Право, юриспруденция » Страница 8 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Право, юриспруденция

Реферат на тему: Правова держава: смислові грані доктрини (з історії філософії права)

C.Ф.Ударцев, проректор з навчальної роботи ВШП В«ЕдiлетВ», доктор юридичних наук, професор Доктрина правової держави пов'язана з фундаментальними проблемами розуміння держави і права, з особливостями інтерпретації природи цих важливих соціальних явищ. Доктрина і її теоретичні основи мають важливе ідеологічне та наукове значення для політичної і правової теорії та практики, зумовлюючи в свою чергу рішення цілого ряду інших питань теорії права та де...

Реферат на тему: Ліцензування

Введення Конституція Російської Федерації [1] , Закріплюючи принцип свободи підприємництва (частина 1 статті 8 Конституції РФ), встановлює пріоритет прав і свобод людини над інтересами держави, гарантує кожному право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності (частина 1 статті 34 Конституції РФ). В Російської Федерації кожен має право вільно здійснюва...

Реферат на тему: Кваліфікація злочинних посягань на статеву свободу та недоторканість особи

Випускна кваліфікаційна робота студента Полковникова Кирила Дмитровича Російський новий університет Москва 2008 Введення. Для своєї випускної кваліфікаційної роботи я вибрав тему: В«Кваліфікація злочинних посягань на статеву свободу та недоторканість особи В», так як вважаю її вельми актуальною. Актуальність даної теми обумовлена ​​підвищеною небезпекою злочинів проти особистості, так як Основний закон Росі...

Реферат на тему: Види трудового договору (контракту)

Введення В Нині найбільше число дискусій в області правознавства ведуться по питань, пов'язаних з трудовим законодавством. Зокрема це стосується такого інституту трудового права, як трудовий договір. Трудовий договір є найбільш поширеним підставою виникнення трудових відносин і одним з ключових інституцій всієї галузі трудового права. У числі підстав виникнення конкретного трудового відношення так чи інакше завжди присутній тру...

Реферат на тему: Правовий статус безробітного

Введення Я не випадково вибрав темою своєї дипломної роботи - В«Правовий статус безробітного В». При виборі цієї теми, перш за все я спирався на своє ставлення до даної категорії громадян, яких держава, так чи інакше, називає В«БезробітнимиВ». Згідно п.3 ст.37 Конституції Російської Федерації: В«кожен має право на працю, а також на захист від безробіття В»[1] . Але, для того, щоб повністю зрозуміти, визначити і встановити правовий статус...

Реферат на тему: Конституційний лад в Російській Федерації

Курсова робота з дисципліни В«правознавствоВ» Федеральне державне загальноосвітній заклад вищої професійної освіти Саратов 2008 Введення Актуальність заданої теми обумовлена ​​переходом Росії на новий шлях розвитку від старих тоталітарних принципів побудови суспільства до новим прогресивним шляхам розвитку суспільства. Історичний досвід свідчить про те, що самим надійним і оптимальним способом організації ...

Реферат на тему: Європейський ордер на арешт. Практика екстрадиції

Введення В рамках діяльності Ради Європи велике має закріплення механізму співробітництва держав по боротьбі зі злочинністю, в рамках якого прийнятий комплекс конвенцій, що регулюють надання правової допомоги у кримінальних справах, питання видачі злочинців; проведена кодифікація окремих транснаціональних злочинів; створений цілий ряд робочих органів. А.Р. Каюмова відзначає, що досвід такої організації, як Європейський со...

Реферат на тему: Кримінальне законодавство країн ЄС

Стадії Порівняльна характеристика Франція Німеччина Англія Росія Незакінчена злочин Виділяють декілька видів незакінченого діяння: 1) замах на злочинне діяння (l'infraction tentee), 2) не відбулася злочинне діяння (l'infraction manquee) 3) неможливе злочинне діяння (L'infraction impossible). Просте намір зр...

Реферат на тему: Державний борг. Наслідки державної заборгованості. Проблеми виплат державного боргу

Контрольна робота з дисципліни В«Фінансове право В»за спеціальністю:В« Правознавство В» Виконала студентка СЮК-V Огаркова Е.А. НОУ СПО Вищий юридичний коледж В«ЕФСБВ» Луза 2009 Введення Останнім часом інтерес фінансистів до проблем дефіциту феде раль ного бюджету значно зріс. Причини цього очевидні. Стрімке зростання обсягів державного боргу, критична величина витрат на його обслуговування при, здавалося б, прий...

Реферат на тему: Договір ренти і його види

Курсова робота з дисципліни В«Цивільне правоВ» Саратовський юридичний інститут Саратов 2008 Введення. Слово В«РентаВ» в сучасній мові має два значення: по-перше, - це певний дохід з капіталу, майна або земельної ділянки, що не вимагає від своїх одержувачів підприємницької діяльності, а по-друге, - це певна щорічна сума, що сплачується страховим товариством застрахований. Даний термін вживався до недавнього часу...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок