Просторічні, розмовні слова і жаргорнізми (на матеріалі статей газети Известия) » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языковедение » Просторічні, розмовні слова і жаргорнізми (на матеріалі статей газети Известия)

Реферат Просторічні, розмовні слова і жаргорнізми (на матеріалі статей газети Известия)

Категория: Языковедение

Зміст

2

1. Взаємозв'язок літературної мови та розмовної мови ......................... 5

1.1 Особливості розмовної мови ........................................... ................ 10

1.2 Письмово-літературна мова та її відмінності від розмовної мови 15

2. Способи збільшення експресивності публіцистичного тексту в сучасних 20

2. 1 Стилістично забарвлені слова як один з методів збільшення експресивності 24

2.2 Відмінності просторічних і розмовних слів ..................................... 30

2.3 Жаргонні слова як елемент розмовного пласта російської мови 30

3. Стилістика публіцистичного тексту газети В«ИзвестияВ» ..................... 37

45

Бібліографічний список ............................................. ............................. 47


Введення

Російський національний мова, що є об'єктом вивчення науки про мову, складається з декількох різновидів. Базисним елементом мови як єдиної знакової системи спілкування і передачі інформації є російська літературна мова, який вважається вищою зразковою формою національної мови. Цей тип мови складався поступово, він і зараз знаходиться в стані постійного розвитку. На нього впливають письменники, поети та інші майстри слова, створюючи нові літературні норми. Саме цей тип мови вивчається і пропагується в школах, засобах масової інформації. Однак хочеться підкреслити, що ЗМІ далеко не завжди точно слідують правилам і нормам літературної мови, саме в засобах масової комунікації зустрічаються різноманітні помилки, які в результаті значного розміру охоплюваній аудиторії закріплюються в масовій свідомості.

Всі описані вище процеси є наслідком розвитку цивілізації на сучасному етапі. В умовах постіндустріального суспільства (його також називають інформаційним ) роль інформації постійно зростає. Необхідно відзначити, що значна частка в інформаційному потоці належить друкованим виданням: газетам, журналам і т.п. З метою виділення найбільш важливого матеріалу із загальної маси, представникам ЗМІ доводиться вдаватися до різних прийомів експресії. А це досягається найчастіше шляхом порушення стилістичної одноманітності тексту або ж використання розмовних слів, просторіччі, жаргонізмів і сленгових понять. Необхідно дати основні визначення тих понять, з якими ми будемо стикатися в пропонованій роботі. Отже, будь-яка стаття в газеті являє собою авторський текст, який відображає авторську позицію на то подія, про яку йде мова. Подібного роду матеріалами властива деяка оцінність, стилістична забарвлення слів. У складі оцінної лексики публіцистичних текстів головну роль грає е. кспрессія . До неї відносяться слова, що підсилюють виразність писемної мови. Вчені відзначають значна кількість прикладів, коли одне нейтральне слово має кілька експресивних синонімів, що розрізняються за ступенем емоційної напруги. Необхідно відзначити, що значна частина лексики стилістично нейтральна, тобто може вживатися в будь-яких видах усній і письмової мови, не надаючи їй ніяких стилістичних відтінків. Однак при вживанні слів не можна не враховувати їх приналежність до того чи іншого стилю мови. У сучасній російській мові виділяються книжковий і розмовний типи. Книжковий тип включає в себе науковий, публіцистичний, офіційно-діловий. Носіями публіцистичного типу є газети та інші друковані періодичні видання.

Предметом даного дослідження є просторічні і розмовні слова. Особливість розмовних слів полягає в тому, що ці слова властиві повсякденній, розмовної мови, характеризують повсякденне явище. В дипломі досліджуються також основні характеристики просторічних слів. Просторіччя - це слово властиво літературної міської розмовної мови, використовується в літературній мові як стилістичне засіб для додання мови специфічного відтінку. Підкреслимо, що тенденція проникнення в літературну мову просторічних і розмовних слів мала місце завжди. Але в останні роки цей процес стає більш інтенсивним. Крім просторечий і розмовних слів, в літературну мову, особливо в публіцистичний стиль проникають жаргони, як найбільш експресивні і стилістично яскраво забарвлені представники розмовного жанру. Жаргон - це мова якої-небудь соціальної або професійної групи, містить велику кількість специфічних, властивих цій групі слів і виразів.

Тема пропонованої роботи - В«Просторічні і розмовні слова та їх роль в газеті 'Известия'В». Вибір даної тематики обумовлений, перш за все, значимістю об'єкта дослідження на сучасному етапі розвитку нашої країни. Хочеться підкреслити, що В«ИзвестияВ» є загальнонаціональної газетою в Росії. Газета видається з 1917 року. Кожен номер "Известий" відповідає рівню і всім критеріям якісного видання, таким як: інформованість, достовірність, об'єктивність, показність думок, незалежність суджень.

Актуальність розглянутої теми обумовлена ​​наступними обставинами. Інформаційно-аналітична частину газети присвячена в основному політиці та економіці, внаслідок чого представляє особливий інтерес не тільки для простих читачів, але й для політологів, суспільствознавців, економістів. Видання оперативно висвітлює всі відбуваються в світі події, дає їм зважену, професійну оцінку. На сьогоднішній день "Известия" - загальноросійська газета, яка найбільш повно охоплює весь спектр, подій, що відбуваються, як у житті Росії, так і зарубіжжя.

Метою даної роботи є розгляд сутності просторічних і розмовних слів, а також з'ясування їх ролі в газеті В«ИзвестияВ». Досягнення поставленої мети припускає рішення наступних завдань:

Гј вивчення основних відмінностей літературного та розмовної мови;

Гј аналіз особливостей розмовних і просторічних слів і їх відмінностей один від одного (слід визнати, що у різних авторів є якісь розбіжності у трактуванні цих понять);

Гј з'ясування механізму проникнення просторічних і розмовних слів у літературну мову, в публіцистичний стиль;

Гј розгляд та аналіз конкретних статей в газеті В«ИзвестияВ» з точки зору стилістики;

Гј виявлення конкретних стилістичних помилок авторів публікацій.

Стосовно до бібліографії, присвяченій питанню використання просторічних і розмовних слів для збільшення експресивності писемного мовлення в газетних статтях, можна відзначити наступне.

1. Літературна норма і просторіччя. /Под ред. Скворцова Л.І. - М.: Наука, 1977. - 252 стр. Даний збірник статей представляє особливий інтерес для нашого дослідження, оскільки присвячений розгляду складних і недостатньо розроблених проблем функціонування просторіччя в структурі сучасної російської мови, взаємодії розмовних і просторічних елементів з літературною мовою на рівні лексики, граматики та стилістики. У книзі представлені різні точки зору авторів статей на багато аспектів проблеми проникнення просторечий в літературна мова.

2. Книга Костомарова В.Г. [1] поділена на окремі розділи, в яких дається докладний аналіз помилок, які є найбільш частими в сучасній друку.

3. Монографія Філіна Ф.П. [2] присвячена детальному розгляду норм літературної російської мови і представляє особливу цінність для проведення порівняльного аналізу літературної мови і розмовного стилю і їх взаємодії в газеті В«ИзвестияВ».

1. Взаємозв'язок літературної мови і розмовної мови

Отже, як вже було зазначено вище, проблема проникнення розмовних слів у літературну мову хвилює багатьох вчених. Певний В«бумВ» в кількості публікацій на цю тему припадає на вісімдесяті роки. Це було обумовлено рядом соціальних і політичних процесів, на які реагував мову. У той час відбувалася В«перебудоваВ» існуючого ладу. Пом'якшення цензури вплинуло на стилістичні характеристики газетних статей.


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок