Банковское дело » Страница 6 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Особливості факторингових операцій в комерційних банках

Зміст Введення 1. Загальна характеристикафакторингу та сутність факторингових операцій 1.1 Поняття та переваги факторингу 1.2 Сутність і види факторингових операцій 1.3 Типи факторингових угод 2. Факторингові операції в Росії і за кордоном 2.1 Сучасний стан системи факторингових операцій в Росії 2.2 Огляд зарубіжного досвіду з регулювання факторингу 3. Основні напрямкивдосконалення ф...

Реферат на тему: Пасивні операції банків та їх сутність

Введення Комерційні банки відносяться до особливої вЂ‹вЂ‹категоріїділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони залучаютькапітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти,вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх утимчасове користування іншим економічним агентам, які потребуютьдодатковому капіталі. Для здійснення своїх завдань банк повинен вироблятиряд дій, які назив...

Реферат на тему: Проблеми кредитування корпоративних позичальників на прикладі ВАТ "МДМ-Банк"

Зміст Введення 1. Загальна характеристика ВАТ "МДМ - банк" 1.1 Загальна інформація про банк 1.2 Основні види діяльності ВАТ "МДМ-Банк" 1.3 Діяльність відділу пластикових картв ВАТ "МДМ-Банк" Філії в м. Новокузнецьк 2. Аналіз банківського сектору Сибірського ФедеральногоОкругу 2.1 Тенденції розвитку банківськоїгалузі в Сибірському Федеральному окрузі 2.2 Місце ВАТ "МДМ-Банк" в банківському се...

Реферат на тему: Угода Базель II

Введення Першеугоду про достатність капіталу, опубліковане Базельським комітетом збанківського нагляду в 1988 р. (Basel Capital Accord, Базель I), зробилоістотний вплив на розвиток світової банківської системи. Саме ввідповідно до принципів цієї угоди в даний час здійснюєтьсябанківське регулювання та пруденційний нагляд в більшості країн, в томучислі і в Росії. Подальший розвиток принципи регулювання знайшли в Новомубазельському угоді по...

Реферат на тему: Структура міжбанківського Ринку та Умови торгівлі на ньому

Вступ Актуальність теми Дослідження Дуже Висока и полягає вторгівлі іноземної валюти, в проблемах та перспективах розвітку. Ціллю даноїроботи, є Вивчення міжбанківсьго Ринку України. Об'єктом є - діяльність комерційного банку ВАТВ«Райффайзен Банк АвальВ» в Галузі валютних операцій. Предметом є - Операції з торгівлі іноземною валютою наміжбанківському Ринку України. У теоретічній частіні даної роботи буде розглянут...

Реферат на тему: Сутність і основні функції іпотеки

ЗМІСТ ВСТУП 1. Поняття іпотеки 2.Нормативно-правове регулювання іпотеки 3. Основи іпотечного кредитування ВИСНОВОК СПИСОК іпользовать ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Сучасні правовідносини і фінансову систему неможливо уявитибез таких понять як "іпотека" або "іпотечне кредитування", які укладають прицьому в своїй суті безліч різних аспектів в основномусоціально-економічного характеру....

Реферат на тему: Автоматизована Банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Курсова робота з курсу: "Банківські Інформаційнісистеми " на тему "АвтоматизованаБанківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк" " Зміст Вступ Розділ 1.Інформаційні системи та технології в банківській сістемі 1.1Еволюція становлення інформаційніх банківськіх систем в Україні 1.2Принципи проектування та Функціонування автоматизованих банківськіх систем 1.3Інформаційна інфраструкту...

Реферат на тему: Акціонерні банки в России в XVIII-XIX століттях

Акціонерні банки в России у XVIII-XIX століттях Зміст Вступ попередниками акціонерніх банків у России Першібанки России Акціонерні банки в России у XVIII-XIX століттях Висновок Список літератури Вступ Банки представляють собою економічні органи, прізначенідля обслуговування Всіх ринкових відносін. Банки слід розглядаті Як Важливим складовогоЧастину бизнеса, ділового світу...

Реферат на тему: Аналіз діяльності банку ВАТ "Уралсиб"

Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищої професійноїосвіти В«Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічнийуніверситет В» Кафедра фінансів і банківської справи ЗВІТ про проходження навчальної практики збанківської справи Санкт-Петербург 2010 Зміст 1. Аналіз нормативних документів банківського регулювання 2. Ана...

Реферат на тему: Аспекти розвітку та Функціонування банківської встанови

Вступ Функціонуваннясучасного Ринку неможливе без ефективного діючої фінансової системи. Елементами їїє Багато установ, альо найважливішою встановити є банк. ВІН відіграє Важливим роль,ТОМУ ЩО акумулює грошові кошти и накопічує, перерозподіляє їх шляхом Кредитуванняи здійснює грошові Розрахунки та Операції з ціннімі паперами, віпускає гроші в обіг,є тім джерелом для господарств, які постачають їх Додатковий ресурсами. комерційні ...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок