Ботаника и сельское хоз-во » Страница 4 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во

Реферат на тему: Агроекологічна оцінка грунтів учхоза "Удрайское" Великолукського району Псковської області

Курсоваробота Агроекологічнаоцінка грунтів учхоза В«УдрайскоеВ» Великолукського району Псковської області Зміст Введення Глава 1. Характеристика агроекосистеми 1.1 Географічне положення та клімат учхоза В«УдрайскоеВ» Великолукськогорайону Псковської області 1.2 Рельєф 1.3 Умови грунтового покриву 1.4 Умови грунтоутворення 1.5 Фізико-хімічна характеристика двох різновидів...

Реферат на тему: Агроекологічна оцінка виробництва кормів у ВАТ "Комсомольське - племінний репродуктор"

ЗМІСТ ВСТУП 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 Ефективне виробництво кормів в сучасних умовах 1.2 Підвищення якості та продуктивності кормів 1.3 Якісні корми власної заготівлі 2 ГОСПОДАРСЬКІ ІГрунтово-кліматичних умовах 2.2 Характеристика господарства 2.2 Грунтові умови 2.3 Клімат 2.4 Рослинність 3 агроекологічної оцінки ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ 3.1 Аналіз стану виробн...

Реферат на тему: Агротехнологічний оцінка сортів гарбуза, вирощуваної в умовах ЦЧР, для сушки

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІПРОДОВОЛЬСТВА РФ ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ІОСВІТИ МІЧУРІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ Дипломна робота (П.І.Б. студента) на тему _____ агротехнологічногооцінка сортів гарбуза, вирощуваної в умовах ЦЧР, для сушіння _________ Спеціальність __ 270200- Технологія зберігання і переработкі__ (номері назва спеціальності...

Реферат на тему: Агрохімічна характеристика грунтів СПК "Мітрофановское" Соснівського району та рекомендації щодо застосування добрив під овочеві культури

Випускна кваліфікаційна робота "Агрохімічна характеристикагрунтів СПК В«МітрофановскоеВ» Соснівського району та рекомендації щодо застосуваннядобрив під овочеві культури " Введення Використаннямінеральних і органічних добрив становить основу хімізації землеробства.Ефективність мінеральних і органічних добрив багато в чому залежить відвпровадження індустріальної технології обробітку сільськогосподарських культу...

Реферат на тему: Агротехнічні методи обробітку пивоварного ячменю

Зміст Введення 1. Огляд літератури 2. Характеристика господарства 2.1 Загальні відомості про господарство 2.2 Структура посівних площ, врожайність основнихкультур 2.3 Грунти та їх агрохімічна характеристика 2.4 Агрохімічні умови господарства 3. Розробка агрохімічних заходів по вирощуваннюкультури 3.1 Фенологічні фази розвитку культури 3.2 Сорти. Посівний матеріал і його якіст...

Реферат на тему: Агротехнічні основи сівозмін

Агротехнічніоснови сівозмін Значення сівозміни Сівозміна, науковообгрунтоване чергування с.-х. культур на полях і в часі, сприяючевідновленню і підвищенню родючості грунту; найважливіша частина системиземлеробства. У Сівозміна дотримуються агротехнічні заходи - обробкагрунту, застосування добрив, хімічних засобів захисту рослин від бур'янів,хвороб і шкідників; меліоративні заходи - зрошення, осушення,хімічна меліорація.

Реферат на тему: Агротехнічні основи ЗАХИСТУ земель від ерозії

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ВІДІ ЕРОЗІЇ грунтів 1.1 Загальні Відомості про ерозію грунтів 1.2 Водна ерозія грунтів 1.3 Вітрова ерозія РОЗДІЛ 2. Заходимо Боротьба З ЕРОЗІЄЮ 2.1 Боротьба з купелем ерозією 2.1.1 Водорегулюючі Лісові насаджень 2.1.2 Ґрунтозахісні насаджень 2.1.3 Лісоутворюючі породи у протіерозійніхнасаджень 2.1.4 залуження схілів 2.1.5 Просапні культури на ерод...

Реферат на тему: Аналіз діяльності сільськогосподарського підприємства ВАТ "Агрохімпрібой"

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇФЕДЕРАЦІЇ федерального державного освітньогоУСТАНОВА ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ ІЖЕВСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКААКАДЕМІЯ Кафедра ЕМТП ЗВІТ За ремонтно-експлуатаційної практиці Перевірив:Корепанов Ю.Г. , Арсланов Ф.Р. Виконав: Соловйов О.В. Іжевськ2008р. ВСТУП Поповненнямашинно-тракторного парку колгоспів і радго...

Реферат на тему: Агропромисловий комплекс РФ

Зміст Введення. 2 1. Агропромисловий комплекс Росії. 5 2. Порівняльна характеристика агропромисловогокомплексу Росії та світу 14 Висновок. 16 Список використаної літератури .. 17 Введення Агропромисловий комплекс (АПК) об'єднує всі галузігосподарства, які беруть участь у виробництві сільськогосподарської продукції таїї доведенні до споживача. Він постачає населенню продукти харчування тазадоволь...

Реферат на тему: Агропромисловий сектор економіки, його реформування і перспективи розвитку

В«Аграрний секторекономіки, його реформування і перспективи розвитку (на прикладі РБ) В» Реферат Обсяг роботи25 стр., в тому числі 2 табл. У курсовійроботі досліджується проблема реформування аграрного сектора в Республіці Білорусь.У курсову роботу включені наступні завдання: 1.Відобразитисутність аграрного сектора 2.Визначити,що таке агропромисловий комплекс, а також проблеми виникають у...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок