Стратегія ефективної організації » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Менеджмент » Стратегія ефективної організації

Реферат Стратегія ефективної організації

Категория: Менеджмент

Bлaдіcлав Bіктopовіч Утeнін, консультант-практик в галузі менеджменту та підготовки організацій до сертифікації по ISO.

Стратегія - Це шлях; принципове напрямок для планування дій, які потрібно буде зробити, щоб домогтися бажаного результату. Вибір стратегії можна порівняти з вибором дороги, по якій ви плануєте їхати. Віддавши перевагу її, ви змушені їхати по ній, змінюючи лише смугу руху і швидкість. Зміна дороги можлива не завжди: тільки в особливих точках - перехрестях з іншими дорогами. Помилковий вибір дороги, що веде не в тому напрямку, неможливо виправити ніякими тактичними засобами: ні смугою, ні швидкістю руху.

Стратегія стоїть на контролі відповідності між вашими думками (ідея, бачення та місія) і поставленими конкретними цілями та планом подальших дій. Стратегія відповідає на питання В«Як отримати бажане?В». Причому не просто отримати, а отримати при обмежених ресурсах - мінімальних витратах грошей, часу і сил.

Стратегія вирішує безліч завдань, але фактично вона принципово описує всю подальшу діяльність компанії. Під стратегією розуміється опис того, як будуть досягатися цілі, вирішуватися існуючі та виникаючі проблеми і розподілятися необхідні для цього обмежені ресурси. На основі цього документа персонал компанії зможе приймати взаємопов'язані рішення, покликані забезпечити скоординоване і впорядковане досягнення цілей.

Всі плани, бюджети і процедури, які будуть готуватися в компанії після прийняття стратегії, повинні бути зроблені на основі документа В«Стратегія компаніїВ» або приведені у відповідність із ним. Стратегія дозволить вам сформувати стратегічний (довгостроковий) план, а також здійснювати середньо-та короткострокове планування в ключі єдиних стратегічних цілей. Виходячи з цього, ви зможете швидко оцінити відповідність дій, що вживаються персоналом компанії, поставленим цілям.

Характеристика документа В«Стратегія компаніїВ»:

Описує загальні вибрані напрямки розвитку компанії.

Описує принципові дії, які буде робити компанія для досягнення поставлених цілей.

Містить принципи і правила прийняття рішень.

Вказує період, на який орієнтована стратегія (наприклад, середньострокове планування на найближчі 3-5 років).

Середній обсяг документа - 1-3 сторінки. У великих компаніях стратегія може займати десятки сторінок.

Стратегія повинна відповідати на питання:

чого ми повинні досягти;

що ми повинні зробити для того, щоб цього досягти;

як конкретно ми збираємося досягати поставлених цілей;

що ми ні в якому разі не повинні робити?

Що потрібно врахувати при розробці стратегії:

Відповідність цілей стратегії стану зовнішнього і внутрішнього середовища - чи існують можливості реалізації стратегії, чи немає критичних обмежень.

Оцінку наявних ресурсів. Необхідно розподілити ресурси відповідно до стратегією, а також підвищити ефективність використовуваних ресурсів за рахунок їх перерозподілу.

Внесення змін в діючу організаційну структуру та діючу систему роботи. Передбачити зміни в компанії, без яких реалізація стратегії неможлива.

Можливість коректування стратегічного плану в тому випадку, якщо цього вимагатимуть знову виникли обставини.

Глобальний і внутрішні стратегії в компанії

Стратегії можуть бути пов'язані як із зовнішнім середовищем компанії - зовнішні стратегії, наприклад стратегія конкуренції, так і з внутрішньої - внутрішні стратегії, наприклад стратегія розвитку персоналу:

Зовнішня Середа - зовнішні стратегії (ринки, конкуренти, політична ситуація і т. п.)

Внутрішня Середа - внутрішні стратегії (продажу, персонал, фінанси і т. п.)

Своя стратегія може бути у кожного ключового процесу в компанії. Загальна стратегія компанії може складатися з В«подстратегійВ».

Приклад: Стратегія виживання в кризу

В даній ситуації загальна для компанії стратегія В«Вижити в кризуВ» буде складатися з подстратегій кожного з підрозділів компанії. У кожного з підрозділів буде власна стратегія. Якщо компанія невелика і підрозділи не виділені, подстратегій за функціональними напрямками можуть бути спрощені. Але їх наявність є обов'язковою умовою існування організації та її ефективної роботи.

Стратегія відділу продажів:

Підвищити ефективність роботи менеджерів на 10%.

Впровадити нову систему оплати праці в найближчі три місяці.

Сегментувати асортимент по маржинальному і валового доходу в найближчий місяць.

Впровадити технології управління продажами програму лояльності для ключових клієнтів в найближчі три місяці.

Оцінити можливість зниження дебіторської заборгованості.

Стратегія відділу маркетингу:

Відсіяти низькоефективні рекламні засоби.

Розробити пропозиції для залучення нових клієнтів.

Здійснювати регулярний аналіз ринку, пошук нового асортименту.

Проаналізувати дії конкурентів, оцінити можливість зайняти нішу конкурентів.

Стратегія відділу персоналу:

Провести оцінку персоналу, впровадити нову систему оплати праці в найближчі три місяці.

Перерозподілити функціональні завдань, збільшити ефективність роботи персоналу, провести навчання за темами В«Управління часомВ», В«Навички плануванняВ» в найближчий місяць.

Оцінити ризики, пов'язані з персоналом, провести моніторинг поточної ситуації (Настроїв) в офісі.

Розробка стратегії - завдання керівництва компанії. В залежності від деталізації на розробку стратегії йде 3-6 тижнів.

Ефективність стратегії ви будете оцінювати в процесі роботи. Стратегія - інструмент довгостроковий, тому результат не варто оцінювати щодня. Періодами оцінки може бути, наприклад, підведення підсумків і аналіз після закінчення кварталу або півріччя. Звертайте увагу на тенденції - важливо, щоб вони відповідали реалізованої стратегії.

Можуть з'явитися нові непередбачені обставини, які не вкладаються в початкову концепцію стратегії. Вони можуть відкрити нові перспективи розвитку або, навпаки, змусити відмовитися від передбачуваного плану дій. У цьому випадку первісна стратегія стає нездійсненною і вимагається внесення змін.

В ході формулювання стратегії не можна передбачити всі можливості, які відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Майбутнє не завжди розвивається у відповідності з нашими прогнозами. Тому часто доводиться користуватися узагальненою, неповною і неточною інформацією. Як тільки в процесі пошуку відкриваються конкретні альтернативи, з'являється і більш точна інформація, яка може поставити під сумнів обгрунтованість первісного стратегічного вибору.

В цьому випадку необхідно зупинитися і провести ретельний аналіз виявлених факторів. Якщо поява таких факторів було передбачено на етапі підготовки стратегії, просто внесіть відповідні зміни в план дій. Якщо ж виявлені чинники не були передбачені і вони є критичними для подальшого розвитку компанії, тобто не дозволяють досягти результату в заплановані терміни із запланованими ресурсами - вам доведеться переглянути свою стратегію.

Причини невдач проектів реорганізації компаній

Неточна формулювання проблеми, яка потребує вирішення.

Обрано невідповідна методика введення змін.

Неправильно розставлені пріоритети; сприйняття дій, необхідних для введення зміни, в якості самої зміни.

Недооцінка ролі упереджень відносно вводяться змін, а також зусиль, необхідних для викорінення цих упереджень.

Співробітники, які втілюють проект в життя, недостатньо інформовані про всі його аспектах.

Введення змін ізольовано в окремо взятій області замість того, щоб переглянути роботу компанії в цілому.

Недооцінка ролі людського фактора в процесі введення змін.

Ознаки нечітко сформульованої проблеми

...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок