Організація дозвіллєвої діяльності як фактор профілактики агресивності у старших дошкільнят » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Організація дозвіллєвої діяльності як фактор профілактики агресивності у старших дошкільнят

Реферат Організація дозвіллєвої діяльності як фактор профілактики агресивності у старших дошкільнят

Категория: Педагогика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГОУ ВПО

В«Забайкальський ДЕРЖАВНИЙ

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Н.Г. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО В»

(ЗабГГПУ)

СОЦІАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

ТЕМА

Організація дозвільної діяльності як фактор профілактики агресивності у старших дошкільнят

Чита - 2011р.


Введення

Однією з найбільш гострих проблем у вітчизняній психології та педагогіці є підвищена агресивність дітей. Збільшення чисельності дитячої злочинності та дітей, схильних до агресивних форм поведінки, висувають на перший план завдання вивчення соціально - педагогічних умов, що викликають ці небезпечні явища та організацію профілактики агресивності. Незважаючи на значну кількість досліджень у цій області, ключові питання, пов'язані з природою і витоками агресивності, залишаються відкритими.

Проблемі дитячої агресивності у вітчизняній психології та педагогіці приділялася увагу багатьма вітчизняними та зарубіжними авторами і знайшло відображення в психолого-педагогічних дослідницьких роботах Н.Д. Левітова, Т.Г.Румянцевой, К. Бютнер, Г. Паренс, А.А. Реана.

Проблема профілактики агресивної поведінки вже понад століття є предметом пильної уваги представників медичного, психологічного і педагогічного знання. У першій половині XX століття в нашій країні вона отримала відображення в працях JI.C. Виготського, Н.Е Веракса, А.Н. Веракса, В.С. Мухіної, Р.В. Овчарової та ін Пошуком шляхів і засобів подолання, попередження агресії дошкільнят займаються Г. Паренс, Н.П.Сазонова, М.В.Новікова та ін

В національної освітньої ініціативи В«Наша нова школаВ» сказано, що приходити в освітні установи разом з дітьми стане цікаво і дорослим. Освітні установи як центри дозвілля будуть відкриті в будні і недільні дні, при цьому свята, концерти, вистави, спортивні заходи стануть привабливим місцем сімейного відпочинку.

В сучасних дослідженнях (А.В. Антонова, А.В. Дарінскій, М.Б. Зацепіна, Т.С. Комарова, Л.М. Галігузова, А.Д. Жарков, В.М. Чижиков) дозвілля розглядається як складне соціальне явище, що включає відпочинок, розвага, свято, самоосвіта і творчість.

Аналіз практики роботи дошкільних установ також свідчить, що традиційно дозвілля розглядається вузько, тільки як розвага дитини; в дозвіллі переважають непродуктивні види дитячої діяльності. Разом з тим дозвілля дошкільника може включати і різноманітні продуктивні види діяльності (Малювання, конструювання, ручна праця і т.д.), які можуть бути ефективним засобом розвитку творчого потенціалу дитини.

Дослідження питань профілактики агресивності дітей дозволило виділити протиріччя між традиційним розумінням необхідності придушення агресивної поведінки у дітей як деструктивної форми поведінки і сучасними підходами до профілактики агресивності, що розуміється як сукупність педагогічних дій, спрямованих на научіння дитини способам конструктивної взаємодії.

Актуальність дозволу даного протиріччя зумовила проблему нашого дослідження, яка полягає в організації дозвіллєвої діяльності як чинника профілактики агресивності дітей старшого дошкільного віку.

Об'єктом нашого дослідження є профілактика агресивності старших дошкільників.

Предмет дослідження - організація дозвільної діяльності як фактор профілактики агресивності дітей дошкільного віку.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати, розробити та експериментально перевірити програму організації дозвільної діяльності дітей старшого дошкільного віку в ДОУ з метою профілактики агресивності.

Завдання:

1. розкрити сутність понять В«агресивністьВ», В«агресивність старших дошкільниківВ»;

2. виявити форми організації дозвіллєвої діяльності старших дошкільників у педагогічному процесі ДОУ;

3. підібрати діагностичний інструментарій для виявлення агресивності старших дошкільників;

4. розробити програму театрального гуртка, сприяючого профілактиці агресивності старших дошкільнят.

Гіпотеза дослідження - процес профілактики агресивності дітей дошкільного віку буде більш ефективним, якщо на основі діагностики агресивності дітей дошкільного віку буде розроблена і реалізована програма театрального гуртка, з метою профілактики їх агресивності.

Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань і докази гіпотези нами були використані наступні методи дослідження:

- теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, класифікація;

- емпіричні: спостереження, бесіда, анкетування, вивчення продуктів діяльності дітей, вивчення документації, експеримент, спеціальні методики.

Наше дослідження проводилося на базі МДОУ Центр розвитку дитини - Дитячий садок № 17 Першої категорії адміністрації міського округу, ЗАТЕ п. Гірський.

Практична значимість полягає в тому, що була розроблена і частково апробована програма театрального гуртка, сприяюча зниженню агресивності старших дошкільників.

Дослідження проводилися в три етапи з 2009 р. по 2011 р.:

1. Констатуючий етап (2009 м.) - виявлення рівня агресивності старших дошкільників.

2. Організаційно - практичний етап (2009 р. - 13.04.2011 р.) - розробка і реалізація програми театрального гуртка, сприяючого зниженню агресивності старших дошкільників.

3. Контрольно-підсумковий етап (з 14.04.2011 р. по 14.05.2011 р.) - підбиття підсумків та результатів дослідження.

Структура випускної кваліфікаційної роботи: складається з запровадження, двох глав, висновку, списку літератури і додатків.


Глава I. Теоретичні аспекти організації дозвіллєвої діяльності як чинника профілактики агресивності у старших дошкільнят

1.1 Агресивність старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

Сучасні дані психологічних, соціологічних, медичних досліджень показують, що в Росії збільшилося число людей, виявили в поведінці агресивні тенденції і прагнення. В першу чергу це пояснюється соціально-психологічним фоном життя, який і визначає вибір відповідного типу комунікативної взаємодії - агресивного, захисного. Зростання емоційно-психічної напруги серед дорослих призводить до поширення невротичних явищ серед дітей. Крім того, діти легко переймають зразки агресивної поведінки дорослих, демонструючи їх у дитячому садку. У зв'язку з цим для практичної педагогіки актуальне завдання - пошук найбільш ефективних шляхів виявлення, профілактики і подолання цього негативного факту.

Для того, щоб розглянути проблему агресивної поведінки у дошкільному віці, необхідно розглянути поняття В«АгресіяВ» і близькі її поняття - В«агресивністьВ» і В«агресивна діяВ».

Слово В«агресіяВ» походить від лат. В«AggressioВ», що означає В«нападВ». В«Словник з соціальної педагогіки В»Л.В. Мардахаева, пропонує таке визначення: В«агресіяВ» - Поведінка, пов'язана з нанесенням фізичної і моральної травми іншій людині або з погрозою такої; руйнівний вплив на групу.

На думку, Коджаспірова Г.М, Коджаспірова А.Ю. В«АгресіяВ» - це цілеспрямоване деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам співіснування людей у ​​суспільстві, причиняющая фізичну шкоду чи викликає негативні переживання, стан напруженості, страху, пригніченості [23, с.6]. Крисько В.Г. вважає, що В«агресіяВ» - індивідуальна чи колективна поведінку і дії, спрямовані на нанесення фізичного або психологічного шкоди, збитку іншим людям, або на їх знищення.

Таким чином, у всіх сучасних довідниках і енциклопедіях даються подібні визначення В«агресіяВ». Коджаспірова Г.М. дає більш повне і точне визначення, на яке в подальшому ми посилаємося, розглядаючи агресивність в дошкільному віці.

Близьким до поняття агресія, на думку Н.П.Сазонова є В«Агресивна діяВ» - це засіб досягнення якої - небудь мети, спосіб психічної розр...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок