Главная > Государство и право > Встанови виконан покарань

Встанови виконан покарань


25-01-2012, 11:17. Разместил: tester4

Кримінальне виконавче право

Тема: Встанови виконан покарань


Зміст

Вступ

1. Поняття, види органів та установ виконан покарань

2. Порядок встановлення, здійснення адміністратівного наочний за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі

3. Завдання

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Сутністю покарання, Як особлівої форми державного примусу, є кара. Тому Під виконанням покарання потрібно розуміті врегульованій нормами кримінально-виконавче права порядок застосування карі - комплексу обмежень прав и свобод засудженого.

Діюче кримінально-виконавче законодавство (ст.2 ВТК) для позначання реалізації кари поряд з терміном "виконання" вжіває Термін "відбування" покарання. Вказані Терміни відображають єдиний процес здійснення карального впливим на засуджених, альо звернені смороду до різніх суб'єктів и учасніків кримінально-виконавчих правовідносін. Термін "виконання" покарання Звернення до відповідніх органів, які у своїй діяльності зобов'язані реалізуваті весь комплекс правообмежень, передбачених конкретним видом покарання, Забезпечити здійснення Надання засудженим прав и виконан ними покладеніх на них обов'язків Протяг Усього рядок, встановленого Вирок суду. Термін "відбування" покарання Звернення до засуджених, які повінні на підставі Вирок суду відповідно до пріпісів, встановлених кримінально-виконавче законодавством, віконуваті покладені на них обов'язки, утрімуватіся от Дій, забороненіх нормами права.

Каральній Вплив носити комплексний характер и реалізується шляхом застосування до засуджених усієї сукупності обмежень, встановлених режимом відбування конкретного покарання. Застосування ціх правообмежень - не самоціль, їх призначення полягає в тому, щоб Забезпечити належний виконан покарання відповідно до Завдання, поставлених перед цією галуззя законодавства. Вказані правообмеження застосовуються Як психолого-педагогічний засіб впливим на засудженого з метою Його Виправлення и Попередження Вчинення ним нових злочінів.


1. Поняття, віді органів та установ виконан покарань

Діяльність, спрямована на виконання крімінальніх покарань, посідає Значне Місце в справі реалізації державної політики у сфері виконан покарань. Ця діяльність є виразі державного примусу та має спеціфіку. Тому у кожній державі створі система органів, на які покладено віключно виконан покарань.

Побудова системи органів та установ виконан покарань безпосередню поклади от тіх відів покарання, які передбачені діючім законодавством.

Згідно Зі ст.51 кримінального кодексу України існують Такі види покарань:

- штраф;

- Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

- Позбавлення права обійматі певні посади або займатіся Певної діяльністю;

- Громадські роботи;

- віправні роботи;

- службові обмеження для військовослужбовців;

- конфіскація майна;

- Арешт;

- обмеження волі;

- трімання в дісціплінарному батальйоні військовослужбовців;

- Позбавлення волі на Певний рядків;

- довічне Позбавлення волі.

Виконання шкірного з вказаніх відів покарання займається Певний орган (установа), сукупність якіх складає кримінально-виконавче систему Нашої держави.

загаль система - ції множінність елементів, які перебувають у відносінах та зв'язках Між собою та утворюють Певної Єдність та Цілісність.

Відповідно до діючого законодавства (ст.11 КВК України) кримінально-виконавче систему України складають органи та встанови виконан покарань [3].

Таким чином, кримінально-виконавче систему можна візначіті Як сукупність органів та установ держави, які здійснюють діяльність з виконан крімінальніх покарань, наділені спеціальнім статусом та перебувають у відносінах субордінації Між собою.

Органами виконан покарань є: Державний департамент України з харчування виконан покарань, Його теріторіальні органі, Управління, кримінально-виконавча інспекція. Тобто до органів виконан покарань законодавець відносіть Такі організації, які переважно здійснюють управлінські та адміністративно-господарські функції.

Очолює кримінально-виконавче систему Державний депаратамент України з харчування виконан покарань (Далі - Департамент).

До встанов виконан покарань належать: арештні доми, кримінально-віконавчі встанови, спеціальні віховні встанови (Віховні колонії).

Виконання крімінальніх покарань у вігляді штрафу та конфіскації майна здійснює Державна виконавча служба, Яка НŠ​​є Ні органом, НІ встановити виконан покарань. Окрема законодавець віділяє Військові частині, гауптвахти та дісціплінарні батальйону, які здійснюють виконан покарань Щодо засуджених військовослужбовців. Альо, з оглянувши на чінне законодавство, можна стверджуваті, Що вказані встанови, хоча и здійснюють виконан Окрема відів покарань, все ж таки не входять до кримінально-віконавчої системи [7].

Крім того, до кримінально-віконавчої системи входять слідчі ізоляторі, лікувально-трудові профілакторії, Навчальні заклади, підпріємства та організації забезпечення. Названі встанови включені до кримінально-віконавчої системи Законом України "Про загальну структуру и чісельність кримінально-віконавчої системи України ". Альо необхідно звернути УВАГА на ті, Що КВК України НЕ назіває ці організації Серед органів або установ виконан покарань. Таким чином, Зі змісту Законом віпліває, Що установами виконан покарань назіваються ті організації, які безпосередню здійснюють виконан конкретних відів крімінальніх покарань.

ключовими ознайо органів та установ виконан покарань є:

- віключній характер діяльності - виконан покарань;

- здійснення визначених функцій - управлінськіх та адміністративно-господарських (Органі виконан покарань) та виконавчо-розпорядніцькіх (встанови виконан покарань).

Персонал, Який забезпечує діяльність органів та установ виконан покарань, має статус державних службовців. Закон вімагає, Що кількість цього персоналу візначається в розмірі 33% від кількості ОСІБ, які утрімуються в установах виконан покарань. Ця Вимога пошірюються на віправні колонії, віховні колонії, слідчі ізоляторі, віправні центри, арештні доми та лікувально-трудові профілакторії. Що стосується кримінально-виконавчих інспекцій, то кількість персоналу візначається в розмірі 5% від кількості ОСІБ, які перебувають на ОБЛІКУ в Цій інспекції.

Правовий статус та порядок діяльності таких установ, Як ізоляторі ТИМЧАСОВЕ трімання, транзитно-пересільні ізоляторі, приймальник-розподільнікі для неповнолітніх, притулку для неповнолітніх, визначеня Окрема нормативними актами [9].

Свою діяльність органи та встанови виконан покарань організовують відповідно до закону та Принципів кримінально-виконавче права.

Кримінально-виконавчій системі України притаманна Єдність, її побудовано за принципами субордінації та підпорядкованості, відповідності діяльності Вимоги закону, відкрітості діяльності органів та установ для громадськості, відповідальності органів та установ кримінально-віконавчої системи.

Органи и встанови виконан покарань спрямовують свою діяльність на Досягнення цілей, які стоятимуть перед крімінальнім покарання, на Досягнення мети и Завдання кримінально-виконавче законодавства, а кож намагаються досягнуть Виправлення та ресоціалізації засудженого за допомог тихий засобів, які надані ЦІМ органам та установам законом.

Встанови виконан покарань - Ції Такі організації, які безпосередню и віключно здійснюють виконан конкретних відів крімінальніх покарань. Установами виконан покарань є: арештні доми, кримінально-віконавчі встанови, спеціальні віховні встанови (віховні колонії).

У межах, визначених законом, виконан крімінальніх покарань ...кож здійснюють Державна виконавча служба, Військові частині, гауптвахти и дісціплінарній батальйон.

З наведенням визначення віпліває, Що оскількі віключною діяльністю ВИПРАВНА, виховних установ та арештніх домів є виконан відповідніх крімінальніх покарань, то смороду в повний обсязі належать до встанов виконан покарань. Державна виконавча служба, Військові частині, гауптвахти и дісціплінарні батальйону здійснюють Різні функції та Завдання, Середи якіх є виконан Деяк відів крімінальніх покарань. Тому ці органами не є установами виконан покарань [10].

До того ж органи та встанови виконан покарань утворюються Департаментом; Що стосується військовіх частин, гауптвахт и дісціплінарніх батальйонів, то смороду утворюються Міністерством оборони України.

Зупинимо докладніше на шкірному з відів установ виконан покарань та інших органах, які виконують деякі віді крімінальніх покарань.

Арештні доми - ції вид установ виконан покарань, у якіх засуджені відбувають покарання у віді Арешт. Оскількі цею вид покарання полягає в тріманні засудженого в умів ізоляції (ст.60 КК України), то в арештніх будинках створюються умов для забезпечення фізічної ізоляції засуджених від зовнішнього світу та оточуючіх. Умови трімання в арештніх будинках повінні відповідати режимним Вимоги відбування цього покарання та забезпечуваті роздільне трімання Окрема категорій засуджених, нагляд за ними, а сам арештній дім мати необхідну матеріально-технічну та побутово базу.

Вимоги до Створення та внутрішньої и просторової організації арештніх домів встановлюються законодавством.

У арештніх будинках трімаються Повнолітні особи, а кож неповнолітні, Якиме на момент постановлення Вирок віповнілося шістнадцять РОКІВ и які засуджені за злочин невелікої тяжкості.

Кримінально-віконавчі встанови - ції вид встанов виконан покарань, в якіх засуджені відбувають покарання у віді Позбавлення волі на Певний рядків. Діяльність з виконан вказаного покарання є основним Завдання ціх установ. Ці встанови займають центральне Місце у сістемі установ виконан покарань. Пояснюються Це тім, Що покарання у віді Позбавлення волі має Широке застосування судами України, а кож залішається одним з найефектівнішіх покарань. У кримінально-виконавчих установах утрімується переважна кількість засуджених до Позбавлення волі.

Кримінально-віконавчі встанови поділяються на кримінально-віконавчі встанови Відкритого типу (віправні центри) i кримінально-віконавчі встанови закритого типу (віправні колонії) [3].

Віправні колонії поділяються на колонії мінімального, середней та максимального рівнів безопасности.

Віправні колонії мінімального рівня безопасности поділяються на колонії мінімального рівня безопасности з полегшенімі умів трімання и колонії мінімального рівня безопасности Із загально умів трімання.

Існування кримінально-виконавчих встанов різніх відів обумовлено реалізацією вимоги закону про роздільне трімання засуджених до Позбавлення волі (ст.92 КВК України). Ця Вимога спрямована на забезпечення ізоляції, Запобігання негативному впливим, Який Може справити на засудженого Вперше особа, Яка Вже відбувала покарання, для Досягнення максимального педагогічного ефекта від покарання та для Створення оптімальної системи кримінально-виконавчих установ. Роздільне трімання різніх категорій засуджених дозволяє діференційовано застосовуваті засоби и методи Виправлення и ресоціалізації.

Кримінально-віконавчі встанови мают статус юридичних ОСІБ Зі всіма правами та обов'язками, які передбачає закон для Юридичної особини.

Організаційна та Просторово структура кримінально-виконавчих установ встановлюється КВК України та нормативними актами Департаменту. Ці встанови будуються за типовими проектами. У кримінально-виконавчих установах віділяються Дві ізольовані зони: Жилой - для мешкання засуджених; виробнича - Для роботи засуджених. У свою Черга Жилой зона поділяється на наступні дільніці: карантину, діагностікі и розподілу; ресоціалізації; Посилення контролю; соціальної реабілітації. Ці дільніці ізолюються одна від одної. Віді дільніць безпосередню залежався від рівня безопасности колонії.

В ЖИТЛОВО зонах розміщуються гуртожитка, їдальні, бібліотекі, кімнаті псіхоемоційного розвантаження, приміщення для навчання, медична частина, перукарня, комора для Зберігання постільніх промов та спецодягу, кабінеті для начальника установи, Його заступніків та Інші приміщення та частині, необхідні для забезпечення діяльності встанови та жіттєдіяльності засуджених [10].

На теріторії встанови обладнуються приміщення камерного типу и дісціплінарного ізолятора.

Жилой зона відокремлюється від виробничої коридорами, які проглядаються. Коридорами кож відокремлюються приміщення камерного типу та дісціплінарного ізолятора. Між Жилой та виробничою зонами обладнуються приміщення контрольно-перепускних пунктів та кімнаті для обшуку та переодягання засуджених.

У Будинку, де розташованій контрольно-перепускний пункт для пропуску персоналу на теріторію встанови, обладнуюються кімнаті для проведення побачення, пріймання-відавання посилок (передач), Оглядова ОСІБ та їх промов.

За межами встанови, Як правило, розташовуються склади продовольства, Речовий майна, паливно-мастильних матеріалів, гаражі, аптеки та Інші приміщення.

нормативними актами Департаменту, зокрема Правилами внутрішнього розпорядку, встановлюються правила та вимоги до обладнання гуртожітків у колоніях и центрах, пріміщень камерного типу та дісціплінарніх ізоляторів.

Внутрішнє обладнання установ кож поклади від рівня безопасности конкретної кримінально-віконавчої встанови.

Кримінально-виконавча установа має Певної організаційну структуру. Очолює встановити начальник, Який має заступніків. Начальник здійснює Загальне Управління встановили, віконує розпорядчі, адміністратівні, господарські та Інші функції. Заступники начальника керують визначеня для них начальником встанови Окрема ділянкамі роботи, а кож виконують функції начальника встанови у разі Його відсутності.

Кримінально-виконавча установа має відділі - оперативний відділ, відділ наочний и безопасности, відділ по контролю за виконанням судових рішень, відділ соціально-псіхологічної роботи, відділ охорони, інтендантську та медичний служби. Вказані відділі очолюють відповідні начальники. Коженов з відділів організує та викон конкретний сегмент роботи Із засудженими, спрямований на Досягнення Завдання, які стоятимуть перед крімінальнім покарання та кримінально-виконавче законодавством, а кож на забезпечення належно виконан кримінального покарання [7].

Начальник кримінально-віконавчої встанови має Чергова помічніка начальника встанови, Який спріяє та допомагає начальнику кримінально-віконавчої встанови у віконанні Його обов'язків.

Організаційною Ланка, Яка має найбільше навантаженості, є начальники відділень соціально-псіхологічної служби. Ці Посадові особи очолюють колективи засуджених та проводять з ними індівідуальну та Загальну роботу, метою якої є Виправлення та ресоціалізація засуджених. Серед Посадовим ОСІБ кримінально-віконавчої встанови є контролери, інспекторі, молодші інспекторі.

Як Вже вказано, кримінально-віконавчі встанови поділяються на віправні колонії та віправні центри.

Віправні колонії - ції кримінально-віконавчі встанови, які виконують покарання у віді Позбавлення волі на Певний рядків та довічного Позбавлення волі.

Стаття 18 КВК України встановлює класіфікацію засуджених до Позбавлення волі за видами кримінально-виконавчих установ. Розподіл та направлення засуджених до відповідної встанови здійснює Департамент. Віховні колонії - ції кримінально-віконавчі встанови, які виконують покарання у віді Позбавлення волі на Певний рядків Стосовно засуджених неповнолітніх, їх Організаційна та Просторово побудова відповідає тім режимних Вимоги, які властіві установам цього увазі [2].

Віправні центри виконують покарання у віді обмеження волі Стосовно ОСІБ, засуджених за злочин невелікої та середньої тяжкості, а кож засуджених, Якиме цею вид покарання призначено у зв'язку з заміною невідбутої частина покарання більш м'яким та за ухілення від покарання, не пов'язаних з Позбавлення волі (Статті 82, 389 КК України) [1].

Дісціплінарні батальйону прізначені для виконан покарання у віді трімання засуджених військовослужбовців строкової служби в дісціплінарному батальйоні. Військові Частина та гауптвахти виконують покарання у віді Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, службового обмеження для військовослужбовців, засуджених за злочин невелікої тяжкості, покарання у віді Арешт з утріманням засуджених на гауптвахтах, а кож здійснюють контроль за поведінкою засуджених військовослужбовців, звільненіх від відбування покарання з випробування. Організація и діяльність ціх установ візначається Міністерством оборони України.

2. Порядок встановлення, здійснення адміністратівного наочний за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі

Сутність адміністратівного наочний полягає в тому, Що:

1) держава Ні в якому разі не "Продовжує" вирок, а здійснює нагляд за одним Із джерел можлівої небезпекі в суспільстві;

2) ВІН є примусових мірою, оскількі переконань Як основний метод виховання НЕ віключає прімушення;

характер.

суспільства;

наочний. 3. Завдання
Висновки
Список використаної літератури

1. - № 25.

2. - № 3.

3. України.

4.

5.

6. - К., 1999.

7.Кримінально-виконавче право України :: Навч. посіб. /О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Кор-чінській та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 448 с.

8. Кримінальне право України. Бажанов М.І. - К., 2004.

9. Кримінально-виконавче право України. - Х., Одісей, 2004.

10. Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. - Семаков Г.С., Гель А.П., Київ, 2000