Бухгалтерский учет и аудит » Страница 2 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на ТОВ "Санаторій"

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика ТОВВ«СанаторійВ» РОЗДІЛ 2. Звіт про виконуваної на підприємстві роботи. Ведення облікунарахування і утримань із заробітної плати. РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ В«СанаторійВ» ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК ВСТУП Базою практики є ТОВВ«СанаторійВ». Основною діяльністю даного підприємства виступаєна...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на ВАТ "Корельський окатишів"

Зміст Введення. Глава 1. Коротка характеристика ВАТ В«Карельський окатишівВ». Глава 2. Характеристика організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 2.1. Облік основних засобів. 2.2. Облік матеріальних цінностей. 2.3. Облік праці та її оплати. 2.4. Облік грошових коштів. Глава 3. Аналіз господарської діяльності ВАТ В«Карельськийокатиш В» 3.1. Аналіз збут...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на малих підприємствах та аналіз їх господарської діяльності

ЦЕНТРОСОЮЗ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Саранськ КООПЕРАТИВНИЙІНСТИТУТ Кафедра бухгалтерськогообліку і контролю Допущена до захисту переддержавної атестаційної комісією "____"___________________2000г. Зав. кафедрою бухгалтерськогообліку і контролю "____"___________________2000 Р. Дипломна робота натему: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА АН...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на комерційному підприємстві та роль головного бухгалтера

Бухгалтерський облік на комерційному підприємстві і роль головного бухгалтера Бухгалтерський облік накомерційному підприємстві - суттєве ланка формування економічноїполітики, інструмент бізнесу, один з головних механізмів управліннявиробництвом і збутом продукції. Він сприяє вдосконаленню організаціївиробництва, оперативного та довгострокового планування, прогнозування іаналізу господарської діяльності. На основібухгалтерського анал...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на малому підприємстві

Зміст Введення 1. Облік основних засобів 1.1 Класифікація і оцінка основних засобів 1.2 Облік надходження і вибуття основних засобів 2. Організація діяльності підприємства тарозрахунок економічних показників 2.1 Формування статутного капіталу та складузасновників 2.2 Складання штатного розкладу працюючих 2.3 Укладення господарських договорів зпостачальниками матеріальних ресурсів і покупцями...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на ЗАТ "Центр водних технологій"

ЗМІСТ 1. Загальні положення 2. Організація бухгалтерського обліку 2.1 Облік основних засобів танематеріальних активів 2.2 Облік виробничих запасів 2.3 Облік праці та заробітної плати 2.4 Облік продукції, робіт і послуг та їхреалізації 2.5 Облік грошових коштів, розрахункових такредитних операцій 2.6 Облік фінансових результатів 2.7 Облік фондів і резервів 2.8 Бухгалтерська зв...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік МПЗ в організації

МІНІСТЕРСТВОАГЕНСТВО ДО ОСВІТИ ДЕРЖАВНЕОсвітня установа вищої професійної ОСВІТИ УРАЛЬСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРАБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ Курсова робота з бухгалтерського (фінансового) обліку Тема: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК придбанимиІ ВИКОРИСТАННЯ МПЗ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Виконавець КоршуноваН.Ю. ФБУ-06-3 Науковийкерівник Власова І.Є. Єкатеринбург2008р...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на залізничному транспорті

БілоруськийДержавний Університет Транспорту факультетбезвідривного навчання кафедра В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ» Контрольна робота з бухобліку Бухгалтерський облік на залізничному транспорті Виконав Юрцевіч О.С. Гомель, 2008 Зміст 1. Теоретичні питання 1.1 Поняттяреалізованої продукції залізниці. Документальне оформлення процесуперевезень

Реферат на тему: Бухгалтерський облік як наука

РЕФЕРАТ Бухгалтерський облік як наука На четвертому етапі розвиткубухгалтерського обліку починає формуватися його теорія, і облік стаєнаукою. І хоча це, очевидно, тим не менше, ще є бухгалтери, які займаютьчільне становище в професійних колах, які стверджують, що бухгалтеріязанадто примітивне ремесло, щоб називатися наукою. У цьому винні непроблеми обліку, а бухгалтери, занадто приземлено думаючі про свою професію.До...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік касових операцій

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ГОУВПО УфімськийДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ ТА СЕРВІСУ КУРСОВАРОБОТА подисципліни В«Бухгалтерський облікВ» Тема:В«Облік касових операційВ» Виконала: ст.гр.ФЗК-22 Шангареева Р. УФА-2009 Зміст Введення 1 Правила ведення касовихоперацій 2 Прийом, видача готівкигрошей і оформлення касових документів 3 Ведення ка...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок