Банковское дело » Страница 13 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Ризики в банківській діяльності

Міністерствоосвіти і науки Республіки Казахстан. ІнноваційнийЄвразійський Університет. Кафедра:Фінанси. Курсова робота подисципліни: В«Гроші. Банки. Кредит В» на тему: Ризикив банківській діяльності Виконала:студентка гр. диф-11вв,Науменко С.С. Прийняла: ст.викладач ДробишеваН.Ю. Павлодар,2010. Зміст Введення Глав...

Реферат на тему: Роль роздрібних банківських послуг в діяльності банків

Введення Банківська система - одна з найважливішихі невід'ємних структур ринкової економіки. Банки як фінансові посередники залучаютькапітали госпорганів, заощадження населення, та інші вільні грошові кошти,вивільняються в процесі господарської діяльності, і видають їх у тимчасовекористування позичальникам, проводять грошові розрахунки і надають інші численніпослуги для економіки, тим самим безпосередньо впливаючи на ефективність виробництваі з...

Реферат на тему: Сучасний стан і основні напрямки розвитку обов'язкового соціального страхування в РФ

Введення Вринковій економіці застосовуються різні види і поєднання захисту від соціальних,професійних та індивідуальних ризиків втрати працездатності, місця роботиі здоров'я: обов'язкове і добровільне соціальне страхування (якколективно-масова форма захисту працездатного населення від соціальних іпрофесійних ризиків), державна соціальна допомога (якдержавно-опікунська форма захисту непрацездатного населення інетрудозанятого населення) і приватне страхуван...

Реферат на тему: Сучасний стан ринку пластикових карт

Введення Актуальністьтеми дослідження всучасних умовах розвитку світогосподарських зв'язків відбувається процесінтеграції економік окремих держав і зміна умов функціонуванняплатіжних систем, що знаходить свій вияв, насамперед, у розвиткубезготівкових форм розрахунків. Одним з інструментів безготівкових розрахунків, бурхливийрозвиток якого спостерігається протягом останніх років, є банківськакарта, його широке застосування одночасно харак...

Реферат на тему: Управління портфелем банківських активів в сучасних умовах

Введення Заминуле десятиліття високі темпи зростання активів російських комерційнихбанків, інтернаціоналізація фінансових потоків, поява нових банківськихпродуктів существен але зміниливигляд банківської справи в Росії. Одночасно ці процеси зумовилирозширення і поглиблення ризиків банківської діяльності. Глобалізаціяекономічних відносин посилила взаємозалежність внутрішніх і зовнішніхбанківських ризиків. Спостерігається в даний час світо...

Реферат на тему: Управління ризиками кредитних портфелів

Зміст Введення Глава 1. Теоретичніаспекти управління ризиками при організації структури кредитного портфелякомерційного банку 1.1 Склад іструктура кредитного портфеля комерційного банку 1.2 Ризики уорганізації діяльності комерційного банку Глава 2.Концептуальний підхід до управління ризиком кредитного портфеля комерційногобанку 2.1 Управління ризиком кредитногопортфеля комерційного банку 2.2 Модельу...

Реферат на тему: Характеристика фондового ринку України

Зміст Введення 1.Загальна характеристика фондового ринку України 1.1Огляд світового фондового ринку та ринку України 1.2Характеристика підприємств, акції які використовувалися при формуванніпортфеля цінних паперів 2.Визначення основних характеристики цінних паперів 3.Формування оптимального портфеля ризикових цінних паперів 4.Оптимізація портфеля цінних паперів за наявності безризикового ак...

Реферат на тему: Цінні папери та їх види

ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1.1 Цінні папери як економічна категорія 1.2 Характеристика основних видів цінних паперів 2. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ РОСІЇ ІПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 2.1 Ринок цінних паперів Росії в сучасних умовах 2.2 Можливі шляхи виходу з кризи ринку цінних паперів РФ 2.3 Перспективи розвитку ринку цінних паперів РФ

Реферат на тему: Форми кредиту та їх характеристика

Форми кредиту та їх характеристика Зміст Введення 1. Теоретичніоснови організації кредитування 1.1Економіческаясутність, функції та форми кредиту 1.2 Характеристикаспоживчого кредиту та його роль в економіці 1.3Норматівноерегулювання споживчого кредитування 2. Аналізспоживчого кредитування в Строминського відділення Ощадбанку Росії 2...

Реферат на тему: Фінансова діяльність комерційніх банків

Вступ Банківськасистема - одна з найважлівішіх и невід'ємніх структур рінкової економікі.Розвиток банків, товарного виробництва и звернення йшлось паралельно и тісноперепліталося. При цьому банки, проводячі грошові Розрахунки, кредітуючігосподарство, віступаючі посередникам в перерозподілі капіталів, істотнопідвіщують Загальну Ефективність виробництва, спріяють зростанню продуктівностісуспільної праці. СучаснаБанківська система - ції найв...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок