Биржевое дело » Страница 5 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело

Реферат на тему: Синхронізація інформаційних і виробничих потоків

Санкт-ПетербурзькаДержавнаІнженерно-ЕкономічнаАкадемія Курсоваробота подисципліниЛОГІСТИКА натему МЕТОДИЗАБЕЗПЕЧЕННЯСИНХРОНІЗАЦІЇВИРОБНИЧОГОІ ІНФОРМАЦІЙНОГОПРОЦЕСІВ група965 СтуденткаМальцева Ірочка ВикладачФурманка А.Н. 1998 ЗМІСТ Введення Теоретичначастина Практичначастина ...

Реферат на тему: Статистика товарної біржі

Комітет РФ по утворенню і вищій школі Пермський державний технічний університет Березняківській філія Курсова робота по курсу статистики Тема: "Статистикатоварної біржі " Виконав: студент 2-ого курсу групи М-2 Малінін В.С. Перевірив: викладач Старков Ю.В. р. Березники, 1996 Зміст: 1. Поняття і сутні...

Реферат на тему: Сутність і класифікація прогнозів

ЗМІСТ 1.Вступ: ст.1-2. Сутністьі класифікаціяпрогнозів:ст.3 - 5 . Методичніоснови прогнозування:ст.5-10. Організаціяпрогнозування:ст.10-13. Вступ: Людинизавжди цікавилиподіїі час, наступніза справжнім.Власне,будь-який вид...

Реферат на тему: Товарна біржа (Доповідь)

ОКЛАД Всвоїй доповідія хочу розповістипро товарнубіржі, частиниінфраструктури,без розвиткуі вдосконаленняякої наврядЧи можна говоритипро повноціннийрозвитку ринкув нашій країні,а також про те,як працюєі які функціївиконує біржа- Атрибут ринковоїекономіки. ТОВАРНАБІРЖА Товарнабіржа по визначенню- Корпоративна,некомерційнаасоціаціячленів корпорацій,забезпечуєматеріальніумови длякупівлі-продажутоварів н...

Реферат на тему: Стратегія та управління хеджуванням

Міністерство освіти РФ Норільськийіндустріальний інститут кафедрабухгалтерського обліку і фінансів. Контрольна Робота з дисципліни "Біржове Дело" Тема "Стратегія та управління хеджуванням" Розробив студентСкляренко А.А Група 5ЕКС №залікової книжки 899079

Реферат на тему: Товарна біржа і біржова торгівля

Закон "Про товарнібіржах та біржовоїторгівлі "спрямований наврегулюваннявідносин постворенню ідіяльностітоварних бірж,біржової торгівліі забезпеченняправових гарантійдля діяльностіна товарнихбіржах. Загальні положення Законодавствопро товарнібіржах та біржовоїторгівлі Відносини,пов'язані здіяльністютоварних бірж(Їх філійта інших відокремленихпідрозділів)і біржовийторгівлею,регулюютьсяЗаконом "Протоварних біржахі біржовий...

Реферат на тему: Ринок цінних паперів і фондова біржа

Глава16. ЗМІСТ: Глава16. РИНОК ЦІННИХПаперів та фондовогоБІРЖА 2 В§ 1.Капітал у форміцінних паперів 2 В§ 2. Видицінних паперів 3 В§ 3.Структураринку ціннихпаперів. Первиннийі вториннийринок. 8 В§ 4.Спекуляціяна фондовомуринку. 12 В§ 5.Вплив державина функціонуванняринку ціннихпаперів. 14

Реферат на тему: Функції і роль фондової біржі

ЗМІСТ I.Історія розвитку біржі ______________________________________ 2. Розвиток і функції найбільших бірж Міра______________________ 3. Органи управления__________________________________________ 4. P. Гільфердінг і його визначення фондової біржі_______________ 5. Цінні папери-головнийінструмент фондовій біржі______________ 6. Необхідні умови початкубіржових операцій________________ 7.Принципи бі...

Реферат на тему: Маріупольська Універсальна Товарна Біржа

Історіястворення: Першийраз біржа вМаріуполі буластворена щедо революції.У 1909 році відбулосяустановчізбориМаріупольськогобіржовогосуспільства. Другенародження біржів Маріуполівідбулося підчаси НЕПу. 8Червень 1991відбулосяустановчізбориМУТБі. 26червня 1991 року назасіданніміськвиконкомубула зареєстрованаМаріупольськауніверсальнатоварнабіржа. 18Вересень 1991відбуласяпрезентаціяі перші торги.Розпочався третій...

Реферат на тему: Товарні біржі: функції, принципи, структура

За роки Радянської влади багато інститутів імеханізми ринкової економіки пішли з життя Росії, і тільки тепер, вперіод політичної нестабільності та економічної розрухи,властивих усякої хвороби росту суспільства, вони повертаються в свідомістьлюдей. Серед цих установ до нас повертається і біржа.С тих пір біржазмінилася, але не настільки, щоб її не впізнати, змінилася, але не в чому.Всі функції, які вона виконувала тоді, вона виконує і зараз іззавидною по...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок