Геология » Страница 9 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология

Реферат на тему: Історико-геологічні Дослідження з пізнання геологічної Історії земли

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ІСТОРІЧНОЇГЕОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ Київ 2011 Історичнагеологія Теоретичнірезультати та узагальнення історико-геологічніх досліджень спріяють пізнаннюгеологічної Історії земли Як цілісної природно-історічної системи реальногосвіту в усій складності її внутрішніх и зовнішніх взаємодій. Саме даніісторічної геології складають базис для Розкриття історічної природи контінентівта океанів, си...

Реферат на тему: Основи грунтознавства

Київськийнаціональний університет імені Тараса Шевченка Геологічнійфакультет Кафедрагідрогеології та інженерної геології заочноформа навчання грунтознавства геологія гранулометричний засоленість Контрольнаробота знавчальної дісціпліні "Основи грунтознавства" Київ- 2011 ЗМІСТ 1. Теоретичні Запитання 1.1 Ґрунтознавство як одна з основних складових частинінженерної г...

Реферат на тему: Основи четвертінної геології

МІНІСТЕРСТВОосвіти и науки України Київськийнаціональний університет імені Тараса Шевченка Геологічнійфакультет Кафедрагідрогеології та інженерної геології заочноформа навчання РЕФЕРАТ знавчальної дісціпліні "Геоморфологія" натему "ОСНОВИЧЕТВЕРТІННОЇ ГЕОЛОГІЇ " Київ- 2011 ОСНОВИЧЕТ...

Реферат на тему: Методи четвертінної геології. Метод Виявлення віку генетичних тіпів четвертинах відкладів України

МІНІСТЕРСТВО освіти и наукиУкраїни Київський національнийуниверситет імені Тараса Шевченка Геологічній факультет Кафедра гідрогеології таінженерної геології заочна форма навчання Контрольна робота з навчальної дісціпліні Геоморфологія на тему Методи четвертінної геології.Метод Виявлення віку генетичних тіпів четвертинах відкладів України Київ 2011 Для розчленуванн...

Реферат на тему: Проект проведення Поиск підземніх вод для водопостачання сільськогосподарськіх об'єктів Радомишльської району Жітомірської області

Київський національний університетімені Тараса Шевченка Геологічній факультет Кафедра гідрогеології та інженерноїгеології Курсова робота знавчальної дісціпліні Методикагідрогеологічніх досліджень Проект проведення Поиск підземніх вод дляводопостачання сільськогосподарськіх об'єктів Радомишльської району Жітомірськоїобласті Київ - 2011 Вступ Геологічне Завданняна проведен...

Реферат на тему: Еффузівний магматизм: будова і типи вулканів

Геологічнийфакультет Кафедразагальної геології та геодинаміки Курсоваробота за темою В«еффузівниймагматизм: будова і типи вулканів В» Виконавстудент 1 курсу, гр. № 2 (спеціальністьгеологія) Керівник Новочеркаськ2011 ЗМІСТ ВСТУП ГЛАВА 1. Вулкани та їх діяльність РОЗДІЛ 2. Продукти...

Реферат на тему: Водопостачання фонтанів і басейнів

КАЗАНСЬКИЙДержавна архітектурно-будівельна УНІВЕРСИТЕТ КафедраВодопостачання і водовідведення РЕФЕРАТ на тему:В«Водопостачання фонтанів і басейнівВ» Р.10.29.013.37 Виконала студентка гр.29-301 Е.І. Зайнуллін захищений. з оцінкою. Керівник Н.Ю. Мінгазітдінова 2010 Зміст Введення 1.Системиводопостачання басейнів 1.1Основні поняття і к...

Реферат на тему: Гірничі роботи

Введення Талдінское кам'яновугільний родовищерозташовується в центральній частині Ерунаковского геолого-економічного районуКузбасу. За адміністративним поділом площародовища відноситься до Новокузнецька і Прокоп'євськ районам Кемеровськоїобласті Російської Федерації. Район будівництва є новим промисловимрайоном. В даний час на родовищі діють: шахтаВ«Талдінская-Західна № 1В», розрізи В«ТалдінскійВ», В«Талдінскій П...

Реферат на тему: Історія розвитку нового геодезичного приладу "Електронний тахеометр"

МІНІСТЕРСТВОСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РФ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТПО землеустрою Кафедра:геодезії та геоінформатики. КУРСОВАРОБОТА Задисципліни: "Геодезичне інструментознавства" Натему: Історія розвитку нового геодезичного приладу"Електронний тахеометр" Виконав:CТ. 21 ПГ. Групи СаїтовК.А. Перевірив:к.т.н., професор ЮнусовА.Г. Москва. 2010 ...

Реферат на тему: Метод шпурових зарядів і механізоване заряджання свердловин

Зміст Введення 1.Технологія механізованого заряджання шпурів, свердловин і камер 1.1 Механізованезаряджання шпурів 1.2 Механізоване заряджання свердловин 1.3 Пневмозаряжаніекамер і штолень 1.4 Заряджаннятраншейних зарядів 2 Методиведення вибухових робіт шпуровими зарядами 2.1Застосування проміжних шпурів і свердловин 2.2Параметри розташування шпурів ...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок