Аналіз послуги "лізинг" в банках України » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Аналіз послуги "лізинг" в банках України

Реферат Аналіз послуги "лізинг" в банках України

Категория: Банковское дело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.І. МЕЧНИКОВА

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКІ І МЕХАНІКІ

КАФЕДРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНІХ Економічних ВІДНОСІН

Реферат

на тему: Аналіз послуги "лізинг" в банках України

Студентки МЕВ, 4 курсу, 1 групи

Лютої АлісиМиколаївни

Одеса - 2010


Зміст

Введення

Що таке лізинг

Об'єкти і суб'єкти лізингу

Висновок


Введення

Незважаючи на сформовану в Українінепросту економічну ситуацію, багато компаній все-таки зацікавлені в розширеннісвоєї діяльності. Звичайно, деякі підприємства призупиняють інвестиційніпроекти або взагалі відмовляються від них. Але це, на щастя, відбувається не повсюдно.Економічна активність хоч і зменшила темпи, повністю не згасла. За оцінками експертів,близько 50% основних засобів потребують оновлення. Державні статистичні даніговорять про те, що необхідний обсяг інвестицій в основні засоби оцінюється в455 млрд. грн.

Оновлення виробничих потужностейможе досягатися як за рахунок придбання нових активів, так і заміни старих. Засобифінансування, такі як кредит або придбання в розстрочку, зараз практичнонедоступні. Безумовно, основною причиною цього є криза банківського секторуекономіки і величезні ризики неповернення коштів позичальниками. У таких умовах однимз небагатьох (якщо не єдиним) способом залучення фінансових активів залишаєтьсялізинг. На цьому ринку також присутні певні труднощі, оскільки більшістьнаціональних лізингових компаній залежать від кредитних коштів українських банків.Трохи краще йдуть справи у компаній, що належать міжнародним фінансовим групам,які можуть розраховувати на фінансову підтримку з боку материнських структур.

Ринок лізингу нової техніки таобладнання також переживає спад. З одного боку, договору лізингу нових активівполягають в основному з перевіреними лізингоодержувачами, що мають позитивну"Лізингову історію". Нові клієнти отримують пропозиції із завищенимиавансами, коротким терміном фінансування; лізингові компанії можуть використовуватиі інші способи зменшення ризиків неповернення позикових коштів.

Найчастіше заставою в лізинговійугоді виступає предмет лізингу, і у разі неплатоспроможності клієнта лізинговоїкомпанії доведеться понести чималі витрати, пов'язані зі зберіганням і перепродажемтакого предмета. Останнім часом для багатьох компаній-позичальників стає непосильнимвантаж лізингових (або кредитних) платежів. Тоді вживаються заходи щодо оптимізаціїплатежів, як: відстрочення платежів по тілу кредиту, "кредитні канікули"та ін Якщо після цього позичальник як і раніше не справляється із зобов'язаннями, кредиторвилучає техніку.

Таким чином, особливо актуальнимостаннім часом став лізинг б у техніки та обладнання. На сьогоднішній день кожналізингова компанія володіє "портфелем" вилучених у клієнтів предметів лізингу.Витрати по продажу такого предмета чималі, тому лізингодавці зацікавленів якнайшвидшого продажу або повторній передачі в лізинг.


Що таке лізинг

Лізинг - це комплекс майновихі економічних відносин, що виникають у зв'язку з придбанням у власність майнаі наступною здачею його в тимчасове користування за певну плату.

Класичний лізинг носить тристороннійхарактер взаємин: лізингодавець, лізингоодержувач, продавець (постачальник)майна, а лізингова операція здійснюється за наступною схемою. Майбутній лізингодавецьпотребу в деякому майні, для придбання якого у нього немає вільнихфінансових коштів.

Тоді він знаходить лізингову компанію,яка має в своєму розпорядженні достатніми фінансовими засобами, і звертається до неї з діловоюпропозицією про укладення лізингової угоди. Згідно цій угоді, лізингоотримувачвибирає продавця, що розташовує необхідним майном, а лізингодавець набуваєйого у власність і передає лізингоодержувачу в тимчасове користування за обумовленув договорі лізингу плату. Після закінчення договору залежно від його умов майноповертається лізингодавцю або переходить у власність лізингоотримувача.

У разі реалізації дорогогопроекту число учасників угоди збільшується. Це, як правило, відбувається за рахунокзалучення лізингодавцем до угоди нових джерел фінансових коштів (банків,страхових компаній, інвестиційних фондів і т.п.).

З погляду майнових відносинлізингова угода складається з двох взаємопов'язаних складових: відносин з купівлі- Продажу і відносин, пов'язаних з тимчасовим використанням майна. З точки зорузобов'язального права ці відносини можуть бути реалізовані за допомогою двох видівдоговору: купівлі - продажу і лізингу (передачі майна в тимчасове користування).

лізинг банк України комерційний

У разі якщо в договорі лізингупередбачений продаж майна після закінчення терміну договору, то відносини потимчасовому використанню переходять у відносини купівлі - продажу, тільки тепер міжлізингодавцем і користувачем майна.

Всі етапи лізингового процесутісно пов'язані між собою. Так, відносини по тимчасовому використанню майна(Договір лізингу) виникають тільки після реалізації договору купівлі - продажу. Можнасказати, що в лізинговій операції виконання одного договору дає поштовх до виникненнянаступної угоди, а учасники лізингового процесу тісно взаємодіють між собоюна різних етапах.

На першому етапі виготівник устаткуванняі лізингодавець, укладаючи договір купівлі - продажу, виступають як продавець і покупець.При цьому користувач майна, юридично не беручи участь в договорі купівлі - продажу,є активним учасником цієї угоди, обираючи обладнання і конкретного постачальника.

Всі технічні питання реалізаціїдоговору про купівлі-продажу (комплектність, терміни і місце поставки, гарантійні зобов'язання,порядок приймання і т.п.) вирішуються між виробником і лізингоотримувачем, на лізингодавцялягає обов'язок фінансового забезпечення угоди.

На другому етапі покупець майназдає його в тимчасове користування, виступаючи як лізингодавець. Однак відносиниза другим договором не замикаються між користувачем і лізингодавцем. Продавецьмайна, хоча і укладає договір купівлі-продажу з лізингодавцем, несе відповідальністьза якість обладнання перед користувачем.

Якщо оцінювати важливість і чільнуроль окремих складових комплексу лізингових відносин, то визначальними, звичайнож, є відносини з передачі майна у тимчасове користування. Відносинамз купівлі - продажу відводиться другорядна роль.

Основні риси та особливості,притаманні лізингу, полягають у наступному:

1) переважне право виборумайна і його виробника (продавця) належить користувачеві;

2) продавець майна знає, щомайно спеціально купується для здачі його в лізинг;

3) майно безпосередньо поставляєтьсякористувачеві, минаючи власника, і приймається в експлуатацію користувачем;

4) користувач майна у разівиявлення дефектів направляє свої претензії не власнику, а безпосередньопродавцю, з яким ніякими відносинами не пов'язаний;

5) лізингодавець набуває майноне для власного використання, а спеціально для передачі його в тимчасове користування;

6) весь термін договору лізингумайно залишається власністю лізингодавця;

7) власник майна за передачуйого в тимчасове користування отримує винагороду;

8) користувач майна достроковоабо після закінчення терміну договору має право на придбання її у власність.

Об'єкти і суб'єкти лізингу

Об'єктом лізингу може бути будьрухоме і нерухоме майно, що відноситься за діючою класифікацією до основнихзасобів, крім майна, забороненого до вільного обігу на ринку. В залежностівід об'єкта лізингу розрізняють лізинг устаткування і лізинг нерухомого майна.

В силу високої вартості, складностіздійснення, великого терміну підготовки лізинг нерухомого майна навряд чи знайдешироке застосування в нашій країні.

В першу чергу ці...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок