Главная > Военная кафедра > Військовослужбовець - фахівець, який досконало володіє зброєю і військовою технікою

Військовослужбовець - фахівець, який досконало володіє зброєю і військовою технікою


24-01-2012, 17:13. Разместил: tester3

МуніципальнеЗагальноосвітній Установа

В«Середня Загальноосвітняшкола № __ В»

Повідомлення натему:

«³йськовослужбовець- Фахівець, який досконало володіє зброєю і військовою технікою В».


Збройні СилиРосійської Федерації оснащені найсучаснішими видами озброєння і військовоїтехніки. В процесі реформування Збройних Сил планується підвищитиякісний рівень технічної оснащеності військ, переозброїти їх на більшперспективні зразки. Це торкнеться насамперед засобів ядерного стримування,інформаційних систем, систем бойового управління, високоточної зброї, засобівінформаційної боротьби, розвідки й ін

Експлуатаційніхарактеристики сучасної зброї та військової техніки, правила їх експлуатації,обслуговування і бойового застосування вимагають високого загальної та професійноїрівня підготовки військовослужбовців при виконанні обов'язків військовоїдіяльності.

Основні види військовоїдіяльності та їх особливості

Діяльністьвійськовослужбовця в першу чергу обумовлена ​​його належністю до ЗбройнихСилам РФ. Кожен військовослужбовець є членом того великого колективу людей,який об'єднаний під поняттям В«Збройні СилиВ», а, отже, вся йогодіяльність повинна бути спрямована на забезпечення тих функцій і завдань, зарадияких вони створюються.

Відповідно доФедеральним законом В«Про оборонуВ» Збройні Сили призначені для відображенняагресії, спрямованої проти Російської Федерації, для збройного захистуцілісності та недоторканності території, а також для виконання завдань увідповідно до міжнародних договорів. Діючи в рамках, визначенихпризначенням Збройних Сил Росії, військовослужбовець повинен бути готовий довиконання своїх обов'язків, які можуть включати:

-участь в бойовихдіях, виконання завдань в умовах надзвичайного стану та воєнногоположення, в умовах збройних конфліктів; виконання посадовихобов'язків у повсякденному житті;

-несення бойовогочергування, бойової служби, служби в гарнізонному наряді, виконання обов'язків ускладі добового наряду;

-участь у навчаннях абопоходах кораблів;

-виконання наказу,відданого командиром або начальником.

Всі види військовоїдіяльності військовослужбовця повинні, перш за все сприяти підтримцівисокого рівня бойової готовності та боєздатності підрозділу, в якому вінпроходить військову службу.

Виходячи з цього, ввійськової діяльності можна виділити три основні її елементи: навчально-бойовупідготовку, службово-бойову діяльність і реальні бойові дії.

військовослужбовецьобов'язок зброю техніка

Навчально-бойовапідготовка

Навчально-бойовапідготовка - система заходів щодо навчання та військового виховання особовогоскладу частин і підрозділів, бойовому слаживанию частин і підрозділів дляпідготовки їх до ведення бойових дій чи виконання інших завдань,певних призначенням Збройних Сил. Навчально-бойова підготовка в першучергу спрямована на забезпечення високого рівня боєздатності частин іпідрозділів. (Боєздатність - це можливості військ вести бойові дії тавиконувати бойові завдання у відповідності до їх призначення; боєздатністьзалежить від укомплектованості, бойової виучки і морально-бойових якостей особовогоскладу частин і підрозділів.)

Навчально-бойовапідготовка призначена забезпечити високий військово-професійний рівеньособового складу частин і підрозділів. Вона здійснюється безперервно як умирний, так і воєнний час.

В ході навчально-бойовийпідготовки проводяться заняття, навчання, бойові стрільби, тренування, під часяких військовослужбовці вивчають військові статути, зброю і військову техніку,прийоми дій в бою, а підрозділи і частини відпрацьовують способи дійпри виконанні бойових завдань.

Навчально-бойовапідготовка має ряд особливостей. Вона носить явно виражену колективнуспрямованість і організовується таким чином, що в ході занять одночасноздійснюється навчання окремих військовослужбовців і йде підготовка військовихпідрозділів до спільних дій.

Навчально-бойовапідготовка - це в основному практична підготовка,спрямована на оволодіння особовим складом озброєнням і військовою технікою тавміле використання їх у бою для забезпечення переваги над противником.

Таким чином, основнучастина навчально-бойової підготовки складають вправи, які включають в себебагаторазове повторення дій, спрямоване на відпрацювання дій зозброєнням і військовою технікою та вміле використання їх тактико-технічниххарактеристик в бою.

Військова діяльність -це в основному діяльність в колективі (розрахунку, екіпажі, відділенні).Отже, тренування проводяться як індивідуально, так і у складі бойовоговідділення для відпрацювання бойової злагодженості.

Вищою формою навчанняу частинах і підрозділах є вчення, на яких відпрацьовуються способивикористання озброєння і військової техніки в бою, бойове злагодженняпідрозділів та забезпечення бойових дій. Навчання проводяться в будь-яку погоду,на реальній місцевості, зі штатною зброєю і технікою, в обстановці,наближеній до бойової.

З метою підтримання упостійній бойовій готовності озброєння і військової техніки в частинахзаплановані парково-господарчі дні та дні регламентних робіт, під часяких проводяться огляди та обслуговування озброєння та військової техніки, а такожроботи з благоустрою парків (парк - територія, обладнана длязберігання, технічного обслуговування і ремонту військової техніки), військовихмістечок і ін

Змістнавчально-бойової підготовки визначається навчальними планами і програмами. Один зосновних принципів організації навчально-бойової підготовки - вчити війська тому,що необхідно на війні. Тому виконання завдань навчально-бойової підготовкивимагає від кожного військовослужбовця високого рівня духовних і фізичнихякостей, а оволодіння всіма елементами військової діяльності - психічноїстійкості і фізичної витривалості.

Службово-бойовадіяльність

Службово-бойовадіяльність спрямована насамперед на забезпечення високого рівня бойовоїготовності підрозділів і частин, тобто здатності військ в будь-яких умовахобстановки почати військові дії у встановлені терміни. Ступінь бойовоїготовності у мирний час повинна забезпечувати швидкий перехід військ на військовеположення та організоване вступ у військові дії, а у воєнний час -здатність до негайного виконання поставлених бойових завдань.

Службово-бойовадіяльність включає в себе: бойове чергування, вартову івнутрішню служби.

Бойове чергування -це перебування спеціально виділених сил і засобів у повній бойовій готовності довиконанню раптово виникаючих завдань або ведення бойових дій.

Бойове чергуванняє виконанням бойового завдання. Воно здійснюється черговими силами ізасобами, призначеними від військових частин і підрозділів. В склад черговихсил і засобів входять бойові розрахунки, екіпажі кораблів, чергові зміни пунктівуправління та ін

Караульна служба призначенадля надійної охорони та оборони бойових прапорів, сховищ з озброєнням, військовоютехнікою, іншими матеріальними засобами.

Несення вартовоїслужби є виконанням бойового завдання і вимагає від особового складу високоїпильності, точного дотримання і виконання своїх обов'язків, рішучості іініціативи.

Винні у порушеннівимог вартової служби несуть дисциплінарну або кримінальнувідповідальність. Для несення вартової служби призначаються караули. Караулом називаєтьсяозброєний підрозділ, призначений для виконання бойового завдання з охорони таобороні бойових прапорів, військових та державних об'єктів. До складу вартивходять: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розводящий. Длябезпосередньої охорони й оборони об'єктів із складу варти виставляютьсявартові.

Вартові призначаються,як правило, з числа солдатів (матросів), приведених до Військової присяги,засвоїли відповідні програми навчально-бойової підготовки і готових за своїмиморально-психологічним якостям нести вартову службу.

Внутрішня служба -це повсякденна слу...жбова діяльність у військових частинах і підрозділах. Вонаорганізується і здійснюється відповідно до Статуту внутрішньої службиЗбройних Сил РФ і призначена для підтримки у військовій частині внутрішньогопорядку і військової дисципліни, що забезпечують її постійну бойову готовність.

Навчально-бойовапідготовка та службово-бойова діяльність військовослужбовців, підрозділів ічастин в сукупності забезпечують необхідний рівень боєздатності військ іступінь їх боєготовності, тобто здатність у будь-який час року і доби, в будь-якихумовах бути готовими до виконання свого обов'язку щодо захисту Вітчизни. Всявійськова діяльність має на меті підготувати кожного військовослужбовця,підрозділ і частини до ведення реальних бойових дій.

У Збройних СилахРосійської Федерації сформовані три види НД:

-Сухопутні війська(СВ);

-Військово-Повітряні Сили(ВПС);

-Військово-Морський Флот(ВМФ).

Сухопутні війська -найчисленніший вид Збройних Сил Росії. Вони включають в себе мотострілкові,танкові, ракетні війська і артилерію, війська протиповітряної оборони, атакож спеціальні війська (розвідувальні, інженерні, хімічної табактеріологічного захисту, зв'язку, радіоелектронної боротьби, технічногозабезпечення, топогеодезичні, гідрометеорологічні). СВ призначені дляведення бойових дій переважно на суходолі.

мотострілецькі війська призначенідля ведення бойових дій самостійно, а також спільно з іншими родамивійськ і спеціальними військами. У мотострілкових військах є мотострілецькі,танкові, ракетні, артилерійські, зенітно-ракетні підрозділи і частини, атакож підрозділи спеціальних військ і тилу.

Сучаснімотострілкові війська оснащені потужним озброєнням: ракетними комплексами,бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами, танками, артилерією імінометами, протитанковими ракетними комплексами, зенітними ракетнимикомплексами, ефективними засобами розвідки і управління.

Танкові війська складаютьголовну ударну силу СВ. Організаційно танкові війська складаються із з'єднань,частин і підрозділів. У їх складі є також мотострілкові, ракетні,артилерійські, зенітні артилерійські і ракетні частини і підрозділи. Наозброєнні танкових військ перебувають високоподвіжной танки з потужною броньовийзахистом і озброєнням.

Ракетні війська іартилерія - це рід СВ, що є основним засобом вогневогоі ядерного ураження противника.

Війська протиповітряноїоборони СВ - рід військ, призначений для поразки повітряного противника,прикриття угруповань військ, пунктів управління і об'єктів тилу. Крім пологіввійськ, до складу СВ входять спеціальні війська: війська зв'язку, частини іпідрозділи тилу.

Війська зв'язкупризначені для розгортання та експлуатації систем зв'язку та забезпечення управліннявійськами у всіх видах бойової діяльності.

Частини та підрозділитилу призначені для тилового забезпечення військ і бойових дій.

Військово-Повітряні Сили -новий вид Збройних Сил, створений у 1998 р. шляхом перетворення двох видів ВВСі Військ ППО.

ВВС - вид ЗбройнихСил Росії, призначений для відображення повітряно-космічного нападу,завоювання панування в повітрі, а також для вирішення ударних (руйнуваннявійськових об'єктів, знищення живої сили й бойової техніки супротивника і ін),розвідувальних, транспортних і спеціальних завдань.

ВВС включає в себеавіацію: бомбардувальну, винищувально-бомбардувальної, штурмову,винищувальну, розвідувальну, транспортну, армійську і спеціальну. Всклад ВПС входять: зенітно-ракетні війська, радіотехнічні війська, частини тапідрозділи спеціальних військ.

Готовність льотнихчастин і підрозділів ВПС до ведення бойових дій забезпечується складомавіаційно-технічних частин. До них відносяться авіаційно-технічні бази таокремі батальйони авіаційно-технічного обслуговування.

Військово-Морський Флот призначенийдля збройного захисту інтересів Росії, ведення бойових дій на морських іокеанських театрах війни.

ВМФ складається з родівсил: підводних, надводних, морської авіації, морської піхоти та військ береговоїоборони. До його складу входять також частини спеціального призначення, частини йпідрозділи тилу.

Підводні сили -ударнасила флоту. В залежності від основного озброєння підводні човнипідрозділяються на торпедні, а по виду енергетичної установки - на атомні тадизель-електричні.

Основною ударною силоюВМФ є атомні підводні човни, озброєні балістичними і крилатимиракетами з ядерними зарядами.

Надводні сили -важлива частина ВМФ. Надводні кораблі є основними силами для забезпеченнявиходу підводних човнів в райони бойових дій та їх повернення на бази, дляперевезення і прикриття десантів.

Морська авіація -рід сил ВМФ, складається з стратегічної, тактичної, палубної й береговоїавіації.

Морська піхота -рідсил ВМФ, призначений для ведення бойових дій у складі морськихдесантів.

Війська береговоїоборони призначенідля захисту пунктів базування сил ВМФ, портів, важливих ділянок узбережжя та ін

Частини та підрозділитилу призначенідля тилового забезпечення сил і бойових дій ВМФ.

Ознайомившись з видамиЗбройних Сил та родами військ, їх призначення, необхідно також мати наувазі, що військові обов'язки мають відмінність не тільки в залежності від видуЗбройних Сил або рід військ, але ще і від військової посади.

Ознайомившись з усімаособливостями військової діяльності, необхідно зробити висновок, що виконанняобов'язків військовослужбовцям - це специфічна область діяльності людини,яка широка і багатогранна і вимагає від молодої людини перед надходженнямна військову службу осмисленого і виваженого підходу до оцінки своїхможливостей та організації своєї підготовки до військової служби з урахуваннямвимог до духовним якостям, до рівня освіти і фізичним якостям.