Юриспруденция » Страница 7 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Юриспруденция

Реферат на тему: Судова реформа (Контрольна)

Кон-сти-ту-ци-он-ное пра-во РФ Ва-ри-ант 4 ПЛАН: 1. Су-деб-ная ре-фор-ма в РФ в ус-ло-ві-ях фор-ми-ро-ва-ня пра-во-во-го де-мо-кра-ти-че-сько-го го-жа-ст-ва. 2. Конституційно-правовий ста-тус су-дей РФ. 3. За-да-ча. В свя-зи з пе-ре-ме-на-ми в рос-сій-ському про-ще-ст-ве і не-з-беж-ним за-кре-п-ле-ні-ем це-го в пра-ве, в Кон-сти-ту-ції 1993 го-да б-ло впер-ші про-ве-де-но раз-де-л...

Реферат на тему: Судова реформа в Росії 1864г.

Рязанська ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С.А Єсенін ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ _____________________________________________________ ВИПУСКНА Кваліфікаційних (дипломних) РОБОТА СТУДЕНТА 5 КУРСУ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ Іванов Іван Іванович СУДОВА РЕФОРМА В РОСІЇ В 1864г. Науковий керівник Кандидат юридичних наук Доцент. Допустити...

Реферат на тему: Реорганізація прокуратури і створення адвокатури в Росії

Російська академія державної служби при Президентові Російської Федерації Північно-Західна академія державної служби КАРЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ в м. Петрозаводську Назва предмета Історія вітчизняного держави і права

Реферат на тему: Референдум в системі демократії

РЕФЕРЕНДУМ . Референдум і вільні вибори визначаються як вис-шиї непо-безпосередніх вираз влади народу. Тим са-мим встановлюється вищий авторитет рішень, прийнятих на референдумі і результатів вільних виборів. У той Водночас для ефективного осуществле-ня народовладдя не-обходимо досягнення оптимального балансу різних його форм. Так, відповідно зі св...

Реферат на тему: Референдум-форма здійснення влади народом Росії

Далекосхідний інститут законодавства і правознавства Контрольна робота по Конституційному праву Російської Федерації Тема: В«Референдум - форма здійснення влади народом Росії В». Виконала : студентка 3 курсу гр. 1 заочного відділення Макієнко Марина Миколаївна р. Хабаровськ 1999

Реферат на тему: Римські Юристи

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ РЕФЕРАТ По курсу: "Римське право" на тему: "Діяльність юристів у Стародавньому Римі". Виконав: студент групи Ю-22 2-ого курсу, денного відділення Викладач: Губанов А.В. Москва, 1997р. ТЕМА: Діяльність юристів у Стародавньому Римі.

Реферат на тему: Римське договірне право

Зміст: Вступ 2 1. Основні етапи розвитку римського приватного права 3 2.Історіческіе етапи та основні тенденції розвитку римського договірного права. 4 1.1. Відображення договірних відносин в квірітскому праві 4 2.2. Розвиток договірного права в республіканський і імперський періоди 7 Висновок 12 Список Літератури: 12 ...

Реферат на тему: Римське право, його значення в історії правового розвитку людства та в сучасній юриспруденції

Римське право, його значення в історії правового розвитку людства і в сучасній юриспруденції. Римське право займає в історії людства абсолютно виняткове місце: воно пережило створив його народ і двічі підкорило собі світ. Зародилося воно в далекій глибині часу - Тоді, коли Рим являв ще ледь помітне пляма на території земної кулі, маленьку громаду серед багатьох інших подібних же громад середньої Італії. ...

Реферат на тему: Роль католицької церкви в середньовічній Європі

Введення. 3 ГЛАВА I. ПОЛІТИКА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В VI-XI ВВ. Частина 1. Григорій I Великий - основоположник церковного держави. Частина 2. Набуття татом світської влади. Част...

Реферат на тему: Роль колективного договору в регулюванні трудових відносин

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі Російської Федерації Нижегородський державний комерційний інститут Кафедра цивільно-правових дисциплін КУРСОВА РОБОТА по трудовому праву на тему: В«Колективний договір і його роль у забезпеченні інтересів працівників В». Виконав: студент III курсу, гр. 3-2ю юридичної факультету, спец. юриспруденція ...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок