Відмінності в лексиці британського і американського варіантів англійської мови » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языковедение » Відмінності в лексиці британського і американського варіантів англійської мови

Реферат Відмінності в лексиці британського і американського варіантів англійської мови

Категория: Языковедение

Зміст

Введення. 3

Глава 1. Сучасний стан проблеми в лексикології англійської мови 6

1.1 Історія англійської мови в США .. 6

1.2 Різні точки зору дослідників про дану проблему. 12

1.3 Різні пласти лексики англійської мови. 16

Глава 2. Основні види лексико-семантичних розбіжностей. 18

Висновок. 22

Бібліографічний список використаної літератури .. 23

Додаток. 25


Введення

Незважаючи на те, що відмінності між англійською мовою в США і Англії вже давно звертали на себе увагу дослідників, в лінгвістичній літературі немає робіт, присвячених систематизованому зіставленню цих двох основних варіантів англійської мови. Як правило, в роботах, присвячених цій темі розрізняльні елементи американського і британського варіантів розглядаються не в контексті мовної системи, а з іншими елементами мовної структури. [10. с.3]

У цьому і полягає наукова актуальність даної проблеми.

Між тим, представляється ясним, що реальна картина існуючого співвідношення між американським і британським варіантом англійської мови може бути розкрита не шляхом простого переліку їх розпізнавальних рис, а лише шляхом виявлення питомої ваги розпізнавальних елементів, а також масштабів і глибини відмінностей на всіх рівнях мовної структури. А це може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо розрізняльні і загальні елементи розглядаються як складова частина єдиної мовної системи. [11. с.8]

Виходячи зі сказаного виявляємо, що об'єктом дослідження є лексика англійської мови. А предметом дослідження - відмінності в лексиці британського і американського варіантів англійської мови.

У минулому увагу лінгвістів було в значно більшій мірі звернено на походження відмінностей між американським і британським варіантами, ніж виявлення співвідношення між ними в сучасній мові. [10. с.4]

Найбільш істотно розрізняльні риси зіставляються варіантів англійської мови можуть бути виявлені в рамках нормованого літературної мови. [10. с.5]

Метою нашого дослідження є - виявити відмінності в лексиці британського і американського варіантів англійської мови на прикладі різних публікацій з газет і журналів.

Поставлена ​​мета конкретизується такими завданнями :

1) Вивчити стан проблеми в науково-методичній літературі.

2) Надати відмінність варіантів англійської мови на прикладі публікацій з газет і журналів.

Порівняльне синхронне вивчення перехрещуються систем - таких, як двох варіантів одного і того ж мови, - являє собою новий напрям досліджень з ще не усталеною термінологією. [15. с.5]

В той же час в порівняльному вивченні американського і британського варіантів має бути ще багато чого зробити. Багато незрозумілого й неопрацьованого і в самій методикою такого роду дослідження. Таким чином, з'ясування та уточнення методів порівняльного дослідження застосовних для розробки цих проблем і, природно, що відрізняються від методів зіставлення різних мов, є однією з актуальних проблем загального мовознавства. [11. с.197]

Англійська мова, може бути представлений як складна система, що складається з перехрещуються підсистем. Метод моделювання мікросистем і макросистем дозволяє виявити структурні відмінності між розглянутими нами варіантами англійської мови.

Якщо погодитися з тим, що британський і американський варіанти співвідносяться один з одним як перехрещуються мікросистеми, то слід зробити ще один висновок, який має пряме відношення до методів порівняльного аналізу. [10. с.13]

Таким чином, для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи:

1) Теоретичний аналіз науково-методичної літератури.

2) зіставне дослідження.

3) Моделювання мікросистем і макросистем.

4) Синхронне вивчення перехрещуються систем.

Поряд з явними, характерними для книжково-писемного мовлення, зіставному аналізу піддавалися і явища, типові для усно-розмовної мови. Залучалися матеріали самих різних жанрів - художньої прози, публіцистики, драматургії, науково-технічної літератури, офіційно-ділової документації, реклами і т. д. [12. с.54]

Таким чином, аналіз літератури проводився на основі книг, навчальних посібників, публікацій з газет і журналів, словників.

Відмінності між англійським мовою в Америці (American English, далі по тексту AE) та англійською у Великобританії (British English, далі по тексту BE) протягом тривалого часу обговорювалися як у спеціальній лінгвістичної, так і в популярній літературі. Суперечки з приводу того, який з варіантів англійської мови слід вважати В«зразковимВ» і чи слід вважати А.Є. самостійним мовою, остаточно відокремилася від В.Є., тривають і донині. Характерною рисою висловлюваних при цьому поглядів є явне перебільшення розбіжностей між британським і американським варіантами. [12. с.49]


Глава 1. Сучасний стан проблеми в лексикології англійської мови 1.1 Історія англійської мови в США

Англійська мова вперше проник до Північної Америки на початку XVII століття. Перша колонія англійців на американському континенті була заснована в 1607 році. Таким чином, історія англійської мови в Америці налічує три з половиною століття.

Ранній період (з початку XVII століття до кінця XVIII століття), який характеризується формуванням американських діалектів англійського мови. (Діалект [гр. Dialektos] 1) місцеве наріччя, говір, інакше - територіальний діалект, обслуговуючий народні маси; має свій граматичний лад і основний словниковий фонд; в процесі націотворення може лягти в основу національної мови. [19. с.222]) і пізній (XIX - XX ст.), який характеризується створенням американського варіанту англійської мови. Ці періоди приблизно рівні за часом, але аж ніяк не рівні за своїм значенням. [11. с.13]

Ранній період. На початку даного періоду англійську мову в Америці, в основному, відповідав тим нормам, які були прийняті в Англії в XVII столітті. Англійська вимова XVI - XVII століть істотним чином відрізняється від вимови сучасної мови. Зміни або зовсім не торкнулися англійської мови в Америці, або відбилися на ньому в значно меншому ступені. Таким чином, до кінця розглянутого нами періоду в Америці вже намітилися істотні відхилення від братніх норм літературної вимови. [2. с.17]

Архаїзм - старовинне слово або мовний зворот, що вийшло з ужитку. [19. с.75]

Іноді в розряд архаїзмів переходило слово в цілому, наприклад, дієслово loan, у значенні давати в борг, позичати. Найраніший приклад вживання цього дієслова в англійській мові, наведений в Оксфордському словнику, датується XIII століттям. В пам'ятках XVII століття він зустрічається ще досить часто.

Надалі дієслово loan вийшов з ужитку в Англії, але зберігся в Америці. [4. с.20]

Надалі в Англії відбулося звуження значення цього слова і вживання дієслова guess у вказаному значенні стало розглядатися як архаїзм . Тим часом в Америці слово guess аж ніяк не втратило цього значення.

Вже в кінці XVIII - на початку XIX століття англійці вважали подібне слововживання американізмом . [11. с.20]

Однак найбільший інтерес в області лексики представляють собою розбіжності, обумовлені поповненням словникового складу англійської мови в Америці.

Неологізм - гр. Logos - слово, - нове слово, мовне нововведення (оборот мови, граматична особливість), з'являється в мові. [19. с.478]

У численних неологизмах XVII - XVIII століть знайшли своє відображення нові умови життя перших англійських колоністів в Америці. Тут ми знаходимо спільну групу слів, позначають природні умови американського континенту, його флору...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок