Банковское дело » Страница 8 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Проблеми правового регулювання обов'язкового страхування в РФ

Дипломна роботана тему Проблемиправового регулювання обов'язкового страхування в РФ 2010 Зміст Введення Глава1. Система правового регулюваннястрахування 1.1 Основні поняття (принципи) у сферістрахування 1.2 Історія становлення і розвиткузаконодавства про страхування 1.3 Джерела регулювання страховихвідносин Глава 2. Особливості обов'язковогострахування 2.1 Специфіка право...

Реферат на тему: Робота комерційних банків з пластиковими картами

КУРСОВАРОБОТА Задисципліни: Гроші, кредит, банки ТЕМА: Роботакомерційних банків з пластиковими картами студента 1-го курсу Факультету економіки іуправління Федорівського КирилаМихайловича Магнітогорськ -2010 Зміст платіжнапластикова карта банківська Введення 1. Історія появи і типипластикових ...

Реферат на тему: Акредитивна форма розрахунків: сутність, види і порядок застосування

Введення Перед кожним суб'єктом господарювання, яке б містилозовнішньоекономічну операцію, пов'язану з виконанням або прийняттям виконаннягрошового зобов'язання, стоїть проблема вибору методу платежу. Поняття методу платежу,сформоване в міжнародній торгівлі, є більш широким і більшкомплексним, ніж використовуване у вітчизняному фінансовому праві поняття формирозрахунків. Якщо останнє охоплює лише формально-юридичні сторонирозрахункової о...

Реферат на тему: Споживче кредитування в Росії

Зміст Введення Глава 1. Споживчий кредит в економіці 1.1 Сутність споживчого кредиту 1.2 Роль споживчого кредиту в економіці 1.3 Фактори, що визначають відсотоккредиту 1.4 Проблеми споживчогокредиту в Росії Глава 2. Економічна сутність кредитуі його функції 2.1 Принципи побудови кредитних відносин 2.2 Основні форми споживчогокредиту 2.3 Функції споживчого кре...

Реферат на тему: Аналіз механізму функціонування фінансів страхових компаній на сучасному етапі

Зміст Введення 1. Фінансовий механізм страхових компаній 2.Аналіз механізму функціонування фінансів страхових компаній на сучасномуетапі 2.1 Аналіз нормативно-правової базифункціонування фінансів страхових компаній у Російській Федерації 2.2Аналіз сучасного стану і функціонування фінансів російських страховихкомпаній Розділ 3. Аналіз тенденцій та перспектив розвитку фінансів страхових компаній в Росії

Реферат на тему: Аналіз операцій з цінними паперами в Росії

МОСКОВСЬКИЙОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ КУРСОВАРОБОТА з дисципліни ФІНАНСИ ІКРЕДИТ на тему Аналізоперацій з цінними паперами в Росії 2010 Зміст Введення Глава 1. ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ОСНОВИЇХ ОБІГУ 1.1 Державні цінні папери 1.2 Акції 1.3 Облігації 1.4 Вексель 1.5 Депозитні та ощадні сертифікати 1.6 Чек Глава 2. ОПЕРАЦІЇ З ...

Реферат на тему: Аналіз основних характеристик і функцій облігацій на російському ринку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇФЕДЕРАЦІЇ МІНІСТЕРСТВО ПООБРАЗОВАНІЮ державних освітніх установ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ Новосибірський державний технічнийУНІВЕРСИТЕТ КУРСОВАРОБОТА На тему: Аналіз основниххарактеристик і функцій облігацій на російському ринку Виконавець - СтудентГаутцель Д.К. Група: ФПС-82 Перевірив: Михайлова Е.М. Новосиб...

Реферат на тему: Управлінський аналіз банківської діяльності

Федеральне агентство з освіти Державна освітняустанова вищої професійної освіти Псковський державнийполітехнічний інститут Фінансово - економічний факультет Контрольна робота з дисципліни В«Управлінськийаналіз в галузях В» Тема: В«Управлінський аналізбанківську діяльність В» Виконала: студентка 673-1206 групи Охотні...

Реферат на тему: Формування прибутку страхових компаній

Зміст Введення 1. Теоретичні аспектиформування прибутку страхової компанії 1.1 Економічна сутність тафункції страхування 1.2 Особливостіформування та використання прибутку страхової компанії 2. Дослідженнядинаміки формування прибутку на прикладі ВАТ "Росгосстрах" 2.1 Організаційно-економічнахарактеристика ВАТ "Росгосстрах" 2.2 Аналіз надходженняприбутку ВАТ "Росгосстрах" і напрямки її викор...

Реферат на тему: Формування бюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРАФІНАНСІВ Курсоваробота натему: В«Формуваннябюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні В» Виконала:студентХоменко Сергій Перевіріла: КасьяненкоТ.В. СУМИ2010 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи соціальногострахування 1.1 Історія Виникнення и розвіткусоціа...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок