Иностранный язык » Страница 6 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык

Реферат на тему: Іншомовні слова

Зміст 1. Іншомовні слова в сучаснійросійської мови 2. Освіта слів російської мови тамовна культура Практичні завдання Література 1.Іншомовні слова в сучасній російській мові Російська мова на різних етапах увібрав в себе значнекількість слів з інших мовних джерел. Ці слова, чужі російській мовіяк втілення національного менталітету, - в даний час єнаслідком бездумної і огульної американізації не тільки ек...

Реферат на тему: Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій

Федеральнеагентство з освіти Державнеосвітня установа вищої професійної освіти Кафедрапсихолого-педагогічних дисциплін інтенсифікаціянавчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій Виконав: спеціальності В«Іноземна моваВ» Науковий керівник: 2008 ЗМІСТ ВСТУП I. ТЕОРЕТИЧНІ ІМЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІІНОЗЕМН...

Реферат на тему: Дослідження метафори в останній третині XX ст.

Реферат з лінгвістики на тему: "Дослідження метафори в останній третині XX ст." 2008 Метафора якоб'єкт наукового дослідження практично завжди, з часів античності і донаших днів, користувалася увагою гуманітарних дисциплін. За сотні роківгуманітарні науки накопичили солідний запас знань про метафори та її ролі в мовій мови. Тим не менш,є підстави вважати, що саме в останні десятиліття XX в. вивченняметаф...

Реферат на тему: Дослідження і розвиток здібностей до мов

Дослідження ірозвиток здібностей до мов План Введення 1. Поняттямовної здібності 2. Проблемавизначення природи мовної здібності 3. Значеннядіяльності у розвитку мовної здібності 4. Мовназдатність і пізнавальна активність 5. Здатність до мови 6. Формування і розвитокздібностей до мов Висновок Список ...

Реферат на тему: Ісскуствоведческій текст як засіб формування культурознавчої кооперації на уроках російської мови

Зміст Глава1. Теоретичні аспекти роботи з мистецтвознавчимтекстом на уроках російської мови ............................................. ...................................... 6 1.1.Оновлення змісту шкільної освіти і текст у навчанні російській 1.2.Мистецтвознавчий текст: методологія системного 1.3. Культуротворчапарадигма освіти. Екскурс у філософію Глава 2.Розробка та апробація УМК по застосуванню...

Реферат на тему: Використання фразеологічних одиниць у мові детективного жанру (на прикладі творчості Агати Крісті)

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ГОУВПО В«Ростовський державний педагогічний університетВ» Лінгвістичнийінститут Відділення іноземнихмов Кафедраанглійської філології ВИПУСКНАКВАЛІФІКАЦІЙНА (ДИПЛОМНА) РОБОТА Використанняфразеологічних одиниць у мові детективного жанру (на прикладі творчості АгатиКрісті) Спеціальність: 031201Теорія та методика викладання іноземних мов і культур Виконавець

Реферат на тему: Використання технології інтерактивного навчання для підвищення мотивації учнів до вивчення німецької мови

Курсова робота з методики навчанняіноземної мови Тема: В«Використаннятехнології інтерактивного навчання для підвищення мотивації учнів до вивченнянімецької мови В» 2008 Зміст Введення 1. Зміст і принципинавчання іноземним мовам 2. Зв'язок змістунавчання та мотивації вивчення іноземної мови 3. Інтерактивне навчання- Джерело мотиваці...

Реферат на тему: Використання проектної роботи на уроках англійської мови в 7-8 класах у процесі формування мовної компетенції

ОмськийДержавний Педагогічний Університет В«Використанняпроектної роботи на уроках англійської мови в 7 - 8 класах в процесіформування мовної компетенції В» (Курсоваробота з методики викладання іноземної мови) Омськ 2008 Зміст: Введення Глава I. В«Формування мовної компетенції через використанняпроектної роботи на уроках англійської мови в 7 - 8 класах В»: В§ 1. Сутнісна ...

Реферат на тему: Використання проектної методики на уроках іноземної мови

Федеральне агентство з освіти Державна освітняустанова вищої професійної освіти Новгородський державнийуніверситет імені Ярослава Мудрого Інститут безперервної педагогічноїосвіти Кафедра соціології та білінгвальногоосвіти ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Курсова робота з дисципліни В«Методика викладання іноземноїмови В» за фахом 050303 Іноземниймову

Реферат на тему: Використання метафори в поезії С. Єсеніна

Глава О™ Засоби словесної образності мови 1.1 Зображувально-виразні засоби мови У російській мові існує безліч засобів, які використовуються для побудови образів, для утворень нових лексичних значень. Способи освіти значень слів різні. Нове значення слова може виникнути, наприклад, шляхом перенесення назви за подібністю предметів або їх ознак, в результаті подібності виконуваних функцій, появи асоціа...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок