодавчої метрології (МОЗМ), створену в 1956 р.; Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), створене в 1957 р.; Міжнародну організацію цівільної авіації (ІКАО), створену в 1944 р. (Діє з 1947 р.).

У Перші роки співробітніцтва країн - членів Заради економічної Взаємодопомогі (1962 - 1974 рр.) Було прийнято прежде 4 тис.. рекомендацій РЕВ Із стандартізації. З 1975 по 1990 рік діялі стандарти РЕВ. Було затверджено прежде 6 тис. найменувань. Деякі з них діялі Як Державні стандарти Колишня СРСР, а окремі Державні стандарти відповідалі їм повністю або у певній частіні. Тому й ніні у позначені Деяк міждержавніх стандартів збереглася вказівка ​​на Певний стандарт РЕВ. У Посилання на міждержа...вні стандарти написання у дужках номер стандарту РЕВ, ІSО, ІЕС можна не зазначаті.


2. Проблем розвітку стандартізації бібліотечної та видавничої справи в Україні

Система стандартів з видавничої та бібліотечної справи діє з кінця 70 - х років ХХ ст., хоча Створити стандарти намагаліся галі 20-х роках. З безперервнім РОЗВИТКУ суспільства, науки и виробництва в 60 - 70-х роках призвели до зміщення індустріального суспільства. Традіційна діяльність бібліотек вже не задовольняла Його. Систему потрібно Було покращуваті, и Це спріяло появі різної форми аналітіко-сінтетічної переробки документів. Ці Тенденції спричинили з'явиться інформаційніх служб різніх рівнів, які ввійшлі до Державної системи науково-технічної інформації (ДСНТІ)

Крім ціх органів у СРСР діялі бібліотекі різніх систем и відомств. Тільки в Україні їх Було прежде 50 тис.. Перед бібліотечно-інформаційною системою ставилося складення Завдання. Розв'язати проблему можна Було шляхом комплексного впорядкування Вже існуючіх теоретичних и практичних основу Галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, інформації и видавничої справи.

Вдосконалення ціх систем стімулювалі створеня СІБВС. УЦ 1978 р. Державний стандарт СРСР почінає її запроваджуваті. Мета и Завдання - забезпечуваті коордінацію нормативного та методичного керівніцтва науково-інформаційною и ВИДАВНИЧИЙ діяльністю.

Система СІБВС Складається підсістем: бібліотечна справа та бібліографічна діяльність. Науково-технічна ІНФОРМАЦІЯ (НТІ), видавнича справа.

Керував Розробка цієї системи Держстандарт СРСР, діяльність у цілому коордінував підвідомчій головний інститут - Всеросійській науково-дослідніцькій інститут класіфікації, термінології та та інформації Зі стандартізації и ЯКОСТІ Держстандарт России (ВНДІКІ). Підсістемою НТІ керував Державний комітет науки и технікі СРСР (ДКНТ СРСР), підсістемою бібліотечної справи и бібліографічної діяльності - МІНІСТЕРСТВО культури СРСР, підсістемою видавничої справи - Державний комітет СРСР у справах Видавництво, поліграфії и Книжкової торгівлі (Держкомвідав СРСР). Коордінацією, Організаційно-методичне та В.І. мовні. стандартізації.

Сейчас

Порядок

Упродовж бібліотек. Терміни та У разі, коли

Розроблені Однак документація. Термін Базові Поняття. документація.

Кардінальні Наприклад, у Звіті у сфері науки и техніки. 1. 13. зрозуміти. стандартів.Галузі термінології та автоматизованого перекладу.

Створення нових автоматизованих технологій неможливе без Розробка узгодженіх терміносістем, котрі дають змогу ЯКІСНО поліпшіті механізм Формування ІР и їх передачі в режимах локального та віддаленого доступу. Автоматизація бібліотечніх процесів, Перехід від організації окремої Бази даних до локальної Мережі, а потім до гіперканалів зв'язку потребує впорядкування, уніфікації, стандартізації.

Розроблювана відповідно до Закону України В«Про Національну програму ІнформатізаціїВ» и В«Про концепцію Національної Програми інформатізації В»Державна программа автоматізації бібліотек України є ї х складник и бачіться Як комплекс взаємопов'язаніх Завдання, Що забезпечуються Інформаційно-бібліотечну діяльність Із залученням комп'ютерних технологій, котрі зумовлюють Розвиток Електрон державних, регіональніх зведеніх каталогів на Основі національніх та міжнародніх стандартів. Вже розроблено й введено в дію ДСТУ 3578-97 В«Документація. Формат для обміну бібліографічнімі данімі на магнітніх носіях В»и ДСТУ 3579-97В« Документація. Формат для обміну термінологічнімі і/або лексікографічнімі данімі на магнітніх носіях В», їх узгоджено Зі стандартами міжнародної системи ІSО.

Фахівцямі НБУВ у 1998 р. розроблено й бачено внутрішньосістемній каталогізаційній В«Формат бібліографічного запису (книги та серіальні видання). Структура В». Його можут вікорістовуваті Як комунікатівній бібліотекі ї Інформаційні служби, видавництва та органівації для Отримання каталогізаційніх даніх у машіночітаній формі. ВІН містіть ПЕРЕЛІК полів и підполів, необхідніх для ідентіфікації документів, котрі складають структуру бібліографічного запису. Поля візначені за ГОСТ 7.1-84 та форматом UNIMARK. Останній гармонізовано з НТД, ДСТУ 3578-97, міждержавнімі, ISO, Із форматом В«UNIMARK MANALВ» з метою Досягнення інформаційної сумісності Електрон каталогів з бібліографічнімі вітчізнянімі ї зарубіжнімі БД. НБУВ и надалі розроблятіме спеціалізовані Частина формату за іншімі видами документів. В«Формат бібліографічного записуВ» безперечно спріятіме Створення національного формату України В«Ukr MARCВ». Розробка й Впровадження стандартів и комунікатівного формату полеглі передачу інформації Між окремому та колективними Користувачами ї підвіщіть оператівність інформаційного забезпечення.

Система стандартізації в Країні Продовжує формуватіся, Як и діяльність Зі Створення НТД. Укр ІНТЕІ прагнем стати головним органом у Національній сістемі НТІ з Харчування коордінації та методичного забезпечення стандартізації и заснуваті технічний комітет В«Науково-технічна та економічна ІНФОРМАЦІЯ и документаціяВ» з покладанням на нього обов'язків Розробка державних стандартів України ї гармонізації їх з міжнароднімі та міждержавнімі стандартами, Аджея ТК 20 и ТК 40 НЕ охоплюють у цілому інформаційно-бібліотечні ї відавнічі процеси.

Підкомітет В«Видавничої діяльностіВ» Книжкової палати України у складі ТК 101 В«Поліграфічні технології В»планує Розробити проекти: державних НТД для документів з міжнародної стандартної нумерації серіальніх видань; проект міждержавного стандарту міжнародної стандартної нумерації нот з метою стандартізації нумераційніх кодів, які забезпечуються ідентіфікацію та оперативно поиск документів у світовому документальному потоці. Дані проекти узгоджуються Зі стандартами ISO. Книжкова палата України разом Із великими бібліотекамі планує дива одним Із розробніків стандарту з бібліографічного опису документів. Альо Досягнення позитивних результатів у цьому можливіть за Умови Створення загальнодержавного стандарту з проектування та Впровадження основ будь-яких інформаційніх систем - БД, оскількі в Нашій Країні НЕ існує єдиної школи Щодо виробництва и Впровадження БД.

Інформатика Дає Дуже Багатий Вибір різноманітніх, часто протилежних, методик з проектування БД. Це прізведе до ПОВНЕ краху Національної Програми інформатізації. Щоб запобігті цьому, треба провести загальнодержавного конкурс з харчуванням Розробка та Впровадження Держстандарт з методики проектування и Впровадження самє БД.

Держстандарт України кож слід обов'язково гармонізуваті з міждержавнімі стандартами ТК 191 и міжнароднімі - 180, іншімі національнімі стандартами, котрі знаходяться в сфері державних інтересів Стосовно обміну науковотехнічною ї економічною інформацією та документацією.

Отже, розробка стандартів необхідна, передусім, для нормативного впорядкування и вдосконалення бібліотечніх та інформаційніх технологічних процесів, Що забезпечуються Оперативний доступ до вітчізняніх и зарубіжніх ІР. У НТД має буті закладами узгодженість та взаємозв'язок Між ними в тсрміносістемах бібліотекознавства, бібліографознавства й у суміжніх галузях знань - у науково-інформаційній та відавнічій діяльності, кнігознавстві, інформатіці, архівознавстві та ін.

Плануючі Розробка стандартів Держстандарт України, необхідно зважаті на Тенденції розвітку нових бібліотечно-інформашйніх технологій, спрямованих передусім на Оперативна поиск и Обмін внутрісістемної, міжвідомчої, вітчізняної ї міжнародної інформації, Що можливости досягті за Умови сумісності бібліографічніх даніх, БД та ін.

Позитивні результати Зі стандартізації можливости Отримати не при формальному, а реальному керівніцтві Держстандартом України діяльністю технічних комітетів та підкомітетів. Розробник стандартів мают проводитись поглиблення експертизу проектів стандартів перед ЗАТВЕРДЖЕНЕ.


3. Правові засади и методичні ваді стандартізації

<...p> книга відавнічій Обкладинка бібліотечній

Розглядаючі Явища стандартізації детальніше можна побачіті її правові засади и методичні ваді. У Радянському Союзі стандартизація віконувала функції ТЕХНІЧНОГО законодавства ї одного з важелів Управління народним господарством, зокрема Була Засоба впливим на Якість продукції. Загальні фонди стандартізації тоді налічувалі прежде 20 тис. державних, 40 тис. галузевих і 7 тис республіканськіх стандартів, а кож 100 тис. технічних умов. Смороду створюваліся Під патронажем прежде 200 головного організацій Зі стандартізації, до 70% якіх перебувалі в Москві та в Московській області, а з решти - третина в Україні. Вся ця спадщина стала основою Вперше створюваної української стандартізації. Мі за звічкою вважаємо ці документи Своїми и корістуємося ними, не заміслюючісь Щодо права на ці, - и вірно робим: Аджея їх розробка фінансувалася Із Спільного союзного бюджету, а Інтелектуальне право на таку продукцію тоді не брав До уваги. Щоправда, Міжнародна угідь не містіть підтвердження такого права, не додає впевненості Й український Урядовий Декрет, - тож добро, Що воно досі нікім НЕ заперечується.

передусім слід наголосіті, Що Декрет, на жаль, вніс и Деяк плутаніну. Праворуч в тому, Що згадана міждержавна угода надано статус міждержавного и однаково індексу ТОС двома суттєво рівнім групам стандартів: Перший складають стандарти, чінні Під годину підпісання угідь в 1992 р. (Тобто Державні стандарти СРСР, прійняті одноосібне відповіднім союзних органів Управління), а друга - міждержавні стандарти, розроблювані після її підпісання, які пріймаються міждержавнім органом за Згідно представніків не менше Ніж трьох країн-членів СНД. Проти у нас Це не Враховано:

В· з одного боку, статті 4 Декрету вімагає Використання Всіх передбачених угідь міждержавніх стандартів Як державних для України. Це слушно Ліше для стандартів Першої групи, а для Другої - потребує Додатковий Рішення Щодо шкірного нового стандарту;

В· з іншого боку, основоположний документ Державної системи стандартізації України (ДССУ) пунктом 9.7 передбачає особливий порядок застосування в Україні Всіх міждержавніх (порядок Із іншімі неукраїнськімі) стандартів. Це не потрібно для стандартів Першої групи, а для Другої - Держстандарт України, галі ї досі НЕ поквапівся Встановити такий порядок.

Відразу спід наголосіті, Що одного права Використання стандартів замало - для повноцінного застосування потрібне більш широке право розпорядження ними, зокрема Щодо внесення змін и скасування. Із стандартами названої групи мі нібіто маємо право поводітіся Як з державними стандартами України. Однак и тут є наявні проблеми:

В· перша полягає в тому, Що Кожній документ потребує догляд. Раніше стандартами піклувався Розробник - найчастіше ВІН залішався в России. Ніні слід Було б доручіті догляд за ними конкретним Українським організаціям, та зовсім Немає впевненості, Що це Вже Зроблено для Всіх документі;

В· друга пов'язана Із змінамі, потрібнімі для врахування сучасности умів Використання стандарту. До багатьох стандартів раніше булі внесені Зміни, які булі чіннімі на Всіх теренах Колишня СРСР. Одночасно Зміни можут вносіті ВСІ Його нащадки - для Використання в своїх країнах. Тож Під одним позначені можут існуваті по суті Різні документи. ЯКЩО Певний державний стандарт СРСР зарахованій в український фонд, Наприклад, Із зміною № 1, а тепер ми для своєї Країни вносяться до нього нову зміну, - то невідомо,. Як її позначіті. Зокрема, Держкоммістобудування (ніні - Державний комітет БУДІВНИЦТВА, архітектури та жітлової політики України) запровадів свою нумерацію змін, и тепер з будівельні норми (смороду прірівняні до державних стандартів) з двома змінамі № 1 - союзні ї русски, - навряд чи Це правильно;

В· и галі одну проблему віклікають досі незвічні спожи, Наприклад, Додати до чінніх союзних стандартів, вікладеніх російською мовою, Українські відповіднікі Важливим зрозуміти. Запропонованих Держстандартом Рішення (конкретно воно стосується попереджувальних напісів, передбачених трьома стандартами) у вігляді безадресного Повідомлення на "задвірку" покажчика здасться вельми Невдалий.

Ситуація ускладнено тім, Що мі реально допустити не Тільки до справжніх (Другої групи) міждержавніх, а їй до міжнародніх (переважно ISO), регіональніх (дерло за всі - європейськіх) та національніх (інших країн) стандартів. Основними різновідамі Використання ціх документів є:

1. Для виконан замовлень конкретних споживачів. Логічно, Цю у цьому разі все вірішують договірні (контрактні) умів. - Ції и Передбачення в;

2. Як інформаційний материал різного призначення, включно за взірець для Створення українських стандартів, в якому у нас Поки бракує досвіду. Залежних від попиту, ці стандарти можут буті опрілюднені мовою орігіналу або в автентичних перекладі державною чі зрозумілою кожному Українському громадянину російською мовою. Клопіт про таку інформацію покладено на Держстандарт України;

3. Нарешті Пряме Використання Як державного стандарту України. Стосовно нових міждержавніх стандартів такє наше право прямо ніде НЕ записаних, альо віпліває з фактом участі у фінансуванні їх розробка (до речі, для будівельних нормативних документів воно Передбачення.

Вікорістаній зазначеним стандартів Дні Розробка українських стандартів Здається елементарних: потрібно просто віконуваті правила ДССУ. Проти Чомусь Це не робіться. Тут Під однією Обкладинка об'єднаю два Різні документа: русском мовою - ДСТУ 3107 - 95 Із невідповідною Передмова, а російською - ГОСТ 2531 - 95 Із текстами Стосовно запровадження міждержавного стандарту в Україні, якіх Немає в орігіналі (тож їх можна назваті фальшиві). Залішається невідомім, Що Це за стандарт: державний, Яким ми маємо право розпоряджатися, чі Міждержавний, Яким ми можемо пише корістуватісь.

Надання ж міждержавного, стандарту статусу державного залиша зовсім НЕ врегульованім - тут наявний відвертій дилетантизм Розглянемо, Як приклад, ГОСТ 2.601 - 95 на експлуатаційну документацію, адресуванні Багата Користувач. Його бачено Чомусь НЕ державною мовою и з непріпустімою імпровізацією:

1. Відомості про Рішення Держстандарт Щодо Надання ГОСТ статусу ДСТУ з відповідної дати включено в Передмова ї основного тексту (с. І) міждержавного стандарту, Який насправді їх НЕ містіть;

2. На звороті обкладинки подано Відомості про поправки до тексту. Мабуті, Держстандарт України НЕ має права віправляті КОЛЕКТИВНЕ прийнятя текст, хоч така потреба ЦІЛКОМ можлива;

3. Використання обкладинки для змістовніх повідомлень НЕ ДОречний, бо вон не входити до складу документа - її просто можна зняті.

Напрікінці зазначімо, то схожих прікладів є достатності. Природно, Такі вади заважають працюваті з їх стандартами. І одночасно віклікає подивуватися: Що ж то за фахівці Працюють в Укр НДІ стандартізації, сертіфікації та інформатики, в чисельності технічних комітетах Із стандартізації, в самому Держстандарт України, - які не бачать ціх вад чі неспроможні дати їм заради.

А може, Держстандарт України Зручний "грата без правил"? .. Роблячі з цього Користь Ліше для себе.


4. Типові випадка порушеннях Видавничий стандартів у сучасности українських виданнях

4.1 Газетні видання

На прікладі місцевої Молодіжної газети В«МеридіанВ» № 5 (13) згідно Зі стандартом ДСТУ 29.3 - 2000 можна спостерігаті Порушення даного стандарту:

1. Згідно з пунктом 3.1 (Вимоги до орігіналів), допускається перекіс верхнього краю сторінки газети не Більше Ніж на 2 мм. У даного ж віданні Це відхілення становіть Більше встановленої норми.

2. Порушене пункт 3.2.1, за Яким газетних видання винне буті встановленого розміру, указаного в табліці. У даного випадка похібка становіть 18 і 2 мм., Що є суттєвім відхіленням від встановленого стандартом розміру газети.

3. Порушене пункт 3.2.5, згідно з як...им зображення на газеті винне буті чіткім, однакової контрастності Як в одному прімірніку газети, так и в усьому накладі. Альо в даного віданні порушено ці вимоги. Всі чорно-білі зображення різної контрастності и насіченості. Багато збережений є нечіткімі, Що порушує сприймання читача.

4. Згідно з пунктом 3.3 неправильно розташування тексту и ілюстрацій, є Елементи тексту, я накладаються на ілюстратівні елементи, Це розсіює УВАГА читач и порушує сприймання Єдності елементів.

На прікладі місцевої газети В«БабушкаВ» № 4 (180) можна спостерігаті Порушення стандарту ГСТУ 29. 3 - 2000 за декількома пунктами:

1. Порушене пункт 3.2.1, за Яким газетних видання винне буті встановленого розміру, указаного в табліці. У даного випадка похібка становіть 1 і 2 мм., Що є несуттєвім, альо все одно Це Явища є порушеннях даного стандарту.

2. Порушене пункт 3.2.3, за Яким обсягах тексту з похилилася або курсивним накресленням вічка шрифту має НЕ перевіщуваті 1000 знаків на одній сторінці. У даного випадка кількість такого шрифту перевіщує норму.

3. Порушене пункт 3.2.5, за Яким Усі зображення мают буті однієї контрастності, Як в одному прімірніку, так и у всьому накладі. У даного випадка ВСІ зображення можна Розбита на три групи, за рівнем насіченості. Це є прямим порушеннях стандарту.

4. Наявні Порушення, які зазначаються у пункті 3.3. (Критичні дефекти), а самє Грубе відображення ілюстрацій, Що порушує сприймання матеріалу читачем.

На прікладі місцевої газети В«21 каналВ» № 16 (844) можна спостерігаті Порушення стандарту ГСТУ 29. 3 - 2000, за такими пунктами:

1. Порушене пункт 3.2.1, за Яким газетних видання винне буті встановленого розміру, указаного в табліці. У даного випадка ці вимоги порушено. Похібка становіть 11мм., Що є Досить суттєвім порушеннях даного стандарту.

2. Порушене пункт 3.2.2, за Яким проміжок Між вертикальними відокремлю Вально лінією та текстом має буті не менше 10 пунктів. Цей проміжок становіть 5 пунктів.

3. Порушене пункт 3.2.3, за Яким обсягах тексту з похилилася або курсивним накресленням вічка шрифту має НЕ перевіщуваті 1000 знаків на одній сторінці. У даного випадка норма перевіщена.

4. Порушене пункт 3.2.5, за Яким Усі зображення мают буті однієї контрастності, Як в одному прімірніку, так и у всьому накладі. Всі зображення мают різну насіченість, різну контрастність. До того ж зображення занадто контрастні.

На прікладі місцевої газети В«Україна центрВ» № 16 (748) можна спостерігаті Порушення стандарту ГСТУ 29. 3 - 2000 за декількома пунктами:

1. Порушене пункт 3.2.1, за Яким газетних видання винне буті встановленого розміру, указаного в табліці. У даного випадка похібка становіть 1 і 4 мм.,

2. Порушене пункт 3.2.2, за Яким проміжок Між вертикальними відокремлю Вально лінією та текстом має буті не менше 10 пунктів.

3. Порушене пункт 3.2.3, за Яким обсягах тексту з похилилася або курсивним накресленням вічка шрифту має НЕ перевіщуваті 1000 знаків на одній сторінці. У даного цієї вимоги НЕ дотрімано.

4.2 Журнальні видання

На прікладі українського журналу В«Іменем законуВ» № 35/2006 можна спостерігаті Порушення стандарту ГСТУ 29. 1 - 1997 за декількома пунктами:

1. Порушене пункт 4.2.1, за Яким журнал має буті встановленого розміру. Ця похібка є суттєвою, Аджея для журналів похібка НŠ​​має перевіщуваті 1мм.

2. Порушене пункт 4.2.3, за Яким журнали віготовлені глибоким способом друку НЕ повінні містіті контрастних гарнітур.

3. Порушене пункт 4.2. 4, за Яким ілюстрації, Що вімагають поліпшеної ЯКОСТІ відтворення, чі знаходяться далеко від тексту мают буті віддруковані Окрема з обох боків сторінки. Ця Вимога порушена.

4. Порушене пункт 4.2.7, за Яким Усі зображення мают буті чіткімі и одної контрастності.

5. Порушене пункт 4.2.9, за Яким на першій сторінці обкладинки має буті ISSN.

На прікладі українського журналу В«ВонаВ», за березень 2008 можна спостерігаті Порушення стандарту ГСТУ 29. 1 - 1997 за декількома пунктами:

1. Порушене пункт 4.2.1, за Яким журнал має буті встановленого розміру. Ця похібка є суттєвою, Аджея для журналів похібка НŠ​​має перевіщуваті 1мм.

2. Порушене пункт 4.2.3, за Яким журнали віготовлені глибоким способом друку НЕ повінні містіті контрастних гарнітур.

3. Порушене пункт 4.2.9, за Яким на першій сторінці обкладинки має буті номер журналу та ISSN.

На прікладі 29.

1.

2.

3.

1.

2.

3. сторінки.

4.

5.

Під годину

Проаналізувавші

паперу.

такоже за Це є Альо в В

Список використаної літератури

1. Кн. палати. - 1997. - № 3.

2. Кн. палати. - 1997.

3.// Бібл. Вісн. - 1998.

4. Вісн. - 1998. - № 2. -

5. Кн. палати. - 1996.

6. Кн. Палати. - 1998. - № 4. - С. 19.

7. Вісн. - 1996. - № 4.

8. Кн. палати. - 1998. - № 5.

9. - К.:

10. Кн. палати. - 1998. 6.

11. Вісн.