Страхування банківських вкладів » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Страхування банківських вкладів

Реферат Страхування банківських вкладів

Категория: Банковское дело

ДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ - ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ

Санкт-ПетербурзькийФІЛІЯ

Факультетскорочених програм підготовки фахівців

Спеціальність: 080105.65 Фінанси і кредит

Курсоваробота

Тема:Страхування банківських вкладів


Роботу виконав:

Мінхузова Ганна Рафінатовна

Група 272

Роботу перевірив

Науковий керівник

Назарова Варвара Вадимівна

Санкт-Петербург

2011р


Зміст

Введення

1. Поняття та види систем страхування вкладів

2. Страхування банківських вкладів

2.1 Страхування депозитів (вкладів)

2.2 Страхування банківських кредитів

2.3. Поліс комплексного страхування банків

2.4 Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів

2.5 Страхування емітентів пластикових карт

3. Система страхування банківських вкладів

3.1 Система страхування в Росії

3.2 Система страхування в США

3.3 Порівняльна характеристика систем страхуваннябанківських вкладів

3.4 Практичні рекомендації по страхуванню банківськихвкладів у Росії

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Однією з проблемросійської економіки на сьогоднішній день є гостра нестача інвестицій уусіх її галузях. При цьому саме населення країни володіє значнимиматеріальними ресурсами, які могли б сприяти розвитку економіки,якби були в неї інвестовані. Але залучення накопичень населення можнабуде досягти за умови, що вдасться переконати людей, по-перше, в тому, щотаке інвестування особисто для них вигідно, і, по-друге, що, віддаючи своїгроші, вони не ризикують їх втратити. Найбільш доступною для населення формоютрансформації накопичень в інвестиції, є передача грошей комерційнимбанкам у формі банківського вкладу, де вирішувати питання про найбільш ефективномувикористання коштів вкладника, буде банк, а вкладник буде отримувати фіксованийвідсоток за використання його грошей.

Дослідження показують,що основною причиною, по якій населення не вирішується передавати своїгрошові накопичення банкам, полягає у відсутності у потенційних вкладниківвпевненості в тому, що їхні гроші будуть їм, врешті-решт, повернуті. У пам'ятінаселення ще свіжі події, пов'язані з банкрутствами та закриттями рядувеликих комерційних банків Росії, які для багатьох людей закінчилисявтратами заощаджень. Подібна невпевненість могла б бути знята, якщо бвкладник був упевнений в тому, що його гроші будуть йому повернуті незалежно відтого, що трапитися з банком. Тобто, гарантувати збереження вкладу маєне сам банк, а якась інша, абсолютно самостійна організація, чияплатоспроможність не пов'язана з фінансовою стійкістю банку.

Дійсно, віднесприятливих ситуацій, що роблять неможливим повернення грошей вкладникам, незастрахований жоден банк, і було б несправедливо стверджувати, що цевиключно російська проблема. Але, в більшості економічно розвиненихкраїн існує система захисту вкладів населення, яка, в разінастання якої-небудь несприятливої вЂ‹вЂ‹ситуації, гарантує, що вкладникотримає свої гроші назад.

У всьому світі такимспособом захисту інтересів вкладників є страхування банківських вкладів. Заданими Міжнародного Валютного Фонду, страхування банківських вкладів прийнятобільш ніж в 100 країнах. А після прийняття ФЗ "Про страхування вкладівфізичних осіб у банках РФ "(далі закон) така система з'явилася й унашій країні, метою якої є так само стимулювання залученнязаощаджень населення в банківську сферу.

Головноюметою дослідження в нашій роботі є аналіз зарубіжного досвіду організаціїі функціонування системи страхування вкладів та основні напрямки іперспективи її розвитку в Росії.

Всвоїй курсовій роботі ми поставили ряд завдань, які необхідно розглянути:

oосновні поняттяі види системи страхування вкладів;

oпорівняння системстрахування вкладів у Росії і США;

oпоняття страхуваннядепозитів;

oпоняттястрахування банківських кредитів;

oпоняттястрахування від електронних і комп'ютерних злочинів;

oпоняттястрахування емітентів пластикових карток;

oпрактичнірекомендації по страхуванню банківських вкладів у Росії;


Глава1. Поняття та види систем страхування вкладів

Система страхуваннявкладів - це комплекс заходів, спрямованих на захист вкладів і забезпечують їхгарантований повернення в повному обсязі (або частково) у разі банкрутствафінансової установи.

Система страхуваннябазується на наступних принципах:

- обов'язковість участів системі страхування вкладів;

- зниження ризиківнастання несприятливих наслідків для вкладників у випадку, коли банки невиконують своїх зобов'язань;

- прозорість діяльностісистеми страхування вкладів;

- накопичувальний характерформування фонду обов'язкового страхування внесків за рахунок регулярних внесківбанків - учасників системи страхування вкладів.

Основне завдання системиобов'язкового страхування банківських вкладів - захист заощаджень населення,розташовуваних у вкладах і на рахунках в банках.

Всі існуючі системистрахування вкладів у світі можна класифікувати за рядом ознак.

1.За способамиорганізації систем страхування існують два основних види, які виділяютьсязгідно методології Міжнародного валютного фонду:

-системапозитивно виражених гарантій;

-система невиражених прямо гарантій.

Для першого типу системхарактерна наявність законодавчо встановленої процедури відшкодування втратвкладникам у разі банкрутства банку, який входить в систему страхування внесків.Клієнти банку заздалегідь знають, яка страхова сума, на яку вони можутьрозраховувати. Така система створює впевненість вкладників у збереженні своїхкоштів завдяки її передбачуваності, а також сприяє акумулюваннювільних грошових ресурсів у банках.

Другий вид системхарактеризується відсутністю чіткого законодавства, що визначає способизахисту вкладів, але при цьому передбачається, що держава гарантуєвкладені в банки грошові кошти. Можливість отримати відшкодування і йогосума залежатимуть від ситуації, що склалася, від прийнятого державнимиорганами рішення, яке визначає терміни, суми та інші умови виплат. Воснову цього виду систем покладено довіру громадян до держави, що характернодля країн з жорстким централізованим управлінням і з сильною залежністюбанків від державних структур.

Питання про використаннясистем гарантування вкладів вирішується в кожній країні по-своєму. Наприклад, у НовійЗеландії та Австралії взагалі відмовилися від будь-яких страхових систем, але прицьому були встановлені жорсткі вимоги до розкриття інформації, що підсилилоекономічний контроль.

2.За розмірамигарантій системи страхування вкладів можна розділити на три різновиди:

-повні;

-обмежені;

-дискреційні.

Повні системигарантують виплати по всіх депозитах. Це підвищує довіру з бокуклієнтів.

Обмежені системизабезпечують лише часткове покриття внесків клієнтів. В основному гарантії надаютьсядрібним вкладникам, погано орієнтуються в обстановці на ринку, а для великих -зберігається мотивація вірного вибору банку. Для комерційних банків такасистема дозволяє полегшити роботу з дрібними клієнтами, а завдяки зниженнюобсягів внесків-скоротити банківські витрати і не завищувати ціни на своїпослуги. Невелика складність використання цього виду системи полягає ввизначенні розміру страхованої суми депозиту.

Дискреційна системаявляє собою різновид обмеженої системи, що передбачаєрозширення об'єкта страхування в періоди кризи банківської системи. ЗаПорівняно з іншими видами вона є більш гнучкою.

3.З організаціїучасті банків в страховій системі виділяють:

-системиобов'язкової участі банків;

-системидобровільної участі.

Систему обов'язковогострахування вкладів відрізняє участь в ній пр...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок