Экономико-математическое моделирование » Страница 8 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование

Реферат на тему: Імітаційне моделювання системи "Хижак-Жертва"

Московський Державний Інститут Електронної Техніки (Технічний Університет) РЕФЕРАТ По курсу В«Математичне моделюванняВ» По темі В«Імітаційне моделювання системиВ« Хижак-Жертва В» Виконав Гізятуллін Р.Р гр.МП-30 Перевірив Лісовець Ю.П МОСКВА 2007р. Введення Взаємодія популяцій, взаємодія хижаків і жертв, зміна їх ч...

Реферат на тему: Множинна регресія та кореляція

Множинна регресія і кореляція Нехай потрібно побудувати лінійну модель залежності деякого вихідного економічного показника, званого пояснюється змінної від набору вхідних показників, званих пояснюючими змінними. Основним методом побудови таких моделей є метод найменших квадратів, сенс якого полягає в тому, щоб підібрати параметри моделі, які мінімізують суми квадратів відхилень модельних значень що пояснюється змінної від дійсних зн...

Реферат на тему: Система кількісніх оцінок ступенів ризиків

Відкритий МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ Людина "УКРАЇНА" Хмельницький інститут соціальніх технологій Кафедра Економічних дисциплін курсова РОБОТА з дісціпліні В«аналіз моделювання та Управління економічнім ризиків В» Система кількісніх оцінок ступенів ризиків Виконала: ст. гр. Ф-Нз - 31 Сучкова О. М. Хмельницький...

Реферат на тему: Оцінка собівартості продукції

Введення Сільське господарство - одна з найбільших галузей матеріального виробництва. Сільськогосподарське виробництво здійснюється в різних підприємствах, тому сільськогосподарська статистика аналізує діяльність всіх цих підприємств і їх зв'язки з підприємствами інших галузей АПК і в цілому народного господарства. Собівартість продукції є важливим показником для підприємств, метою яких є отримання прибутку. Собівартість лежить в ...

Реферат на тему: Оцінка точності і надійності результатів вимірювань

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ І НАДІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ Мета роботи: за даними результатів вимірювань знайти попередні значення показників варіації, оцінити межі можливих помилок і після виключення помилкових результатів знайти точні показники варіації, визначити величину довірчих інтервалів для заданих значень довірчих ймовірностей. Зробити висновки. Вихідні дані: варіанти завдань наведені в таблиці 2. При проведенні вимірюван...

Реферат на тему: Характеристика процесу дослідження

Введення Метою виконання даної роботи є оволодіння статистичними методами при вивченні соціальних і економічних явищ і процесів та набуття навичок використання статистичної інформації при прийнятті управлінських рішень. Для цього студенти пройдуть послідовно всі етапи статистичного дослідження, починаючи з самостійної організації і проведення статистичного спостереження і закінчуючи всебічним аналізом отриманих дан...

Реферат на тему: Характеристика розвитку Приволзького федерального округу

Зміст Статистика підприємства, населення, інвестицій Статистичне спостереження Зведення і групування статистичних даних Аналітична угруповання Абсолютні, відносні і середні величини Множинна регресія Множинний коефіцієнт кореляції: Список літератури Статистика підприємства, населення, інвестицій Центр економічної діяльності в умовах ринк...

Реферат на тему: Процес аналізу інформаційних масивів

ЗМІСТ Введення 1. Апріорний аналіз вихідних статистичних даних 1.1 Узагальнення вихідних даних 1.2 Оцінка однорідності сукупності 1.3 Оцінка характеру розподілу сукупності вихідних даних 2. Моделювання зв'язку соціально-економічних явищ 2.1 Відбір факторних ознак 2.2 Побудова моделі зв'язку та оцінка її суттєвості 2.3 Інтерпретація моделі зв'я...

Реферат на тему: Процес обробки статистикою інформації

Завдання № 1 За наявними даними про техніко-економічні показники роботи 30 меблевих підприємств за рік (вихідні дані, табл.1) необхідно провести наступну розрахунково-підготовчу роботу: 1) Використовуючи дані по 12 первинним показниками (табл.1), розрахувати (з 13-го по 24-й) відсутні вторинні показники. 2) Скласти одну картку-макет, в якій повинні міститися тільки найменування двох взаємопов'язаних ознак (факторного та ре...

Реферат на тему: Статистика культури і відпочинку

Введення Якість життя, в тому числі якість культури, стає метою розвитку світового спільноти. Економічно розвинені країни прагнуть не тільки включити орієнтованість на якість життя в законодавчі акти, але й реально забезпечити умови для досягнення цієї мети. Світова тенденція останніх років - перехід проблем оцінки та забезпечення якості життя з області В«чистої наукиВ» в область практичних дій як на регіональному, так і на державн...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок