Иностранный язык » Страница 4 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык

Реферат на тему: Критерії текстуальності Р.-А. де Богранда і В. Дресслера

Реферат з лінгвістики на тему: "Критерії текстуальності Р.-А. деБогранда і В. Дресслера " 2009 Кількість параметрів (ознак, властивостей) може бути різним урізних авторів. Однією з найбільш відомих зарубіжних теорій, присвяченихопису загальних властивостей тексту, є концепція Р.-А. де Богранда і В.Дресслера про сім так званих критеріях текстуальності (Textuali-tдt). Підтекстуального в даному випадку розуміється ...

Реферат на тему: Кон'юнктів в німецькій мові

Зміст 1.Вступ 2.Категоріі темпоральності і таксисув німецькій мові 3.Понятіе умовного способу.Значення кон'юнктива 3.1 Абсолютна вживаннякон'юнктива 3.1.1. Претерітальние формикон'юнктива 3.1.2.Презенс кон'юнктива 3.2.Относітельное вживаннякон'юнктива 3.2.1.Употребленіе кон'юнктива внепрямої мови 3.2.2.Употребленіе кон'юнктива впридаткових пропозиціях ірреального порівняння ...

Реферат на тему: Короткий словник з мовознавства

КОРОТКИЙ СЛОВНИК З Мовознавство Гіпбнім (Грец. hypo - префікс, Що означає зниженя; Під, внизу, и дпута - Ім'я) - слово - видова назва. Гіпонімґя (грец. hypo - Під, внизу и опута - Ім'я) - Одне з основних парадігматічніх відношень в лексико-семантічній сістемі - ієрархічна організація її елементів, Яка грунтується на родо-видових відношеннях . Сінонім: квазісінонімія. Гіпотеза ...

Реферат на тему: Концептуальний аналіз мови

Зміст 1. Основні методи концептуального аналізу 2. >Лингвокогнитивное напрям та її підхід до аналізу концепту 3. >Лингвокультурологическое напрям та її підхід до аналізу концепту 4. Концепт у сенсі зарубіжних лінгвістів та Московської семантичної школи Бібліографія 1. Основні методи концептуального аналізуОгляд робіт різних авторів, у яких виробляється концептуальний аналіз, показує, що концептуальний анал...

Реферат на тему: Концептуальна ситуація і дискурс

План роботи 1. Структури представлення знань 2. Ситуація як спосіб представлення знань про світ 3. Ситуація і дискурс 1.Структури представлення знань Аналіз робітпредставників когнітивної психології Келлера, Толмена, представниківгештальт-психології, Ж. Піаже, Косслінга, Тульвингом, Найссера [Neisser, 1961, 1967], Ж Годфруа [Годфруа,1992], Р. Солсо [Солсо, 1996], Г.А. Гальперіна, А.Н. Ж...

Реферат на тему: Концепт щастя

Воркачев С.Г.Концепт щастя в російській мовній свідомості: досвід лінгвокультурологічногоаналізу. Краснодар, 2002.142 с. У монографіїузагальнюються лінгвістичні погляди на концепт як на ментальне освіту,зазначене етнокультурної специфікою і находящее мовне вираження. Наматеріалі російської мови досліджуються понятійна, метафорично-образна ізначімостная складові семантики концепту "щастя", а такожописується функціонування його семантичного дублету...

Реферат на тему: Концепт Воля в лексіці и фразеології української та англійської мов

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНІЙ ІНСТИТУТ " Науково- Дослідніцька робота Злінгвокраїнознавства: "КонцептВоля в лексіці и фразеології английскогота української мов ". Виконала: студентка ІІкурсом Київ2008 Neverwear your best trousers when yougo ou...

Реферат на тему: Концепт "краса" в російській і англійській мовах

Зміст ВСТУП Глава 1. Концепт як об'єкт лінгвістичногодослідження 1.1 Поняття "концепт" в сучаснійлінгвістиці 1.2 Дослідження концептів як актуальний напрямоклінгвістики Глава 2. Порівняльний аналіз концептів "краса/beauty" 2.1 Порівняльний аналіз концептів "краса/beauty"в понятійному аспекті 2.2 Порівняльний аналіз концептів"Краса/beauty" в образному аспекті 2.3 Порівняльний аналіз ...

Реферат на тему: Концепт "жінка" у французькій пареміології

Федеральне агентство з освіти Державна освітняустанова вищої професійної освіти В«Далекосхідний державнийгуманітарний університет В» ІНСТИТУТ лінгвістики і міжкультурноїКОМУНІКАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Спеціальність 022600 (031201) В«Теоріяі методика викладання іноземних мов і культур В» Спеціалізація 022606 В«Методикавикладання іноземної мови в середній загальноосвітній школі В» Курсова робота ...

Реферат на тему: Концепт "Dieu" у французьких фразеологізмах, прислів'ях і приказках

Вступ У даній дипломній роботі концепт "Бог" досліджуєтьсяна різному матеріалі: за допомогою французьких прислів'їв, приказок,фразеологізмів, ліричних пісень, молитов, гімнів, а також в якостідосліджуваного матеріалу виступають художні твори, що містять данийконцепт. Бог - це верховна сутність, наділена вищим розумом, абсолютноюдосконалістю, всемогутністю, що створила світ і управляє ним. Бог охороняєлюдей, дає їм силу, виражає прихильність одн...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок