Статистика оборотних фондів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистика оборотних фондів

Реферат Статистика оборотних фондів

Введення

Тема теоретичної частини курсової роботи В«Статистичне вивчення оборотних фондівВ». Одне з головних призначень оборотних коштів - забезпечення ними виробничого процесу. Недостатність в забезпеченості оборотними фондами (засобами), як показує практика, є причиною втрат виробничого потенціалу в Загалом, укладеного не тільки в матеріальних, а й в основних фондах і трудових ресурсах. Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною передумовою для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки. Тому розгляд даної теми в рамках курсової роботи можна вважати актуальним.

Серед питань, що розкривають дану тему, необхідно виділити наступні:

Г? Показники наявності та використання оборотних фондів;

Г? Визначення потреби в оборотних фондах.

У розрахунковій частини курсового проекту будуть вирішені наступні завдання:

В· Дослідження структури сукупності організацій за ознакою середньорічна вартість матеріальних оборотних фондів;

Г? Виявлення наявності кореляційного зв'язку між ознаками середньорічна вартість матеріальних оборотних фондів і випуск продукції, встановлення напрямки зв'язку та вимір її тісноти;

Г? Застосування вибіркового методу у фінансово-економічних задачах;

Г? Використання статистики оборотних фондів у фінансово-економічних задачах.

В аналітичній частині курсової роботи буде проведений аналіз оборотних коштів ВАТ В«Часовий завод В». Для автоматизованого статистичного аналізу даних використовувався пакет MS Excel.


Показники наявності та використання оборотних фондів

Від основних фондів слід відрізняти обігові фонди, що включають такі предмети праці, як сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, тара і т.д. Оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі, речовинно входять у продукт і повністю переносять на нього свою вартість.

<p> Сукупність основних виробничих фондів і оборотних виробничих фондів підприємств утворює їх виробничі фонди.

Наявність оборотних фондів, наявних у розпорядженні того чи іншого підприємства, може бути розраховане як станом на певну дату, так і в середньому за минулий звітний період.

Наявність оборотних фондів станом на звітну дату визначається безпосередньо за даними бухгалтерського балансу або більш детально - за даними синтетичного й аналітичного обліку.

В цілях оперативного управління на підприємстві необхідно знати середній залишок оборотних фондів за даний місяць. Обчислюється він як полусумма залишків на початок і кінець цього місяця за формулою:

Коли виникає необхідність визначити середні залишки оборотних фондів за період часу, що включає декілька рівних за тривалістю відрізків (наприклад, за даними за рік про залишки на початок і кінець кожного кварталу), то використовується формула середньої хронологічної:


де () - число проміжків часу.

Зміна залишків оборотних фондів відбувається внаслідок того, що наявні на початку виробничого циклу запаси споживаються в процесі виробництва, а їх відновлення, необхідне для забезпечення безперервного виробничого процесу, відбувається за рахунок фінансових ресурсів, утворюються в результаті реалізації продукції.

На початку циклу обороту оборотних фондів відбувається споживання із уже наявного запасу, а в кінці - відшкодування (відновлення запасу), оплачуваної з виручки від реалізації.

Схематично це можна зобразити так:

де МЗ - запас матеріалів;

МП - споживання матеріалів у виробництві;

ПР - процес виробництва;

ВР - виручка від реалізації.

Для характеристики швидкості обороту оборотних коштів (числа оборотів) застосовується коефіцієнт оборотності оборотних фондів , який обчислюється, як відношення вартості реалізованої продукції за даний період на середній залишок оборотних фондів за той же період:

Звідси легко визначається і показник середньої тривалості обороту в днях :


де Д - тривалість (кількість календарних днів) періоду, за який визначаються показники.

Підставляючи в формулу вираз для, маємо:

Приклад 1. Нехай виручка від реалізації склала за рік 4 млн. руб., а середній залишок оборотних фондів - 500 тис. руб., то:

• коефіцієнт оборотності оборотних фондів:

До про = 4000: 500 = 8 разів;

• тривалість одного обороту, днів:

У про = 360: 8 = 45;

або

У про = 360-500:4000 = 45.

Коефіцієнт закріплення оборотних фондів - величина обернено пропорційна коефіцієнту оборотності:

Він характеризує суму середнього залишку оборотних фондів, припадає на один карбованець виручки від реалізації.

У прикладі

До закр = 1:8 = 0,125 руб./руб.,

тобто на один карбованець реалізованої продукції в середньому за розглянутий період припадало 12,5 коп. вартості запасів оборотних фондів.

Коефіцієнт оборотності за економічним змістом еквівалентний показником фондовіддачі основних виробничих фондів, коефіцієнт закріплення основних фондів - показником фондомісткості.

Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва і по речовинним складом являють собою предмети праці, а також знаряддя праці, враховуються в складі малоцінних та швидкозношуваних предметів.

В· Оборотні фонди сфери матеріального виробництва - виробничі запаси товарно-матеріальних цінностей, що становлять основну їх частину, а також незавершене виробництво та незавершене будівництво. Склад оборотних фондів багато в чому визначається особливостями тих чи інших галузей економіки. Так, у промисловості до складу оборотних фондів включають такі їх види: сировина, основні матеріали і покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали; паливо і пальне; тару і тарні матеріали; запасні частини для ремонту; інструменти, господарський інвентар; незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення; незавершене промислове виробництво; запаси і незавершене виробництво підсобного сільського господарства.

В· Оборотні фонди невиробничої сфери - запаси матеріальних цінностей, необхідних для поточного споживання в організаціях невиробничого характеру, для забезпечення їх нормальної роботи (наприклад, запаси продуктів в лікарнях і дитячих установах, матеріальні запаси наукових установ і т.д.).

Результатом прискорення оборотності оборотних фондів є відносне вивільнення з обороту матеріальних засобів.

Суму коштів, що вивільняються з обороту внаслідок прискорення оборотності оборотних фондів (М висв ), на практиці часто визначають не по зміні коефіцієнта закріплення, а як різниця умовного значення середнього залишку оборотних фондів, необхідного для отримання фактичного обсягу виручки від реалізації за планової (базисної) швидкості їх обороту в днях і фактичного середнього залишку оборотних фондів, тобто за формулою:

.

оборотний фонд матеріальний кореляційний

Прискорення оборотності оборотних фондів є важливим чинником підвищення ефективності виробництва.

Визначення потреби в оборотних фондах

Ефективне використання оборотних фондів багато в чому залежить від правильного визначення потреби в оборотних фондах. Для підприємства важливо визначити оптимальну потребу в оборотних фондах, що дозволить з мінімальними витратами отримати прибуток, заплановану при даному обсязі виробництва. Для цього можна використовувати три методи : аналітичний, коефіцієнтний і метод прямого рахунку.

Г? Аналітичний метод передбачає визначення потреби в оборотних ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок