Виконання кореляційного і регресійного аналізу » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Виконання кореляційного і регресійного аналізу

Реферат Виконання кореляційного і регресійного аналізу

td> Гіпотетична різниця середніх 0 df 9 t-статистика 2, 208751921 P (T <= t) однобічне 0,027278104 t критичне однобічне 1,833112923 P (T <= t) двобічне 0,054556208 t критичне двобічне 2,262157158

Розрахункове значення критерію Стьюдента t р = 2,21 менше критичного t КРІТ = 2,306 (взято з таблиці t-розподілів Стьюдента при числі ступенів свободи n -2 = 8 і величиною похибки О± = 0,05), з чого робимо висновок про незначущість коефіцієнта кореляції.

Так як виняток даних по Брянській і Білгородській областях згідно з раніше проведеним аналізом не значно впливає на коефіцієнт кореляції, то при знаходженні t-критерію Стьюдента для вибірки вихідних даних при припущенні 5 отримаємо практично аналогічний результат.

Парний двухвиборочного t-тест для середніх

r = 0,455

Змінна 1

Змінна 2

Середнє 696,0125 137,9125 Дисперсія 607399,8755 9534,678393 Спостереження 8 8 Кореляція Пірсона 0,510547416 Гіпотетична різниця середніх 0 df 7 t-статистика 2,149664636 P (T <= t) однобічне 0,034323806 t критичне однобічне 1,894578604 P (T <= t) двобічне 0,068647613 t критичне двобічне 2,364624251

Розрахункове значення критерію Стьюдента t р = 2,15 менше критичного t КРІТ = 2,45 (взято з таблиці t-розподілів Стьюдента при числі ступенів свободи n -2 = 6 і величиною похибки О± = 0,05). Коефіцієнт кореляції незначну.

1.4. Зробити підсумкові висновки.

Між показниками роботи вантажних автомобілів великих і середніх організацій автомобільного транспорту в 2006 році існує помірна статистична взаємозв'язок. Для проведення аналізу дані по Брянській і Білгородській областях можна не враховувати.


Завдання 2

2. За вихідними даними виконати регресійний аналіз:

2.1. Розрахувати параметри рівняння лінійної парної регресії;

Лінійне рівняння парної регресії має вигляд:

,

де - оцінка умовного математичного очікування y

b 0 , b 1 - емпіричні коефіцієнти регресії, що підлягають визначенню.

Емпіричні коефіцієнти регресії b 0 , b 1 будемо визначати за допомогою інструменту Регресія MS Excel.

ВИСНОВОК ПІДСУМКІВ

Регресійна статистика

Множинний R 0,454062283

R-квадрат 0, 206172557

Нормований R-квадрат 0,106944127

Стандартна помилка 991,7552465

Спостереження 10

Дисперсійний аналіз

df

SS

MS

F

Значимість F

Регресія 1 2043636,965 2043636,965 2,078 0,187 Залишок 8 7868627,751 983578,469


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок