Экономико-математическое моделирование » Страница 13 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование

Реферат на тему: Імітаційне моделювання роботи перукарні

Введення Імітаційне моделювання засноване на прямому описі модельованого об'єкта. Істотною характеристикою таких моделей є структурний подібність об'єкта і моделі. Це значить, кожному суттєвого з точки зору розв'язуваної задачі елементу об'єкта ставиться у відповідність елемент моделі. При побудові імітаційної моделі описуються закони функціонування кожного елемента об'єкта і зв'язки між ними. Робота з імітаційної моделлю полягає ...

Реферат на тему: Імітаційне моделювання роботи магазину

Зміст Введення 1. Завдання Виконати моделювання роботи магазину, який торгує 20 видами товарів. Для кожного виду товарів, середній інтервал приходу покупців рівномірно розподілений в інтервалі від 20 до 70 хвилин. Середня кількість грошей, що витрачаються на кожен вид товарів, рівномірно розподілено в інтервалі від 1 до 10 гривень. Надходження кожного виду товарів має середній інтервал в 100 разів більший, ніж інтервал приходу ...

Реферат на тему: Елементи дісперсійного аналізу и Теорії кореляції

ЕЛЕМЕНТІВ ДІСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ І Теорії КОРЕЛЯЦІЇ Вступ У більшості розділів математичної статистики передбачається, Що Кожній Із усіх чисельності компонентів (факторів), які визначаються характер поведінкі віпадкової величини, вносити у Формування її Значення Дуже малий неконтрольованій Внесок, більш-Менш однаково за потужністю. На відміну від них у дісперсійному аналізі та у Теорії кореляції досліджуються випадка на...

Реферат на тему: Математичні моделі в менеджменті та маркетингу

КОНСПЕКТ з дисципліни В«Математичні моделі в менеджменті та маркетингу В» 1. Методи багатокритеріальної оптимізації У реальних системах управління задачу оптимізації доводиться вирішувати з урахуванням декількох критеріїв ефективності одночасно. У загальному випадку задача багатокритеріальної (Векторної) оптимізації ставиться наступним чином. Є безліч X різних (альтернативних) ...

Реферат на тему: Математичні моделі споживчої поведінки та попиту

ТЕМА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СПОЖИВЧОГО ПОВЕДІНКИ І ПОПИТУ Зміст Введення 1 Моделі розподілу доходів 2 Кількісний підхід до аналізу корисності і попиту 3 Ставлення...

Реферат на тему: Математичні моделі формування та використання запасів

Математичні моделі формування та використання запасів Введення Запаси засобів виробництва являють собою економічну категорію, властиву товарному виробництву на всіх стадіях його р...

Реферат на тему: Властивості лінійної прогресії

Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академія Контрольна робота з дисципліни: В«ЕконометрикаВ» Виконала: студентка гр. ПВ 09-1З Бурденюк Е.Н. Перевірила: Гетьман І. Краматорськ 2010 1. Теоретичний питання Властивості лінійної прогресії 1. Пряма регресії завжди проходить через центр розсіюванн...

Реферат на тему: Згладжування експоненціальним методом

Лабораторна робота № 2 Згладжування експоненціальним методом

Реферат на тему: Мережеве планування та управління

Федеральне агентство з освіти Державне освітня установа вищої професійної освіти Московський державний індустріальний університет Інститут дистанційної освіти (ГОУ ІДО МГИУ) Курсова робота з дисципліни В«Економіко-математичне моделюванняВ». На тему В«Мережеве планування і управління В» Виконала: студентка групи 01Е31П Фаттахова Г. М. Перевірив: С...

Реферат на тему: Симплексний метод

Задача 1. Вирішити задачу лінійного програмування симплексним методом. Варіант 3. Знайти найбільше значення функції f (X) = - x 1 - x 2 + 2x 3 при обмеженнях 2x 1 + x 2 + x 3 ВЈ 2 x 1 - x 2 + X 3 ВЈ 1, x j Ві 0, j = 1, 2, 3. Рішення. Наведемо задачу до ...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок