Діяльність банку і його положення в конкурентному середовищі на прикладі ВАТ АКБ "Примор'я" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Діяльність банку і його положення в конкурентному середовищі на прикладі ВАТ АКБ "Примор'я"

Реферат Діяльність банку і його положення в конкурентному середовищі на прикладі ВАТ АКБ "Примор'я"

Категория: Банковское дело

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Далекосхідного державного університету

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Кафедра маркетингу


ЗВІТ

про виробничу практику на ВАТ АКБ "Примор'я"

Студент гр.

Керівник практики

Керівник практики від підприємства

Владивосток

2010


Зміст

Введення

1. Вивчення діяльності Банку тайого бізнес-одиниць

1.1 Коротка характеристика Банку

1.2 Коротка характеристика господарської діяльності Банку

1.3 Характеристика бізнес-одиниць Банку

1.4 Місце, роль та функції відділу залучення клієнтуриБанку

2. Вивчення становища Компанії вконкурентному середовищі

2.1 Вторинна інформація про зовнішнє середовище на території м. Владивостока Приморського краю

2.2 Основні конкуренти Банку

2.3 Характеристика конкурентів Банку

3. Кабінетні дослідження

3.1 Діяльність Банку щодо мінімізації можливогонегативного ефекту від впливу загроз зовнішньогосередовища

3.2 SWOT-аналіз діяльності Банку

Висновки


Введення

Місцем проходження виробничої практики є ВідкритеАкціонерне Товариство Акціонерний Банк "Примор'я" (далі - Банк). Періодпроходження виробничої практики з "___" ________ 2010 р. по "___" ________ 2010

Основними цілями виробничої практики є:

1.Вивчення практичної діяльності підприємства в галузі використання методівмаркетингової діяльності та їх впливу на фінансові результати.

2.Закріплення теоретичних знань в області маркетингу.

3.Отримання практичних навичок в області майбутньої професійної діяльності.

4.Збір інформації для випускної кваліфікаційної роботи.

Для реалізації поставлених цілей, завданнями проходження виробничоїпрактики є:

1.Ознайомлення з основними напрямками діяльності Банку, його статусом.

2.Вивчення організаційно-управлінської структури, місце, роль і функції службимаркетингу.

3.Ознайомлення з нормативними актами, що регламентують діяльність Банку.

4.Вивчення системи функціонування Банку в умовах ринкової економіки.

5.Оцінка потенційних можливостей Банку.

6.Проведення SWOT-аналізу.

7.Проведення самостійних маркетингових досліджень.

8.Намітити деякі напрями вдосконалення діяльності Банку в областімаркетингу.


1. Вивчення діяльностіБанку та його бізнес-одиниць1.1 Коротка характеристика Банку

Банк створений у 1994 році і діє на підставі Генеральноїліцензії Центрального Банку Росії № 3001.

Головний офіс Банку розташовується у Владивостоці, відділенняБанку розташовані в містах Приморського краю: Уссурійську, Находці, Артеме, Арсеньеве,а також у селищах Врангель і Покровка.

Банк "Примор'я" входить до числа найбільших регіональнихбанків країни, є одним з найбільш стійких і компетентних фінансових структурДалекого Сходу.

Акціонерами Банку є провідні підприємства регіону, що представляютьрибну і харчову промисловості, транспорт, будівництво, торгівлю, туризм.

Банк "Примор'я" має репутацію надійного фінансовогопартнера в ділових колах регіону, серед органів державної влади та населенняПриморського краю. Серед клієнтів Банку - значна частина підприємств, що представляютьпрактично всі галузі приморській економіки.

Таблиця 1 - Реквізити Банку

Реквізит Значення реквізиту Повне найменування Банку Акціонерний комерційний Банк "Примор'я" (відкрите акціонернесуспільство) Joint-stock commercial bank "Primorye" Скорочене найменування ВАТ АКБ "Примор'я" JSCB "Primorye" Номер державної реєстрації 1022500000566 Реєстраційний номер, присвоєний Банком Росії і внесений в Книгудержавної реєстрації кредитних організацій (КГРКО) 3001 Ідентифікаційний номер платника податків 2536020789 КПП 254001001 Платіжні реквізити до/з 30101810300000000795 в РКЦ Первомайський м. Владивостока БИК 040502795 код галузі за КОАТУУ 6512 код галузі за ЗКПО 35697262 Юридична адреса 690990, м. Владивосток, вул. Светланская 47 Поштова адреса 690990, м. Владивосток, вул. Светланская 47 Інформація про керівника Голова Правління ВАТ АКБ "Примор'я" Богдан СергійАнатолійович 1.2 Коротка характеристика господарської діяльностіБанку

Характеристику діяльності Банку за період з 01.07.2008 по 01.07.2010проведемо згідно з таблицями, регламентованим методичними рекомендаціями до написаннязвіту по виробничій практиці (далі - Звіт).

Таблиця 2 - Динаміка реалізації послуг Банків в звітному періоді

Показники Роки Темп росту (базовий) Середньорічний темп зростання Відхилення в структурі (базове) 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 ОЈ уд. вага ОЈ уд. вага ОЈ уд. вага Процентні доходи всього, тис. руб. 462 158,00 100,00% 461 122,00 100,00% 592 907,00 100,00% 128,29% 114,18% 0,00% Від розміщення коштів у кредитних організаціях 9 598,00 2,08% 205,00 0,04% 1 291,00 0,22% 13,45% 315,95% -1,86% Від позичок, наданих клієнтам (некредитним організаціям) 432 081,00 93,49% 437 078,00 94,79% 505 875,00


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок