Главная > Маркетинг > Особливості рекламування косметичних засобів і салонів краси

Особливості рекламування косметичних засобів і салонів краси


25-01-2012, 10:31. Разместил: tester6

Зміст

Введення

1. Прийоми і засоби впливу в рекламних текстах, що рекламують товари і послуги на ринку б'юті-індустрії

1.1. Співвідношення понять товару і послуги на ринку б'юті-індустрії

1.1.1 Класифікація косметичних товарів

1.1.2 Класифікація послуг салонів краси.

1.2. Історія становлення ринку б'юті-індустрії

1.2.1 Коротка історія косметики і її реклами

1.2.2 Стан ринку послуг б'юті-індустрії

1.3. Рекламний текст як засіб рекламної комунікації

1.3.1 Класифікація рекламних текстів на прикладі рекламних текстів косметики і косметичних послуг

1.3.2 Структура рекламних текстів

1.4. Прийоми і засоби впливу в рекламному тексті

1.4.1 Прийоми впливу в рекламних текстах

1.4.1.1 Вплив при допомоги імені бренду

1.4.2 Мовні засоби впливу в рекламних текстах

1.4.3 Невербальні прийоми впливу в рекламному тексті

2. Особливості рекламування косметичних засобів і омських салонів краси

2.1 Особливості рекламних текстів косметики

2.2 Особливості рекламування салонів краси м. Омська

2.2.1. Сегментування відвідувачі омських салонів краси

2.2.2 Особливості рекламних текстів салонів краси м. Омська

2.2.3 Основні підходи до вибору назв омських салонів краси

2.2.4 Вплив у рекламних текстах салонів краси за допомогою кольору і способу

Висновок

Бібліографія

кос

загрузка...
метичний реклама текст


Введення

За останні п'ятнадцять років Росія зазнала численні економічні та політичні зміни. Ці зміни спричинили за собою кардинальні зміни на всіх рівнях життя росіян, у тому числі і культурному. Люди стали частіше В«виходити в світВ», щоб не лише долучитися до сучасної культурі, але й показати себе. Важливу роль в цьому процесі зіграла західна культура та ЗМІ, пропагуючи здоровий і красивий спосіб життя. Під впливом цих факторів в пострадянському суспільстві створюється новий образ красивої, вічно молодий, активної, процвітаючої жінки, головними супутниками якої стають не тільки мобільний телефон, ноутбук, машина, але і наповнена до країв косметикою сумочка і особистий стиліст - косметолог.

Але якщо в середині 90-х після епохи дефіциту споживач готовий був прийняти все, що йому пропонували, то сьогодні косметичні компанії знаходяться в умовах жорсткої конкуренції і їм потрібно докладати набагато більше зусиль, щоб завоювати увагу споживача. Для цього косметичні фірми та салони краси використовують різні рекламні, маркетингові і PR-стратегії, тим самим з одного боку реалізуючи брендообразующую функцію з метою продати товар і послугу, а з іншого - ідеологічну, продаючи не просто товар і послугу, а щось нематеріальне: молодість, красу, здоров'я, досконалість.

Пошук способів підвищення ефективності реклами на сучасному етапі зробили актуальним теоретичне осмислення і практичну реалізацію таких її компонентів, як стилістичні, мовні та невербальні способи впливу, що мають значення для створення ефективного рекламного тексту і розвитку косметичного бізнесу.

Метою даної роботи є виявлення особливостей рекламних текстів косметичного бізнесу, який пропонує товар - косметичні продукти - І послугу - процедури салонів краси, облік яких дозволить підвищити ефективність рекламних повідомлень.

З цього випливають основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати співвідношення понять В«товарВ» і В«послугаВ» у теорії та класифікувати їх на прикладі косметичних товарів і послуг салонів краси.

2. Систематизувати особливості побудови та розміщення рекламних текстів косметики та салонів краси.

3. Виділити мовні та стилістичні особливості впливу в рекламних текстах косметичних засобів і салонів краси.

4. Досліджувати застосування невербальних прийомів залучення уваги в рекламних текстах салонів краси.

Предметом дослідження є прийоми і способи рекламування косметичної продукції та послуг салонів краси.

Об'єкт дослідження - рекламні тексти, присвячені просуванню послуг салонів краси та косметичної продукції.

Матеріалом дослідження реклами косметичних засобів стали рекламні тексти (приблизно 400 текстів) федеральних видань журналів: В«CosmopolitanВ», В«ElleВ», В«Harper's BazaarВ» (2004-2007рр.). Матеріалом дослідження реклами омських салонів краси послужили рекламні тексти омських і регіональних журналів (приблизно 120 текстів): В«OxymoronВ», В«Я купуюВ», В«Дороге задоволення в ОмськуВ» (2006-2007рр.).

Теоретичною та методологічною основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі когнітивної лінгвістики, зв'язків з громадськістю, теорії реклами, психології та маркетингу. Тема рекламування косметики, а особливо послуг салонів краси, нова і маловивчена, тому в роботі використовувалися матеріали Інтернет сайтів, присвячені новітнім дослідженням в області реклами косметичних засобів і послуг, що надаються салонами краси.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше систематизовані мовні, стилістичні та невербальні прийоми впливу і розглянута їх спільна реалізація в рекламних текстах, присвячених конкретній галузі - б'юті-індустрії.

Структура роботи . Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі В«Прийоми і засоби впливу в рекламних текстах, які рекламують товари і послуги на ринку б'юті-індустрії В»розмежовані поняттяВ« товару В»іВ« послуги В»і виявлена ​​класифікація косметичних товарів і класифікація послуг салонів краси. Рекламні тексти класифіковані по ЗМІ - рекламоносії, визначені комунікативні моделі рекламних текстів косметики і салонів краси і

розглянуті загальні вербальні і невербальні засоби впливу на споживача через рекламний текст.

Друга глава В«Особливості рекламування косметичних засобів і омських салонів краси В»присвячена вивченню особливостей вербальних і невербальних прийомів впливу у текстах косметики і салонів краси на прикладі рекламних повідомлень, присвячених даній темі.


1. Прийоми і засоби впливу в рекламних текстах, які рекламують товари і послуги на ринку б'юті-індустрії

1.1 Співвідношення понять товару і послуги на ринку б'юті-індустрії

В останнє десятиліття в зв'язку із загальними економічними змінами в Росії змінилося ставлення до зовнішнього увазі і ставлення до краси в цілому. У всі часи жінки намагалися доглядати за собою, але на належному рівні догляд був доступний лише відомим, багатим і привілейованим особам: придворним дамам, актрисам, дружинам і дочкам відомих громадських та політичних діячів, бізнес-леді і т.д. У товаристві чоловіків до недавнього часу взагалі вважалося непристойним використовувати які-небудь процедури окрім, гоління особи та стрижки. Сьогодні ситуація кардинально змінилася: у суспільстві стало непристойним з'являтися неохайним, недоглянутих, постарілим.

В«Саме тому сьогодні, як ніколи раніше, збільшилася активність російського косметичного ринку. Зросли його обороти, кількість великих оптових фірм, загальна кількість продавців, представництв іноземних виробників. З кожним місяцем стає більше позицій в основних товарних групах. Засоби масової інформації переповнені інформацією про користування тим чи іншим косметичним засобом В»[Самойлов 1998: 81].

Поряд з пропозицією величезного кількості товарів, ринок б'юті-індустрії пропонує і різні послуги з догляду за зовнішністю. Але якщо в середині 90-х до кінця не оправився від епохи дефіциту споживач готовий був прийняти все, що йому пропонували, то сьогодні компаніям доводиться... докладати набагато більше зусиль, щоб завоювати його увагу. Для цього косметичні фірми та салони краси використовують різні рекламні, маркетингові і PR стратегії. Але перед тим як розглянути, які саме стратегії використовують компанії необхідно розмежувати поняття В«товарВ» і В«послугаВ».

Такі автори, як Є.В. Медведєва, Р. Акшай, Е.Є. Старобінскій, В.Л. Полукаров, Р.І. Мокшанцев та ін не поділяють поняття товару і послуги, розглядаючи їх як єдиний предмет реклами. Наприклад, Р. Акшай в книзі В«Створення ефективної рекламиВ» пише: В«Рекламний продукт має двоїстим статусом: це одночасно товар і послуга, попит та пропозиція на які регулюється в рамках не одного, а безлічі склалися ринків В»[Акшай 2003: 16]. Під поняттям В«ТоварВ» вони розуміють і сам товар, і надавану послугу. У тексті це виділяється таким чином: В«товар (послуга)В» або В«товар/послугаВ» [Полукаров 2004, Голядкин 1994, Рівс 1993, Бове 1995].

Але Ф. Котлер розмежовує ці два поняття, приводить їх класифікації та відмітні ознаки. За його визначенням В«Товар - усе, що може задовольнити потребу чи потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання В»[Котлер 1994: 246].

На думку Ф. Котлера, при створенні товару розробнику потрібно сприймати ідею на трьох рівнях. Основоположним є рівень товару за задумом, на якому дають відповідь на питання: що насправді буде набувати покупець. Адже, по суті, будь-який товар - це укладена в упаковку послуга для вирішення якоїсь проблеми. Жінка, яка купує помаду, не просто набуває фарбу для губ. Як заявив Чарльз Ревсон, глава фірми В«Ревлон, інк.В»: В«На фабриці ми робимо косметику. У магазині ми продаємо надію В». Розробнику належить перетворити товар за задумом в товар у реальному виконанні. Товар у реальному виконанні може володіти п'ятьма характеристиками: рівнем якості, набором властивостей, специфічним оформленням, марочним назвою і специфічної упаковкою.

Наприклад, косметична фірма Vichy позиціонує свою продукцію як лікувальну косметику моментальної дії і високої якості. Вся лінія продуктів виконана переважно в одному кольорі - білий флакон з чорними написами і різнокольоровими кришечками відповідно до серією продукції, упакування одного обсягу і змісту мають однакову форму.

І, нарешті, розробник може передбачити надання додаткових послуг і вигод, складових разом товар з підкріпленням. Якщо взяти фірму В«ЕйвонВ», то її товар з підкріпленням включає в себе і прояв особистої уваги до покупниці, і доставку на будинок, і гарантію повернення грошей і т.п. [Котлер 1994].

Таким чином, можна сказати, що в деяких випадках товар - це укладена в упаковку послуга для вирішення проблеми. За Ф. Котлеру В«послуга - це будь-який захід чи вигода, яку одна сторона може запропонувати інший і які в основному невловимі і не приводять до заволодіння чим-небудь. Виробництво послуг може бути, а може і не бути пов'язане з товаром в його матеріальному вигляді В»[Котлер 1994: 600].

Послуга - це дії, виконання і зусилля. Послуга передається покупцеві через дії, тоді як товар передається з рук в руки. Послуга - це щось, що володіє цінністю для покупця і може сприйматися свідомістю, розумово. Для передачі послуги покупцеві необхідно виконати певні дії або операції. Будь-які операції або дії володіють такими характеристиками, як початок, продовження і закінчення [Бугаков 1998].

Ф. Котлер у книзі В«Основи маркетингу В»виділяє чотири характеристики послуги:

1. Невідчутність [Котлер 1994]. В.П. Бугаков додає, що виконання більшості послуг супроводжується цілком відчутними речами [Бугаков 1998]. Наприклад, нанесення косметичних масок виконується фахівцями за допомогою різних скрабів, масок, кремів у визначеному та обладнаному приміщенні.

2. Невіддільність від джерел.

3. Мінливість якості.

4. Несохраняемость [Котлер 1994].

Тимчасові рамки виконання послуги та її споживання збігаються, і це є іншою важливою властивістю послуги, яке не характерно для товару. Якщо розглянути етапи процесів виконання послуги і пропозицій товарів, то можна бачити, що товари спочатку виробляються, а потім продаються. Послуги ж спочатку продаються, а потім виробляються і споживаються. Індустрія послуг відрізняється від виробничої галузі широким застосуванням людей у ​​виробничому процесі. Індустрія послуг, як правило, є високо контактною сферою, де якість обслуговування невіддільне від якості постачальника послуг. Таким чином, якість послуги зв'язується з якістю постачальника. І, отже, виникає проблема створення якісного виконавця [Бугаков 1998].

Таким чином, ми бачимо, що поняття В«товарВ» і В«послугаВ» розрізняються за кількома аспектами. Товар материален і може володіти п'ятьма характеристиками: рівнем якості, набором властивостей, специфічним оформленням, марочним назвою і специфічної упаковкою. Послуга - це дії, які мають такими характеристиками: невідчутність, невіддільність від джерел, непостійність якості, несохраняемость. Товари спочатку виробляються, а потім продаються. Послуги ж спочатку продаються, а потім виробляються і споживаються. Також індустрія послуг відрізняється від виробничої галузі широким застосуванням людей у ​​виробничому процесі. В індустрії краси поняття В«товарВ» і В«послугаВ» невіддільні один від одного, так як для досягнення найкращого результату після використання косметичних засобів люди вдаються до послуг салонів краси. У свою чергу виконання косметичних послуг супроводжується використанням косметичних препаратів.

1.1.1 Класифікація косметичних товарів

Ф. Котлер у книзі В«Основи маркетингу В»ділить товари на наступні три групи:В« товари тривалого користування, товари короткочасного користування, послуги. В залежності від купівельних звичок споживачів товари діляться на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту і товари пасивного попиту В»[Котлер 1994: 249].

В«Косметична продукція - це засоби догляду за зовнішністю людини В»[Євстаф'єв 2005: 276]. Косметичні засоби можна віднести як до товарів повсякденного попиту, так до товарів попереднього вибору і товарам особливого попиту. В.А. Євстаф'єв і В.Н. Ясон в книзі В«Що, де і як рекламувати В»класифікують косметику наступним чином [Євстаф'єв 2005]. За статтю споживачів:

- для чоловіків;

- для жінок.

За віком споживачів:

- косметичні засоби для дітей;

- косметичні засоби для підлітків;

- косметичні засоби для молодих (до 30 років);

- косметичні засоби при перших ознаках старіння шкіри;

- корекційні косметичні засоби для в'янучої шкіри;

- косметичні засоби, містять прогормони, для відновлення дуже зрілої шкіри.

За призначенням:

- засоби для догляду за шкірою особи;

- засоби для догляду за шкірою тіла;

- декоративна косметика

- парфумерія.

За ціною і якістю:

1. Середній клас - найбільш дешева і загальнодоступна продукція (Ruby Rose, Kiki, Fleur, В«Нова зоряВ» і т.д.) Основні споживачі - люди з доходом нижче середнього рівня.

2. Mass Market - продукція для широких верств населення (Max Factor, Bourjous, L'Oreal, Oriflame і т.д.) Споживачі - люди з середнім доходом і вище.

3. Клас В«ЛюксВ», він же Selective Mark - селективні марки, які відрізняє елітність, висока якість і ціна, їх виробляють будинку моди, парфумерні будинки або дизайнерські компанії (Christian Dior, Chanel, Lancome, Guerlain і т.д.) Споживачі - люди з високим рівнем доходів. Окремо в цьому класі варто MiddleMark - селективні марки, за якими не стоять будинки моди (Rene Furterer, Gatineau та ін)

4. Клас В«супер люксВ» - ексклюзивні марки косметичної продукції по догляду за шкірою (наприклад, La Prairie, Mikimoto Cosmetics). Ці марки відрізняються ще більш високою ціною, ніж в класі лю...кс. Вони продаються не у всіх парфумерних магазинах. Споживачі - люди з дуже високим рівнем доходу [Євстаф'єв 2005].

Функціональну класифікацію використовує Європейська асоціація косметики, засобів гігієни та парфумерії. По каналах поширення:

- селективна (Chanel, Lancome);

- масова (Revlon, Max Factor, L'Oreal);

- аптечна (Vichy, Clinique, Roc, Biotherm);

- салонна (Wella professional, Сhristina);

- засоби для прямих продажів (Oriflame, Avon) [www.colipa.com].

Таким чином, можна зробити висновок, що є загальна класифікація товарів, за якою товари діляться на товари тривалого користування, товари короткочасного користування, послуги, товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту і товари пасивного попиту. У свою чергу товари косметичного ринку класифікуються за статтю і віком споживачів, за призначенням, за ціною і якістю і по каналах поширення. Класифікація товарів допомагає згодом вибирати канали поширення реклами, розраховувати рекламний бюджет, а також створювати рекламні тексти, використовуючи потрібні прийоми і засоби залучення уваги.

1.1.2 Класифікація послуг салонів краси

На ринку б'юті-індустрії до товарів відносяться всі косметичні препарати, починаючи від лаків для нігтів, тіней для вік і помад, закінчуючи кремами від зморшок і недоліків шкіри. До поняття В«послугаВ» в основному належать ті послуги, які надають салони краси: від стрижки до ліпосакції. Це і є основною функцією салонів.

На підставі аналізу сайтів, присвячених дослідженням діяльності салонів краси можна виділити три групи послуг: іміджеві, медичні та релаксація [www.newsalon.ru, www.girlsclub.ru, www.familydoctor.ru, www.medicus.ru www.intercharm.net].

До іміджевим послуг відносять перукарські, косметологічні послуги, консультації візажиста, солярій, манікюр/педикюр.

1) Перукарські, що включають не тільки традиційну стрижку, фарбування, хімічну завивку, але і лікування ослаблених волосся.

В«З'явилися спеціалізовані салони, де можна провести комп'ютерну діагностику стану волосся, після чого лікар підбере індивідуальну програму лікування. залоз. ногах. манікюр. освіту.

Користується популярністю Крім

Таким релаксації. У сукупності В залежності

1.2

1.2.1 В.А.

Історія Але незабаром Також З Італії мистецтво косметики поширилося у Францію. У часи засобів. Вже Або в і К В° В». Т.А. Пирогова, В.А. Наня 1) розкішне волосся нагадують про перевагу В«ПетролВ» над іншими засобами, а на іншій (див. додаток 2) блискотіння недосяжних вершин асоціюється з сліпучо білою шкірою після використання В«СніжинкиВ».

Також, за словами Н.П. Арджанова, В«найважливішим елементом реклами того часу була упаковка. Кришталеві флакони вироблялися в Росії промисловим способом. Аромати доставляли безумовне нюхове задоволення, а флакони і баночки - насолода оці В»[Арджанов 2004:35].

Розвиток косметики на початку двадцятого століття було дуже незначним. Косметика вважалася атрибутом театру і кіно, і нею користувалися лише найсміливіші. Макіяж своїм новим народженням і еволюцією зобов'язаний кінематографу і Максу Фактору (Max Factor). У 1918 році Макс Фактор вивів знаменитий принцип "колірної гармонії" макіяжу. А до кінця 20-х він представив косметичну лінію Society Make-up (світський макіяж), рекламовану улюбленими акторками [Ігнатьєва// www.krasland.ru].

Інші автори, наприклад, Л.Міхайлова, вважають, що косметичний ринок в 20 столітті підкорили три жінки: Елізабет Арденн, Хелена Рубинштейн і Есті Лаудер, виділяючи Есті Лаудер як родоначальницю імперії краси. Спочатку Есті Лаудер продавала креми, вироблені її угорським дядьком. І єдину рекламу, яку вона використовувала, була бездоганна зовнішність продавщиці. Саме зовнішність вважалася головною цінністю і В«ходячоюВ» (Л.Міхайлова) рекламою, тому з тих часів і до наших днів щоранку біля стенду Estee Lauder професійний косметолог працює над особою кожної продавщиці. Стратегічною новинкою, що приніс їй мільйони, став В«подарунок за покупкуВ» (Л.Міхайлова). Вважається, що вона придумала маленькі пробники товарів, а також ввела моду на чорно-білу рекламу, хоча ця ідея просто дозволила їй заощадити кошти [Михайлова// www. Ivillage.ru].

За повідомленням ІА В«Альянс МедіаВ» на сьогоднішній день російський ринок косметичних засобів, до числа яких входять засоби гігієни, парфумерія, декоративна косметика, засоби по догляду за шкірою і тілом, офіційно оцінюється в 4 млрд доларів. Приблизно 60% від цієї суми припадає на продажу імпортної або виробленої та Росії, але під міжнародними брендами, продукції. На частку суто вітчизняної косметики, відповідно, залишається 40% ринку [www.allmedia.ru].

З російських виробників найбільші:

- єкатеринбурзький концерн В«КалинаВ» (колишні В«Уральські самоцвітиВ»), якому належать торгові марки В«Чорний жемчугВ», В«Чиста лініяВ», Mia;

- петербурзька фабрика В«Невська косметикаВ» - торгові марки В«Нові перлиВ», В«Комори природиВ» та ін;

- компанія Faberlic - однойменна торгова марка.

Крім них, в середньоціновому сегменті представлена ​​продукція компаній В«Green MamaВ», В«Червона лініяВ», В«Мірра ЛюксВ». Продукція інших вітчизняних косметичних компаній (В«СвободаВ», В«Нова зоря В»,В« Лінда В»,В« М-Геліос В»,В« Світанок В»,В« Весна В»та ін) відноситься до нижчого цінового сегменту. У сегменті MassMarket працюють такі іноземні компанії, як: L'Oreal і її дочірня структура Laboratoires Gamier (однойменні торгові марки і марка Maybelline), Beiersdorf AG (Nivea Beaute), Procter & Gamble (Max Factor), Oriflame, Revlon, Avon і ін Серед косметичних марок для нижчого цінового сегмента найбільш популярні такі, як Divage, Kiki, Isadora, Ruby Rose, Fleur і пр. Що ж стосується косметики і парфюмерії класу В«ЛюксВ», то в Росії представлено більшість відомих європейських торгових марок (Christian Dior, Chanel, Lancome, Guerlain, Givenchy, Lalique, Nina Ricci, Armani, Van Cleef & Arpels, Gucci, Cartier, Kenzo та ін), ряд північноамериканських (Estee Lauder, Kelvin Klein та ін) і японських брендів (наприклад, Shiseido) [Євстаф'єв 2005: 279].

Таким чином, можна зробити висновок, що ринок косметики та парфумерії почав формуватися ще з часів первісного суспільства. У міру розвитку суспільства мінялися цілі та методи використання продукції, але у всі часи люди намагалися розповісти про свої винаходи і використовували для цього рекламу. Спочатку це були наскальні написи і вигуки на ярмарках, з розвитком писемності з'являються перший вивіски, плакати і рекламні листівки, а для кращого результату спільно з ними використовуються різні подарункові упаковки та пробники. Також використовується В«СаморекламаВ» (Е.Пархоменко) - це В«сарафанне радіоВ» (Е.Пархоменко) і привабливий образ продавщиці [Пархоменко, Волченков 2005]. На сьогоднішній день на російському ринку налічується 250 тільки вітчизняних виробників косметичної продукції [Www.allmedia.ru]. І споживач знаходиться в ситуації впевненого превалювання пропозиції над попитом, тому компаніям доводиться докладати набагато більше зусиль, щоб привернути увагу покупця. І саме тому фірми все частіше звертаються до рекламі, намагаючись зробити її з кожним разом все більш якісною і ефективною.

1.2.2 Стан ринку послуг б'юті-індустрії

Салонний бізнес - це новий вид діяльності, який перебуває на стадії розвитку. Саме тому ще практично немає літератури, присвяченої цьому бізнесу. Отже, інформацію станом салонів на сьогоднішній день ми брали з різних Інтернет сайтів (www.newsalon.ru, www.intercharm.ru, www.girlsclub.ru), яких виявилося обмежена кількість, так як часто інформація дублюється з одного сайту на інший.

Для того щоб зрозуміти, що таке салон краси, ми спочатку проаналізували значення цих двох слів... в тлумачних словниках російської мови [Популярна художня енциклопедія 1986, Тлумачний словник живої великоруської мови В. І. Даля 2004, Велика радянська енциклопедія 1981, Новий словник російської мови 2000, Російський енциклопедичний словник 2006, Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона 2006 і др.]. Значення слова В«салонВ» зводитися до трьом значенням: 1) вітальня, кімната для прийомів, 2) літературно-художній або політичний гурток обраних осіб, які збираються в приватному будинку, 3) магазин художніх виробів. Тобто можна сказати, що салон - це, перш за все, красиво прибране приміщення, де відбуваються зустрічі людей. В«КрасаВ» визначається як щось прекрасне, досконале. Поєднавши ці два поняття, дослівно салон краси можна визначити, як місце, де люди зустрічаються з красою.

На підставі проаналізованих матеріалів з сайтів www.newsalon.ru, www.intercharm.net, www.girlsclub.ru, ми дамо характеристику салонів, їх стан та види.

В даний час салон краси - Це і бізнес, і місце відпочинку, і комплексний засіб догляду за зовнішністю, і медична допомога тілу.

Структура салонного бізнесу в останній час значно змінилася. Салони збільшуються в розмірі. У них стає все більше видів послуг, у тому числі медичних, дозволяють не тільки привести в порядок зовнішній вигляд, але і радикально боротися з головними проблемами клієнтів - Старінням шкіри, віковими змінами фігури, випаданням волосся, целюлітом і навіть з втомою та стресами. Так, років 5-10 тому в салонах краси пропонували в основному перукарські послуги, манікюр, педикюр і якісь легкі маніпуляції з особою. Сьогодні ринок рясніє новими пропозиціями: всілякі косметологічні процедури, спрямовані на омолодження обличчя, на корекцію фігури.

Зростанню числа салонів краси сприяє та обставина, що в суспільстві стало непристойним з'являтися неохайним і недоглянутих. До чверті сьогоднішніх клієнтів салонів складають незвичні раніше відвідувачі - чоловіки, спантеличені боротьбою з випадінням волосся, В«пивним черевцемВ» і хронічною втомою. У салони потягнулася і молодь, яка прагне привести в порядок проблемну шкіру перехідного віку. Клієнти прийшли до розуміння, що домашній догляд по ефективності не йде ні в яке порівняння з салонні процедури, до того ж в салоні економиться час, сили і додаються позитивні емоції від спілкування.

Салони краси - бізнес не тільки красивий, але і швидко зростаючий. Хоча, за даними сайту www.intercharm.net, столичний ринок розвивається набагато швидше, ніж сибірський (У Новосибірську, Красноярську й Омську відкривається не більше 5-6 салон в рік, в той час як в Москві 2-3 тижні), у сибірського ринку набагато більше перспектив, так як конкуренція значно менше, ніж у столичних містах. Столичний ринок краси, на відміну від малоактивного сибірського, знаходиться у стадії інтенсивного зростання. Крім збільшення кількості закладів б'юті-індустрії там простежується ще одна тенденція - спеціалізація по пріоритетному напрямку: SPA, нігтьові студії, імідж -, візаж - салони.

На сибірському ринку спеціалізація - Рідкість. Головна причина - несформований споживчий попит, відсутність культури відвідування вузькоспеціалізованих закладів. Поки тут як і раніше вигідніше надавати комплексні послуги.

За даними сайту www.intercharm.net, столичний ринок наповнений мережами. Найбільш великі - В«ПерсонаВ», В«Мисіна СтудіоВ», В«АїдаВ», В«Олександр Тодчук StudioВ» - включають від 5 до 15 салонів. Фахівці вважають, що в найближчому майбутньому мережний б'юті-бізнес в Москві буде тільки прогресувати. Основний аргумент на користь його розвитку - економія витрат за рахунок того, що бренд уже відомий і є можливість дублювати налагоджені технології. У Сибіру в салонного бізнесу немає яскраво вираженої мережевий орієнтації. Навіть якщо окремі салони належать одній особі, вони мають різний формат і стиль.

Навіть при такому аморфному стані ринку в Сибіру його послуги все ж еволюціонують. У недавньому минулому ажіотаж у споживачів викликали відносно прості процедури: різні косметичні маски, пілінги, нарощування нігтів. Зараз помітний зсув у бік більш технологічних послуг.

Проаналізувавши матеріали сайту www.girlsclub.ru, можна зробити висновок, що високий попит викликають саме процедури омолодження, оскільки з віком стан шкіри цінується все вище. Споживачі цієї послуги - в основному заможні жінки - готові платити за процедури, що дають довготривалий ефект. При цьому в Сибіру не сформована культура профілактичного косметичного догляду. Сибірські жінки починають приділяти все більше уваги процедурам релаксації. Світ сучасної ділової жінки - це світ постійних стресів. Закономірно, що в моду входять SPA-процедури - ефективні методики зняття напруги.

На сайті www.newsalon.ru власники сибірських салонів краси констатують, що конкуренція на цьому ринку при його розрідженості і невисокому попиті відсутня. При виборі салону більшість клієнтів орієнтується на територіальну близькість. Інший важливий фактор - Особистість майстра. Якщо рівень його професіоналізму влаштовує клієнта, то при зміні майстром місця роботи близько 20% клієнтів підуть разом з ним. При відкритті нового салону майстер забезпечує його завантаження, приводячи напрацьовану клієнтську базу. На репутацію і бренд салону звертають увагу тільки в елітному сегменті: відвідування престижного закладу зайвий раз підтверджує високе положення на соціальній драбині.

Але все ж є певні вимоги, пропоновані до організаціям, що надають перукарські послуги, Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ [www.newsalon.ru]. І у відповідності з цими вимогами всі салони діляться на кілька видів.


Таблиця

Вид Перукарня Салон-перукарня Салон-перукарня класу В«люксВ» Зовнішній вигляд Вивіска з світловими елементами оформлення - - + Декоративні елементи - - + Рівень сервісу Кондиціонер в приміщенні - + + Прохолодні напої, чай, кава - - + Організація обслуговування Попередній запис на обслуговування - - + Наявність картки клієнта - - + Послуги Асортимент послуг, що надаються не менше 10 видів не менше 15 видів не менше 25 видів Консультування + + Використання новітніх технологій + + Кваліфікація Підвищення кваліфікації співробітників не менше 1 разу на 2 роки не менше 1 разу на рік не менше 1 разу на рік Участь у професійних конкурсах, виставках + +

Таким чином, в залежності від певних параметрів, салони діляться на кілька видів. Чим більше салон надає послуг, чим вище кваліфікація співробітників, а також рівень обслуговування, тим вищий розряд отримує салон краси, і, відповідно, тим більш високі ціни призначає за послуги. Причому вимоги пред'являються як до зовнішнього вигляду приміщення, так і внутрішнього. А рівень сервісу визначається ще й такими параметрами, як кондиціонер, наявність карти клієнта, напоїв. Хороший салон краси - це не спеціалізоване на якомусь напрямку заклад, а місце, де правильно поєднуються всі види послуг послуг: іміджеві, медичні, послуги релаксації.

1.3 Рекламний текст як засіб рекламної комунікації

На сьогоднішній день російський ринок косметичних засобів стає все більш активним: з'являються нові фірми-виробники, асортимент товарів збільшується. Все це призводить до того, що споживач може вибрати потрібний йому продукт з величезної кількості запропонованого товару. У такій ситуації конкуренція між фірмами зростає прямо пропорційно зростанню числа косметичної продукції, і, щоб звернути на себе увагу, проінформувати споживача про асортимент свого товару і про новинки, косметичні компанії використовують різні рекламні кошти. Залежно від типу товару або послуги вибирається потрібний рекламоносій. Але незалежно від типу рекламоносія та предмета реклами засобом рекламної комунікації виступає рекламний текст.

Відразу обмовимося, що в літературі по рекламі використовуються кілька термінів - дуплетів: рекламний текст, рекламне звернення, рекламне повідомлення і рекламне послання. Найбільш вживаним є термін рекламний текст, який зустрічається в роботах таких авторів, як Е.В.Медведева, Ю.А.Сулягін, В.В.Ученова, А.Н.Назайкін і багатьох інших. Деякі автори навчальних посібників (А.Дейан, Е.В.Ромат, Е.В.Медведева та ін) користуються термінами рекламний текст, рекламне повідомлення, рекламне звернення, не розділяючи їх. Дані автори спочатку подразумевают рекламний текст як широке поняття і виділяють в його структурі три компонента: вербальний текст, візуальний ряд і звучання.

Існує й інша думка. За словами Л.Г.Фещенко, В«термін рекламне звернення позначає більш широке поняття, ніж рекламний текст, і відображає лише інтенцію до здійснення рекламної комунікації за посередництвом необхідної комунікативної одиниці, якою і є рекламний текст. Термін рекламне послання вже має чотири жанрових значення, і приписування йому ще одного призведе до знецінення даної лексичної одиниці В»[Фещенко 2003: 28].

Ми будемо дотримуватися того думки, що терміни рекламне звернення, повідомлення та рекламний текст рівні між собою. В«Саме рекламне звернення представляє комунікатора його цільової аудиторії, потенційним споживачам. Саме в рекламному зверненні фокусується більшість елементів рекламної комунікації. У їх числі - ідея комунікації і використовувані коди, які сприяють сприйняттю цієї ідеї отримувачем звернення. І, нарешті, рекламне звернення може розглядатися як головний засіб, основний інструмент досягнення цілей рекламної діяльності В»[Ромат 2002: 306].

Існує кілька визначень терміна рекламний текст. Почнемо з класичного визначення тексту, даного у Великому Енциклопедичному словнику. В«Текст - це об'єднана смислової зв'язком послідовність знакових одиниць, основними властивостями якої є зв'язність і цілісність. В вузькому сенсі текст - послідовність вербальних (словесних) знаків В»[БЕС 1998: 507].

Визначення В«рекламного текстуВ» дають багато авторів (Л.Г.Фещенко, В.В.Красних, А.Д.Крівоносов, Е.В.Медведева, В.В.Ученова, А.Н.Назайкін та ін), але на наш погляд найбільш повне визначення рекламного тексту дала Л.Г.Фещенко. Вона запропонувала розглядати його як В«комунікативну одиницю, функціонуючу в сфері маркетингової комунікації для неособистого сплаченого просування товару, послуги особи або суб'єкта, ідеї, соціальної цінності, що має в структурі формальна ознака - сигналізування про характер інформації, обов'язкове за законом про рекламу, один або декілька компонентів бренду і рекламні реквізити і відрізняється рівною значимістю вербально і невербально вираженого сенсу В»[Фещенко 2003: 27].

Таким чином, можна зробити висновок, що рекламний текст - це складне семиотическое ціле, що було як лінійну, так і нелінійну послідовність знакових одиниць, що виконує головну задачу - просування на ринок рекламованого продукту або послуги. Незважаючи на загальні форматні ознаки, які дозволяють виділити рекламу в окрему групу текстів масової інформації, рекламні тексти відрізняються нескінченною розмаїтістю. Для того щоб якось систематизувати це нескінченна різноманітність графічних образів і словесних форм вираження, слід вдатися до деякого способу класифікації, яка дозволить найбільш повно відбити сутність розглянутого питання.

1.3.1 Класифікація рекламних текстів на прикладі рекламних текстів косметики і косметичних послуг

Існують безліч способів класифікації рекламних текстів, серед яких можна виділити найбільш традиційну,

1.

2. 1995].

3. Дана віддача. Така

В)

Г) Косметика іграх. Тільки за останні Відомий Вони застосування.

А.Н. і Ю.В.

У деяких дослідженняхрощення і основний рекламний аргумент [Музикант 1996]. В«Заголовок - це друга зупинка на шляху погляду після ілюстрації В»[Овруцький 2004: 76]. Хороші заголовки можна розподілити на п'ять основних типів [Овруцький 2004: 79]:

1. Заголовки про корисні властивості товару дають читачеві пряме обіцянку таких. Гарньєр Чиста шкіра - глибоко очищуючий гель проти чорних точок з антірецідівним дією.

Прибрати 9 см за 75 хв. Салон Dolce Vita.

2. Провокуючі заголовки складені так, щоб викликати цікавість у читача. Запечені тіні. Pupa.

Різниця між трояндою і капустою. Modus V.

3. Заголовки інформативного типу включають слова В«як робитиВ», це заголовки, в яких дається заявка на нову інформацію. Як зберегти молодість шкіри з Nivea Visage Q 10 +.

В«Дольче ВітаВ»: правила хорошого засмаги.

4. Питальні заголовки. А що якщо нове рішення в боротьбі зі старінням шкіри підкаже біологія? Biotherm.

Хочеш зі мною в Нірвану? Салон Нірвана.

5. Заголовок, що містить команду, наказує щось зробити і тому може здатися негативним, але читач звертає увагу на такі заголовки. Відкрийте для себе світ досконалої розкоші! Oriflame Giordany Gold.

Зупиніть час! У салоні Німфа відкрився кабінет пластичної хірургії!

Х. Кафтанджиєв в роботі В«Гармонія в рекламній комунікації В»наводить свою класифікацію заголовків, і до вже названих він додає наступні [Кафтанджиєв 2005: 238-239]:

1. Заголовок - свідків показання. В«З Колор Апіль мої блакитні очі переливаються, немов аквамарин ... сліпуче! В»Міла Йовович.

2. Заголовки - парадокси.

3. Заголовки, за допомогою яких В«сверхутверждаемВ» (Х. Кафтанджиєв). Подаруйте нам 12 тижнів, і ми подаруємо Вам 10 років молодості. Roc

Ти будеш королевою цієї ночі! Нірвана

4. заголовки - анекдоти.

В аналізованій рекламі косметичних засобів і салонів краси ми не знайшли ні заголовків-парадоксів, ні заголовків-анекдотів. Люди дуже трепетно ​​і серйозно ставляться до своєї зовнішності, і будь-які насмішки і жарти сприймаються в багнети, можливо, тому реклама косметики намагається уникнути таких прийомів залучення уваги.

Зазвичай в рекламному повідомленні після заголовка розташовується основний рекламний текст (ОРТ), тобто информирующий і аргументує текст, в якому подаються основні відомості про товар та/або описуються його переваги. Як правило, чітко розмежувати інформацію про властивості продукту і аргументи на користь його придбання неможливо, оскільки будь-яка, навіть сама звичайна характеристика товару в рекламі за допомогою раціональн...ої чи емоційної аргументації підноситься як підстава для здійснення вигідної покупки [Медведєва 2004: 13].

Не приховуйте справжні відтінки свого обличчя. Підлаштовуватися під них. В«Це незвичайний тональний крем. Він розрізняє природні відтінки вашої шкіри і адаптується до кожного з них, одночасно маскуючи недоліки. Тональний крем В«Color AdaptВ» здатний розкрити в вас ваше природне досконалість В». Max Factor. Радять професіонали.

Структура основного рекламного тексту відображає комунікативну стратегію, обрану його укладачами, і може будуватися на основі наступних комунікативних моделей [Кафтанджиєв 2005]:

1. Графічна модель перевернутої піраміди рекламного тексту означає, що найбільшу інформаційне навантаження несе перший параграф тексту, в якому зосереджені найважливіші й вагомі аргументи.

Новинка. Володіє знежиреної надлегкої текстурою, цей тональний крем для комбінованої або жирної шкіри додасть Вашій шкірі рівномірний матовий відтінок і бархатистість. Він довго тримається, створює відчуття комфорту, пом'якшує, зволожує і доглядає за кожей.Clarins Paris.

2. Реклама-порівняння заснована на зіставленні рекламованого продукту з аналогічними, але представленими іншими фірмами та організаціями.

На відміну від звичайного мила, мило Dove складається на Вј із зволожуючого молочка, тому воно не сушить вашу шкіру і подовжує їй молодість.

3. Сюжетна або драматизовані реклама найчастіше використовується на телебаченні, так як саме можливості телебачення дозволяють В«драматизуватиВ» рекламну ідею, втіливши її у вигляді конкретного сюжету.

Наприклад, рекламний ролик шампуню проти лупи Fructis Garnier, коли хлопець підставляє голову під вентилятор, його підвішують догори ногами, щоб позбавити від лупи. Але нічого не допомагає. Тоді на допомогу приходить новий шампунь від лупи Fructis Garnier, який після першого використання допомагає йому.

4. Основний текст інструктивної реклами є послідовне опис дій споживача, виконане у вигляді інструкції, в якій вдало поєднуються необхідна аргументація з стійкою, легко впізнаваною формою тексту.

Етап 1. Ультра - удлиняющая основа з керамідами R. Продовження вій завдяки натуральним волокнам.

Етап 2. Колір інтенсивний, ідеально підфарбовує. Без грудочок. (Туш Double Extension, L'Oreal)

1 Очищаємо

2 Звужуємо пори

3 Зволожуємо і матіруя Зволожуємо і лікуємо. (Garnier Чиста шкіра)

5. Комунікативна модель реклама-діалог успішно застосовується як на радіо, так і на телебаченні, надаючи укладачам рекламного тексту необмежені можливості в прояві оригінальності і дотепності.

- Наталю, ви чудово виглядаєте! У чому секрет вашої краси?

- У російській косметиці Чорний перли. Я люблю Чорний перли і так задоволена результатом!

6. Аргументація в основному тексті реклами-питання будується у вигляді ряду питальних конструкцій.

У Вас розширені пори? Вас бентежить жирний блиск вашої шкіри? У вас буде матовий колір обличчя! (Тональний крем Clarins)

Не стоїш на місці? Завжди різна? Перманентна татуювання - те, що тобі потрібно. Салон краси Акварель.

7. Комунікативна стратегія реклами за участю відомих людей заснована на довірі споживача до свідчень зірок про високу якість товару, а також на бажанні імітувати той чи інший престижний образ.

Наприклад, ролики Чорного перлів з Н. Андрейчеко, В. Алентовою, Ю. Меньшової. Ролики косметики Max Factor з Оксаною Федоровою, з візажистами, працюючими з голлівудськими зірками кіно. L'Oreal залучає до участі в рекламі таких зірок, як Міла Йовович, Пенелопа Крус і ін

8. Реклама, заснована на свідоцтвах пересічного споживача, також високоефективна і часто використовується в якості комунікативної стратегії для побудови основного рекламного тексту.

Ехо - фраза (коду) - являє собою основний висновок з аргументації, що міститься в ОРТ, і одночасно є модифікацією основного аргументу на користь придбання товару. Відповідно до одного з визначень, луна - фраза - це вираз або пропозицію в кінці тексту друкованого оголошення, яке дослівно або за змістом повторює головну частину основного мотиву оголошення [Кафтанджиєв 1995].

Таким чином, можна зробити висновок, що в рекламі товарів і послуг на ринку б'юті-індустрії важливу роль відіграє вербальний компонент рекламного тексту. Увага привертається за допомогою слогану і заголовка, який може будуватися по наступним моделям: заголовки про корисні властивості товару, що провокують заголовки, заголовки інформативного типу, питальні заголовки, заголовки, містять команду, заголовки, за допомогою яких В«сверхутверждаемВ» (Х. Кафтанджиєв), заголовки - показання свідків. У текстах друкованої реклами слідом за заголовком йде рекламний текст, який також повинен не тільки залучити увагу, але і не відпустити читача раніше закінчення тексту. Він також може будуватися по існуючим моделям: модель перевернутої піраміди, реклама-порівняння, сюжетна або драматизированная реклама, реклама-інструкція, реклама-діалог, реклама-питання або загадка, парадокс, реклама за участю відомих особистостей, реклама за участю рядових споживачів. Наскільки ефектно рекламний текст починається, настільки ефектно він повинен і закінчуватися. І кінцевою частиною є луна-фраза - основний висновок з аргументації.

1.4 Прийоми і засоби впливу в рекламному тексті

У роботах з лінгвістики автори, вивчаючи проблеми мовного спілкування, говорили про те, що спілкування і передача інформації між людьми відбуваються не заради їх самих, а для досягнення деяких зовнішніх по відношенню до спілкування цілей [Остін 1986; Блакар 1987, Вайнріх 1987, Виноград, Флорес 1995]. У літературі, присвяченій проблемам мовної дії автори приходять до висновку, що В«в будь-якому акті мовного спілкування комуніканти переслідують певні немовні цілі, які, в кінцевому рахунку, регулюють діяльність співрозмовника В» [Іссерс 2003: 21]. Кінцевою метою будь-якого спілкування є не створення спільності деяких уявлень, а регуляція Посткомунікативний діяльності об'єкта мовного впливу [Тарасов 1987]. Реклама - один з типів персуазівного дискурсу, де специфічні категорії мовного впливу проявляються особливо яскраво [Никонорова 2005] Передача інформації може проходити як усвідомлено, так і не усвідомлено. У роботі В«Соціальний статус людини в лінгвістичному аспекті В»О.Г. Карасик розмежовує навмисне і побічна дія. Навмисне вплив може здійснюватися за допомогою: 1) авторитету, законної влади носія інституційно більш високого статусу; 2) маніпуляції (тобто маскованої влади); 3) переконання, аргументації; 4) сили (Фізичної або психічної) [Карасик 1992].

Якщо говорити про навмисне впливі за допомогою маніпуляції, переконання та аргументації, то потрібно розмежувати стратегії, за допомогою яких відбувається вплив.

В«З функціональної точки зору можна виділити основні і допоміжні стратегії. У більшості випадків до основних (Когнітивним) стратегіям належать ті, які безпосередньо пов'язані з впливом на адресата, його модель світу, систему цінностей, його поведінку. Допоміжні стратегії сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимального впливу на адресата. Вони поділяються на прагматичні стратегії, діалогові, які використовуються для моніторингу теми, ініціативи, ступеня розуміння в процесі спілкування і риторичні. В рамках риторичних стратегій використовуються різні прийоми ораторського мистецтва і риторичні техніки ефективного впливу на адресата В» [Іссерс 2003: 106].

Ю.В. Різдвяний в роботі В«Теорія риторикиВ» виділяє три категорії риторики - етос, пафос і логос, - які можуть допомогти досліднику реклами розглянути три сторони рекламного процесу: адресанта, повідомлення та адресата. Умови для передачі повідомлення створює етос, джерелом створення сенсу є пафос, а словесним втіленням пафосу на умовах етосу є ло...гос [Різдвяний 1999].

В«З точки зору логосу, реклама використовує певні композиційні, мовні і образотворчі засоби, що сприяють перетворенню реклами в унікальний вид тексту, який об'єднує в собі ознаки багатьох інших різновидів словесності. Підлаштовуючись під аудиторію, рекламіст повинен добре володіти логосом даного виду словесності, що включає в себе набір вивертів В»[Медведєва 2004: 48].

Таким чином, комунікативні стратегії поділяються на основні (когнітивні) і допоміжні. Останні в свою чергу поділяються на діалогові, прагматичні і риторичні, в рамках яких використовуються різні риторичні прийоми впливу на адресата. Існує три категорії риторики - етос, пафос і логос. Етос створює умови для передачі повідомлення, джерелом створення сенсу є пафос, а словесним втіленням пафосу на умовах етосу є логос.

1.4.1 Прийоми впливу в рекламних текстах

У рекламі використовуються ті ж самі прийоми переконання, що і в будь-якому іншому мовному спілкуванні: позитивна і негативна стимуляція (обіцянки і загрози), позитивна і негативна В«експертизаВ» (вказівка ​​на користь або шкоду), вираз симпатії, підкуп, апеляція до почуття обов'язку, моральному імперативу, самооцінці, якостям партнера, до авторитету, до альтруїстичним відчуттям [Іссерс 2003]. Часто текст створюється з установкою на помилкові умовиводи - В«РеконструюютьсяВ» оголошення, що вимагають від адресата проведення ряду умовиводів импликативного характеру на основі мовних, логічних і прагматичних правил інтерпретації [Пирогова 2000].

В«Прийоми впливу дозволяють забезпечити проходження комунікації в потрібному речедеятелей напрямку В» [Медведєва 2004: 68]. Якщо рекламістові потрібно змінити сформовані поняття, стереотипи, то він буде звертатися до когнітивних прийомам впливу.

Прийом В«Дозування обсягів правдиВ» заснований на тому, що подія висвітлюється за принципом найбільш рельєфного висвічування однієї частини дійсності і повного В«затемненняВ» інший [Борисов 2001]. М. Белянин у статті В«Методи рекламного впливуВ», опублікованій в журналі В«РекламаВ», характеризує це прийом як в иборочний підбір інформації [Белянин 2004]. А.Н. Баранов у книзі В«Введення в прикладну лінгвістику В»наводить схожий прийом -В« анулюється перетворення В», яке часто призводить до виключення з опису деякої частини стану справ. У комерційній рекламі, наприклад, це може виражатися в замовчуванні про побічні ефекти/протипоказання косметичного засобу. Він же пише про подібному по суті В«фінгірующеем перетворенніВ» , вводить в опис ситуації деяких не містилися там спочатку персонажів, події та/або предметів [Баранов 2003]. Заміна конкретних учасників ситуації більш обощения описами за принципом В«ідентифікуючого перетворенняВ» приводить до невизначеності інтерпретації змісту повідомлення. В«Часто замість узагальненого опису використовуються просто незрозумілі псевдонаукові терміни, що утрудняють розуміння тексту, але одночасно створюють ореол притягальною таємничості і збуджуючі цікавість адресата В»[Медведєва 2004: 99]. Цей же прийом можна назвати прийомом В«псевдооб'ясненіеВ» [Белянин 2004].

Прийом В«Крадіжки гасел і символівВ» припускає трансформацію сформованих понять в чиїхось інтересах [Борисов 2001]. М. Белянин називає цей прийом і спользование образу одного товару в рекламі іншого. Метод полягає у використанні одного розкрученого товару в рекламі іншого. Це підвищує впізнаваність товару, дозволяє не заробляти авторитет "з нуля" [Белянин 2004].

Прийом В«баражВ» [Борисов 2001] або В«відбудови від конкурентівВ» [Викентьев 1993] грунтується на прямому чи непрямому акцентуванні переваг даної марки в порівнянні з іншими того ж виду.

Прийом В«СвідоцтваВ» полягає у приведенні цитати якоїсь особистості, в залежності від її позитивної чи негативної репутації в конкретній аудиторії. При цьому частина іміджу В«зіркиВ» передається рекламованого товару [Борисов 2001]. Е.В Медведєва іменує цей прийом В«фургон з оркестромВ» [Медведєва 2004], а В. Белянин - В« Д отримати додаткову свідченнямВ». Е то може бути абстрактна посилання на "клінічну практику", "відому компанію", "кваліфікованих експертів "," аналіз за допомогою комп'ютерів ", на експертів того чи іншого журналу, організації або лабораторії ("лабораторії Гарньє"). Близький до нього прийом В«Використання авторитетів або груп впливуВ» . Однак, якщо в методі В«Додаткове свідоцтво »« свідки В»досить анонімні, то в цьому методі це джерело виступає у вигляді окремих авторитетних і відомих для аудиторії особистостей або груп. В якості таких "груп впливу" можуть виступати відомі телеведучі, актори, діячі культури, політики і т.д. Схожим по суті є і прийом В« До ак всеВ». П отребітелі будуть більшою мірою сприймати рекламований товар як відноситься до них, якщо споживачі цього товару з реклами сприймаються як "свої" [Белянин 2004].

Щоб змінити думку аудиторії і домогтися потрібної реакції, використовується прийом В« нав'язування пресуппозиціїВ», тобто навмисне розташування спірної або недоведеною інформації в пресуппозіціональном компоненті висловлювання. Цей прийом є одним з найпоширеніших прийомів маніпуляції. Тим самим адресант, з одного боку, постулює якесь твердження як об'єктивний факт, не вимагає доказів, і впроваджує його в якості непорушної істини в свідомість споживача, а з іншого, - за рахунок відмови від аргументації і своєрідною В«ЗгорнутиВ» смислів домагається стислості повідомлення. Для маніпуляції думкою аудиторії в пресуппозіціональном положенні зазвичай розташовується семантична інформація двох видів:

- з негативним значенням (з метою налякати адресата і змусити його прийняти потрібне рішення):

- з позитивним значенням (з метою спокусити адресата) [Медведєва 2004].

Схожим прийомом є прийом В«у твердітельние висловлюванняВ» [Белянин 2004]. С. Романюха називає такі твердження В«трюїзмамиВ» - банальними істинами [Романюха 2006].

До вищепереліченим прийомам, що впливає на когнітивному рівні, можна додати прийоми, описані М. Белянин у статті В«Методи рекламного впливуВ». В«До онцентрації на декількох рисах або особливості В»: часто використовується відразу кілька рекламних роликів, які розкривають ту чи іншу рису одного і того ж товару, що працюють в тій чи іншій стилістиці залежно від рекламної аудиторії. Часто зустрічається метод В«створення контрастуВ». Основне завдання цього методу полягає в тому, щоб показати товар відмінним від інших, радикально поліпшує ситуацію, що володіє Тут акцент проблем.

Але у

Для того 2001].

Цей прийом дозволяє сфокусувати увагу споживача на основних Всі ці

В.Л. Ю.К.

Ю.К. Пирогова

1. Суть

2. порівняння. Таким

3. Під

4.

В.Л. Музикант

1.

2.

3. Особливість

4.

Таким чином, Отже, Аргументація

Поряд Адже від того, наскільки торгової марки.

Існує безліч визначень даного поняття. товар В». Теоретично 15].

бренду.

З одного боку, Семантичний морфем. Вартотям цільової аудиторії [Алейников 2005].

Таким чином, можна зробити висновок, що перед тим як створювати рекламний текст, використовуючи прийоми впливу, необхідно створити ефективне ім'я бренду. Одними з умов ефективності бренду є оригінальність, лаконічність, запам'ятовуваність. Воно повинно легко вимовлятися, нести емоційну інформацію про ідею та особистості бренду, не містити негативних асоціацій.

1.4.2 Мовні засоби впливу в рекламних текстах

Велике значення в рекламі має чітка синтаксична структура, яка дозволяє швидко с...приймати інформацію. Чималу роль грає експресивний синтаксис, оскільки, по-перше, завдяки цим структурам можливо посилити виклад, по-друге, чітко структурувати текст реклами, що сприятливо впливає на його сприйняття. До експресивному синтаксису зазвичай відносять стилістичні (риторичні) фігури [Кохтев 1991].

Риторичні посилення мови шляхом використання тропів і фігур - один з найважливіших стилістичних прийомів і в той же час засіб підвищення естетичного рівня тексту. Загальне, що об'єднує тропи і фігури, - це наявність другого сенсу. Вони не тільки прикрашають текст, але й допомагають осмислити дійсність, структуруючи її і зміщуючи акценти [Граудина 2003].

Рекламний текст косметичних засобів і косметичних послуг повинен бути підвищено емоційний, так як, по-перше, він описує засоби для підтримки краси, здоров'я, відмінної зовнішньої форми, а, по-друге, він розрахований на жінок, чия свідомість краще сприймає емоційний доводи, ніж раціональні факти. Саме тому рекламісти досить часто використовують стилістичні фігури і тропи в складанні слоганів, заголовків рекламних повідомлень і в самих рекламних повідомленнях. Різні мовні прийоми виділяють Л.К. Граудина і Е.Н. Ширяєв, М.М. Кохтев, Х. Кафтанджиєв та інші.

1. Вживання цитаций або алюзій. Алюзія - прийом, використовуючи який, ми впливаємо допомогою відсилання до вже відомих заголовкам книг, фільмів, прислів'ям і т.д. Різниця між цитацій і алюзією чисто умовне: популярна рядок з пісні, кінофільму або літературного твору вважається В«цитаційВ», а загальновідоме вираз з економіки, історії і т.д. є В«алюзіяВ» [Кафтанджиєв 2005].

2. При складанні будь-яких рекламних текстів часто використовуються метафори і метонімії. Розрізняються вони тим, що метафора - це перенесення імені з одного реалії на іншу на підставі поміченого між ними подібності. А метонімія - це перенесення імені з одного реалії на іншу по логічній суміжності [Граудина 2003]. На думку І.Лутца метафора - це вельми поширений прийом, що дозволяє створити лаконічний девіз з елементами чудової незавершеності [Лутц 1999].

3. Повтор викликає спогади, зміцнює знання, підвищує ефективність мови. Розрізняють декілька видів фігур повторів. Хіазм - перехрещення, хрестоподібна розташування 4 частин висловлювання. Стик - вживання одного і того ж слова на стику двох простих речень [Граудина 2003]. Анафора - повторення на початку двох або декількох відрізків мовлення одного і того ж слова або словосполучення [Кохтев 1991]. Епіфора - збіг кінцевих частин висловлювання [Овруцький 2004].

4. М. Васильева виділяє прийом - В«Спроба афоризмуВ» і каламбур. В«Спроба афоризмуВ» при достатньому навичці дозволяє помістити в короткій фразі вміст довгої промови президента фірми-виробника. Однак будь-який афоризм припускає стилістичну отточенность фрази. Каламбур - це пов'язування слів, подібних за звучанням. Найчастіше таким чином обігрується назва товару, трохи рідше (це складніше) - його властивості [www.es.ru/yes/personal/vasilyeva.html].

5. Часто в рекламних повідомленнях використовується прийом персоніфікації або уособлення. Це перенесення на неживої предмет функцій живого обличчя [Граудина 2003].

6. Безумовно, в рекламі, апелює до емоцій, поширеним прийомом буде епітет - образне визначення предмета, виділення його характерної ознаки [Граудина 2003].

7. Ще одним поширеним прийомом у рекламі косметики можна назвати порівняння - вид тропа, в якому одне явище або поняття прояснюється шляхом зіставлення його з іншим явищем [Кафтанджиєв 2005].

8. Щоб підкреслити яку-небудь проблему, у рекламі косметичних засобів використовується гіпербола - надмірне перебільшення тих чи інших властивостей зображуваного предмета або явища [Шатін 2002].

9. Щоб підсилити емоційну забарвлення мови і підкреслити висловлювалися з її допомогою думка, рекламісти використовують антитезу - різко виражене протиставлення понять чи явищ [Кохтев 1991].

Для того щоб не тільки привернути читача до рекламного повідомлення, але і залучити його в діалог з автором, рекламісти використовують засоби підтримки контакту. парантеза - самостійне, інтонаційно і графічно виділене висловлювання, вставлене в основний текст і має значення додаткового повідомлення, роз'яснення або авторської оцінки. Риторичні вигук - Показне вираз емоцій. У тексті ця псевдоемоція оформляється графічно і структурно. Знак оклику - це спосіб привернути увагу читача і спонукати його розділити авторське обурення, здивування, захоплення. Умовчання - вказівка в письмовому тексті графічними засобами на невисловленість частини думки. В«Многоточие - Це змовницьке підморгування автора читачеві, натяк на відомі обом факти В» [Граудина 2003: 267].

За своїм структурним, мовним і функціональним особливостям рекламний текст характеризується значним схожістю з текстом художньої літератури. А в літературному творі все - і намір автора, і його ідеї, і образи - реалізується в словах. Інакше кажучи, кожне літературне твір будується на основі мовного матеріалу. Мови властиві свої об'єктивні закономірності незалежно від того, чи користуються ним у художніх цілях або як засобом повсякденного спілкування [Медведєва 2004].

На основі досліджень Є.В. Медведєвої можна говорити, що в масовій комунікації і особливо в рекламі вибір розповідного, спонукального або питального типу речення обумовлений, як поруч функціональних факторів, так і бажанням надати повідомленню додаткову смислове навантаження. У рекламі, як правило, мова йде про те, щоб за допомогою спонукальної або питальній (зазвичай - риторичне питання) конструкції дати споживачам якісь вказівки до дії, а також застерегти від В«невірноюВ», В«невигідноюВ» або В«Не найкращоюВ» угоди - придбання товару у конкурентів. Однак, на думку багатьох дослідників реклами (Є.В. Медведєвої, М.М. Кохтева, А.В. Овруцького та ін), більшість синтаксичних конструкцій в рекламі представлені оповідальними конструкціями. Використання ж спонукальних пропозицій представляється в достатній мірою ризикованим, оскільки певні групи споживачів вельми насторожено ставиться до комунікації за допомогою спонукальних речень, сприймаючи пряме спонукання до дії як акт тиску на себе, а рекламу, що містить спонукальну конструкцію, - Як агресивну.

Якщо ж говорити про рекламу косметичних засобів, то слід згадати, що в основному вся ця реклама розрахована на жінок, навіть якщо рекламуються чоловічі косметичні засоби. А багато дослідників, наприклад А.Н. Назайкин, стверджують, що більший вплив на жінку надає емоційна реклама, а не раціональна. А однією з ознак емоційної реклами є спонукальні пропозиції, так як вважається, що в більшості своїй жінки нерішучі, і заклик до дії є поштовхом для скоєння того чи іншого акта. З цього випливає, що в рекламі косметичних засобів перевага віддається спонукальним пропозиціям. Вперед! До позамежним віям!

Один із способів подолання небажаного ефекту виникає при вживанні в рекламі наказового способу, - використання В«м'якихВ» (Е.В. Медведєва) дієслів, які скоріше пропонують, підказують, ніж наказують. Питайте. Зміцнюйте. Візьміть тіло в свої руки.

Зазвичай в рекламному тексті використовуються два семантичних типу питальних конструкцій: риторичне питання, що не супроводжується відповіддю, і такий, відповідь на який даний у рекламному тексті. При цьому дуже часто вони об'єднуються разом в рамках однієї конструкції. Питальні конструкція залучає до читання рекламного повідомлення споживача і надає тексту більше емоційності і експресії, одночасно пом'якшуючи наступну за нею спонукальну конструкцію. Випадання волосся? Терміново прийміть заходи!

Слід зазначити також, що, як правило, питальні речення використовують в заголовках в якості зачи...ну, а подальший текст стає розгорнутим відповіддю на питання в заголовку.

Бездоганний макіяж з легким тональним кремом? CoverGirl представляє новий Smoothers Hydromakeup. Суперлегка формула і ніжна текстура. Чудово лягає, повністю приховуючи дрібні недоліки. Практично невідчутний на шкірі. Дозволяє шкірі дихати.

З точки зору семантики пропозиції основний акцент робиться на ознаку якогось предмета, явища або стани, тобто на якість і властивості товару, опис потреб покупця, ефект від використання товару та ін Тому найбільш уживаними є найменування предметів або явищ і ознаки предметів.

Формула, що перешкоджає формуванню жирових відкладень, на основі інноваційної технології тривалого вивільнення активних компонентів. Перешкоджає накопиченню і сприяє розщепленню жирів. Гіпоалергенні. На основі термальної води Vichy.

морфологічні групи В«ознакиВ» складають прикметники і причастя. Саме вони є ще однією ознакою емоційної реклами, так як для жінки дуже важливо, щоб і товар, і його функції, і його дія були красивими, тобто, описані красиво. І ця В«красаВ» товару і буде запорукою до краси споживача.

Juicy tubes, ароматний і солодкий, дарує вашим губам фруктовий смак і насолоду сліпучим блиском. Ваші губи такі соковиті і спокусливі, що встояти просто неможливо!

Займенники - це особлива частина мови в силу їх морфологічних властивостей. У рекламних текстах займенники відіграють важливу роль. Так один із способів додати рекламному повідомленню більш особистий характер полягає у вживанні особових займенників, що позбавляє рекламне повідомлення В«анонімностіВ» і робить його більш довірчим. На думку Д. Карнегі, один з найважливіших доданків успіху спілкування - вживання імені співрозмовника [Карнегі 1989]. Враховуючи той факт, що рекламна кампанія націлена на масову аудиторію, замість імені конкретного адресата в тексті використовуються особові займенники, що створюють у споживача відчуття безпосередньої участі в рекламній акції.

Чим сміливіше стиль, тим вдаліше флірт. Стайлінг - це перше, що впадає в очі. Все починається з першого погляду на твій стайлінг.

Слід зазначити, що для рекламних повідомлень російською мовою більш споживані поважна форма звернення: В«ВиВ». Ваші волосся зможуть бути сильніше.

Другим видом займенників, широко вживаються в рекламних текстах, є вказівні займенники. В мові реклами, що оперує, в основному, короткими простими реченнями, зв'язок між синтаксичними компонентами повідомлення часто здійснюється за допомогою вказівних займенників, що вказують на той чи інший член попередніх пропозицій і створюють своєрідні синтаксичні та семантичні "скріпи" між окремими висловлюваннями:

DayWear - Ваш щоденний догляд за шкірою. Цей дивно легкий зволожувач містить солнцеблокірующій фільтр і унікальний комплекс антиокислювачів, вітамінів і рослинних екстрактів, застосування яких уповільнює процес старіння.

Необхідно відзначити, що в текстах реклами для додання повідомленням більшої наочності використовуються підрядні речення слідства з союзами В«томуВ».

Чоловіча шкіра в силу гормональних відмінностей виглядає інакше, ніж жіноча. До того ж вона піддається додатковому навантаженню в процесі щоденного гоління, тому концерн Байєрсдорф розробив косметичну серію Nivea for men для ніжного і ефективного догляду за шкірою під час і після гоління.

Однак у більшості випадків підбиття підсумку сказаного і повторне згадування торгової марки товару як джерела зазначених корисних властивостей не вводяться ніякими додатковими мовними засобами, а є логічним висновком із змісту повідомлення в цілому.

Використовуйте для догляду за шкірою тільки ті кошти, в ефективності і безпеки яких впевнені. Тести на ефективність і гіпоалергенність нових кремів В«ВорожкаВ» проведені на кафедрі медичної косметології Санкт-Петербурзької медичної академії післядипломної освіти лікарів. Ви можете бути впевнені в ефективності обраної вами косметики В«ВорожкаВ».

Багатьом рекламним повідомленням властивий В«псевдонауковийВ» (Є.В. Медведєва) стиль викладу. Важливу роль при цьому відіграє ретельний відбір перерахованих синтаксичних і морфологічних засобів, які в поєднанні з термінологією та супроводжуючими текст графіками та діаграмами створюють враження наукової обгрунтованості, проте часто залишають споживача в подиві, оскільки не призводять зрозумілого йому пояснення, в чому ж полягає корисність продукту [Медведєва 2004].

Ліпосоми з гламуроновой кислотою. Пружність з ксераліпідамі . Гель ексфоліант. Аеродинамічний гель. Фіксуючий комплекс Powershape , ексклюзивна щіточка Brushing .

Таким чином, можна зробити висновок, що одним з найважливіших стилістичних прийомів є використання тропів і фігур. А так як рекламні тексти в основному орієнтовані на жіночу частину населення, то в рекламних текстах косметичних засобів використовуються такі прийоми, які допомагають створити емоційне тло рекламного повідомлення. До найбільш вживаним відносяться цитації і алюзії, метафори і метонімії, епітети, риторичні вигуки та ін Також з метою додання тексту більшої емоційності і експресії використовуються різні типи пропозицій - спонукальні і питальні. З їх допомогою автори повідомлень дають споживачам якісь вказівки до дії, застерігають від невдалої покупки. Питальні конструкція залучає до читання рекламного повідомлення споживача, одночасно пом'якшуючи наступну за нею спонукальну конструкцію. Для того щоб звернутися до кожного співрозмовника, рекламісти вживають особисті і вказівні займенники. А для додання тексту В«псевдонауковогоВ» (Є.В. Медведєва) стилю викладу в повідомлення вводяться терміни. З їх допомогою до характеристик товару додається вказівка ​​на лікувальну властивість.

1.4.3 Невербальні прийоми впливу в рекламному тексті

Незалежно від жанрової приналежності в якому рекламному повідомленні може бути виділено три плани: 1) вербальний - текст; 2) візуальний - зображення; 3) акустичний - звучання [Медведєва 2003].

Якщо до вербальної складової рекламного повідомлення відносять слоган, заголовок, текст і луна-фразу, то до візуальної можна віднести колір і безпосередньо саме зображення.

Колір може привертати і відштовхувати, вселяти відчуття спокою і комфорту або порушувати і турбувати. Правильно збалансована колірна гамма рекламного повідомлення здатна вплинути на прийняття рішення про купівлю не менше, ніж слоган, логотип або зовнішній вигляд продукту. Колір істотно впливає на псіхоінтеллектуальное стан людини, апелюючи до почуттів, а не до логіки людини [www.elitarium.ru].

Вважається, що у всіх квітів є додаткові властивості, притаманні їм від природи або приписувані чином, в якому вони використовуються. М. Люшер відзначав, що для більш точного вибору колірного рішення рекламного повідомлення необхідно досліджувати рівень життя споживачів, їх характер і вже на основі цих даних робити висновок про їх колірних перевагах. У той же час існують і загальні закономірності [Люшер 2005].

Наведемо деякі медичні, фізіологічні і психологічні характеристики кольорів:

1. Червоний колір: теплий, живий, неспокійний і дратівливий, символ небезпеки і заборони, показує діяльний вольовий настрій і створює надмірну напруженість.

2. Помаранчевий колір ми сприймаємо як життєстверджуючий, теплий і затишний, що створює почуття благополуччя.

3. Рожевий колір - жіночний, м'який та ніжний - привносить відчуття слабкості, порожнечі, а часто і солодкуватості.

4. Золотистий колір уособлює прагнення до влади і демонстрацію своєї переваги - це активний і вимогливий відтінок. Він відноситься до категорії В«престижнихВ».

5. Жовтий колір, як контактирующий і променистий, але "кислий" по смаковому сприйняттю. З його відтінків ...- теплий жовтий (колір яєчного жовтка) сприймається як дружній і приємний, тоді як світло-жовтий (лимонний) відчувається як холодний, "кислий", відштовхуючий, викликає деколи відчуття незначності і безбарвності.

6. Зелений колір заспокоює, знімає біль, втома, уособлює свіжість і природність. У рекламі використовується як символ здоров'я, свіжості, високої та ефективної працездатності.

7. Подібне дія робить і блакитний колір зі своїми ясно-блакитними відтінками. Блакитний колір відноситься до заспокійливих.

8. Синій колір створить відчуття внутрішньої сили і гармонії.

9.

10. Коричневий

11. Чорний

12. Білий

13. Рівновага т. з. Хоча реклама. В

Отже, можна зробити висновок, Колір У всіх виразності.

2.

За останні кілька років рекламу. - 30%

За За

друге, Для косметичних засобів. А якщо

Так,

Практично

Всього один крок.

Вибір

Набагато

Холодний Колекція

Текстура помада. Більше

За Тому

Метати до потенційного споживача інформацію про товар. Але необхідно піднести її так, щоб товар захотіли купити, навіть не маючи в ньому потреби. У рекламних текстах ця мета реалізується за допомогою мовних засобів, так як вони здатні створити потрібну картинку і барвисто розповісти про найважливіші характеристики продукту.

В основному, всі тексти реклами косметичних засобів орієнтовані на жіночу частину населення, навіть ті, які рекламують чоловічу косметику і створюються з урахуванням гендерного фактора. Так, традиційними жіночими рисами прийнято вважати м'якість характеру і емоційність. Тому, тексти реклами косметики рясніють емоційно-оцінної лексикою (епітетами, метафорами, порівняннями), вимальовуючи при цьому рекламний образ привабливої, активної, зацікавленої всім новим жінки. Таким чином, рекламується скоріше не продукт, а щось нематеріальне: молодість, привабливість, здоров'я, позитивна оцінка оточуючих.

Дозвольте засліпити себе сяючими Блонді ... Яскраво блищать, довго виблискують. Нововведення Recital Preference. Колір Високої Стійкості, Високого Блиску.

Золота парча. Розкіш від Safira. Сліпуча розкіш, багатство кольору, чуттєвість. Safira-це не тільки нова чудова стійка крем-фарба для волосся, це абсолютно новий підхід до фарбуванню. Унікальне поєднання цінних східних масел і відновлювача кольору дозволяє оживляти ваш улюблений колір волосся знову і знову. Багата палітра відтінків - Таких же чудових, як світ казок В«1001 ночіВ».

Апетитний колір, свіжий і іскристий. Справжня насолода: тающая солодкість малини, зволожуюча і ніжна текстура. Для сяючих і вабливих губ. Надовго!

У деяких текстах прямо вказується на те, що купується не товар, результат від застосування. Head & Shoulders робить волосся привабливіше і дарує відчуття 100% впевненості.

Реклама акцентує увагу на почутті або враженні, а також на задоволенні не тільки від гарного зовнішнього виду, але і від процесу використання товару. Це відбувається тому, що косметичні засоби однакових категорій мають однакові властивості і єдиною різницею може служити колір, запах, консистенція.

Juicy Tubes, ароматний і солодкий, дарує вашим губам фруктовий смак і насолоду сліпучим блиском.

Пориньте в м'якість кашеміру, приймаючи душ.

Відчувати себе зіркою ... Тебе фотографували вже тисячу разів, але чому сьогодні ти відчуваєш себе немов зірка, яку фотографують для обкладинки модного журналу? Сильні волосся від Pantene дозволять тобі відчувати себе надзвичайно навіть в самий звичайний день.

Проаналізувавши близько 400 рекламних текстів, ми зробили висновки, що основними образами, навколо яких будується текст реклами косметичних засобів, є образи природи, натуральної краси, досконалості, чарівництва, ніжності, любові, пристрасті. Всі косметичні товари можна розділити на дві категорії. По-перше, це декоративна косметика, створена для того, щоб маскувати недоліки, покращувати зовнішній вигляд, робити його яскравішим і виразнішим. До неї відносяться тональні креми, пудра, рум'яна, туш, тіні для повік, помади, блиски для губ, олівці, лаки для нігтів. Для цієї категорії використовуються образи, що асоціюються з любов'ю, пристрастю, неповторністю, чарівністю, досконалістю. Друга категорія - Це засоби для догляду за шкірою обличчя та тілом. Це креми, гелі, шампуні, засоби для укладання волосся і т.д. Для цієї категорії підходять образи природи, натуральної краси, образи, що асоціюються з досконалістю, здоров'ям, з ніжними почуттями. Використовуючи подібний набір образів, рекламісти складають слогани для реклами косметики. Можна виділити ключові слова в текстах реклами. Для першої категорії - це краса, блиск, сяйво, новий, ультра-, супер, бездоганний, прекрасний, захоплювати, елегантний, яскравий, індивідуальний, неповторний. Для другої - краса, здоров'я, чистота, бездоганний, високий/підвищений, новий, догляд/доглядати.

Завдяки цим словам людина В«ПотрапляєВ» в атмосферу багатства, розкоші, успіху, одним з атрибутів якої є рекламований товар.

Також в ході дослідження ми виявили, що, описуючи продукт, або результати від застосування, рекламісти часто використовують число 3:

Всього 3 простих кроки - Результат гарантований.

3 життєстверджуючі колекції осінь - зима 2004 - 2005.

Чистий і здорова шкіра в 3 рахунки.

У 3 прийому недосконалості - У нокаут!

Ваше волосся стануть в 3 рази сильніше вже через 10 днів.

3 нескінченно-насичених, яскраво палаючих червоних відтінку. Надовго!

3 блонда попелястих, бежевих, золотистих відтінків ... блискучі надовго!

Крем робить вашу шкіру в 3 рази більш стійкою до впливу стресу.

3 мг Аденоксіна щодня для усунення зморшок починаючи з 21 дня застосування.

Завиті-завиті! Сверхпушістие - Густі! Туш одна - ефекту 3

Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах недовіри і неуваги до реклами з боку споживачів, перед рекламістами стоїть складне завдання - привернути увагу наскільки це можливо всіма наявними засобами. Одним з них є рекламний текст, що містить слова і вирази, що викликають позитивні асоціації і занурюють людину в бажану атмосферу. Для різних категорій товарів підбираються певні слова і обігруються вони таким чином, що в кінцевому підсумку продається не продукт, а молодість, краса, чарівність, здоров'я, повагу.

Якщо реклама - це мистецтво, то рекламний текст - це витвір мистецтва. Він повинен бути цікавим, привабливим і в теж час інформативним. Тому крім використання емоційно-оціночної лексики, використовуються різні маніпулятивні прийоми побудови рекламного тексту. В«Тим більше сама мова влаштований таким чином, що дає можливість людині по-різному описувати дійсність. Саме тому рекламісти досить часто користуються прийомами мовного маніпулювання, часом інтуїтивно, часом цілком усвідомлено В» [Овруцький 2004: 80].

Дослідники в цій області [А.Н. Баранов 2003, В.Л. Музикант 1996, Ю.Пірогова 1998, 2000, Є.В. Медведєва 2003, 2004 і др.] виділяють велику кількість прийомів впливу на споживача, багато з них використовуються саме в рекламі косметичних засобів.

Часто різні марки в прихованому або явному вигляді подаються у порівнянні з іншими марками тієї ж товарної категорії. У більшості випадків за своїми властивостями товари не розрізняються, і сумлінні порівняння привести не вдається, тому рекламісти звертаються до маніпулятивних прийомів порівняння.

З усіх прийомів маніпуляції із класом порівняння в рекламі косметики ми виділили такі прийоми формування штучних класів порівняння. Створення розширеного класу порівняння : Видумаєте Ваш звичайний тональний крем Вам підходить? Спробуйте новий крем від Max Factor і ви переконаєтеся в зворотному. Ваша звичайна туш ніколи не зайде так... далеко: вії укріплені, подовжені. Розширений клас порівняння ховається за словом В«звичайнийВ», тобто туш порівнюють не з аналогами, а з товарами попереднього покоління, розробленими у відповідності зі старими уявленнями про якість. Інші ж фірми, виробляють туш за новими технологіями, як би виключаються зі сфери уваги.

Створення звуженого класу порівняння: Складно бувати не правою! Права! І все ж я була не права! Я думала, немає краще захисту для моїх волосся, ніж Pantene. Виявляється є! Новий Pantene! У даному прикладі порівнюються два однакових продукту, єдиним відмінністю між ними є параметр В«новийВ». Але по суті справи це два абсолютно однакових шампуню. Завдяки такому порівнянні рекламісти як би виключають з категорії шампунів кошти інших марок, замикаючись на Pantene.

Гарньє Нутріс - єдина живильна стійка крем-фарба з маслами виноградних кісточок і авокадо. Цей текст споживач може розуміти так: на ринку існує єдина живильна стійка крем-фарба з маслами виноградних кісточок і авокадо. І це фарба Гарньє Нутріс. Ймовірно, дана реклама означає, що з усіх фарб фірми Гарньє тільки марка Нутріс - це живильна стійка крем-фарба з маслами виноградних кісточок і авокадо. Такі слова, як В«ЄдинийВ», В«кращийВ» в подібних рекламних тексту подразумевают порівняння рекламованого товару з якимось іншим, але в явному вигляді в рекламі не вказано з яким.

Створення невизначеного класу порівняння: Моя фарба може те, чого ваша не може. У даному прикладі мова йде про невідомі властивості однієї фарби, порівнюваних з такими ж невідомими властивостями інший. А в прикладі-Вперше серед тональних кремів - непереможний тональний крем Infaillible - не вказується за якими параметрами цей крем вважається непереможним, і чому йому приписується людська властивість.

Створення виродженого класу порівняння: Сировина прохолоду нових відчуттів від Shiseido. Слоган звучить досить голосно, є спонукання до дії, перевагу підкреслюється словом В«НовіВ», але, якщо замислитися, по якому параметру і з чим порівнюється ця марка, а також що таке прохолода відчуттів, то відповіді ми не знайдемо.

Найбільш вживаними прийомами маніпуляції з параметрами порівняння в рекламі косметики є: Маніпулятивні можливості слова В«першийВ». Рекламісти часто вживають в текстах числівник 1-ий, про що свідчить велика кількість прикладів.

перший зволожуючий блиск-догляд для губ, що активізує їх природне сяйво.

Перший тональний крем Спей від Dior.

перший зволожуючий крем, який поліпшує колір обличчя.

Dercos - засіб від випадання волосся № 1 в Європі.

L'Oreal № 1 у світі у фарбах для волосся.

Гарньє Фруктіс блискучий шовк - 1-я програма розгладження волосся тривалої дії з мікро-маслами фруктів.

перший пудра в скоєному злагоді з кольором і текстурою вашої шкіри.

Оцінну інтерпретацію провокує конструкція В«перший засібВ». Замість слова В«першаВ» можна підставити слово В«кращаВ» або В«єдинаВ», але не можна підставити числівник В«другаВ». Це означає, що контекст дає розуміння цього слова в значенні В«кращаВ» чи В«єдинаВ». Також рекламісти використовують слово В«першийВ», говорячи про те, що серед їх асортименту з'явився перший продукт, що володіє певними властивостями, але споживачі розуміють це повідомлення, як В«перший продукт на ринкуВ».

В«ПомилковіВ» протиставлення : перший макіяж, який робить будь-який колір очей виразніше. Насправді будь-який макіяж, а саме будь-які тіні, правильно підібрані під колір очей, роблять їх виразнішими. А в цьому тексті автори заявляють або що тільки їх макіяж здатний на це, або що ці тіні були першими серед усіх інших.

Пюр Зон.1-й пінистий гель. Парадокс цього рекламного оголошення полягає в тому, що будь гель для вмивання піниться при взаємодії з водою, а автори реклами заявляють як би про винахід першого пінливого гелю. Хоча, якщо розглядати цей текст з точки зору прийому маніпулятивних можливостей слова В«першийВ», можна розуміти це вираз як В«кращий пінистий гельВ».

Зіставлення несопоставимого : Відчуйте свободу, ми приручили сонце.

Тепер ви можете їсти, пити, а ваші губи будуть виблискувати весь вечір (Max Factor). У даному прикладі зіставляються фізичні можливості людини з можливостями губної помади. У той же час конкретно не вказується, від чого губи будуть виблискувати.

Легкий настрій - пишні волосся (Herbal Essenses). І в цьому слогані зіставляються два неспівставних поняття. Адже від чого б не залежала пишність волосся, але від настрою вона не залежить.

Питання та заперечення, супроводжують порівняльні конструкції: Такі сильні і пружні волосся можливі тільки з Pantene. Жоден інший шампунь не здатний на це. Що може бути краще, ніж молода пружна шкіра? По-перше, на питання завжди хочеться відповісти. А по-друге, це питання припускає одна відповідь: нічого. І автоматично випливає висновок, що рекламований - кращий серед всіх інших.

Крім маніпуляцій із класом порівняння широко використовуються інші стилістичні прийоми впливу, спрямовані на роботу з різними психічними структурами, як на свідомому, так і на несвідомому рівні. Стверджуючі висловлювання. L'Oreal .. Адже ви цього гідні. Автори даного слогану перше, запевняють споживачів, що L'Oreal - це саме той рівень косметики, який вам підходить найбільше, а по-друге, що сама косметика L'Oreal знаходиться на такому високому рівні, що може задовольнити будь-які домагання. Інформація подається як гіпотеза, яка не потребує доказів.

Olives. Косметика 21 століття. У цьому прикладі автори без всяких підтверджень намагаються сказати про те, що дана косметика і тільки ця косметика є кращою в 21 столітті. А в слогані тієї ж фірми Бути молодою легко! Автори як би говорять про відомого всім факті, але відносять його саме до даної косметиці.

Безсумнівно, з Clarins життя стає прекраснішим.

Boots. Ваш експерт по красі і здоров'ю.

Використання слоганів. Замість однієї торгової марки В«Синерджі З В»використовується слоган В«Щоб шкіра сяяла здоров'ям В»,В« Max Factor - радять професіонали В», В«Легка, свіжа, красива. Cover Girl - все досяжно В»,В« Olay - твоя шкіра любима В», В«Divage - вона мріє. Любить. Надихає В». Коротка і яскрава фраза, особливо якщо вона сріфмована або містить певний ритм, легше запам'ятовується і відтворюється. І якщо цю фразу споживач почує в повсякденному життя, але без праці відновить і назва асоціюється з нею фірмою.

Концентрація на декількох рисах або особливості. Наприклад, косметика Laboratoires Vichy позиціонується як ексклюзивна і дорога косметика, що продається виключно у визначених аптеках, в невеликих кількостях. Звідси створюється образ покупниці, для якої на першому місці коштує якість, і за нього вона готова заплатити чималу суму грошей.

Косметика Max Factor подається як єдина, використовувана американськими професійними візажистами. При цьому глядач часто забуває, що насправді у акторів макіяж сильно відрізняється від повсякденного макіяжу жінки, і в ньому використовуються інші, більш сильні препарати, не придатні для денного освітлення і псують шкіру.

Досить часто рекламісти намагаються використовувати такі прийоми, в яких люди, від звичайних до відомих, віддають перевагу тій чи іншій марці. Можливо, це відбувається, як я вже говорила раніше, через недовіру до реклами. Такими прийомами є додаткове свідчення або В«фургон з оркестромВ». Часто наводяться такі свідоцтва як "лабораторії Гарньє", доведено в клінічних умовах, всесвітній конгрес дерматологів підтверджує і ін Або називаються особи певних професій і посад, наприклад, стиліст відомого фільму: Грехам Джонстон, головний візажист фільму В«А...ніта і яВ», арт - директор Divage Ерік Індиков. Таке свідоцтво викликає у людей довіру. Спрацьовує такий стереотип, як В«лікар поганого не порадитьВ». Але іноді вказуються прізвища та професії, наприклад Джино Тамьяніні - головний візажист, але не вказується, до чого конкретно фахівець має відношення. До цієї ж групи прийомів можна віднести використання авторитетів або груп впливу: Н.Андрейченко, Ю.Меньшова, В.Алентова, Л.Мілявская в рекламі косметики В«Чорний перлиВ», Клаудіа Шиффер у рекламі шампуня Elsev L'Oreal, Шарліз Терон в рекламі фарби для волосся L'Oreal Recital Preferance, Міла Йовович і Пенелопа Крус в рекламі тіней від L'Oreal і т.д.

Жінкам завжди хотілося бути схожими на зірок в телеекрані. І для того щоб хоч якось до них долучитися, покупниці намагаються користуватися тими ж кремами, шампунями тощо, як і їх улюблені актриси.

І ще один прийом, що володіє схожим дією прийом В«як усіВ»: Щоб споживачі більшою мірою сприймали рекламований товар як відноситься до них, потрібно щоб споживачі цього товару з реклами сприймалися як "свої". У цьому випадку найбільш вдалі для російського ринку вибрані образи таких актрис, як Н.Андрейченко, Л.Шукшіна, В.Алентова, Ю.Меньшова, Л.Мілявская, Е.Корікова, так як це улюблені актриси і старшого і молодшого покоління, тому сумніватися в їх оцінках споживачі не будуть.

Деякі фірми прив'язують рекламу до свят: Gliss Kur вітає читачок журналу з Новим 2005 роком! Подаруй свято (8 березня) разом з Pantene. Другим значенням цього рекламного звернення є В«без Pantene свято не святоВ». Нехай свято буде яскравішим, а подарунок жаданішим. Nivea. Цю заяву можна витлумачити двояко і другий сенс буде менш вдалим для рекламованої марки. В«Нехай інший подарунок буде бажанішим, ніж від Nivea В».

Створення контрасту. В якості прикладу можна навести один з рекламних роликів шампуню Fructis Garnier від лупи, який починається з чорно-білого кадру, на якому жінка прибирає щіткою лупу з піджака чоловіка, а після представлення рекламованого шампуню показані кольорові кадри зі щасливим чоловіком без слідів лупи.

Або реклама крему проти зморшок Garnier Ліфтинг, де шкіра дівчини, без вживання крему, порівнюється зі шкірою собаки породи шарпей.

З допомогою такого прийому автори намагаються налякати споживачів, спеціально підбираючи контраст В«гіршеВ», щоб з одного боку результат після застосування виглядав яскравіше,

Простота

Раз, шкіру.

Ваші

2

Використання відомі.

Те В одному Щоб пояснити тексту.

У

Ваші

Волосся

Ефективність

Прийом

Турботу про

При допомозі

Близький до лаку. іншими. повідомлень. фігури і тропи. По-третє,

Не згодом.

Правила

Візьміть

Зупинити

Золота

Звичайно чудо.

Безумовно,

Ванна

Влада

Атака

Всі довше. блиск. повторів. вид. Здоров'я для життя.

за шкірою побудований як розмова про живу істоту.

Будьте ніжні з нею. Очищайте її. Зволожуйте її. Питайте її масками. Робіть її м'якою. Дозвольте їй вільно дихати. Подбайте про неї. Вдихніть в неї нове життя. Сховайте її недоліки. Підкресліть всі її переваги. Зробіть її шовкової. Зробіть її ідеально м'якою.

Також як метафора і персоніфікація епітет є одним з найбільш важливих тропів в рекламі косметики. Саме епітети створюють барвисту картинку, яку хочеться відчути на собі.

Наповніть вашу шкіру первозданної вологою.

Glam Shine sorbet - льодяниковий прозорий блиск. Розкішний ефект обсягу.

Розкішний. Шокуючий . Більше ніж блиск. У цих кубиках укладений спокусливий, чуттєвий, фантастично сяючий блиск для губ.

Ароматний і солодкий , дарує вашим губам фруктовий смак та насолоду сліпучим блиском .

Завиті - Завиті - сверхпушістие - густі ! Туш одна ефекту 3!

Лак поєднує в собі дорогоцінну, сліпучу, алмазну пил.

Особливо часто епітети використовуються в рекламі декоративної косметики, описуючи губи, очі, щоки після вживання продукту.

І, звичайно, описуючи результат від застосування, автори рекламних статей не можуть не використовувати порівняння, бажаючи показати, наскільки гарні стали ті або інші частини тіла.

Відтінки, вічно прекрасні як діаманти.

Освіжаюче як фруктове морозиво, і тане на шкірі як крем.

Шкіра оксамитова як кашемір.

Волосся як шовк.

Для шкіри, бархатистою при дотику, немов персик.

Відтінки настільки ж неповторні, як ви самі.

Колір такий природний як натуральний!

Часом для того, щоб описати результат застосування продукту недостатньо використовувати епітет або метафору, і тоді автори вдаються до такого тропу, як гіпербола. Цей стежок дозволяє звести споживача в ранг надлюдини, виявитися вище треба всіма іншими.

Вії розділені і розкриті на 3600.

Один помах пензлика перетворює ваш погляд, як за помахом чарівної палички.

Телескопічний подовження: плоскі зубчики розподіляють туш до безкінечності, витягають вії до +60%.

Ваша шкіра може направити всю свою енергію на захист від атак щоденного стресу.

Так само, як і прийом В«проблема - Рішення В», діє стежок антитеза. Рекламісти вибирають певний параметр, щоб налякати споживача, і коли це виходить, вони вводять другу позитивну частину, так як В«все пізнається в порівнянніВ». Кошмар для зморшок, солодкий сон для шкіри.

Рекламний текст - це свого роду діалог між рекламодавцем і споживачем, і щоб утримати увагу читача рекламісти використовують засоби підтримки контакту [ Граудина 2003 ].

парантеза допомагає виділити ключові слова тексту.

Лаки та спреї для волосся - МАГІЯ управлен ИЯ об'ємом, блиском і форм ОЙ-ПОДІЯ в родині Керанов. Волосся пофарбовані мул І НАТУРАЛЬНІ , сухі або жирні, з лупою, тонко І е, не тримати ОБСЯГ , ламкі, кучеряве І еся ... будь ... БАГАТО чином шампунь Керанов не менше. Як ПРОСТО зробити ВАШ єдиний ПРАВИЛЬНИЙ вибір. Ви вважаєте що ваша ПРОБЛЕМА не вирішуваною ? Лікувальні маски і поновлюючі сироватки змінити уявлення про власних волосся

Нова ТЕХНО логія КОЛІР а додає ся ВАМ і в фарбу.

Риторичні вигук передає емоції, створені автором .

Тепер ваша шкіра МОЖЕ ЗА Себе постояти!

Ти прекрасна!

Я знаю, що буде завтра!

Моя фарба може те, чого ваша не може!

Умовчання та пунктуаційний знак многоточие . Жінки люблять таємниці, недомовки, недомовленості. А три крапки - це і є якась таємниця, яка як би відома тільки читачці і автору. Тому рекламісти часто використовують цей прийом.

Все найкраще - тільки мені і нікому більше ...

Небезпечно! Вогняно-червоні ... легко спалахують, довго палають.

Випадання волосся ... Це неминучість?

Таким чином, можна зробити висновок, що ні одне рекламне звернення не обходиться без використання стилістичних та мовних прийомів впливу. Проаналізувавши рекламні тексти, ми прийшли до висновку, що практично всі стилістичні прийоми вживаються з однаковою частотністю. Виняток становлять прийоми з залученням відомих особистостей чи компаній. Це такі прийоми, як В«фургон з оркестромВ», використання авторитетів або груп впливу, прийом В«як усіВ». Завдяки таким методам впливу рекламісти переконують споживачів у тому, що вони (споживачі) роблять правильний вибір, тому що такий же вибір зробили В«зіркиВ» або стилісти. Також для більшої переконливості свідчення на користь якості товару дають різні лабораторії і медичні установи, так як якістю медич...них препаратів або товарів, схвалених лікарями, люди звикли довіряти. Саме тому в рекламі косметичних засобів використовується прийом ідентифікує освіти. Також часто використовується прийом В«Маніпулятивні можливості словаВ« перший В», так як це числівник можна витлумачити декількома способами: у значенні кращий, єдиний, перший серед усіх. Але часто в рекламі спочатку під цим словом розуміється перший продукт у даної фірми.

І якщо серед стилістичних прийомів можна виділити не так багато тих, які застосовуються саме для реклами косметики, то серед мовних засобів ми виділили метафори, персоніфікацію, епітети, порівняння, гіперболи, умовчання і вигук. Дані стежки допомагають не тільки перетворити рекламний текст, але і підвищити його емоційність, оригінальність, зробити його більш живим і барвистим. До того ж дані засоби допомагають найбільш яскраво намалювати в уяві жінок результат від його застосування. А купуючи той чи інший косметичний товар, споживач платить не тільки за нього, а за задоволення і ефективність від застосування. І чим краще будуть описані ці два процеси, тим більше уваги, а отже, і матеріальних засобів приверне товар.

2.2 Особливості рекламування салонів краси м. Омська

2.2.1 Сегментування відвідувачів омських салонів краси

Структура салонного бізнесу в останній час значно змінилася, так само як і змінилася кількість салонів в місті. Наприклад, 10 років тому в салонах краси пропонували в основному перукарні послуги, манікюр, педикюр і якісь легкі маніпуляції з особою. Сьогодні ринок рясніє новими пропозиціями: від елементарного манікюру до найскладніших операцій з обличчям і тілом.

Для того щоб визначити потенційного клієнта салону краси та з'ясувати критерії, впливають на вибір салону, нами було проведено соціологічне опитування. Було опитано 220 чоловік. Цільова аудиторія включала в себе чоловіків (70 чоловік) у віці від 20 до 60 років і жінок (150 осіб) від 16 до 60 років. За результатами опитування було проаналізовано, які послуги салону краси є найбільш популярними, які фактори впливають на вибір того чи іншого салону краси. Визначено основні переваги з оформлення салону і побажання про розширення додаткових послуг, визначений портрет потенційного відвідувача салону краси, виділені основні відвідувачів.

Для даної роботи важливі такі параметри:

- цільові групи споживачів і їх основні характеристики (стать, вік) - критерії, впливають на вибір салону краси

Демографічні характеристики респондентів.

Рис

.newsalon.ru/5/9-4_big.jpgТипичный відвідувач салону - молода жінка. Наше дослідження показало, що більше 75% відвідувачів - саме дами. Найбільший відсоток відвідувачів становлять дівчата від 18 до 25 років. Люди старше 46 років рідко заходять в салони краси. Отже, тексти реклами орієнтовані на жінок у віці від 18 до 45 років.

Основні фактори, що впливають на вибір салону краси . Найбільш значущим чинником при виборі салону краси є рівень професійної підготовки майстра .

Другим за значимістю є значний асортимент послуг , хоча для багатьох відвідувачів салонів важливі й інші параметри. В ході дослідження була проаналізована значимість різних якостей майстра для відвідувачів: професійний статус майстра, вміння дати професійну консультацію, володіння сучасними методиками та ін

Немаловажним критерієм при виборі салону є його розташування . Найбільш зручним для відвідувачів салону краси є його розташування в безпосередній близькості від місця проживання. Для багатьох кращим є розташування поруч з роботою.

Для відвідувачів салонів важливо його зовнішнє оформлення та зручність внутрішньої організації . Значна частка опитаних вважають, що усередині салону повинні розташовуватися м'яка меблі, бар, де можна випити чай, кава, різні напої, телевізор, глянсові журнали для читання.

Більшість опитаних є постійними відвідувачами одного і того ж салону. Частина опитаних час від часу воліє міняти салон. Дуже мала частка тих, хто щоразу ходить в різний салон - 5%. Причиною зміни салону в більшості випадків виступають суб'єктивні причини, такі як

- приваблива вивіска,

- просто з цікавості,

- коли хочеться спробувати щось новеньке і пр.

Часом значимими є об'єктивні параметри, такі як: рада знайомих, реклама в ЗМІ, система знижок та заохочень.

На підставі проведеної роботи можна зробити висновки про відвідувачів салонів краси і відповідно вказати напрямки, на які можна спиратися в рекламуванні салонів. Основними відвідувачами салонів краси є жінки у віці від 20 до 45 років, саме ця група є цільовою аудиторією в рекламі салонів. Для відвідувачів набувають важливості такі елементи, як оформлення салону і додаткові послуги (журнали, чай, кава), тому в рекламу можна додавати барвисті фотографії інтер'єру салону і говорити про додаткові зручності. Але найважливішим критерієм вибору залишається професійний рівень майстрів, тому слід підвищувати їх професійний рівень і в рекламі робити на ньому акцент. До того ж майстер салону повинен удосконалити свої особисті якості, тому що в багатьох випадках цей критерій відіграє немаловажну роль.

2.2.2 Особливості рекламних текстів салонів краси м. Омська

В ході дослідження було виявлено, що потенційними споживачами послуг салонів краси є жінки. Тому можна припустити, що рекламні тексти салонів володіють тими ж ознаками, що і рекламні тексти косметичних засобів. Це емоційність, барвистість, В«м'якістьВ» і т.д. Продається також не сама послуга, а такі поняття, як краса, молодість, досконалість. І щоб продати ці нематеріальні послуги, авторам доводиться використовувати різні прийоми з метою підвищення естетичного рівня тексту і залучення уваги до послуг салону. Увага до послуг можна залучити двома способами: довести до відома споживача інформацію про всі ексклюзивних послуги, що надаються салоном, або якщо кількість унікальних послуг обмежена або відсутня, то за допомогою мовних і стилістичних засобів піднести звичайні послуги як унікальні.

Найбільш вживаними мовними прийомами в рекламних текстах салонів краси є метафори, персоніфікації, епітети - ці засоби допомагають створити візуальний образ краси, сексуальності, розкоші, молодості. Також використовуються порівняння і гіперболи. Вони допомагають створити проблему і на її фоні показати чудовий результат. А риторичні вигуки передають емоції адресата, намагаючись привернути увагу і розділити радість, подив, замилування.

Наступні приклади показують, як красиво і ефектно автори описують звичайні повсякденні реалії. Використання метафор і метонімій призводить до того, що жінки, читаючи текст, В«потрапляють в атмосферу чарівництва, краси, досконалості В»:

Атласна шкіра і шовкове волосся.

Помах пухнастих вій.

Ювелірна техніка догляду за найбажанішою частиною вашого тіла.

Догляд за волоссям після зимового терору.

воскрешає масаж.

Волосся піддаються жорсткому впливу UV-випромінювання.

Прийом персоніфікації або уособлення підносить кожну частину тіла як окремий живий організм, що вимагає турботи і догляду. Завдяки такому прийому жінка відчуває цю турботу і увагу до собі.

Ідеальне тіло вимагає гладкою шкіри.

Коли ніжки хочуть танцювати.

Перукарі-модельєри знають все, що потрібно вашому волоссю.

Ваші пальчики знають, як дороги нам!

І звичайно, будь-який текст, адресований жінці, стає яскравішим від використання епітетів. Саме вони допомагають уяві намалювати яскраві образи красивої жінки після прийняття процедур.

Романтичні локони або бездоганна гладкість волосся.

Ідеально гладка і красива шкіра.

... Сміливі стрижки, оригінальні зачіски, божевільний стайлінг.

Розкішна фактура волосся, бездоганні пластичні локони, чуттєві образи на піку моди.

Для того щоб якомога яскравіше представити проблему, рекламісти використовують такий прийом, як гіпербола, старячись змалювати всі жахи в одному реченні:

Хочеться бути легкою і підтягнутою, хочеться надіти бікіні і ловити погляди на своїй гладкій шкірі ... Але відчуваєш тяжкість, а не свіжість. І не дивно! Місяці виснажливої вЂ‹вЂ‹зими роблять свою справу: суха шкіра, атонічние м'язи, набряклість, целюліт та інші не особливо радісні деталі.

З цією ж метою використовується такий прийом підтримки контакту, як комунікація [ Граудина 2003: 266 ]:

Давайте реально оцінюємо ситуацію: тижневе перебування на пляжі і ваше волосся стало тьмяним, сухим і ламким. Крім того, як це не сумно, з 25 років починається процес їх старіння. Між тим доглянуті волосся - основоположний чинник бездоганного образу.

А потім говорять про можливе зміні цього образу. І для більшої наочності наводять таку фігуру, як порівняння, щоб ще більше посилити контраст В«до і післяВ»:

Подарують вам шкіру як у немовляти.

Зробити підтяжку обличчя або пластику грудей стало так само просто, як відправитися в бутік за обновкою.

Немов модний десант, майстри центру краси та здоров'я Нірвана розчинилися серед гостей вечірки.

Щоб заволодіти увагою, розділити із читачем свої емоції і викликати їх у нього, автори рекламних статей використовують риторичний вигук.

Ти будеш королевою цієї ночі!

А тепер - танці!

Що за невідповідність!

Збережи молодість!

Часто для того, щоб переконати читачок, змусити запам'ятати інформацію рекламісти використовують такий вид повтору, як анафора:

Гаряча новина - гарячі ножиці!

У моді солодкі відтінки шоколаду. У моді еклектичний сплав стилів і квітів. У моді стильні стрижки. У моді салон краси В«ЧародійкаВ».

Особливо після 25-ти, особливо працюючої, особливо на вельми важливій посаді.

А для кращого запам'ятовування слоганів і виразів використовуються цитації або алюзії:

І повір, чари не зникне з дванадцятим ударом годинника.

У нашому місті за це восьме чудо світу відповідає компанія В«Оле ХаусВ».

Рекламні тексти салонів краси в основному друкуються в глянцевих журналах у вигляді рекламних статей, тому в авторів є можливість використовувати такий прийом, як парантеза, щоб візуально залучити читача до статті і ще раз проговорити назву салону:

О - Чароїт - вание літа (Салон Чародійка).

MANIAкальное пристрасть до краси (Салон Манія).

СолнцеМАНІЯ (салон Манія)

Крім засобів мовної виразності автори рекламних статей салонів краси використовують різні маніпулятивні прийоми побудови рекламного тексту. Серед всіх прийомів, які виділяють Є.В. Медведєва, Ю.Пірогова, А.Н. Баранов, В.Л. Музикант і ін, в рекламних текстах салонів краси ми виявили наступні:

У рекламі широко використовується прийом маніпулятивні можливості слова В«першийВ», так як кожен салон хоче показати свою досконалість і унікальність, а при великій конкуренції, ця риса є однією з головних. Перший SPA-басейн з протитечіями, гейзерами, водними гірками і водоспадами.

Для цієї ж мети - позначити істотні відмінності від інших салонів краси і підкреслити свою унікальність - Використовується прийом відбудова від конкурентів.

З допомогою єдиних у нашому місті апаратів Quantium IPL і Skintonik проводяться процедури фотоомолодження, фотоепіляції і дерматоніі.

Вперше в Омську в Центрі естетичної медицини В«ПрімавераВ» застосовуються клітинні технології.

Ще ніхто в нашому місті не поєднував стоматологію з салоном краси і спортивним залом.

Для того щоб зробити рекламу більш ефективною, рекламісти намагаються вибрати деякі характеристики салону і на них акцентувати увагу споживачів. Такий прийом називається концентрація на декількох рисах або особливості.

Наприклад, салон краси Dolce Vita позиціонує себе як елітний салон краси, надає унікальні послуги. А використовувані препарати не мають аналогів у всьому місті.

А салон краси Нірвана робить акцент на тому, що використовує препарати фірми KEUNE, яка була заснована ще в 1922 році на основі фармацевтичної фірми. Це сімейний бізнес, тому комерційні інтереси ніколи не візьмуть верх над якістю продуктів і обслуговуванням.

Салон Аеліта заявляє про себе як про академію краси, яка впроваджувала найостанніші технології і розробки французьких інститутів краси.

Щоб

Занурення

Повний

Неповторність

І

Під

Цією

Осінь

До

В

В

Усередині Непорядок! Однак

Спочатку

Нічого

Часом Наприклад,

Вам

Отже, кілька цілей. Для цих Вплив частин мови. членами. Тому часто Наприклад,

Слід також зазначити, що Вони привертають увагу пропозиції. І Враховуючи той факт, що

Ю.В. стилів.суща в основному мові певної науки або сфері господарської діяльності людини. Безсумнівно, що вживання лексичних одиниць, що входять в термінологічний апарат тієї чи іншої галузі діяльності, в першу чергу пов'язано з видом рекламованого продукту. Однак слід зазначити, що в основному чіткого тематичного розподілу спеціалізованої лексики в рекламних повідомленнях не спостерігається, оскільки властивості одного і того ж продукту можуть бути описані з позицій різних наук, а, отже, і з використанням різної термінології. У тексті, що рекламує косметику, крім косметичних термінів, таких як: косметолог, масаж, макіяж, вітаміни, киснева програма, мезотерапія зустрічаються і загальнонаукові терміни: мінімум, взаємодоповнюючий, багаторівневий, методика. Так само використовуються медичні терміни: метаболізм, атонічние, псіхобіоструктуральний, тканини, хімічні: ліпідний, кераміди, ліпосоми, кисень і ті, які поширені в сфері модної індустрії: візажист, манікюріст, а в деяких випадках і економічні терміни: фірма, компанія, марка, виробник.

Багатьом рекламним повідомленням властивий псевдонауковий стиль викладу [Медведєва 2004].

Спокусливий рельєф губам Підаєв рестилайн - біополімерний гель.

Киснева програма різко активізує клітинний метаболізм.

Зменшення обсягів талії, стегон, виведення шлаків, лімфодренаж, поліпшення кровообігу, профілактика варикозного розширення вен, відновлення після ліпосакції.

Крім вживання наукових термінів, автори текстів широко використовують назви препаратів і апаратів для додання іміджу салону престижності, елітності, ексклюзивності.

А вирішувати вікові та ситуаційні проблеми своїх клієнток тут довірили німецькій професійній косметиці від Babor.

За допомогою єдиних у нашому місті апаратів Quantium IPL і Skintonik проводяться процедури фотоомолодження, фотоепіляції і дерматоніі.

Також можна виділити найбільш вживані слова в тексті реклами салонів краси - це елітний, сучасний, професійний, ексклюзивний, успіх, новинки, останні тенденції, модний, дбайливо, ефективний, краса.

Таким чином, всі ці слова і стилістичні конструкції зустрічаються буквально в кожній рекламній статті. Завдяки їм людина потрапляє в атмосферу багатства, розкоші, успіху, одним з атрибутів якої є відвідування рекламованого салону. Використання красивих слів, великого кількості прикметників, окличних речень у сукупності з красивими фотографіями робить рекламне повідомлення яскравим, таким, що запам'ятовується, що підштовхує клієнтів до відвідування салону.

2.2.3 Основні підходи до вибору назв омських салонів краси

Згідно К.Обуховой ім'я бренду - Це свого роду В«фокусВ» споживчих очікувань, який символізує мрію потенційних споживачів [Обухова 2005]. Щоб з'ясувати, які категорії назв воліють омські керівники салонів краси і чому, нами були зібрані і проаналізовані всі відомі назви омських салонів. В результаті аналізу ми розбили назви салонів на категорії за схожими ознаками. Всього вийшло 10 категорій з такими ознаками, як жіночі імена, давньогрецькі імена, назви жінки, елементи флори, музичні терміни, торгова марка, престиж, задоволення, а так само категорія салонів позитивними з назвами і без назви.

Таблиця

Категорії назв салонів Назва салону

Імена:

- російські

- іншомовні

Назва жінки


Давньогрецькі імена

Елементи флори

Музичні терміни


Назви по торговій марці


Слова, що асоціюються з престижем


Слова, що асоціюються із задоволенням


Слова з позитивною конотацією


Салони без назви

Олена, Світлана, Аліса, Каріна, Іван да Мар'я, Аліна, Вікторія, Діана.

Енжел, Адані, Естель, Аеліта, Аїда, Елліна, Марі, Селена, Лаура, Барбара, Лара.

Фея, Чарівниця, Чародійка, Мавка, Дива.

Геліус, Солана, Афродіта, Космос, Космея, Клеопатра, Астерія, Галатея, Меркурій.

Вербена, Івушка, L'Orange, Лілія, Мандарин.

Соната, Альта.

Wella, Люворі, Маделон.

Шарм, Етуаль, Еліта, Дебют, Імідж, Метр, Стиль, Персона, Прімавера, Визнання, Престиж.

Dolce Vita, Джой, Гарний настрій, Нірвана, Сьоме небо, Дамський пальчик, Едем, Мон Плезір.

Акварель, Манія, Модус V, Нюанс, Силует, Казка, Спектр, Фантазія, Преображення, Ваш успіх.

ПП Ткачова, ПП Дегтярьов, ПП Топорскій, Перукарня № 1, Перукарня № 10 і т.д.

Першочергова мета всіх назв товарів або послуг - створити позитивні асоціації у споживача. І тут не настільки важливо, з чим саме будуть пов'язані асоціації: з престижем, задоволенням або з дитинством. Головне - щоб, промовивши або почувши назву товару, у споживача з'явилися приємні думки і добре ставлення до торгової марки.

Легко припустити, що оскільки потенційна аудиторія салонів краси - жінки, то велика кількість назв відноситься до категорії жіночих імен. Тим більше що деякі з них вже в собі несуть позитивні конотації. Наприклад, ім'я Олена асоціюється з міфічним персонажем Оленою Прекрасною, яка прославилася своєю неземною красою і має успіх у всіх чоловіків. Вікторія в дослівному перекладі звучить як В«перемогаВ», а ім'я Світлана асоціюється в першу чергу зі світлом, з теплотою і добром. Досить популярні назви неофіційних жіночих В«професійВ», таких як фея, чарівниця, чародійка, які асоціативно відносять нас до російських народних казок, де вони перетворювали В«попелюшкуВ» в В«принцесуВ». З тим же наміром використовуються імена давньогрецьких або давньоєгипетських богинь і красунь, що допомагає жінкам в любовних справах.

Але крім імен широко використовуються слова, що викликають асоціації із задоволенням, насолодою, результатом, відпочинком і, безумовно, престижем. Наприклад, Dolce Vita в перекладі означає В«солодке життяВ» і у всьому світі асоціюється з красивою і модною життям (напій Martini, елітна біжутерія). Словом В«етуальВ» у Франції в 19 столітті називали модних артисток паризьких театрів. Так само такі назви як В«ШармВ», В«ПрестижВ», В«ЕлітаВ» та В«СтильВ» говорять самі за себе. А назви В«НірванаВ», В«ЕдемВ» або В«Сьоме небоВ» подразумевают атмосферу максимального відпочинку, насолоди і задоволення в межах приміщення салону краси.

Як уже згадувалося вище, столичний ринок краси сильно відрізняється від сибірського як по якості і кількості салонів, так і за їх назвами. У Москві переважають В«іменніВ» студії краси, наприклад, В«Студія А.ТодчукаВ», В«Студія С.ЗвереваВ», В«Стиль-бюро А.КрашенніковаВ», В«Студія краси В.Бородіна В»і т.д. Це легко пояснюється тим, що талановиті майстри з усієї Росії прагнуть виїхати в столицю, щоб зробити собі ім'я і обслуговувати не пересічних громадян, а іменитих зірок шоу-бізнесу. І для тих, кому вдалося прославитися, найкращою рекламою стає їх власне ім'я, а не будь-яке інше елітне або престижне слово.

Крім цього в столиці багато салонів краси, створених на базі косметичної фірми і мають її назву, наприклад, В«Жак ДессанжВ», В«Wella - DoloresВ», В«Estee LaudeВ», В«L'Oreal ParisВ» і т.д.

Істотним відмінностями в назвах є й те, що 90% всіх салонів краси мають іноземні (в основному англійські і французькі) імена. Це можна пояснити тим, що столичний ринок краси максимально наближений до європейського і живе за його законами, тим більше столичні салони краси часто відвідують іноземці, що є рідкістю на сибірському ринку краси.

2.2.4 Вплив у рекламних текстах салонів краси за допомогою кольору і способу

З ростом салонів краси в місті Омську посилюється їхня боротьба за відвідувачів. Головним завданням є залучення клієнтів. Для цього потрібно в першу чергу слідкувати за всіма модними тенденціями на ринку косметичних послуг і впроваджувати їх в салон, але також необхідно розповідати про всі послуги, що надаються потенційним клієнтам. Для цієї мети використовуються різні види реклами. Але найбільш повно і наочно розмістити інформацію про свій салоні можна в журналі.

Було проаналізовано 10 випусків омських глянцевих журналів В«OxymoronВ», В«Дороге в ОмськуВ», В«Я купуюВ» в період з червня 2006 року по березень 2007. Основними косметичними центрами, розміщують рекламу в цих виданнях, є такі як В«АелітаВ», В«МавкаВ», В«Dolce VitaВ», В«ПрімавераВ», В«Модус VВ», В«НірванаВ» і т.д., розраховані на клієнтів з рівнем доходів вище середнього і високим. В ході дослідження ринку салонів краси було з'ясовано, що перукарні та салони для клієнтів з середнім рівнем достатку через ЗМІ себе не рекламують.

Салони краси, що розміщують свою рекламу в аналізованих омських виданнях, дотримуються певного колірного і образотворчого стилю.

Найбільш популярними квітами в рекламних статтях є зелений, рожевий, синій, блакитний. Аналізуючи характеристики кольорів, стає зрозумілою причина вибору саме цих відтінків.

Так як зелений колір заспокоює, знімає біль, втома, уособлює свіжість і природність [Музикант 1996], то його вибирають салони, де, крім основних процедур, надаються косметичні та SPA послуги. Цей колір викликає асоціації з природою, а, отже, і природними компонентами, що входять до складу препаратів. А так само може асоціюватися з відпочинком і заспокоєнням, придбаним в стінах салону. Згідно роботам дослідників в області кольору, в рекламі зелений колір використовується як символ здоров'я, свіжості, високої та ефективної працездатності. А такі поняття, як здоров'я і свіжість, дуже важливі в роботі салонів з клієнтами, адже людина приходить в косметичний центр, щоб поліпшити свій зовнішній вигляд, помолодіти, заспокоїтися і відпочити і при всьому при цьому не завдати шкоди здоров'ю. Цей колір часто використовується в рекламних текстах таких косметичних салонів, як В«АелітаВ», В«Модус VВ» і В«ПрімавераВ».

Подібне дія робить і блакитний колір зі своїми ясно-блакитними відтінками. Блакитний колір відноситься до заспокійливих, діють расслабляюще, виробляючи утихомирюючий ефект, притаманний багатьом пастельним тонам. Наприклад, салон В«Модус VВ» використовує в серіях публікацій про салон і зелений, і блакитний кольори.

Рожевий, безумовно, асоціюється з жіночністю, м'якістю і ніжністю, том...у і вибір це відтінку для салонів, розрахованих на жіночу половину населення, очевидний. М'які і світлі відтінки рожевого кольору створюють атмосферу легкості і безтурботності, привносять елемент чарівництва. Але занадто яскраві і насичені рожеві можуть, навпаки, відштовхувати і викликати роздратування. Тому в рекламних текстах намагаються використовувати саме світлі тони рожевого кольору. Цей колір постійно використовується в рекламі салону краси В«НімфаВ» і іноді зустрічається в рекламі В«АелітиВ».

Найбільше число салонів використовують синій колір для своїх публікацій. Синій колір створює відчуття внутрішньої сили і гармонії. Згідно з дослідженнями (Музикант 1996, Люшер 2005), свіжість синього кольору в поєднанні з його заспокійливим впливом дозволяє віднести його до числа фізіологічно бажаних кольорів, завдяки антістрессорним дією і потенційної можливості знімати напружену обстановку. Тобто синьому, як і блакитному, притаманне релаксуючу дію на нервову систему. А як вже було сказано, релаксація, зняття напруги і стресу є важливими складовими в переліку послуг салону краси. Так як цей колір динамічний, в рекламній статті він може закликати читачів до дії, тобто до якнайшвидшого відвідування салону.

Вдалий вибір і золотого кольору, оскільки він втілює прагнення до влади і демонстрацію свого переваги - це активний і вимогливий відтінок. Він відноситься до категорії В«ПрестижнихВ». Його завдання: передати солідність, впевненість, стабільність і високу вартість. Наприклад, салон В«АелітаВ» в розповіді про нових елітних і унікальних процедурах вибрав саме золотистий відтінок. І в поєднанні золотистих написів та ілюстрацій з красивими назвами процедур і фірм, що надають косметичні препарати, про салон склалося враження як про шикарному, дорогому і елітному.

Але деякі салони краси, а саме салон В«Dolce VitaВ», вибрали класичне поєднання чорного з білим квітів. Сам по собі альянс чорного з білим призводить до відчуття чогось містичного і зв'язується з таємничістю або загадковістю. І до того ж чорний колір для молоді асоціюється зі стильністю, а для середньої вікової групи споживачів він символізує витонченість. У рекламі може підкреслити високі технології, високу вартість, престижність, елегантність. І цей салон позиціонує себе як найкращий і найдорожчий в місті Омську, який надає тільки ексклюзивні послуги з ексклюзивними косметичними препаратами. Отже, цей салон є єдиним у своєму роді, можливо, тому в його рекламних статтях використовуються класичні, строгі і елегантні чорний і білий кольори.

Для того щоб підсилити зоровий ефект від прочитаної реклами, автори рекламних статей широко використовують зорові образи.

В ході дослідження було проаналізовано 120 рекламних статей салонів краси міста Омська. Виходячи з цього аналізу можна зробити висновок, що автори рекламних текстів переслідують три головні мети - показати внутрішній образ салону, обслуговуючий персонал і красиву і доглянуту жінку як результат відвідин косметичного центру.

До внутрішнього образу салону можна віднести фотографії з інтер'єром, косметичними препаратами і апаратами, за допомогою яких проводяться процедури, а також фотографії з самим процесом проведення косметичних процедур. Це робиться для того, щоб потенційний клієнт захотів, по-перше, побувати в салоні, насолодитися красою і затишком інтер'єру, увійти в число людей - членів даного клубу краси. По-друге, гарно оформлені пляшечки косметичних засобів притягують погляд, обіцяючи видимий результат, і народжують бажання у клієнта скористатися ними.

Для того щоб надати солідність і професіоналізм салону, в рекламних статтях розміщуються фотографії майстрів і косметологів. На фотографіях вони або зайняті своєю справою, або просто позують камері. Але завжди виглядають охайно, в спеціальному одязі, в основному в медичних халатах, в рукавичках і масках, або в спеціальних фартухах з логотипом салону краси. Зображення В«людей в халатахВ» завжди викликало довіру у споживачів. Так як згідно стереотипним поглядам, людина з медичною освітою не може завдати шкоди пацієнтові.

І в третю групу - красиві жінки - входять фотографії красивих жіночих облич, жіночого бездоганного тіла, а також елементів жіночого образу: зачіски, манікюру, педикюру, макіяжу. Зображення жінки є найпопулярнішим, його використовують у 70% випадків вживання ілюстрації. Образ жінки використовують для того, щоб потенційний клієнт міг ідентифікувати себе з зображуваними людьми, чий успіх він хотів би розділити. До того ж вподобаний образ може підвищити ступінь емоційної залученості глядача і посилити довіру до реклами того чи іншого салону. А також вибір елітного салону краси розглядається в якості одного із способів самореалізації, що дозволяє клієнтові відчути свою приналежність до кола тих, хто має вагу в суспільстві.

Всі ці образи використовуються для того, щоб наочно показати всі переваги салону, а також результати його відвідин.

Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що для залучення уваги споживачів адресант реклами салонів краси використовує поєднання вербальних і невербальних впливають засобів: наприклад, вибір колірної гамми. Люди відвідують салони краси, щоб заспокоїти нервову систему клієнта, зняти біль і втому, додати сил, гармонізувати почуття. Тому в рекламі використовуються такі кольори, як синій, блакитний, зелений, світло рожевий. Для описи нових, елітарних, унікальних послуг використовується золотий колір, як ознака розкоші і багатства. Поєднання чорно-білих кольорів надає образу витонченість, стиль, елегантність, вказує на єдність у своєму роді, тому його використовує салон В«Dolce VitaВ», як салон, який надає єдині у своєму роді послуги.

Серед використовуваних образів можна виділити 3 групи образів найбільш часто зустрічаються в рекламі салонів краси. Як було показано в результатах соціологічного опитування, для клієнтів важливі наступні фактори, які впливають на вибір салону краси - це рівень професійної підготовки майстри, особисті якості майстра, місцерозташування, зовнішнє оформлення та зручність внутрішньої організації. Тому до цих груп відносяться наступні образи: інтер'єр салону, обслуговуючий персонал, результати відвідування - красиве жіноче тіло. Завдяки цим образам потенційний відвідувач може переконатися в чистоті, красі, оснащеності салону, наочно побачити працюючих майстрів і в підсумку побачити результат, причому споживач буде завжди асоціювати образ красивого тіла в рекламі з собою після відвідування салону краси.


Висновок

Як вже було сказано раніше, ринок б'юті-індустрії, а отже, і його реклама тільки входить в стадію розвитку, тому належної уваги дослідженням особливостей рекламних текстів даної галузі приділялося мало. Але ця галузь дуже перспективна і високо бюджетна, і належне її рекламування допоможе збільшити товарообіг. Тому ми спробували виділити основні аспекти, на які потрібно спиратися при побудові рекламних текстів, і

В результаті дослідження До інформації.

Щоб Виняток становлять Завдяки

І якщо серед стилістичних прийомів можна виділити не так багато Купуючи

При Найпоширенішими тіло.


Бібліографія

1. реклами. М., 2003.

2. Теорія і практика.

3. Пирогова Т.А. М., 2004.

4. Баранов А.Н. Введення М., 2003.

5. роботи. Семіотика. Поетика. М., 1994.

6.

7. Блакар Р.М. Мова як М., 1987.

8. Сучасна реклама. Тольятті, 1995.

9. Велика радянська енциклопедія. М., 1981.

10. Технології М., 2001.

11. Особливості

12. Теорія і практика. М., 2005, № 2.

13. М., 1987.

14.

15. В.Г. М., 1987.

16. Викентьев І.Л. Прийоми СПб., 1993.

17. М., 1995.

18. В.Л. М., 1994.

19. Е.Н. М., 2003.

20.

21.

22. образ. М., 2002.

23. В.Н. Практичні пор...ади. СПб., 2005.

24. Івін А.А. навчальний посібник. М., 2000.

25.

26. Іссерс О.С. Комунікативні стратегії і тактики. М., 2003.

27. Карасик В.І. Соціальний науково-аналітичних оглядів. М., 1992.

28. Карнегі Д. Як виробити впевненість у собі і впливати на людей, виступаючи публічно. М., 1989.

29. М., 2005.

30. Кафтанджиєв Х. Тексти М., 1995.

31.

32. Котлер Ф. Основи маркетингу. СПб., 1994.

33. Кохтев М.М. Стилістика реклами. М., 1991.

34. Кривоносов А.Д. СПб., 2002.

35.

36. М., 2005

37. М., 2003.

38. Рекламна комунікація. М., 2004.

39.

40. Мокшанцев Р.І. Психологія реклами. М., 2000.

41. М., 2003.

42. Музикант В.Л. Реклама в дії. Історія. Аудиторія. М., 2006.

43. Музикант В.Л. Реклама. Міжнародний досвід і російські традиції. М., 1996.

44. Назайкин А.Н. Практика рекламного тексту. М., 2003.

45. Малі Дис. ... Канд. філол. наук. Омськ, 2005.

46. під ред. М., 2000.

47.ова К. Основні підходи до вибору назви бренду, або як ви яхту назвете// Реклама. Теорія і практика. М., 2005. № 4.

48. Овруцький А.В. Анатомія рекламного образу. СПб., 2004.

49. Остін Дж. Л. Слово як дія// Нове у закордонній лінгвістиці. Теорія мовленнєвих актів. М., 1986, № 17.

50. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.Г., Шахурін В.Г., Рекламна діяльність. М., 1999.

51. Пархоменко Є., Волченков А. Сам собі реклама// Маркетолог. М., 2005. № 8.

52. Пирогова Ю.К. Помилкові умовиводи при інтерпретації реклами// Реклама. М., 2000, № 3,4.

53. Пирогова Ю.К. Приховані і явні порівняння// Реклама і життя. М., 1998. № 5.

54. Пирогова Ю.К., Паршин П.Б. Рекламний текст, семіотика і лінгвістика. М., 2000.

55. Полукаров В.Л. Основи реклами. М., 2004.

56. Популярна художня енциклопедія в 2-х томах. Том 2. М., 1986.

57. Рівс Р. Реальність в рекламі. М., 1993.

58. Різдвяний Ю.В. Техніка, культура, мова. М., 1993.

59. Різдвяний Ю.В. Теорія риторики. М., 1999.

60. Романюха С. Прийоми мовного переконання в рекламі: психоаналітичний підхід// Рекламодавець: теорія і практика. М., 2006, № 1.

61. Ромат Є.В. Реклама. СПБ., 2002.

62. Російський енциклопедичний словник. М., 2006.

63. Савельєва О. Жива історія російської реклами. М., 2004.

64. Самойлов А.Ю. Деякі аспекти російського ринку косметики// Маркетинг в Росії і за кордоном. М., 1998, № 6.

65. Сівулка Дж. Мило, секс і сигарети. Історія американської реклами. СПб., 2001.

66. Старобінскій Е.Є. Самовчитель по рекламі. М., 1999.

67. Сулягін Ю.А., Петров В.В. Реклама. СПб., 2003.

68. Тарасов І.П. Мовне спілкування, що тлумачиться з гумором, але серйозно. М., 1987.

69. Тлумачний словник живої великоруської мови В. І. Даля. М., 2004.

70. Учнів В.В., Старих Н.В. Історія реклами. СПб., 2002.

71. Фещенко Л.Г.Структура рекламного тексту. СПб., 2003.

72. Шатін Ю.В. Побудова рекламного тексту. М., 2002.

73. Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. М., 2006.

74. Юдіна Є. Креативне мислення в PR. М., 2005.

75. www.allmedia.ru

76. www.colipa.com

77. www.elitarium.ru

78. www.familydoctor.ru

79. www.girlsclub.ru

80. www.intercharm.net

81. www.kosmetichka.ru

82. www.krasland.ru,

83. www.newsalon.ru