Статистичний аналіз фінансового стану комерційного банку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистичний аналіз фінансового стану комерційного банку

Реферат Статистичний аналіз фінансового стану комерційного банку

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Філія в м. Тулі


Курсова робота

з дисципліни В«Фінансова статистикаВ»

на тему

В«Статистичний аналіз фінансового стану комерційного банку В»


Виконавець:

Факультет: фінансово-кредитний

Спеціальність: фінанси і кредит

Група: денна

№ особової справи:

Керівник:

Тула-2009 р.


Зміст

Введення

1. Теоретична частина

1.1 Комерційні банки. Банківська статистика

1.2 Показники фінансового стану комерційного банку

1.3 Статистичні методи аналізу фінансового стану комерційного банку

2. Розрахункова частина

3. Аналітична частина

3.1 Постановка завдання

3.2 Методика вирішення задачі.

3.3 Технологія виконання комп'ютерних розрахунків.

3.4 Аналіз результатів статистичних комп'ютерних розрахунків.

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Фінансовий стан комерційного банку являє собою узагальнюючу, комплексну характеристику. Параметри цього стану не є постійною величиною, а безперервно міняються. Статистичний аналіз фінансового стану є одним з основних умов забезпечення якості та ефективності прийнятих управлінських рішень. Надійна робота банку залежить від його здатності в будь-який момент часу і в повному обсязі виконувати вимоги по своїх зобов'язаннями, тобто банк повинен в будь-який момент швидко здійснювати платежі по дорученнями клієнтів і відповідати за своїми зобов'язаннями в разі виникнення кризової ситуації в банку або на фінансовому ринку [1].

У цій роботі розглядається фінансовий стан комерційного банку, описується характеризує його система статистичних показників, що служить для одержання даних про роботу банку, відповідності його діяльності законодавству та нормативам ЦБ. Докладно розглянуті методи, застосовувані для статистичного аналізу.

При висвітленні теми використані відомості по Російському сільськогосподарському банку з сайту ЦБ РФ, дані статистичних збірників. Наведені статистичні дані проілюстровані графіками, прокоментовані, по них зроблені висновки.

Так як розраховуються показники ліквідності і платоспроможності являють собою співвідношення між частинами банківського балансу, то в курсовій роботі розглянуто метод аналізу за допомогою узагальнюючих показників.

У розрахунковій частині роботи виконані завдання за наступними темами:

Завдання № 1 - дослідження структури сукупності;

Завдання № 2 - виявлення наявності зв'язку між ознаками, встановлення напрямку зв'язку та вимір її тісноти;

Завдання № 3 - застосування вибіркового методу у фінансово-економічних задачах;

Завдання № 4 - використання методу аналізу за допомогою узагальнюючих статистичних показників в фінансово-економічних задачах.

В аналітичній частині досліджена динаміка прибутку за 2001-2006 роки. В якості статистичного матеріалу для проведення дослідження використані дані Російського Сільськогосподарського банку, опубліковані на сайті ЦБ РФ. Розрахунки в аналітичної частини курсової роботи виконані із застосуванням засобів комп'ютерної техніки за допомогою пакета прикладних програм MS Excel.


1. Теоретична частина 1.1 Комерційні банки. Банківська статистика

статистичний аналіз комерційний банк

Банківська статистика - це галузь фінансової статистики, предметом вивчення якої є банківська система в цілому, а також кредитні організації, їх клієнтура, операції банків, фінансовий стан і результати діяльності кредитних організацій [2].

Основним завданнями банківської статистики є одержання інформації для характеристики виконуваних банківською системою функцій, оцінки та прогнозування результатів діяльності кредитних організацій, оцінки впливу банківської діяльності на ринкові відносини. Статистичним аналізом отриманої інформації займаються як самі банки, так і інші кредитні установи, реальні і потенційні клієнти, фізичні та юридичні особи. Ця інформація потрібна широкому колу користувачів при прийнятті економічних рішень, тому вона повинна бути достовірною, повною та оперативною.

Комерційний банк - це кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у вклади грошових коштів юридичних і фізичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Крім перерахованих операцій банк може виконувати будь-які інші операції відповідно до чинного законодавством. Їх вибір визначається засновниками та акціонерами. Комерційний банк, як і будь-яка комерційна організація, створюється і функціонує заради отримання його власниками (пайовиками, акціонерами) максимального прибутку на вкладений в нього капітал. Комерційний банк зобов'язаний отримати ліцензію та зареєструватися як банку в ЦБ РФ.

Банківська система є вкрай важливою частиною інфраструктури. Добробут як країни в цілому, так і регіону безпосередньо залежить від ступеня розвитку банківської системи та широти спектру надаваних нею небанківським інституційним одиницям, фізичним особам, державним органам та іншим суб'єктам фінансових послуг. Комерційні банки в Росії почали створюватися на початку 1990-х рр.., І до початку 1995 р. їх було більше 2500, переважно дрібних. Після 1998 року йшло скорочення числа кредитних організацій: у 2001 - 2018 банків і 41 небанківська кредитна організація [3]; на 1 липня 2008 - 1258 комерційних банків і 54 небанківських кредитних організації [4]. Тульська область не стала винятком: 2001 - 12 кредитних організацій і 2004-2006 - 6 кредитних організацій [5]. Однак, незважаючи на економічну кризу, В«... спостерігаються позитивні тенденції. За прогнозами фахівців, у найближчі роки система кредитних організацій регіону повинна суттєво зрости В»[6].

Відповідно до законодавством керування всіма кредитними організаціями країни здійснює ЦБ РФ, який займається видачею ліцензій, встановленням обов'язкових для кредитних організацій правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності, обов'язкових економічних нормативів діяльності банків. Одним з основних завдань ЦБ є розвиток і зміцнення банківської системи.

Для здійснення своїх функцій ЦБ РФ має право запитувати та одержувати в кредитних організацій необхідну інформацію про їхню діяльність. Отже, основним джерелом інформації для банківської статистики є звітність кредитних організацій. ЦБ РФ аналізує її, контролює відповідність діяльності банку нормам законодавства і виконання ним обов'язкових нормативів, вживає заходів до разі їх невиконання, і потім публікує зведену статистичну та аналітичну інформацію про банківську систему Російської Федерації. Поступила від кредитних організацій інформація по конкретним операціям не підлягає розголошенню без згоди відповідної юридичної особи, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.

У разі невиконання вимог федеральних законів і нормативів, встановлених ЦБ РФ, банк можуть оштрафувати або відкликати його ліцензію. В основному скорочення числа банків з 1998 по 2008 відбувалося по причині відкликання ліцензії.

Головною частиною фінансової звітності банку є банківський баланс - джерело конкретної інформації про наявність коштів і платоспроможності клієнтів, кредитних ресурсах та їх розміщення, а також про надійності і стійкості самого банку [7]. Це основний офіційний документ, комплексно характеризує діяльність банку, і джерело, що синтезує інформацію для проведе...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок