Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Методика навчання елективних курсів "Adobe Photoshop" старших школярів з порушеннями слуху

Реферат Методика навчання елективних курсів "Adobe Photoshop" старших школярів з порушеннями слуху

Департамент освіти міста Москви

Державна освітня установа вищої професійної освіти міста Москви

В«МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В»

МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра інформатики та прикладної математики

ДИПЛОМНА РОБОТА

По темі: В«Методика навчання елективний курс В«Adob e PhotoshopВ» старших школярів з порушеннями слуху В»

За фахом 050202.65 В«ІнформатикаВ»

Студентки

5 курсу очної форми навчання

Балашової Є.П.

Науковий керівник:

Григор'єв С.Г.

Москва, 2010


Зміст

ВСТУП

ГЛАВА 1. Специфіка навчання курсом Adobe Photoshop школярів з порушеннями слуху

1.1 Аналіз концепцій навчання комп'ютерній графіці в шкільному курсі інформатики

1.2 Місце курсу Adobe Photoshop в освітньому процесі

1.3 Призначення редактора растрової графіки Adobe Photoshop

1.4 Специфіка навчання інформатики школярів з порушеннями слуху

РОЗДІЛ 2. Методи навчання курсом Adobe Photoshop школярів з порушеннями слуху

2.1 Проблеми навчання курсом Adobe Photoshop старшокласників з вадами слуху

2.2 Цілі та завдання навчання курсу Adobe Photoshop

2.3 Форми, методи та засоби проведення занять з Adobe Photoshop

2.4 Аналіз оволодіння основам роботи в редакторі растрової графіки Adobe Photoshop школярами старших класів

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність дослідження. Однією з основних і, напевно, самої складним завданням в школі є розвиток творчих здібностей, розвиток умінь і навичок роботи з графічним редактором Adobe Photoshop. Творчість передбачає самостійність, незалежність, оригінальність мислення, багатство відносин. Прагнення розвинути цю якість і рухає нами при роботі з учнями з порушеннями слуху.

Найбільш ефективним і зручним для сприйняття видом інформації була, є і в осяжному майбутньому буде інформація графічна. Будь-які обсяги інформації будь-яка людина краще засвоює, коли вона надходить через канал зору.

Вивчення графічних редакторів дозволить більш глибоко розкрити творчий потенціал школярів. Використання графічного редактора Adobe Photoshop для розвитку творчих здібностей є актуальною проблемою занять з інформатики та інформаційно-комунікативним технологіям.

У сучасних програмах, прийнятих Міністерством освіти РФ, невиправдано мало навчального часу приділяється вивченню розділу В«Комп'ютерна графікаВ». Обов'язковий мінімум змісту освіти, прийнятий на сьогоднішній день, передбачає вивчення графічних об'єктів, засоби і технології роботи з графікою, створення і редагування графічних об'єктів засобами графічних редакторів, систем презентаційної і анімаційної графіки [10].

Вимоги до рівня учнів: вміти створювати малюнки, креслення, графічні представлення реального об'єкта, зокрема, в процесі проектування з використанням основних операцій графічних редакторів, навчальних систем автоматизованого проектування; здійснювати найпростішу обробку цифрових зображень.

Для досягнення мінімуму за відведені 4:00 з 70 (у 10 класі): учні тільки засвоюють роботу в найпростішому графічному редакторі Paint, засвоюють рядок векторного малювання у текстовому процесорі Word. А з різноманітними, потужними і більш захоплюючими графічними програмами доводиться працювати тільки в ознайомчому порядку, так як на вивчення можливостей сучасної растрової, векторної і 3D графіки не вистачає навчального часу.

Тому вирішення цієї проблеми лежить за рамками навчального часу. Необхідно більш активно використовувати можливості додаткової освіти.

Важливо зрозуміти, як вчити учнів з порушеннями слуху курсом Adobe Photoshop. Як грамотно складати практичні вправи для таких учнів. Як допомогти їм освоювати складний інтерфейс Adobe Photoshop, команди і т.д. Саме цьому присвячена дана дипломна робота.

Таким чином, проблемою дослідження є необхідність навчання шкільному курсу Adobe Photoshop школярів з порушеннями слуху і відсутністю науково-обгрунтованих методичних рекомендацій в даному напрямку.

Місце дослідження - Центр освіти № 1406 для глухих і слабочуючих дітей.

Об'єктом дослідження є методика навчання інформатики.

Предмет дослідження - Процес навчання роботі в графічному редакторі Adobe Photoshop в шкільному курсі інформатики школярів з порушеннями слуху.

В ході написання дипломної роботи розробляються методичні рекомендації з навчання курсом Adobe Photoshop школярів з дефектом слуху - це і буде метою дослідження .

Завдання дослідження :

1) проаналізувати навчальні посібники, підручники, навчальні програми по розділу: В«технологія обробки графічної інформації В»абоВ« комп'ютерна графіка В»;

2) вивчити методику навчання технології створення і обробки графічної інформації;

3) проаналізувати особливості та закономірності розвитку пам'яті, мислення та уяви школярів старших класів з порушеннями слуху;

4) розробити методичні рекомендації з використання засобів інформаційних технологій при навчанні Adobe Photoshop школярів з порушеннями слуху;

5) Проаналізувати ступінь оволодіння графічним редактором Adobe Photoshop учнями старших класів з порушеннями слуху при навчанні, заснованому на використанні розроблених методичних рекомендацій.

Методи дослідження - аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з інформатики, проблеми дослідження, підручників і навчальних посібників з інформатики; узагальнення досвіду, отриманого в ході педагогічної практики; педагогічний експеримент з проблеми дослідження.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що використання результатів дослідження дозволить підвищити рівень якості оволодіння графічним редактором.

Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку літератури і додатків.

У першій главі аналізуються підручники з інформатики та ІКТ для старших школярів, щоб скласти уявлення про ступінь розробленості теми В«Adobe PhotoshopВ» в шкільному курсі інформатики. Також проводяться аналізи за нормативними документами, чи вистачає час, відведений на вивчення Adobe Photoshop на уроках з інформатиці. Розкриваються особливості розвитку пам'яті, мислення учнів з порушеннями слуху.

У другій розділі описані проблеми навчання курсом Adobe Photoshop учнів з порушеннями слуху, описані рекомендовані форми, методи і засоби навчання даного курсу і проведені експерименти по мірі засвоєння однією з тем по Adobe Photoshop.

В висновку сформульовані результати проведеного дослідження дипломної роботи.

Список літератури містить 22 найменувань.

В додатку 1 розміщена презентація теми В«Основи колірної корекціїВ» для проведення теоретичного заняття.

В додатку 2 розміщений роздатковий матеріал на тему В«Основи колірної корекціїВ» для проведення практичного заняття.


Г ЛАВА 1. Специфіка навчання курсу Adobe Photoshop школярів з порушеннями слуху

1.1 Аналіз концепцій навчання комп'ютерній графіці в шкільному курсі інформатики

У сучасному суспільстві робота з комп'ютерною графікою є невід'ємною частиною комп'ютерної грамотності будь-якої людини. Люди найрізноманітніших професій застосовують комп'ютерну графіку в своїй роботі: Серед них:

В· дослідники в різних наукових і прикладних областях;

В· художники;

В· конструктори;

В· фахівці з комп'ютерної верстки;...


Страница 1 из 8 | Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Поиск
Товары
загрузка...