Спектрометричне сканування атмосфери і поверхні Землі » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Спектрометричне сканування атмосфери і поверхні Землі

Реферат Спектрометричне сканування атмосфери і поверхні Землі


сканерназйомки

В данийчас для зйомок з космосу найбільш часто використовуються багатоспектральніоптико-механічні системи - сканери, встановлені на ШСЗ різного,призначення. За допомогою сканерів формуються зображення, що складаються з безлічіокремих, послідовно одержуваних елементів. Термін"Сканування" позначає розгортку зображення за допомогоюскануючого елемента (хитного або обертового дзеркала), поелементнопереглядає місцевість поперек руху носія і посилає променистийпотік в об'єктив і далі на точковий датчик, що перетворює світловий сигнал велектричний. Цей електричний сигнал надходить на приймальні станції поканалах зв'язку (мал.). Зображення місцевості отримують безперервно на стрічці,складеної з смуг - сканів, складених окремими елементами - пікселами.Сканерна зображення можна отримати в усіх спектральних діапазонах, алеособливо ефективним є видимий і ІК-діапазони. При зйомці земноїповерхні за допомогою скануючих систем формується зображення, кожному елементуякого відповідає яскравість випромінювання ділянки, що знаходиться в межахмиттєвого поля зору. Сканерна зображення - впорядкований пакет яскравіснихданих, переданих по радіоканалах на Землю, які фіксуються на магнітнустрічку (в цифровому вигляді) і потім можуть бути перетворені в кадрову форму. Вгеології використовуються матеріали сканерна зйомок з ШСЗ серії"Метеор". На цих супутниках встановлені скануючі пристроїрізної конструкції: з малим дозволом - МСУ-М, із середнім дозволом -МСУ-З, з конічною розгорткою - МСУ-СК, з електронною розгорткою - МСУ-Е(Табл. 3).


Таблиця

: Технічні характеристики скануючих пристроїв Параметри МСУ-М МСУ-З МСУ-СК МСУ-Е Смуга огляду, км 1930 1380 600 28 Кут сканування, град 106 90 66,5 2,5 Число елементів в активній частині рядка 1880 5700 3614 1000 Число спектральних каналів 4 2 4 3 Дозвіл на місцевості по рядку, км 1 0,24 0,175 0,028 Маса, кг 4,5 5,5 47 17

Найважливішоюхарактеристикою сканера є кут сканування (огляду) і миттєвий кутзору, від величини якого залежать ширина знімається смуги і дозвіл. ВЗалежно від величини цих кутів сканери ділять на точні і оглядові. У точнихсканерів кут сканування зменшують до В± 5 В°, а у оглядових збільшують до В± 50 В°.Величина дозволу при цьому обернено пропорційна ширині знімається смуги.

Добрезарекомендував себе сканер нового покоління, названий "тематичнихкартографом ", яким були оснащені американські ШСЗ" Лендсат-4 і-5 ". Сканер типу "тематичний картограф" працює в семидіапазонах з роздільною здатністю 30 м у видимому діапазоні спектру і 120 м в ІК-діапазрне. Цей сканер дає великий потік інформації, обробка якої вимагає більшогочасу; у зв'язку з чим сповільнюється швидкість передачі зображення. число пікселівна знімках досягає більш 36 млн. на кожному з каналів. Скануючі пристроїможуть бути використані не тільки для отримання зображень Землі, але і длявимірювання радіації - скануючі радіометри - і випромінювання - скануючіспектрометри.

Радарнізйомки

Радіолокаційна(РЛ) або радарна зйомка - найважливіший вид дистанційних досліджень.Використовується в умовах, коли безпосереднє спостереження поверхні планетутруднене різними природними умовами: щільною хмарністю, туманом і т.п. Вона може проводитися в темний час доби, оскільки є активною. Длярадарної зйомки зазвичай використовуються радіолокатори бічного огляду (ЛБО),встановлені на літаках та ШСЗ.

За допомогою ЛБОрадіолокаційна зйомка здійснюється в радіодіапазоні електромагнітногоспектра. Сутність зйомки полягає в посилці радіосигналу, що відбивається понормалі від досліджуваного об'єкта і фіксованої на приймачі, встановленому наборту носія. Радіосигнал виробляється спеціальним генератором. Часповернення його в приймач залежить від відстані до об'єкта, що вивчається. Цейпринцип роботи радіолокатора, що фіксує різний час проходженнязондуючого імпульсу до об'єкта і назад, використовується для отриманняРЛ-знімків. Зображення формується біжучим по рядку світловим плямою. Чимдалі об'єкт, тим більше часу треба на проходження відбиваного сигналу дойого фіксації електронно-променевою трубкою, поєднаної зі спеціальною кінокамерою.

Придешифруванні радарних знімків слід враховувати тон зображення і йоготекстуру. Тонові неоднорідності РЛ-знімка залежать від літологічнихособливостей порід, розміру їх зернистості, стійкості процесамвивітрювання. Тонові неоднорідності: можуть варіювати від чорного до світлогокольору. Досвід роботи з РЛ-знімками показав, що чорний тон відповідає гладкимповерхням, де, як правило, відбувається майже повне відображення посланогорадіосигналу. Великі річки завжди мають чорний тон. Текстурні неоднорідностіРЛ-зображення залежать від ступеня розчленованості рельєфу і можуть бутитонкосетчатимі, полосчатим, масивними і ін полосчата текстураРЛ-зображення, наприклад, характерна для гірських районів, складених частошарами, що чергуються осадових або метаморфічних порід, масивна - длярайонів розвитку інтрузивних утворень. Особливо добре виходить наРЛ-знімках гідромережа. Вона дешифрується краще, ніж на фотознімках. Високадозвіл РЛ-зйомки в районах, покритих густою рослинністю, відкриваєширокі перспективи її використання. У багатьох частинах Землі, зокрема узатаеженних районах Сибіру, вЂ‹вЂ‹Я долині Амазонки і т. п.

Радарнісистеми бічного огляду з кінця 70-х років стали встановлювати на ШСЗ. Так,наприклад, перший радіолокатор був встановлений на американському супутнику"Сісат", призначеному для вивчення динаміки океанічнихпроцесів. Пізніше був сконструйований радар, випробуваний під час польотівкосмічного корабля "Шатл". Інформація, отримана за допомогою цьогорадара, представляється у вигляді чорно-білих і ложноцветних синтезованих фото-,телезображення або записів на магнітну стрічку. Роздільна здатність 40 м. Інформація піддається числової і аналогової обробки, такий же, що і сканерна знімки системи"Лендсат". Це значною мірою сприяє отриманню високихрезультатів дешифрування. У багатьох випадках РЛ-знімки виявляютьсягеологічно більш інформативними, ніж знімки "Лендсат". Найкращийрезультат досягається і при комплексному дешифруванні матеріалів того ііншого видів. РЛ-знімки успішно використовуються для вивчення важко-абонедоступних територій Землі - пустель і областей, розташованих у високихширотах, а також поверхню інших планет.

классичесвже стали результати картування поверхні Венери - планети, вкритої потужнимхмарним шаром. Удосконалення РЛ-апаратури повинно спричинити за собоюподальше підвищення ролі радіолокації в дистанційних дослідженнях Землі,особливо при вивченні її геологічної будови.

Тепловізйомки

Інфрачервона(ІК), або теплова, зйомка заснована на виявленні теплових аномалій шляхомфіксації теплового випромінювання об'єктів Землі, обумовленого ендогенним тепломабо сонячним випромінюванням. 0на. широко застосовується в геології. Температурнінеоднорідності поверхні Землі виникають в результаті неоднакового нагріваннярізних її ділянок. Інфрачервоний діапазон спектру електромагнітних коливаньумовно ділиться на три частини (в мкм):

В·ближній(0,74-1,35),

В·середній(1,35-3,50)

В·дальній(3,50-1000).

Сонячне(Зовнішнє) і ендогенне (внутрішнє) тепло нагріває геологічні об'єктипо-різному в залежності від літологічних властивостей порід, теплової інерції,вологості, альбедо та багатьох інших причин. ІЧ-випромінювання, проходячи черезатмосферу, вибірково поглинається, у зв'язку з чим теплову зйомку можна веститільки в з...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок