Метод послідовних порівнянь » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Метод послідовних порівнянь

Реферат Метод послідовних порівнянь

Федеральне агентство з рибальству

Федеральне державне освітня установа

Вищої професійної освіти

Мурманський державний технічний університет

Кафедра обчислювальної математики та програмного забезпечення ЕОМ


Розрахунково-графічне завдання

з дисципліни

Теорія прийняття рішень

Тема:

Метод послідовних порівнянь

Виконав: студент ВТФ, групи П-561

Воронкова О.В.

Перевірив: Зав. кафедри ВМ та ПЗ ЕОМ

Середа В.І.

Мурманськ 2010


Зміст

1. Мета роботи

2. Теоретичні відомості

2.1 Експертні методи в дослідженні систем управління

2.2 Метод послідовних порівнянь

2.3 Проблеми, для вирішення яких залучаються методи експертних оцінок

3. Опис інтерфейсу розробленого програмного продукту

4. Лістинг

4.1 Клас В«CombinationGeneratorВ»

4.2 Клас В«ConditionPanelВ»

4.3 Клас В«MainFrameВ»

Висновки

Список використаної літератури

Список використаних програмних засобів

Додаток


1. Мета роботи

Програмно реалізувати інтерактивний метод послідовних порівнянь


2.Теоретичні відомості 2.1 Експертні методи в дослідженні систем управління

Експертні методи спочатку використовувалися в основному в галузі науки і техніки, а потім почали широко застосовуватися в управлінні та економіці. Сутність цих методів як при вирішенні задач ІСУ, так і при використанні їх в практиці узагальненого думки (судження) фахівців-експертів з питань, що розглядаються. Це узагальнена думка виходить в результаті усереднення різними способами думок фахівців-експертів.

Методи експертних оцінок - це наукові методи аналізу складних проблем. Експерти проводять інтуїтивно-логічний аналіз проблеми з кількісною оцінкою суджень, з формальної обробкою результатів. Їх узагальнена думка, отримане в результаті обробки індивідуальних оцінок, приймається як рішення проблеми.

Ці методи передбачають організацію спеціальної процедури отримання інформації, коли фахівці в області розв'язуваної проблеми (експерти) використовують кількісні методи, як при організації процедури експертної оцінки, так і при обробці її результатів.

Досліджувані або оцінювані за допомогою методів експертних оцінок об'єкти або явища розрізняються на основі ознак, характеристик, параметрів, показників. Як правило, кожен показник відбиває деяке властивість, характеристику об'єкта.

У загальному випадку ця властивість може бути виміряна, відображує декількома способами. У теж час, який би із способів ми не обрали, повинні зберігатися незмінними деякі співвідношення значень показників для різних об'єктів.

З кожним показником зв'язується з одного боку деяка характеристика, що залишається постійною при будь-яких допустимих способах його вимірювання. А з іншого боку безліч перетворень переходу від допустимого способу вимірювання даного показника до іншого.

Якщо два показники мають співпадаючі безлічі допустимих перетворень, то говорять, що показники мають шкалу одного типу.

Якщо допустимо перетворення: множення на позитивну константу, то відповідна шкала називається "шкалою відносинВ».

Якщо до цього перетворенню можна доповнити наступне перетворення: додати константу, така шкала називається "шкалою інтервалівВ».

Показники, що мають шкалу не менш досконалу, сем шкала інтервалів, називаються кількісними. Можуть зустрітися показники з т.зв. номінальною шкалою. У цьому випадку встановлюються тільки тотожності або відмінності. Показники з порядковими шкалами прийнято називати якісними.

При класифікації за ознакою оцінки переваг при прийнятті рішень в даний час найбільш поширені метод рангів, метод безпосереднього оцінювання, метод зіставлень. Він включає в себе дві різновиди: парного порівняння та послідовного порівняння.

2.2 Метод послідовних порівнянь

Загальним недоліком показників, одержуваних на основі підсумовування балів, є те, що недолік якості по одному з них можна компенсувати за рахунок інших, отримуючи один і той же результат при різної значимості факторів. Тому для підвищення надійності оцінок, значення має виявлення зв'язків та встановлення залежностей між усіма значущими факторами. Встановлення таких залежностей можливо методом послідовних порівнянь (У. Черчмен, Р. Акофа).

Процедура полягає в наступному. Експертові надається перелік факторів (критеріїв, альтернатив, результатів), які необхідно оцінити за їх відносної важливості і він виробляє ранжування. Найбільш важливого чинника приписується оцінка (вага) = 1, а іншим оцінки () між 0 і 1 в порядку відносної важливості.

Потім експерт встановлює, є фактор з оцінкою 1 більш важливим, ніж комбінація інших факторів.

В· Якщо так, то він збільшує оцінку, щоб вона була більшою, ніж сума всіх інших, тобто

В· Якщо ні, то він коригує оцінку (якщо необхідно), щоб вона була меншою від суми всіх інших, тобто

Далі визначається, чи є другий фактор з оцінкою більш важливим, ніж всі інші. І так далі до фактора.

Таким чином, процедура полягає в систематичній перевірці оцінок на базі їх послідовного порівняння.

Загальна процедура методу наступна:

1. Упорядкувати результати відповідно до їх значимості (відносної важливістю) з точки зору експерта.

Нехай представляє найбільш важливий результат, - наступний за ступенем важливості і т. д., а - найменш важливий.

2. Приписати вага 1,00 результату (тобто = 1,00) та інші ваги всім іншим результатам.

3. Порівняти

з + + ... +:

В· якщо переважніше, треба змінити (в разі необхідності) значення так, щоб> + + ... + . При цій коригуванню, так само як і при всіх інших, слід прагнути до того, щоб ваги набору (, і т.д.) залишилися без змін. Далі слід перейти до кроку 4.

В· якщо = + + ... +, то змінити (в разі необхідності) значення, так щоб виконувалася рівність = + + ... + і потім перейти до кроку 4

В· якщо результат менше привабливий, ніж + + ... +, То змінити значення так, щоб виконувалася нерівність <+ + ... +. Далі порівняти з + + ... + І повторювати до тих пір, поки буде або переважніше, або рівноцінний усім іншим результатам.

4. Порівняти з + ... + І виконати весь крок 3.

5. Продовжити крок 4 до тих пір, поки не буде виконано порівняння з +.

6. Перетворити кожне отримане значення в нормоване ', розділивши відповідні ваги на. У підсумку 'повинна бути дорівнює 1,00.

Якщо число результатів більше семи, метод стає громіздким. У цьому випадку застосовується процедура розбиття на підмножини, до кожному з яких застосовується ця процедура.

експертний послідовний інтерактивний порівняння

2.3 Проблеми, для вирішення яких залучаються методи експертних оцінок

Експертні методи спочатку використовувалися в основному в області науки і техніки, а потім почали широко застосовуватися в управлінні та економіці. Сутність цих методів як при вирішенні завдань ІСУ, так і при використанні їх в практиці узагальненого думки (судження) фахівців-експертів з розглядуваних питань. Це узагальнена думка виходить в результаті усереднення різними способами думок фахівців-експертів.

Це наукові методи аналізу складних проблем. Експерти проводять інтуїтивно-логічний аналіз проблеми з кількісною оцінкою суджень, з формальної обробкою результатів. Їх узагальнена думка, отримане в результаті обробки індивідуальних оцінок, приймається як рішення проблеми.

Проблеми, для вирішення яких доводиться застосовувати методи експертних оцінок, часто ділять на два класи, кожен з яких певним ч...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок