Робота комерційних банків з пластиковими картами » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Робота комерційних банків з пластиковими картами

Реферат Робота комерційних банків з пластиковими картами

Категория: Банковское дело

КУРСОВАРОБОТА

Задисципліни: Гроші, кредит, банки

ТЕМА:

Роботакомерційних банків з пластиковими картами

студента 1-го курсу

Факультету економіки іуправління

Федорівського КирилаМихайловича

Магнітогорськ -2010


Зміст

платіжнапластикова карта банківська

Введення

1. Історія появи і типипластикових карт

1.1Краткій екскурс в історіюплатіжних пластикових карток

1.2 Типи банківських платіжних карток

1.3 Російські карткові платіжні системи

2.Обслужіваніе банківських пластиковихкарт

2.1 Банк-емітент і банк-еквайрер

2.2 Торговий еквайринг

2.3 Основні проблеми російського ринку торгового еквайрингу

2.4 Інфраструктура

2.5 Фактори, що стримують розвиток ринку

3. Перспективи розвитку ринкупластикових карт

3.1 Основні причини та фактори ростуринку

3.2 Заходи, необхідні для стимуляції збільшення кількості безготівковихоперацій по пластикових картах

3.3 Маркетинг банківських карткових продуктів

3.3.1Прівлеченіе нових картковихрахунків

3.3.2Прівлеченіе нових власниківкарт за допомогою розширення спектра додаткових послуг

3.3.3 Відбір кредитоспроможнихвласників карток для продажу їм інших видів банківських і небанківськихпродуктів

3.3.4Расшіреніе мережі торгових точок,приймають до оплати картки банку

3.3.5 Стимулювання активностівласників карток

3.4 Сегментування клієнтської бази

3.5 Інші банківські продукти на основі пластикових карт

3.5.1 Соціальні картки

3.5.2 пластикові карти на транспорті

Висновок

Список літератури


Введення

Найважливішасоціально-політичне завдання, яке вирішує сьогодні банківська системаРосії, - підвищення доступності фінансових послуг для громадян країни. Банківськаактивність, пов'язана з В«рухом в регіониВ», впровадженням карткових продуктів,розширенням дистанційного банкінгу, дозволяє виправити становище і підвищитидоступність банківських послуг.

Широкевикористання банківських карт дозволяє кредитним організаціям не тількирозширити бізнес, але й розпочати надання фінансових послуг тим верствамнаселення, які раніше не користувалися послугами банків. При цьому точкаминадання платіжних та інших банківських послуг стають поштові відділення таточки роздрібної торгівлі, в тому числі продуктові магазини, аптеки, роздрібніторговці, а також автозаправні станції. Для малозабезпечених верств населеннязастосування карткових продуктів може виявитися зручним і ефективним механізмомдоступу до фінансових послуг. Для багатьох малозабезпечених клієнтів це можевперше відкрити доступ до легальних фінансових послуг, оскільки легальніпослуги зазвичай набагато безпечніше і дешевше, ніж В«тіньовіВ» (сірі) альтернативи.

Найближчедесятиліття стане перевіркою на зрілість російської фінансової системи. В епохуглобалізації та зняття транскордонних бар'єрів перед учасниками грошового ринкуі ринку капіталів - комерційними та інвестиційними банками, біржами,керуючими компаніями та інфраструктурними організаціями - встає непростезадача адаптації і збереження конкурентоспроможності.

У ційВ«Гонці технологійВ» національний фінансовий ринок та органи регулюваннязнаходяться в ролі наздоганяючих. Економічні проблеми, пов'язані зі убогістюресурсної бази, тісно переплітаються з нерозвиненістю законодавства, правовоїневизначеністю, а часом і прямими нормативними заборонами.

Слідпам'ятати, що швидке і сталий розвиток економіки країни залежить не тількивід впровадження нових, більш ефективних виробничих і фінансових технологій,але й від готовності і спроможності населення сприймати і використовувати такітехнології.

Такимчином, необхідно постійно дбати про підвищення фінансової грамотностігромадян Росії. Ефективність участі населення в сучасній економіці безпосередньозалежить від розуміння того, яким чином з вигодою для себе можна використовуватинові фінансові продукти, і це зробити неможливо без базових знань танавичок.

Поряд збанківськими клієнтами також необхідно підвищувати знання вітчизнянихекономістів та юристів, ринкових професіоналів, які не завжди достатньоюмірі знайомі з сучасними фінансовими інструментами, їх технологічними таправовими особливостями. Такі знання і зарубіжний досвід поширюються, дожаль, надзвичайно повільно. В результаті брак інформації тадослідницької роботи призводить до гальмування законотворчого процесу івкрай повільного впровадження фінансових інновацій, до появи не до кінцяпродуманих і малозрозумілих для західних партнерів нормативних документів.

З урахуванням сказаногоусілякої підтримки заслуговують ініціативи, спрямовані на розширення нашихзнань про нові фінансові технологіях - кредитних картах, електронні гроші,мобільний банкінг і т. п. Разом ми повинні зробити все можливе, щоб цей інструментарійз повною силою почав працювати на благо вітчизняного фінансового ринку таекономіки Росії.


1. Історія появи ітипи пластикових карт 1.1 Короткийекскурс в історію платіжних пластикових карток

Символічноюточкою відліку в світовій історії пластикових карт прийнято вважати зустріч онуказасновника одного з найбільших американських універмагів Альфреда Блумінгдейл,глави невеликий фінансової компанії Hamilton Credit Corporation, Френк Макнамара і юриста цієїкомпанії Ральфа Шнайдера, яка трапилася в 1949 р. в одному з ресторанівМанхеттена (Нью-Йорк, США). В результаті цієї дружньої бесіди за столом із'явилася на світ картка Diners Club - першамасова платіжна картка в світі, як вважають багато дослідників. Щосаме підказало друзям ідею випуску платіжної картки - на цей рахунок історіяне дає однозначної відповіді. За однією версією, це був досвід якогось американця,дозволяв знайомим за певний відсоток користуватися його рахунком у банкудля оплати покупок, за іншою - досвід японських підприємств, які післязакінчення Другої світової війни, коли Японія опинилася в кризовій ситуації,видавали співробітникам спочатку В«розпискиВ», за якими люди могли отримати впевних магазинах та їдальнях товари і продукти в рахунок майбутньої заробітноїплати, а потім замість розписок стали видавати картонні картки 1 .Цілком можливо, що насправді процес відкриття платіжних карток, як будь-якогоіншого відкриття, протікав одночасно і незалежно як у США, так і в Японії,а можливо, і ще в якій-небудь країні, як це часто буває в світовій історії.Так чи інакше, але саме карта Diners Club стала першоюмасової платіжною карткою .

Спочаткукартки DC призначалися для розрахунків заобіди (що і випливає з назви карти), причому розрахунки ці вироблялися вкредит, але дуже швидко картка стала універсальною, тобто призначеної длярозрахунків за товари, для отримання готівки. Таким чином, перша картка, яка отрималашироке поширення, була платіжної, кредитної та небанківської (варто,напевно, ще додати, що перша платіжна картка була не пластиковою, акартонної).

Слідом заDC на масовий американський ринокуспішно вийшла компанія American Express, а потім ібагато американських банків зі своїми локальними картковими продуктами (у томучислі два найбільших на той момент банку США - Bank of America і Chase Manhattan Bank). У підсумку цілого ряду достатньоскладних процесів злиття карткових програм різних американських банків,поглинань одних карткових програм іншими, вже в другій половині 70-х років XX ст. були створені Visa International та MasterCard Worldwide - дві найбільші на сьогодніміжнародні платіжні системи на картках. Це далеко не єдинііснуючі в світі платіжні системи. Практично в кожній з розвинених країнє масштабні національні карткові проекти, але жодна з цих платіжнихсистем поки не вийшла за національні рамки.

Сучаснаісторія появи пластикових карток у Росії н...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок