Физика » Страница 4 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Физика

Реферат на тему: Оптичні сила Лінз

Приклади Рішення задач з оптічної фізики Задача 1 Об'єкт знаходитсяна відстані відзбіральної лінзі з фокусною відстанню f = 12см. Візначіті відстань від лінзі до зображення. Дано:,. знайте: Рішення. Вікорістовуючі формулу лінзі , візначімо . Відповідь. Задача 2 Пучок світла, Що сходитися, падає на розсіювальну лінзу з фокусною відстаннюf = ...

Реферат на тему: Розсіювання електронної щільності в металах і іонних кристалах по рентгенографическим даними

РОЗСІЮВАННЯЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ У МЕТАЛАХІ іонних кристалів ПОРентгенографічних ДАНИМ Зміст Введення Глава 1. Властивості досліджуваних об'єктів і методи вимірювання електронної густини по пружному розсіянню 1.1Властивості досліджуванихоб'єктів 1.2Методи вимірюванняелектронної густини по пружному розсіянню

Реферат на тему: Огляд сучасного стану енергоресурсів людства

Зміст Введення I. Основні способи отримання енергії 1. Теплові електростанції 2. Гідроелектростанції 3. Атомні електростанції II. Нетрадиційні джерела енергії 1. Вітрова енергія 2. Геотермальна енергія 3. Теплова енергія океану 4. Енергія приливів і відливів 5. Енергія морських течій 6. Енергія Сонця 7. Воднева енергетика ...

Реферат на тему: Оцінка ефективності інвестиційного проекту будівництво парогазової установки потужністю 410 МВт

Зміст Реферат Введення 1.Теоретичні основи інвестиційного проектування. 1.1Інвестиційнийпроект. Сутність і зміст. 1.2 Види ефективності та критерії оцінкиефективності інвестиційних проектів. 1.3Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів для ТЕС. 2.Аналіз сучасного стану підприємства. 2.1Загальнахарактеристика підприємства. 2.2Аналізсучасного стану підприємства.

Реферат на тему: Світловод: рівняння, типи хвиль в світловодах. Критичні довжини і частоти

Світловод: рівняння, типихвиль в світловодах. Критичні довжини і частоти 1.Рівняння передачі по світловоду Розглянемоволоконний світловод без втрат двошарової конструкції, наведений на рис. 1 b n 2 n 1 a Рис. 1

Реферат на тему: Світовий ринок енергоресурсів: стан, проблеми, перспективи

МІНІСТЕРСТВО освіти и науки України Київський національний університет БУДІВНИЦТВА і архітектури Кафедра економічної Теорії Курсова робота На тему: Світовийрінок енергоресурсів: стан, проблеми, перспективи Київ 2011 Зміст Вступ 1.Особлівості розвутку таФункціонування світового Ринку енергоресурсів 1.1 Енергетичний факт...

Реферат на тему: Проектування і розрахунок системи електропостачання

Завдання1: Для свого цеху визначити категорію надійності електропостачання,вичертити варіант цехової схеми електропостачання № п/п (№ варіанту) Найменування споруди (цехи, будівлі) Споживачі електроенергії розташовані в будівлі Потужність споживачів, кВт. (кожного)

Реферат на тему: Перетворення енергії в електричних машинах постійного струму

КОНТРОЛЬНАРОБОТА В«ПЕРЕТВОРЕННЯЕНЕРГІЇ В електричних машин постійного струму В» Задача 1. За наступним параметрамобмотки якоря машини постійного струму: число пар полюсів р , числоефективних провідників N , числовитків секції w c , число секцій в котушці і з ,вичертити розгорнуту схему неп...

Реферат на тему: Привід стрічкового конвеєру

Курсовий проект з дисципліни "Механіка" Привідстрічкового конвеєра Кінематична схема приводу (вихідна). Вихідні дані для кінематичногорозрахунку Вихідні дані: Lгод = 5 років pвих= 5,0 кВт Таблиця

Реферат на тему: Розрахунок і конструювання катодного вузла

ФедеральнеАгентство з освіти РФ ТомськийДержавний Університет Систем Управління та Радіоелектроніки (ТУСУР) Кафедра Електронних Приладів (ЕП) Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни "Вакуумна таплазмова електроніка " На тему: Розрахунокі конструювання катодного вузла Виконав: студент Малишкін А. А. Перевірив: доцент каф. ЕП Аксьонов А. І. 2009 Зміст ...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок