Статистика процесу використання товарів населенням » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистика процесу використання товарів населенням

Реферат Статистика процесу використання товарів населенням

Завдання на курсову роботу

Статистична оцінка споживання населенням товарів і послуг

Вихідні дані : дані вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств, що відображають відомості про витрати на споживання населенням товарів і послуг за 2002-2010 рр..

Перелік підлягають розробці питань:

а) вивчити літературу по темі;

б) провести статистичний аналіз динаміки споживчих витрат;

в) провести статистичний аналіз сезонності прояву процесу споживання;

г) проаналізувати структуру розглянутого процесу (на основі відносно показника структури, координації, інтенсивності), порівняти з іншим регіоном (містом, країною) на основі відносного показника порівняння;

д) провести варіаційний аналіз процесу на основі абсолютних і відносних показників варіації, різних видів дисперсій;

е) виявити взаємозв'язку між доходами і споживчими витратами на основі кореляційно-регресійного аналізу.

Перелік графічного матеріалу:

Лінійні, стовпчикові, кругові діаграми, що характеризують динаміку споживання.

Дата видачі завдання "___" __________________ 2011 м.

Руководитель____________________________________

Виконавець студент групи Е302П Д.А. Саяпова

Термін захисту роботи В«___В» __________________2011 м.


АНОТАЦІЯ

Об'єкт дослідження: споживання населенням товарів і послуг.

Мета курсової роботи: статистична оцінка споживання населенням товарів і послуг.

Вивчена література по темі. Проведено статистичний аналіз динаміки споживчих витрат. Проаналізовано структуру розглянутого процесу, проведено порівняння з іншими регіонами на основі відносного показника порівняння. Проведено варіаційний аналіз процесу на основі абсолютних і відносних показників варіації, різних видів дисперсій. Виявлено взаємозв'язок між доходами і споживчими витратами на основі кореляційно-регресійного аналізу.

Пояснювальна записка: 31 стор, малюнків 6, таблиць 12, бібліограф 8.


ЗМІСТ

Введення

1. Теоретичні основи споживання населенням товарів і послуг

1.1. Вивчення споживання на базі вибірки бюджетів домашніх господарств

1.2.Дінаміка споживання населення і споживчих цін

2. Аналіз рівня і структури споживання населенням товарів і послуг

2.1. Аналіз загального рівня споживання населенням товарів і послуг

2.2. Аналіз структури споживчих витрат

2.3. Вивчення міжрегіональної варіації споживчих витрат

2.4. Аналіз впливу доходів населення на споживчі витрати

2.5. Методи виявлення тренда

Висновок

Література


Введення

Соціальна статистика являє собою одне з найважливіших додатків статистичних методів, які досліджують кількісну характеристику структури суспільства, життя і діяльності людей, дозволяє виявити і виміряти основні закономірності розподілі благ між соціальними групами.

Споживання є заключною стадією відтворювального процесу, що зводиться до використанню виробленого продукту для задоволення певних потреб. Виробництво та споживання активно впливають один на одного. Призначення виробництва - служити споживанню. Рівень споживання, його динаміка і структура складають найважливіші елементи в житті людини.

Основні завдання статистики споживання населення як найважливішої складової рівня його життя пов'язані з розробкою системи показників споживання, натуральних і вартісних, індивідуальних, сімейних та зведених споживчих бюджетів та споживчої корзини, дослідженням структури споживчих витрат, еластичності і диференціації споживання, динаміки споживання населення і споживчих цін, купівельної спроможності грошей.

Метою курсової роботи є проведення статистичного аналізу споживання населенням товарів і послуг.

Необхідно вирішити наступні завдання:

1. вивчити літературу по темі курсової роботи;

2. проаналізувати поточний стан споживання населенням товарів і послуг;

3. зробити прогноз про Надалі зміні рівня споживання.

В якості дослідницького інструментарію використовувалися статистичні методи кореляційного, регресійного, аналізу часових рядів та прогнозування, табличні і графічні методи представлення результатів дослідження.

Для обробки даних використовувався прикладна програма В«Microsoft ExcelВ».

Інформаційну базу дослідження складають дані статистичного збірника В«Доходи, витрати, споживання і соціальна диференціація населення республіки Башкортостан В»і бюлетеня В«Окремі показники соціально-економічного становища суб'єктів РФВ»


1. Теоретичні основи споживання населенням товарів і послуг

бюджет споживча ціна дохід

1.1. Вивчення споживання на базі вибірки бюджетів домашніх господарств

На рівні домашніх господарств споживання вивчається на основі вибіркового обстеження їхніх бюджетів. Програмою обстеження передбачений збір інформації, що характеризує не тільки доходи, але і витрати населення. Витрати домогосподарств включають витрати на споживання і витрати, не пов'язані із споживанням. До останніх відносяться податки, відрахування на пенсії та соціальне страхування, і інші страхові внески, грошові перекази, подарунки.

Споживчі витрати охоплюють всі поточні витрати на товари і послуги незалежно від того, повністю або частково вони були оплачені протягом обстежуваного періоду і призначалися Чи вони для споживання усередині домашнього господарства. Споживчі витрати складаються з витрат на купівлю продуктів харчування (в тому числі витрати на харчування поза домом), алкогольних напоїв, непродовольчих товарів і витрат на оплату послуг. У їх складі не враховуються покупка ювелірних виробів, оплата матеріалів та робіт з будівництва та капітального ремонту житлових або підсобних приміщень. Безкоштовні послуги з освіти, медичні та інші послуги в споживчі витрати не включаються В».

Споживання продуктів харчування враховується в натуральних одиницях і за вартістю. Натуральні показники обчислюються в середньому на душу населення або в середньому на споживчу одиницю.

До вартісним показникам відносяться вартість харчування в домашніх господарствах, яка складається з грошових витрат на купівлю продуктів, призначених для особистого споживання всередині домашнього господарства, витрат на харчування поза домом і вартість натуральних надходжень продуктів харчування.

Крім того, використовуються структурні показники, що відображають частку витрат на харчування в споживчих витратах, структуру витрат за видами продуктів харчування, і показники, характеризують якість харчування: його калорійність і вміст білків, жирів і вуглеводів в спожитих продуктах.

Важливим показником є рівень індивідуального споживання як середній розмір споживання на душу населення. Він розраховується як відносини річного обсягу спожитих товарів за видами до середньої річної чисельності населення як в цілому, так і по окремим його соціальним групам, групам по доходу, віку, характеру занять, іншими ознаками (статтю, природно-кліматичних і соціальних умов).

Крім споживання товарів і послуг на душу населення застосовується розрахунок і на умовну споживчу одиницю, або на еквівалентного споживача. В якості такої визнано споживання дорослого чоловіка, зайнятого механізованою працею. По відношенню до нього розроблена шкала перекладних коефіцієнтів споживання продовольчих і непродовольчих товарів.

Вивчення споживання непродовольчих товарів по програмі вибірки бюджетів домашніх господарств здійснюється за такими видами: витрати на одяг, білизна, взуття, тканини, меблі і предмети домашнього вжитку, товари культурно-побутового призначення, транспортні засоби, гігієнічні, парфумерні та фармацевтичні зас...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок