Языковедение » Страница 13 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языковедение

Реферат на тему: Омонімія лексична і синтаксична

Р Е Ф Е Р А Т: В«Омонімія лексична і синтаксична В» ГРУПА: 25 СТУДЕНТ: Комагорцева І.

Реферат на тему: Омоніми в російській мові

Лексична омонімія. В лексичної системі російського мови є слова, які звучать однаково, але мають зовсім різні значення. Такі слова називають лексичними омонімами, а звукове і граматичне збіг мовних одиниць, які семантично не пов'язані один з одним називається омонімією. (Гр. - Homos - Однаковий + Onyma - Ім'я). Наприклад, ключ '-' криниця ' (Студений ключ) і ключ '-' металевий стрижень особливої форми для відмикання та замикання замка '(...

Реферат на тему: Особливості перекладу фразеологізмів

Вступ 2 Походження фразеологізмів 2 Класифікація російських фразеологізмів 3 Класифікація прийомів перекладу фразеологізмів 4 Фразеологічний переклад 5 Основні галузі використання фразеологічних еквівалентів 7 нефразеологіческого переклад 8 Контекстуальний і вибірковий переклад 10 Характерні особливості фразеологізмів 10 Висновок 13 Список літератури 15 ...

Реферат на тему: Іншомовні вкраплення в прозі В. Пелевіна

Зміст: 1. Вступ: постановка проблеми, мети, завдань дослідження, визначення методів. с. 2-4 2. Основна частина: а) вкраплення в споконвічної графіку с. 4-17 б) вкраплення в російській графіці с. 17-22 3. Висновок. Висновки. с. 22-23 4. Список використаної літератури с.24 5. Додаток: матеріали анкетування по вкрапленням с.24-27 В одному зі своїх телеінтерв'ю 1999 письменни...

Реферат на тему: Іншомовні слова

ВСТУП У запозиченні російською мовою іншомовних слів в різні епохи відбилася історія нашого народу. Економічні, політичні, культурні контакти з іншими країнами, військові зіткнення накладали свій відбиток на розвиток мови. Нові слова вливалися в російську мову з інших мов в результаті економічних, політичних і культурних зв'язків російського народу з іншими народами, в результаті впровадження в життя російського народу реал...

Реферат на тему: Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Московський Педагогічний Університет КАФЕДРА методики викладання іноземної мови Христюк Антон Миколайович студент 4 курсу лінгвістичного факультету КОМП'ЮТЕРНЕ НАВЧАННЯ - В«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇВ»: ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Курсова робота Науковий к...

Реферат на тему: Використання просторічної лексики як стилістиці-прагматичний прийом

Просторіччя, використані в тексті Цар Яга потішники Нянька Маруся Молодці докладать без всяких брехня , чому на серці морок. ...

Реферат на тему: Історизми в романі Толстого Петро Перший

Історизму в романі А. Н. Толстого В«Петро ПершийВ» Лексикою називають словниковий склад мови, причому, коли говорять про словниковому складі мови, мають на увазі слова в їх індивідуальних (лексичних - в протилежність граматичним) значеннях. Кожне слово є позначенням кокой-то реалії, - ось ця здатність слів позначати ті чи інші предмети, ознаки, явища дійсності і характеризує слова як одиниці лексики. Деякі слова (або значен...

Реферат на тему: Історична граматика російської мови

Курганський державний університет Контрольна робота з дисципліни Історична граматика російської мови варіант 2 студентки 2 курсу заочного відділення групи 225 філологічного факультету Александрової Ольги Іванівни Курган 2000 Завдання 1. Історичне чергування голосних у сучасній російській мові. З...

Реферат на тему: Історія розвитку мов

План Мова - основа культури. Мова та письмові стародавньої Греції. 2 Мова і мовознавство в стародавньому Римі 9 Становлення писемності на рідних мовах в західноєвропейському культурному ареалі. 12 Мова в ранньосередньовічної Західній Європі 17 Мова в епоху пізнього Середньовіччя 18 Візантійське мову (4-15 вв.) 22 ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВИ 16-18 ст. 24
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок