Банковское дело » Страница 222 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Лізинги

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра фінансів і банківської справи ЛІЗИНГ Курсова робота з дисципліни "Операції комер- ких банків " студента групи № 42 спеціальності "Фі- Нансі і кредит " Смельчука В.Г. Науковий керівник - Бондар А.П. СІМФЕРОПОЛЬ...

Реферат на тему: Лізингові операції в Республіці Казахстан

Зміст Введення 1. Теоретичні основи лізингу 1.1 Загальна характеристика лізингу 1.2 Нормативно-правова основа лізингу 2. Лізингові операції в Республіці Казахстан 2.1 Аналіз лізингової діяльності банків другого рівня 2.2 Страхування лізингової діяльності 2.3 Казахстан на центрально-азіатському ринку лізингу 3. Шляхи вдосконалення лізингу в РК 3.1 Міжнародний досвід застосуван...

Реферат на тему: Лізингові операції комерційного банку

Лізинговіоперації комерційного банку Лізинговіоперації комерційних банків - операції, засновані на наданні в оренду необоротних активів надовгостроковий період з метою їх виробничого використання. У ФЗ В«Профінансову оренду (лізингу) В»№ 164-ФЗ визначені наступні об'єкти та суб'єктилізингу. Суб'єктамилізингу є: -лізингодавець - фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених та(Або) власних засобів набуває в ...

Реферат на тему: Ліквідність балансу банку. Баланс грошових доходів і витрат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИБІЛОРУСЬ УСТАНОВА ОСВІТИ В«Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В» РЕФЕРАТ З дисципліни: Грошово-кредитнерегулювання Ліквідність балансу банку. Баланс грошових доходів і витрат Мінськ 2008 Зміст 1.Вимоги до дотримання показників ліквідності балансу комерційних банків 2. Балансгрошових доходів і витрат та необхідність йог...

Реферат на тему: Ліквідність банку: поняття і підходи до управління

Міністерствоосвіти і науки Російської Федерації Сиктивкарський державнийуніверситет Фінансово - економічний факультет КафедраБанківської справи Курсова робота Ліквідність банку: поняття та підходи до управління Науковийкерівник: к.е.н.,зав.кафедрою АлексєєваВ.Д. Виконавець: студентка455 групи ЛісуноваЄ.Ю. Сиктивкар 2009 Зміст

Реферат на тему: Ліквідність комерційних банків

Зміст ГлаваI. Сутність ліквідності комерційного банку .............................. 4 1.1 Поняттяліквідності в сучасній економічній літературі ............ 4 1.2Фактори банківської ліквідності .................................................. 7 1.3Поняття ризику ліквідності в банківській діяльності ...................... 11 Глава II.Оцінка ліквідності на прикладі банку ВАТ Банк В«ВТБВ» ............. 15 2....

Реферат на тему: Ліцензування банківської діяльності

Зміст Введення 1. Поняття ліцензування 2. Ліцензування діяльності банківських установ 3. Ліцензування професійної діяльності кредитнихорганізацій на ринку цінних паперів РФ Висновок Список літератури Введення Всі створювані вРосійської Федерації кредитні організації, як юридичні особи, підлягаютьобов'язковою державної реєстрації. Державна реєстраціябанків здійс...

Реферат на тему: Ліцензування страхової діяльності

Введення Ліцензуваннястрахової діяльності здійснюється федеральним органом виконавчої владиз нагляду за страховою діяльністю в цілях захисту інтересів і правстрахувальників, страховиків і держави і є способом державногорегулювання і контролю за діяльністю страхових організацій і дотриманняними чинного страхового законодавства Російської Федерації. Не будеперебільшенням сказати, що питання ліцензування страхової діяльностізавжди б...

Реферат на тему: Особисте й майнове страхування

Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО Уфімський державний АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ ТА СЕРВІСУ Кафедра туризму ігостинності Курсова робота з дисципліни: В«Правовезабезпечення В» на тему: В«Особисте і майновестрахування В» Зміст Введення 1. Історія страхування 2. Необхідністьстрахування 3. Договори, що укладаютьсяна ринку туристських послуг

Реферат на тему: Особисте страхування - роль та перспективи розвитку

ЗМІСТ Введення 1. Особисте страхування 1.1. Сутність і різновиди особистого страхування 1.2. Страхування як економічна категорія 1.3. Правове регулювання сфери страхування 1.4. Міжнародний досвід особистого страхування на прикладі США 2. Аналіз сучасного стану ринку особистого страхування Росії 2.1. Загальна ситуація на ринку особистого страхування 2.2. Порів...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок