Математика » Страница 5 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Математика

Реферат на тему: Рекорди в науці і техніці. Елементи

В природі зустрічаються 94 хімічних елементу. До теперішнього часу штучно отримані ще 15 трансуранових елементів (елементи з 95-го по 109-ий), існування 10 з них безперечно. Літосфера. (O), 46, 60% за вагою. Відкрито в 1771 р. Карлом Шеєле (Швеція). Атмосфера. (N), 78, 09% за об'ємом, 75, 52% за масою. Відкрито в 1772 р. Резерфордом (Великобританія). Всесвіт. (Н), 90% всієї речовини. Відкрито в...

Реферат на тему: Філософія космізму: від давнини до наших днів

Железняк Галина Василівна Стан сучасного світу поставило перед людство цілий комплекс філософських проблем: проблему суб'єкта та об'єкта пізнання, аспекти філософського поняття часу, простору, розвитку світу. Виникає необхідність загальнотеоретичного, філософського осмислення досягнень і перспектив діяльності людства, яке в даний час переживає етап переходу в інший стан як мислення, так і буття. Двадцять перше століття виносить на порядку д...

Реферат на тему: Граничні умови на стику двох діелектриків. Теорема про циркуляцію

М.І. Векслер, Г.Г. Зегря Будь межа розділу двох середовищ може вважатися плоскою на досить малій ділянці. Крім того, в межах досить малого ділянки поле векторів,, можна вважати однорідним на кожній із сторін. Складові зазначених векторів Dn, En, Pn, перпендикулярні до межі, називаються нормальними, а,,, паралельні кордоні, - тангенціальними компонентами. На незарядженої кордоні двох діелектриків нормальні і тангенціальні компонен...

Реферат на тему: Спеціальні класи та функціональна повнотіла системи функцій алгебри логікі. Теорема Поста

МІНІСТЕРСТВО освіти и науки України Національний університет В«Львівська політехнікаВ» Кафедра Прікладної математики Курсова робота з курсу В«Дискретна математикаВ» на тему В«Функціональна повнотіла системи функцій алгебри логікі. Спеціальні класи функцій алгебри логікі. Теорема Поста В» Виконала: ст. гр.ІФ-31 Мартинюк Н.О прийнять: Тесак І.Є Львів - 2011р.

Реферат на тему: Схема Бернуллі. Ланцюги Маркова

Введення Ланцюг Маркова - послідовність випадкових подій з кінцевим або рахунковим нескінченним числом результатів, що характеризується тим властивістю, що при фіксованому теперішньому майбутнє незалежно від минулого. Ланцюги Маркова - одна з основних і актуальних тем в нинішній час в сучасній математиці. Ланцюги Маркова є узагальненням схеми Бернуллі, яка була написана в XVII, а Марківські ланцюги отримали порівняно недавн...

Реферат на тему: Апроксимація функції методом найменших квадратів

апроксимації функцій Метод найменших КВАДРАТОВ Зміст 1. Мета роботи 2. Методичні вказівки 2.1 Методичні рекомендації по апроксимації методом найменших квадратів 2.2 Постановка завдання 2.3 Методика вибору апроксимуючої функції 2.4 Загальна методика рішення 2.5 Методика рішення нормальних рівнянь 2.6 Рекомендації щодо вибору форми запи...

Реферат на тему: Булеві функції та теорія графів

Завдання Дано: В· Універсум В· Множини,, В· Бінарні відносини В· Функція Потрібно: 1. Знайти 2. Вирішити рівняння 3. Побудувати графи і матриці відносин P і Q, вказати,, 4. Дослідити ставлення Р на наявність стандартних властивостей (Рефлексивність, антірефлексівность, симетричність, антисиметрична, транзитивність). 5. Поб...

Реферат на тему: Диференціальна геометрія поверхонь Каталана

Зміст Глава 1. Введення в диференціальну геометрію поверхонь. Основні поняття 1.1 Перша квадратична форма поверхні 1.2 Внутрішня геометрія поверхні 1.3 Друга квадратична форма поверхні 1.4 Класифікація точок регулярної поверхні 1.5 Середня та гауссова кривизни поверхні Глава 2. Поняття поверхні Каталана 2.1 Загальні положення 2.2 Прик...

Реферат на тему: Математичні моделі фізико-хімічних процесів

Контрольна робота 1. Написати співвідношення між питомим вагою Оі і щільністю ПЃ. Навести формули для розрахунку ПЃ для газів. Привести значення ПЃ і Оі для води і ПЃ для повітря Питома вага (вага одиниці обсягу) Оі і щільність (маса одиниці об'єму) ПЃ пов'язані залежністю: , де g = 9,81 м/с 2 - Прискорення вільного падіння. Так як в СІ за од...

Реферат на тему: Рішення задач методами Ейлера та Рунге-Кутта

1. Побудувати кубічний сплайн, інтерполюється функцію у = | (х) на [1,00; 1,20] для рівномірного розбиття з кроком h = 0,04: | (х) = ln x Знайти значення в точках 1,05; 1,13; 1,17. Рішення Побудуємо таблицю значень функції на інтервалі [1,00; 1,20] з кроком h = 0,04: x | (х) = Ln x
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок