Банковское дело » Страница 12 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Реформа обов'язкового пенсійного страхування

Введення Будьпенсійна система - це одна зі складових системи соціального захисту. Вякому суспільстві в тій чи іншій формі діє певна система соціальноїзахисту населення. Вона становить необхідний і істотний параметрсуспільного устрою. У 2002 роціза ініціативою Президента Російської Федерації В.В. Путіна в країністартувала реформа системи пенсійного забезпечення. В силу вступили прийнятіДержавною Думою Федеральні закони В«Про обов'...

Реферат на тему: Розвиток недержавних пенсійніх фондів в Україні

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-економічніпередумови Виникнення недержавних пенсійніх фондів в Україні 1.1 Необхідність Створення недержавногопенсійного фонду в Україні 1.2 Суть, структура и функціональніЗавдання НПФ в Україні 1.3 Державне регулювання діяльностіНПФ в Україні РОЗДІЛ 2. Аналіз Функціонування системинедержавного пенсійного забезпечення в Україні 2.1 Основні пр...

Реферат на тему: Методика оцінки економічного капіталу банку

Введення Методикаоцінки економічного капіталу банку. Основоположним моментом у визначеннівартості банку в рамках ризик-орієнтованого підходу є розробкаметодики розрахунку величини економічного капіталу. Розглядаючиекономічний капітал як свого роду В«півшеляга безпекиВ», цей підхідпередбачає визначення мінімальної величини власних коштів, необхіднихдля покриття збитків по операціях банку, викликаних певним рівнем ризику,накладаєть...

Реферат на тему: Визначення збитку і страхового відшкодування по страхуванню сільськогосподарських культур

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФІЛІЯДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ ВИЩОЇПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В«РОСІЙСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В»У Г.РУЗЕ Кафедраекономіки і менеджменту КУРСОВАРОБОТА Задисципліни: Страхування На тему: Визначеннязбитку і страхового відшкодування пострахування сільськогосподарських культур Виконав (а) студент (ка): ПетроваЮ.А. 4 курсу ...

Реферат на тему: Організація ощадного бізнесу: зарубіжний і російський досвід

Введення Удосконаленняорганізації ощадного бізнесу в умовах ринкових перетворень стало одниміз пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку Росії. Актуальністьпроблеми зумовлена ​​тим, що ощадна справа, будучи традиційною сферою банківськогопідприємництва, спрямоване не тільки на збільшення доходів банківської сфери,але й на задоволення потреб приватних та корпоративних клієнтів, пов'язанихз розвитком націон...

Реферат на тему: Основні операції з цінними паперами

Міністерствоосвіти і науки РФ Федеральнеагентство з освіти ГОУ ВПО Всеросійськийзаочний фінансово - економічний інститут КафедраВ«Фінанси і кредитВ» КОНТРОЛЬНАРОБОТА З дисципліниВ«Ринок цінних паперівВ» Варіант 17. Викладач Юлдашева Г.Р. Студент Силіна Тетяна Вікторівна УС 4дБУ Уфа - 2010р. Зміст Введення 1....

Реферат на тему: Особливості опціону і ф'ючерсу в біржовій торгівлі

КУРСОВАРОБОТА В«Особливості опціону іф'ючерса у біржовій торгівлі В» Введення Опціони,форвардні і ф'ючерсні контракти належать до так званих похіднихфінансовим інструментам (derivatives). Фінансовий інструмент називаєтьсяпохідним, якщо його вартість залежить від ціни деякого базисного активу(Товару, валюти, акції, облігації), процентної ставки, фондового індексу,температури чи іншого кількісного показника, в загальному випадку з...

Реферат на тему: Подолання інформаційної асиметрії на ринку банківських послуг

Введення Ринкибанківських товарів і послуг, як і інші ринки, в тій чи іншій мірі схильніасиметричності інформації. Підасиметричністю інформації розуміється ситуація, в результаті якої учасникиринку мають різний ступінь інформованості про якість товарів, що обертаютьсяна ринку, - ситуація, коли одна група власників ресурсів або покупцівволодіє необхідною для ведення справи інформацією, а інша - не володіє.Важливість вивчення даної проблеми...

Реферат на тему: Проблеми іпотечного кредитування (російська практика, досвід зарубіжних країн)

Проблемиіпотечного кредитування (російська практика, досвід зарубіжних країн) Зміст Введення 1. Сутність іпотечного кредитування та його роль в економіці 2. Зарубіжний досвід іпотечного кредитування та можливість йогозастосування в Росії 3. Вплив кризи на стан російського ринку іпотечногокредитування 4. Напрямки вдосконалення іпотечного кредитування вРосі...

Реферат на тему: Ризики брокерсько-дилерської діяльності

Введення Невід'ємниматрибутом економічної діяльності господарюючих суб'єктів є ризиковийхарактер, що являє собою одну з головних проблем, яку необхідновирішувати господарюючому суб'єкту в процесі його функціонування. Особливоактуальне це питання для російського ринку цінних паперів. Не дивлячисьна те, що російський фінансовий ринок набуває зрілість іконкурентоспроможність, він все ще зберігає риси ризикованого несформованогоринку. Брокерс...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок