Бухгалтерский учет и аудит » Страница 10 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит

Реферат на тему: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Московський державний текстильний університет імені А. М. Косигіна ЗАТВЕРДЖУЮ: проректор з навчальної роботи проф. Черніков А.Н._____________ В«____В» __________________200__г. ПРОГРАМА практики побухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємствах для студентів4 - го курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 06.0...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік у банку

Зміст 1. Організація аналітічного ОБЛІКУ в комерційніх банках 1.1 Характеристика параметріваналітічного ОБЛІКУ 1.2 Параметри контрагентів (клієнтів) банку 1.3 Параметри документів 2. Дідактічні матеріали 3. ТеоретичніВідомості 3.1 Порядок Відкриття кореспондентськіх рахунківкомерційнім банкам у регіональніх управліннях НБУ 3.2 Організація міжбанківськіх розрахунків 3.3 Механізм прями...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підпріємстві

В ступ Метоюпрактики є оволодіння практичність навичками по Складання зведеніхБухгалтерський документів, набуття знань и професійніх умінь и навічок веденняфінансового та управлінського ОБЛІКУ на підпріємствах. Метоютехнологічної практики з бухгалтерського ОБЛІКУ є закріплення, розширення ипоглиблення знань основ фінансового та управлінського ОБЛІКУ, опануванняПрактичність навичками Із Складання бухгалтерського запісів...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на підпріємстві

Зміст 1. Вступ 2. Вихідні данні 3. Журнал реєстрації господарськихоперацій 4. Розрахунок транспортно-заготівельніхвитрат 5. Розрахунок сум обов'язкових платежів за СТРАХУВАННЯ 6. Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат 7. Калькуляційна відомість по вироб Ата Б 8.Складання оборотніх відомостей поаналітічнім та синтетичність Рахунка 9. Оборотних відоміс...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік в бюджетних установах

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Бухгалтерський облік в бюджетних установах м. Запоріжжя, 2009 р. ЗМІСТ 1.ОБЛІК ВІДАТКІВ 1.1Облік касових відатків 1.2Облік фактичних відатків 1.3Контроль за формуванням відатків 1.4Облік зобов'язань 2.ОБЛІК СПЕЦІАЛЬНІХ КОШТІВ практичністьЧАСТИНА СПИСОКВикористаної літератури 1 ОБЛІК ВІДАТКІВ 1.1 Облік касових відатків ...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.І.МЕЧНІКОВА МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - НауковаІНСТИТУТ Контрольна робота Варіант 17 За курсом В«Бухгалтерський облік вмалому бізнесі В» Студент: група Е - 524з, курс 5 спеціальність: облік і аудит. Прізвище та ініціалі: ВоєхевічІ.С. Рецензент конрольної роботи: НесенІ. А. Дата виконан 25.11.08 Під...

Реферат на тему: Бухгалтерський облiк основних засобiв

БУХГАЛТЕРСЬКИЙОБЛІК основних ЗАСОБІВ ОсновнимиЗавдання бухгалтерського ОБЛІКУ основних засобів є своєчасне відображення наРахунка інформації про надходження й вібуття основних засобів, обліккапітальніх інвестіцій, Оцінка основних засобів, облік зношування (Нарахуванняамортізації). Основнізасоби - ціїматеріальні активи, очікуваній рядків корисностей Використання (експлуатації) якіхБільше одного року (або Операційного циклу, ЯКЩО В...

Реферат на тему: Бухгалтерський проводки про господарські Операції підпріємства

Завдання. Бухгалтерпідпріємства робів ВСІ первінні проводки в 2006 году, но по Деякгосподарських операціях ВІН не знаючи Як відобразіті в ОБЛІКУ операцію, тому ВІННадав детальний аналіз пробного балансу за станом на 31 грудня 2006 року, акож Деяк Додатковий інформацію про господарські Операції підпріємства, в.т.по операціях, які НЕ булі відображені в ОБЛІКУ. При складанніпроводок вікорістовуваті Рахунка, які представлені...

Реферат на тему: Бухгалтерський баланс: економічний Зміст, методика Складання, аудит та аналіз основних показніків

УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДІПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра бухгалтерського ОБЛІКУ дипломних роботах натему: В«Бухгалтерський баланс: економічний Зміст, методика Складання, аудитта аналіз основних показніків В» (заматеріалами ВАТ В«ЛьвівагромашпроектВ») Виконала:студентка ІПДО спец. 7.050106В«Облік і аудитВ» Лозко ЮліяВале...

Реферат на тему: Бухгалтерський звітність на підпріємстві недержавної форми власності

План Вступ Розділ І. Бухгалтерський звітністьна підпріємстві недержавної форми власності. 1.Класифікація бухгалтерської звітності 2.Принципи підготовкі бухгалтерськоїзвітності 3.Методика підготовкі Звіту про Фінансовірезультати 4.Класифікація діяльності підпріємства 5.Методика підготовкі балансу 6.Методика підготовкі показніківДекларації про прибуток 7.Загальні положення про...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок