Химия » Страница 3 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Химия

Реферат на тему: Рефрактометричний метод аналізу в хімії

РефрактометричнийМЕТОД АНАЛІЗУ В ХІМІЇ Зміст Введення 1.Деякі поняттяфізичної оптики 1.1 Поширення світла 1.2 Показник заломлення світла (показник рефракції) 1.3 Дисперсія світла 1.4 Повне внутрішнє віддзеркалення 2.Дипольні моментиі рефракція 2.1 поляризованість і дипольний момент 2.1.1 Молярна поляризованість 2.2 Молярна рефракція 3.Рефракція іструктур...

Реферат на тему: Технологія нуклеофільного заміщення функціональних груп в органічних сполуках

Зміст Ведення 1. Нуклеофільне заміщення галогену в молекулі органічної сполуки 1.1 Основні відомості про механізм реакції 1.2 Основні фактори, що впливають на хід процесу нуклеофільногозаміщення 1.3 Заміна атома галогену на - ОН, - ОR, - OН, - SН і-SR групи 1.4 Заміна атома галогену на групи-NН 2 ,-NНR,-NR 2 1.5 Заміна атома галогену на-СN і-SO 3 Na 2. Н...

Реферат на тему: Хіміко-токсикологічний аналіз лікарських засобів, похідних фенотіазину

Міністерство охорони здоров'яі соціального розвитку РФ ДВГМУ Кафедра органічної татоксикологічної хімії Реферат Хіміко-токсикологічнийаналіз лікарських засобів, похідних фенотіазину Виконав: студент Барахова В.С. Перевірив викладач: Якушева Н.Ю. Хабаровськ 2010 Зміст Введення 1. Токсикологічне значення і метаболізм 2. Ізолювання похідних фенотіазинуз біологічного матеріал...

Реферат на тему: Берил: загальна характеристика

Зміст Введення Короткахарактеристика берилу Побудова гістограм кожногоелемента Розрахунок середнього складу кожноїоднорідної сукупності, отримання статистичних характеристик Перевірка залежності другоряднихелементів від головних Висновок Список використаної літератури Введення Головна мета курсовоїроботи - освоїти методи статистичн...

Реферат на тему: Визначення сульфатів у стічній воді комплексонометрічнім та турбідіметрічнім методами аналізу

ЗМІСТ ВСТУП 1. ЗагальнаЧАСТИНА 1.1 Характеристика стічної води за якіснім такількіснім складом 1.2 Хімічні та фізічні Властивості сульфатної кислотита її сполук 2. СпеціальнаЧАСТИНА 2.1 Теоретичні основи визначення сульфатів 2.1.1 Тітріметрічнімметодом аналізу 2.1.2 Турбідіметрічнім методом аналізу 2.2 Обладнання методів визначення сульфатів у стічнійводі 3. Експерементально ...

Реферат на тему: Метали побічної підгрупи I групи

Російськийдержавний педагогічний університет імені А. І. Герцена Курсоваробота з хімії по темі: Металипобічної підгрупи I групи Роботу виконала студентка першого курсу факультету хімії(Специалитет) Каскеро Катерина Санкт-Петербург 2010 Вступ Метал (назвупоходить від лат. metallum - шахта) - група елементів, що володієхарактерними металевими властивостями,...

Реферат на тему: Методи аналізу питної води

Зміст I. Вступна частина 1. Значення хімічної промисловості 2. Роль аналітичного контролю 3. Функції та завдання лабораторії II. Аналітична частина 1.Характеристикааналізованої продукції 2.Вимоги,пропоновані до природній воді 3.Методики аналізів 4.Пристрій,універсальний іономер ЕВ-74 III. Охорона праці 1.ТБ з кислотами ілугами 2.ТБ при роботі влаборат...

Реферат на тему: Визначення фенолів воді

Введення Мета технічногозвіту полягає у визначенні рівня забруднення води на очисних спорудахміста Троїцька. Для виконаннятехнічного звіту я поставив перед собою наступні завдання: В·Закріпити фотоколориметричним методом на виробництві В·з використанням даного методу знайти концентрацію нітритів і фосфатів Фосфати застосовують у численнихпромислових областях: В·електротехніка,

Реферат на тему: Особливості полімерного стану речовини

Особливостіполімерного стану речовини 1. Полімери й наука прополімерах В залежності від величинивідносної молекулярної маси, далі званої просто молекулярною масою,хімічні сполуки поділяють на три групи: низькомолекулярні сполукиМ

Реферат на тему: Пептиди та первинна структура білка

пептидів і ПЕРВИННА СТРУКТУРА БІЛКА ЗМІСТ ВСТУП ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 1.1Поняття пропептидах. Їх будова 1.2Номенклатурапептидів 1.3Основний принциппептидного синтезу 1.4Експериментальніметоди створення пептидного зв'язку 1.5Первинна структурабілка 1.6Експериментальневизначення первинної структури білка ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок